TT Tên doanh nghiệp Tên trò chơi Phiên bản phát hành Phạm vi phát hành Số Quyết định Ngày cấp Nguồn gốc trò chơi website, IP cung cấp trò chơi Phân loại theo độ tuổi Ghi chú
Năm 2015  
01 Công ty CP VNG Tân Thiên Long Cuồng Chiến Thiên Hạ Mạng Internet 1735/QĐ-BTTTT 20/10/2015 Trung Quốc ttl3d.zing.vn 18+  
02 Công ty CP VNG Cửu Tinh Vô Song Địa Đế Quỳnh Lâu Mạng Internet 2115/QĐ-BTTTT 27/11/2015 Trung Quốc ct.360game.vn 18+ Ngừng phát hành từ 14/3/2016 (TT số 06.2016.BC-VNG ngày 11/3/2016
03 Công ty CP VCCORP Chinh Đồ Phiên bản trên iOS và Android 1.7.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động 1785/QĐ-BTTTT 26/10/2015 Trung Quốc chinhdo.sohagmae.vn; IP: 123.31.8.88 18+  
04 Công ty CP VCCORP iGà Phiên bản trên iOS và Android 8.0.1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động 1805/QĐ-BTTTT 27/10/2015 Trung Quốc sohagmae.vn; IP: 123.31.8.88 12+  
05 Công ty CP Dịch vụ một thế giới Thần Thoại Võ Lâm 1.2.20019-59 cập nhật ngày 02 tháng 7 năm 2015 Mạng Internet 1786/QĐ-BTTTT 26/10/2015 Trung Quốc thanthoaivl.123game.vn 18+  
06 Công ty TNHH TEAMOBI Câu chuyện hiệp sỹ (Thời đại hiệp sỹ) 1.0.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2034/QĐ-BTTTT 19/11/2015 Việt Nam hiepsy.teamobi.com.cn 18+  
07 Công ty TNHH Dịch vụ Thiên Bình Chiến dịch huyền thoại 1.6 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2035/QĐ-BTTTT 19/11/2015 Trung Quốc chiendichhuyenthoai.vn 18+  
08 Công ty CP Tin học Hòa Bình Chiến cơ huyền thoại 1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động 2192/QĐ-BTTTT 12/7/2015 Trung Quốc ccht.vn 12+  
09 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU Cửu Âm Chân Kinh Thạch Phá Thiên Kinh Mạng Internet 2474/QĐ-BTTTT 29/12/2015 Trung Quốc cuuam.gosu.vn 18+  
  Năm 2016  
10 Công ty TNHH TEAMOBI Vũ Điệu Đam Mê 1.0.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 01/QĐ-BTTTT 1/4/2016 Việt Nam am.teamobi.com.cn 0+  
11 Công ty TNHH Teamobi Đại Hải trình Hải tặc tí hon Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 72/QĐ-BTTTT 18/01/2016 Việt Nam haitac.teamobi.com.vn 12+  
12 Công ty TNHH Teamobi Chú bé rồng   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 70/QĐ-BTTTT 18/01/2016 Việt Nam chuberong.teamobi.com.vn 12+  
13 Công ty TNHH Teamobi Sơn Tinh Thủy Tinh Sơn Thủy Phân Tranh Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 414/GP-BTTTT 25/3/2016 Việt Nam www.sonthuy.teamobi.com.vn 12+  
14 Công ty TNHH Teamobi Anh Hùng ánh sáng Anh Hùng Ánh Sáng Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 416/GP-BTTTT 25/3/2016 Việt Nam www.anhhung.teamobi.com.vn 12+  
15 Công ty TNHH Teamobi Chiến binh rồng Ngũ long tranh bá Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 438/GP-BTTTT 29/3/2016 Việt Nam www.ngulong.teamobi.com.vn 12+  
16 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Bách chiến vô song Kỳ Binh Đoạt Bảo Mạng Internet 176/QĐ-BTTTT 1/2/2016 Trung Quốc bachchien.com.vn 18+  
