TT

Tên doanh nghiệp

Mã doanh nghiệp

 

Loại hình dịch vụ cung cấp

Biểu tượng dịch vụ/ Biểu tượng ứng dụng, phần mềm sử dụng dịch vụ

Phạm vi cung cấp dịch vụ /

Giấy phép Truyền hình trả tiền

Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình

1

Công ty Cổ phần truyền thông Hanel

HANEL

Truyền hình IPTV

 

Toàn quốc /Giấy phép số 1541/GP-BTTTT ngày 27/8/2012

09/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/6/2013

2

 

 

 

 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 

 

 

 

VNPT

Truyền hình IPTV

 

 

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 1341/GP-BTTTT ngày 26/7/2012

(Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 213/GP-BTTTT ngày 08/7/2014)

10/ GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 12/5/2014

24/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/8/2014

09/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/2/2016

92/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 1/9/2016

Truyền hình di động

MobileTV

Toàn quốc / Giấy phép số 179/GP-BTTTT ngày 16/6/2014

56/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/1/2017

Tổng Công ty Truyền thông

VNPT Media

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 193/GP-BTTTT ngày 08/05/2017

160/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/5/2017

3

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

 

VIETTEL

Truyền hình IPTV

 

Toàn quốc / Giấy phép số 1988/GP-BTTTT ngày 26/10/2012

42/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/4/2015

124/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 26/8/2015

58/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 14/6/2016

83/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/8/2016

102/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 30/9/2016

Truyền hình di động

 

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 55/GP-BTTTT ngày 02/02/2017

123/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 24/4/2017

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

 

Toàn quốc / Giấy phép số 145/GP-BTTTT ngày 26/4/2013

40/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/4/2015

41/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/4/2015

63/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/6/2015

64/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/6/2015

125/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 26/8/2015

162/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/11/2015

11/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 16/02/2016

57/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 14/6/2016

58/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 14/6/2016

83/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/8/2016

84/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/8/2016

103/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 30/9/2016

Truyền hình Internet

 

 

 

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 54/GP-BTTTT ngày 02/02/2017

129/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 28/4/2017

4

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

FPT

Truyền hình IPTV

 

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 239/GP-BTTTT ngày 28/6/2013

(Giấy phép số 119/GP-BTTTT ngày 11/3/2016 sửa đổi bổ sung Giấy phép số 239)

83/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 1/7/2015

109/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/8/2015

149/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 15/10/2015

165/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 27/11/2015

81/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 12/7/2016

10/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 5/1/2017

77/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 28/2/2017

97a/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 14/4/2017

157/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/5/2017

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 313/GP-BTTTT ngày 06/8/2013

(Giấy phép số 122/GP-BTTTT ngày 14/3/2016 sửa đổi bổ sung GP số 313)

 

27/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 23/4/2015

108/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/8/2015

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 515/GP-BTTTT ngày 18/11/2016

53/ GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 24/1/2017

5

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV

HTV-TMS

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

 

Cáp tương tự 24 tỉnh thành, cáp số 29 tỉnh thành / Giấy phép số 309/GP-BTTTT ngày 05/8/2013

(Giấy phép số 173/GP-BTTTT ngày 10/6/2014 điều chỉnh thời gian chuyển đổi công nghệ cáp tương tự)

01/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 7/1/2014

22/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/8/2014

37/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 23/4/2015

110/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/8/2015

116/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/8/2015

82/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 20/7/2016

129/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/10/2016

6

Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam

VTVcab

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

 

Toàn quốc / Giấy phép số 212/GP-BTTTT ngày 14/6/2013

(Công văn số 3158/BTTTT-PC ngày 31/10/2014 cho phép VTVcab được cung cấp truyền hình cáp tương tự tại Khánh Hòa.)

