Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (kèm GCN đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền)

Đăng bởi BBT ,

TT

Tên doanh nghiệp

Mã doanh nghiệp

 

Loại hình dịch vụ cung cấp

Biểu tượng dịch vụ/ Biểu tượng ứng dụng, phần mềm sử dụng dịch vụ

Phạm vi cung cấp dịch vụ /

Giấy phép Truyền hình trả tiền

Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình

1

Công ty Cổ phần truyền thông Hanel

HANEL

Truyền hình IPTV

 

Toàn quốc /Giấy phép số 1541/GP-BTTTT ngày 27/8/2012

09/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/6/2013

2

 

 

 

 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 

 

 

 

VNPT

Truyền hình IPTV

 

 

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 1341/GP-BTTTT ngày 26/7/2012

(Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 213/GP-BTTTT ngày 08/7/2014)

10/ GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 12/5/2014

24/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/8/2014

09/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/2/2016

92/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 1/9/2016

Truyền hình di động

MobileTV

Toàn quốc / Giấy phép số 179/GP-BTTTT ngày 16/6/2014

56/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/1/2017

Tổng Công ty Truyền thông

VNPT Media

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 193/GP-BTTTT ngày 08/05/2017

160/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/5/2017

3

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

 

VIETTEL

Truyền hình IPTV

 

Toàn quốc / Giấy phép số 1988/GP-BTTTT ngày 26/10/2012

42/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/4/2015

124/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 26/8/2015

58/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 14/6/2016

83/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/8/2016

102/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 30/9/2016

Truyền hình di động

 

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 55/GP-BTTTT ngày 02/02/2017

123/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 24/4/2017

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

 

Toàn quốc / Giấy phép số 145/GP-BTTTT ngày 26/4/2013

40/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/4/2015

41/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/4/2015

63/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/6/2015

64/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/6/2015

125/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 26/8/2015

162/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/11/2015

11/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 16/02/2016

57/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 14/6/2016

58/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 14/6/2016

83/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/8/2016

84/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/8/2016

103/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 30/9/2016

Truyền hình Internet

 

 

 

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 54/GP-BTTTT ngày 02/02/2017

129/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 28/4/2017

4

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

FPT

Truyền hình IPTV

 

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 239/GP-BTTTT ngày 28/6/2013

(Giấy phép số 119/GP-BTTTT ngày 11/3/2016 sửa đổi bổ sung Giấy phép số 239)

83/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 1/7/2015

109/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/8/2015

149/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 15/10/2015

165/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 27/11/2015

81/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 12/7/2016

10/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 5/1/2017

77/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 28/2/2017

97a/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 14/4/2017

157/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/5/2017

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 313/GP-BTTTT ngày 06/8/2013

(Giấy phép số 122/GP-BTTTT ngày 14/3/2016 sửa đổi bổ sung GP số 313)

 

27/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 23/4/2015

108/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/8/2015

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 515/GP-BTTTT ngày 18/11/2016

53/ GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 24/1/2017

5

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV

HTV-TMS

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

 

Cáp tương tự 24 tỉnh thành, cáp số 29 tỉnh thành / Giấy phép số 309/GP-BTTTT ngày 05/8/2013

(Giấy phép số 173/GP-BTTTT ngày 10/6/2014 điều chỉnh thời gian chuyển đổi công nghệ cáp tương tự)

01/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 7/1/2014

22/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/8/2014

37/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 23/4/2015

110/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/8/2015

116/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/8/2015

82/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 20/7/2016

129/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/10/2016

6

Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam

VTVcab

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

 

Toàn quốc / Giấy phép số 212/GP-BTTTT ngày 14/6/2013

(Công văn số 3158/BTTTT-PC ngày 31/10/2014 cho phép VTVcab được cung cấp truyền hình cáp tương tự tại Khánh Hòa.)