17 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Bách chiến vô song 2 Đỉnh Phong Quyết Mạng Internet 178/QĐ-BTTTT 1/2/2016 Trung Quốc bachchien2.com.vn 18+  
18 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Công thành chiến 1.0 Mạng Internet 813/GP-BTTTT 18/5/2016 Trung Quốc congthanhchien.vn 18+  
19 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Bách chiến vô song 3 Đỉnh Phong Quyết Mạng Internet 843/QĐ-BTTTT 23/5/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd., Guangzhou Branch độc quyền khai thác. Công ty Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd., Guangzhou Branch nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh  http://bachchien3.com.vn 18+ Ngừng phát hành từ tháng 09/1/2017 (văn bản số 14/2016/CV-LD ngày 20 tháng 12 năm 2016)
20 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh 3Q 360 Mobi 1.0 Mạng Internet 935/QĐ-BTTTT 1/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Hangzhou Shaozi Network Science & Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh http://3q.360mobi.vn 18+  
21 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Thương Khung Chi Mộng Thương Khung Chi Mộng (2.2.4) Mạng Internet 979/QĐ-BTTTT 8/6/2016 Trung Quốc, do Công ty ZEUS Interactive (Beijing) Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh http://tkcm.360game.vn 18+  
22 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Chiến thần Tam Quốc Hổ Tướng Đả Chiến Thần Mạng Internet 1145/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Beijing Fancy Guo Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty VNG SINGAPORE PTE.LTD. Công ty VNG SINGAPORE PTE.LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh  http://cttq.360game.vn 18+  
23 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Gun Pow 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2144/QĐ-BTTTT 1/2/2016 Trung Quốc, do Công ty W.Y.D Technology (Zhuhai) Co., Ltd., sản xuất và ủy quyền cho Công ty HK HERO Entertainment Co., Ltd,. Công ty HK HERO Entertainment Co., Ltd, nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh  http://gunpow.360game.vn 12+  
24 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Thông Thiên Tây Du 1.0 Mạng Internet 2326/QĐ-BTTTT 27/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Guangzhou Kuyou Information Technology Co., Ltd., sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh  http://td.360game.vn 18+  
25 Công ty CP Truyền thông VNNPLUS Thời đại của các bộ tộc   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 245/QĐ-BTTTT 22/2/2016 Việt Nam eofwar.com 18+  
26 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Tam quốc chiến   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 172/QĐ-BTTTT 2/1/2016 Trung Quốc tamquocchien.vn 18+  
27 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Ngọa Hổ Tàng Long 1.1.23 (Android); 1.2.10 (iOS) Mạng Internet và mạng viễn thông di động 876/QĐ-BTTTT  25/5/2016 Trung quốc, do Công ty Beijing Magic Universe netwwork CO,.LTD sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  www.ngoahotanglong.vn
 www.ngoahotanglong.com.vn.
18+  
28 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Bá Vương Chi Mộng 1.2.5 (Android); 1.2.10 (iOS) Mạng Internet và mạng viễn thông di động 875/QĐ-BTTTT  25/5/2016 Trung quốc, do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ mạng Kỳ Huyền Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty COG Publish Limited. Công ty COG Publish Limited nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  www.bavuong.vn. 18+  
29 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Đại chiến tam quốc 1.0.6 (Android); 1.2.10 (iOS) Mạng Internet và mạng viễn thông di động 874/QĐ-BTTTT  25/5/2016 Trung quốc, do Công ty TNHH Guangzhou Qingtianzhu Network Technology sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Beijing Youlongteng Technology Company Limited. Công ty Beijing Youlongteng Technology Company Limited nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động www.daichien.vn  18+  
30 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Đao Phong Vô song 1,2,0 (Android); 1.2.1 (iOS) Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 854/QĐ-BTTTT  24/5/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ mạng hỗ trợ thiết bị di động Dị Phàm, Thâm Quyết sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH Công nghệ mạng Miêu Miêu Thượng Hải. Công ty TNHH Công nghệ mạng Miêu Miêu Thượng Hải nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  http://daophong.vn 18+  
31 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động AU MOBILE Lianwu OL Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 415/QĐ-BTTTT 25/3/2016 Trung Quốc aumobile.vn 12+  
32 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Bách chiến Mobile 1.26 (Android); 1.28 (iOS) Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 997/QĐ-BTTTT 9/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  http://bachchienmobile.vn 18+  
33 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Huyền thoại MOBA   Mạng Internet thông qua trình duyệt Internet trên PC 1018/QĐ-BTTTT 13/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Kỹ thuật thông tin mạng máy tính Võng Long, Phúc Kiến sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH Võng Long chi nhánh tại Hồng Kông. Công ty TNHH Võng Long chi nhánh tại Hồng Kông nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động http://moba.vn 18+  
34 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Mang Huyền thoại 1.1.0 (Android); 1.1.0 (iOS) Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1101/QĐ-BTTTT 27/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Kỹ thuật thông tin mạng máy tính Kỳ Huyền, Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Game Dreamer (HK) Limited. Công  ty Game Dreamer (HK) Limited nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  http://mangahuyenthoai.vn 18+  
35 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động BOOM Mobile V1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2076/QĐ-BTTTT 24/11/2016 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Công nghệ Nhiệt Đảo thành phố Trùng Khánh sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động phát hành trò chơi tại Việt Nam theo              quy định. http://boommobile.vn. 12+  
36 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Thiên thư VTC V1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2222/QĐ-BTTTT 14/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Công nghệ Mạng Du Nhạn Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động http://thienthumobile.vn 18+  
37 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Kiếm Khách 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2223/QĐ-BTTTT 14/12/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH cổ phần Công nghệ mạng Phong Tế Thành Đô sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động http://kiemkhach.com.vn 18+  
38 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Võ Lâm Tái Khởi 1.1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2225/QĐ-BTTTT 14/12/2016 Trung Quốc, do Guangzhou Chuangsi Information Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  http://volamtk.vn 18+  
39 Công ty cổ phần Giải trí di động Thần Chi mộng Thần chi mộng handong Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 259/QĐ-BTTTT 26/02/2016 Trung Quốc tcm.mobo.vn 12+  
40 Công ty cổ phần Giải trí di động LOL ARENA 1.0.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 978/QĐ-BTTTT 8/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Moby Computer Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Giải trí Di động  http://lol.mobo.vn 18+  
41 Công ty cổ phần Giải trí di động Quỷ Hầu vương 1,7,6 Mạng viễn thông di động 1031/QĐ-BTTTT 15/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Seasun Games Corporation Limited sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Giải trí Di động http://quyhauvuong.mobo.vn 18+  
42 Công ty cổ phần Giải trí di động Mộng Giang hồ 1.3.9 Mạng Internet, mạng viễn thông di động 2139/QĐ-BTTTT 1/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Beijing Poyou Tianxia Technology Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Beijing WeiyouHudong Network Technology Co.,Ltd. Công ty Beijing WeiyouHudong Network Technology Co.,Ltd nhượng quyền cho Công ty cổ phần Giải trí Di động http://mong.mobo.vn 18+  
43 Công ty CP Giải pháp và Dịch vụ Viễn thông Việt Nam Cờ tương, cờ vua, cờ úp 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 452/GP-BTTTT 30/3/2016 Việt Nam www.clubgame.vn 12+  
44 Công ty cổ phần Dịch vụ Một thế giới Đế vương bá nghiệp 1.3 Mạng internet 500/GP-BTTTT 4/4/2016 Trung Quốc dvbn.123game.vn 18+  
45 Công ty cổ phần Dịch vụ Một thế giới Hồi đáo tam quốc 1.0 Mạng internet 498/GP-BTTTT 4/4/2016 Trung Quốc hoidaotq.123game.vn 18+  
46 Công ty cổ phần Một thế giới Thiên cục 2.0 Mạng Internet 724/GP-BTTTT 6/5/2016 Trung Quốc thiencuc.123game.vn 18+  
47 Công ty cổ phần Một thế giới Vạn tướng trận V.0 Mạng Internet 2079/GP-BTTTT 24/11/2016 Trung Quốc, do Công ty Cổ phần Hữu hạn Mạng Zhi Wan, Hàng Châu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới http://vantuong.123game.vn 18+  
48 Công ty cổ phần
 Trò chơi Vega
Vô song kiếm   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 255/QĐ-BTTTT  25/02/2016 Trung Quốc gaba.vn 18+  
49 CT CP trò chơi Vega Kim Dung Truyện 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 499/GP-BTTTT 4/4/2016 Việt Nam gaba.vn 18+  
50 CT CP trò chơi Vega Chân long 2016 6.0 Mạng Internet 838/QĐ-BTTTT 20/5/2016 Trung quốc, do Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Quang Ngu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA www.chanlong.gaba.vn. 18+  
51 CT CP trò chơi Vega Bát giới truyện 1.0.3 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 850/QĐ-BTTTT 23/5/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật mạng Thiên Trí sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA http://bgt.gaba.vn 18+  
52 CT CP trò chơi Vega Soái ca Tam Quốc 2.0 Mạng Internet 977/QĐ-BTTTT 8/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH kỹ thuật mạng thế giới Quang Diệu, Bắc Kinh sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH 9splay Holding. Công ty TNHH 9splay Holding nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA  http://soaica.gaba.vn 18+  
53 CT CP trò chơi Vega OPPA Tam Quốc Tháp Vương Chi Vương Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1053/QĐ-BTTTT 17/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật mạng Du Ái Quảng Châu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA http://oppa.gaba.vn 18+  
54 CT CP trò chơi Vega Lữ Bố truyện 1.0.1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1054/QĐ-BTTTT 17/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật mạng lưới liên lạc Chưởng Bối Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA http://lb.gaba.vn  18+  
55 CT CP trò chơi Vega Lục Địa Rồng 1.0.1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1102/QĐ-BTTTT 27/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật mạng lưới liên lạc Thượng Du Trường Sa sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA http://ldr.gaba.vn 18+  
56 CT CP trò chơi Vega Ta là vua 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1132/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật phần mềm Du Chúng Quảng Châu và Công ty TNHH Kỹ thuật mạng lưới liên lạc Huề Mỹ Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA http://vua.gaba.vn 18+  
57 CT CP trò chơi Vega Biệt đội ChiBi 1.0.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1133/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật Phiếm Thành Hàng Châu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA http://bd.gaba.vn 12+  
58 CT CP trò chơi Vega Bá đạo anh hùng 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2053/QĐ-BTTTT 22/11/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Mạng Công nghệ Liwei Quảng Đông sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Ganera Online Private Limited.  Công ty Garena Online Private Limited nhượng quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Bình Minh  http://badao.gaba.vn 18+  
59 CT CP Funtap Mộng vương quyền 3D 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 491/GP-BTTTT 4/4/2016 Trung Quốc funtap.vn 18+  
60 Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Bình Minh Thiên hạ HD 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 680/GP-BTTTT 29/4/2016 Trung quốc thienha.vn 18+  
61 Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Bình Minh Quyền vương 98 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 725/GP-BTTTT 6/5/2016 Trung quốc quyenvuong98.vn 12+  