12/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 8/10/2013

28/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 10/9/2014

88/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 7/7/2015

163/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/11/2015

86/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 11/8/2016

Truyền hình IPTV

 

Toàn quốc / Giấy phép số 120/GP-BTTTT ngày 11/03/2016

74/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/2/2017

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 194/GP-BTTTT ngày 08/05/2017

158/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/5/2017

7

Công ty TNHH truyền hình cáp SaigonTourist

SCTV

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

 

Toàn quốc / Giấy phép số 189/GP-BTTTT ngày 20/1/2012

21/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/7/2014

37/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 5/12/2014

39/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 31/12/2014

26/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 3/4/2015

51/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 26/5/2015

81/ GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/6/2015

84/ GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 1/7/2015

140/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/9/2015

156/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 6/11/2015

166/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 1/12/2015

171/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 3/12/2015

05/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 18/1/2016

10/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/2/2016

517/ GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 9/5/2016

85/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 11/8/2016

207/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 15/11/2016

315/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 28/12/2016

63/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 10/2/2017

122/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 24/4/2017

Truyền hình IPTV

 

Toàn quốc / Giấy phép số 264/GP-BTTTT ngày 29/8/2014

Chưa có

8

Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu AVG

AVG

Truyền hình Kỹ thuật số mặt đất

(DVB-T2)

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 718/GP-BTTTT ngày 13/5/2011

(Giấy phép số 232/GP-BTTTT ngày 28/7/2014 sửa đổi , bổ sung Giấy phép số 718/GP-BTTTT ngày 13/5/2011)

20/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 30/12/2011

02/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 06/3/2012

06/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 21/4/2014 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Bắc)

07/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 21/4/2014 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Nam)

19/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 3/7/2014 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Nam)

20/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 3/7/2014

127/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 31/8/2014

36/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 6/11/2014 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Bắc)

95/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 13/7/2015 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Nam)

128/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 31/8/2015 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Nam)

243/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 7/12/2016 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Nam)

154/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/5/2017 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Bắc)

155/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/5/2017 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Nam)

Truyền hình số vệ tinh

(DVB-S/S2)

 

Toàn quốc / Giấy phép số 717/GP-BTTTT ngày 13/5/2011

(Giấy phép số 230/GP-BTTTT ngày 28/7/2014 sửa đổi, bổ sung Giấy phép số 717/GP-BTTTT ngày 13/5/2011)

06/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 28/6/2011

07/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 28/6/2011

21/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 30/12/2011 01/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 6/3/2012

05/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/4/2012

09/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/7/2012

13/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 20/11/2012

03/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 20/1/2014

09/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/4/2014

126/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 31/8/2015

156/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/5/2017

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 39/GP-BTTTT ngày 19/01/2017

 

161/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/5/2017

9

Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn

QCATV

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

QCATV

Tỉnh Bình Định / Giấy phép số 39/GP-BTTTT ngày 10/02/2015

103/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 30/7/2015

130/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 7/9/2015

93/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 15/9/2016

248/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 9/12/2016

10

Công ty Cổ phần truyền hình cáp Hà Nội

HCATV

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

 

 

Cáp tương tự: 17 tỉnh, thành phố

Cáp số: 18 tỉnh, thành phố / Giấy phép số 597/GP-BTTTT ngày 03/11/2015

 

11

Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV)

 

 

VSTV

Truyền hình số vệ tinh

(DVB-S/S2)

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 1551/GP-BTTTT ngày 3/11/2009

12/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 14/9/2011

97/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 14/7/2015

17/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/3/2016

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 431/GP-BTTTT ngày 07/9/2016

 

130/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/10/2016

12

Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện

VTC

Truyền hình Internet

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 471/GP-BTTTT ngày 17/10/2016

 

173/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/05/2017

13

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology)

VNPT-Technology

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 436/GP-BTTTT ngày 26/9/2016

 

                                                             126/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 11/10/2016

 

14

Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

MOBIFONE

Truyền hình di động

 

Toàn quốc / Giấy phép số 585/GP-BTTTT ngày 22/12/2016

 

159/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/5/2017

15

 

Công ty Vietnamnet Icom

ICOM

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 194/GP-BTTTT ngày 10/03/2017

148/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 16/05/2017

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu