Cục PTTH&TTĐT
Bước ngoặt lớn trong chuyển nhượng tên miền Internet

Bước ngoặt lớn trong chuyển nhượng tên miền Internet

(Abei.gov.vn) -Được đánh giá là bước ngoặt lớn trong lĩnh vực Internet, Quyết định 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ ngày 1/9/2014. Hợp pháp hóa mua bán, chuyển nhượng tên miền .vn

 

Lên đầu