62 Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Bình Minh Tây Thiên ký V2.0.1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 2143/GP-BTTTT 1/12/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Mạng Công nghệ Liwei Quảng Đông sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Ganera Online Private Limited.  Công ty Garena Online Private Limited nhượng quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Bình Minh  http://taythienky.vn 18+  
63 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG THIÊN THƯ Thế Giới Thiên Thư Mạng internet 684/GP-BTTTT 29/4/2016 Trung quốc http://tt.360game.vn 18+  
64 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Thiên long bát bộ web 1.0 Mạng internet 686/GP-BTTTT 29/4/2016 Trung quốc http://ttbb.360game.vn 18+  
65 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Đại thiên sứ   Mạng internet 689/GP-BTTTT 29/4/2016 Trung quốc http://mudts.360game.vn 18+  
66 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Buble fighter 1.0 Mạng Internet 713/GP-BTTTT 5/5/2016 Hàn Quốc http://bf.360game.vn 12+ Đã ngừng phát hành 
67 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG MU Huyền thoại trở lại   Mạng Internet 717/GP-BTTTT 6/5/2016 Trung quốc http://mu.360game.vn 18+ Ngừng phát hành từ tháng 10/2016 (văn bản số 124/2016/CV-VNG)
68 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Thiên Long bát bộ 3D Cái bang tái xuất 1.116 Mạng Internet 838/QĐ-BTTTT 20/5/2016 Trung Quốc, do Công ty Beijing Gamease Age Digital Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty VNG Singapore PTE.LTD. Công ty VNG Singapore PTE.LTD nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://tl3d.360game.vn 18+  
69 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Kiếm Vũ Kiếm vũ Giang hồ Mạng Internet 842/QĐ-BTTTT 23/5/2016 Trung quốc, do Công ty Xiamen Ruike Information Science and Technology Co., Ltd., sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty Guangzhou Chuangyu Network Technology Co., Ltd. Công ty Guangzhou Chuangyu Network Technology Co., Ltd.,  nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG www.kiemvu.360game.vn. 18+  
70 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Võ Lâm Chi Mộng 2   Mạng Internet 934/QĐ-BTTTT 1/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Beijing Zeus Interactive Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty Corona Technology Limited. Công ty Corona Technology Limited, nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://vlcm2.360game.vn 18+  
71 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Hoa Thiên Cốt - VNG 1.5.0 Mạng Internet 980/QĐ-BTTTT 8/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Tianjin Skymoons Interactive Co., Ltd và Công ty Beijing IQIYI Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://hoathiencot.zing.vn 18+ Ngừng phát hành từ tháng 05/12/2016 (văn bản số 153/2016/CV-VNG)
72 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Khu Vườn trên mây 0.02.70000 Mạng Internet 1101/QĐ-BTTTT 27/6/2016 Việt Nam, do Công ty Công ty cổ phần VNG sản xuất và phát hành  http://kvtm.vn 00+  
73 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Ngọa Long MOBILE Diệt Đế Chi Chiến Mạng Internet 1110/QĐ-BTTTT 28/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai UQEE Network Co., Ltd và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG  http://m.ngoalong.zing.vn 18+  
74 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Bí kíp luyện rồng Bí kíp luyện rồng 3D Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1146/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Xingchuang Hulian (Beijing) Technology Co., Ldt sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Gameview Sdn Bhd. Công ty Gameview Sdn Bhd nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://bklr3d.360game.vn 12+  
75 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Nông trại Vui vẻ 2.4 Mạng Internet 1148/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Việt Nam, do Công ty TNHH phát triển Phần mềm VNG sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://ntvv.vn 00+  
76 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Phong Vân 3D 1.0.0 Mạng Internet     Trung Quốc, Do Công ty Beijing AmazGame Age Internet Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://pv3d.360game.vn 18+  
77 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Võ lâm truyền kỳ Mobile V1.0 - Kiếm hiệp tình duyên Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2220/QĐ-BTTTT 14/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Zhuhai Jianxin Interactive Entertainment Co., Ltd., và Công ty Chengdu Seasun Shiyou Technology Co., Ltd. sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Seasun Games Corporation Limited. Seasun Games Corporation Limited nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://vltkm.360game.vn 18+  