12/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 8/10/2013

28/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 10/9/2014

88/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 7/7/2015

163/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/11/2015

86/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 11/8/2016

Truyền hình IPTV

 

Toàn quốc / Giấy phép số 120/GP-BTTTT ngày 11/03/2016

74/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/2/2017

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 194/GP-BTTTT ngày 08/05/2017

158/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/5/2017

7

Công ty TNHH truyền hình cáp SaigonTourist

SCTV

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

 

Toàn quốc / Giấy phép số 189/GP-BTTTT ngày 20/1/2012

21/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/7/2014

37/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 5/12/2014

39/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 31/12/2014

26/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 3/4/2015

51/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 26/5/2015

81/ GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/6/2015

84/ GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 1/7/2015

140/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/9/2015

156/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 6/11/2015

166/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 1/12/2015

171/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 3/12/2015

05/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 18/1/2016

10/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/2/2016

517/ GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 9/5/2016

85/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 11/8/2016

207/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 15/11/2016

315/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 28/12/2016

63/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 10/2/2017

122/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 24/4/2017

Truyền hình IPTV

 

Toàn quốc / Giấy phép số 264/GP-BTTTT ngày 29/8/2014

Chưa có

8

Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu AVG

AVG

Truyền hình Kỹ thuật số mặt đất

(DVB-T2)

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 718/GP-BTTTT ngày 13/5/2011

(Giấy phép số 232/GP-BTTTT ngày 28/7/2014 sửa đổi , bổ sung Giấy phép số 718/GP-BTTTT ngày 13/5/2011)

20/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 30/12/2011

02/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 06/3/2012

06/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 21/4/2014 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Bắc)

07/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 21/4/2014 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Nam)

19/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 3/7/2014 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Nam)

20/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 3/7/2014

127/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 31/8/2014

36/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 6/11/2014 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Bắc)

95/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 13/7/2015 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Nam)

128/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 31/8/2015 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Nam)

243/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 7/12/2016 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Nam)

154/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/5/2017 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Bắc)

155/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/5/2017 (Phạm vi cung cấp trên hệ thống truyền hình mặt đất kỹ thuật số Miền Nam)

Truyền hình số vệ tinh

(DVB-S/S2)

 

Toàn quốc / Giấy phép số 717/GP-BTTTT ngày 13/5/2011

(Giấy phép số 230/GP-BTTTT ngày 28/7/2014 sửa đổi, bổ sung Giấy phép số 717/GP-BTTTT ngày 13/5/2011)

06/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 28/6/2011

07/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 28/6/2011

21/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 30/12/2011 01/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 6/3/2012

05/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/4/2012

09/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/7/2012

13/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 20/11/2012

03/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 20/1/2014

09/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/4/2014

126/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 31/8/2015

156/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 19/5/2017

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 39/GP-BTTTT ngày 19/01/2017

 

161/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/5/2017

9

Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn

QCATV

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

QCATV

Tỉnh Bình Định / Giấy phép số 39/GP-BTTTT ngày 10/02/2015

103/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 30/7/2015

130/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 7/9/2015

93/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 15/9/2016

248/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 9/12/2016

10

Công ty Cổ phần truyền hình cáp Hà Nội

HCATV

Truyền hình Cáp (số, tương tự)

 

 

Cáp tương tự: 17 tỉnh, thành phố

Cáp số: 18 tỉnh, thành phố / Giấy phép số 597/GP-BTTTT ngày 03/11/2015

 

11

Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV)

 

 

VSTV

Truyền hình số vệ tinh

(DVB-S/S2)

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 1551/GP-BTTTT ngày 3/11/2009

12/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 14/9/2011

97/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 14/7/2015

17/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 4/3/2016

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 431/GP-BTTTT ngày 07/9/2016

 

130/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 17/10/2016

12

Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện

VTC

Truyền hình Internet

 

 

Toàn quốc / Giấy phép số 471/GP-BTTTT ngày 17/10/2016

 

173/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 25/05/2017

13

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology)

VNPT-Technology

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 436/GP-BTTTT ngày 26/9/2016

 

                                                             126/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 11/10/2016

 

14

Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

MOBIFONE

Truyền hình di động

 

Toàn quốc / Giấy phép số 585/GP-BTTTT ngày 22/12/2016

 

159/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 22/5/2017

15

 

Công ty Vietnamnet Icom

ICOM

Truyền hình Internet

 

Toàn quốc / Giấy phép số 194/GP-BTTTT ngày 10/03/2017

148/GCN-KENH-PTTH&TTĐT ngày 16/05/2017

abei.gov.vn