78 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Reign of Warlords 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2221/QĐ-BTTTT 14/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Netease (Hangzhou) Network Co., Ltd., sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty Hong Kong Netease Interactive Entertainment Limited. Công ty Hong Kong Netease Interactive Entertainment Limited nhượng quyền phát hành cho Công ty VNG Singapore Pte. Ltd., Công ty VNG Singapore Pte. Ltd., nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://row.360game.vn 18+  
79 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Vũ Cực 1.0 Mạng internet 2314/QĐ-BTTTT 26/12/2016 từ Trung Quốc, do Công ty Beijing Star World Technology Co., Ltd., sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần VNG http://vc.360game.vn 18+  
80 Công ty cổ phần VCCorp Luyện rồng 6.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 758/GP-BTTTT 10/5/2016 Trung quốc sohagame.vn 12+  
81 Công ty cổ phần VCCorp Độc cô cửu kiếm 1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 2142/GP-BTTTT 1/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Xiamen Tengyou Information Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần VCCORP http://sohagame.vn 18+  
82 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Hoa Thiên cốt   Mạng Internet 766/GP-BTTTT 11/5/2016 Trung quốc hoathiencot.vtcgame.vn 18+  
83 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Soái Vương   Mạng Internet 1054/GP-BTTTT 17/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật mạng Tiên phong Hải Nam sản xuất và nhượng quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số http://sv.vtcgame.vn 18+  
84 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Chân Long VTC   Trên thiết bị di động có kết nối Internet 1154/GP-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ tương tác Mỹ Thiên Thâm Quyến sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH giải trí MEOWGAMES Thượng Hải. Công ty TNHH giải trí MEOWGAMES Thượng Hải nhượng quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số http://chanlong.vtcgame.vn 18+  
85 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Long Tướng 3D   Trên thiết bị di động có kết nối Internet 1122/GP-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH cổ phần Pengesoft Thành Đô sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Shengyue Thượng Hải (Công ty TNHH Best Kirin Toàn Cầu). Công ty TNHH Best Kirin Toàn Cầu nhượng quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành  http://longtuong.vtcgame.vn 18+  
86 CTCP Giải trí 568E Vua hải tặc 2.2.2 Mạng Internet 780/GP-BTTTT 13/5/2016 Trung quốc haitac.568play.vn 18+  
87 CTCP Giải trí 568E Naruto Buil number 20150824 Mạng Internet 985/GP-BTTTT 8/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Youshu Xinxi Keji Youxian Gongsi sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty cổ phần Giải trí 568E  http://naruto.568play.vn 18+  
88 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Phong vân    Mạng Internet     Trung Quốc, do Công ty Shenzhen Mokylin Tech Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD. Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh  phongvan.net.vn  18+  
89 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Thục Sơn Vô Song Thục Sơn 1.0 Mạng Internet 1014/QĐ-BTTTT 10/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Beijing IQIYI Science & Technology Co., Ltd và Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd., Guangzhou Branch. Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd., Guangzhou Branch nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh  http://ts.360game.vn 18+  
90 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh NARUTO truyền kỳ 0.5 Mạng Internet 1044/QĐ-BTTTT 16/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Qimai Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam http://na.360game.vn 18+ Đã dừng hoạt động từ ngày 09/1/2017 (văn bản số 14/2016/CV-MPT ngày 20/12/2016)
91 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh DOTA Truyền kỳ 4.1.5.45678 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1147/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Lilith Games (Shanghai) Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Gaea Mobile Limited. Gaea Mobile Limited nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh http://dota.360game.vn 18+  
92 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Ngôi sao hoàng cung 1.0 Mạng Internet 2130/QĐ-BTTTT 30/11/2016 Trung Quốc, do Công ty Suzhou Friend Times Technology Inc., sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh http://hoangcung.360mobi.vn 18+  
93 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Gunni Mobi V1.0 Bảo vệ vương quốc gà Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 2131/QĐ-BTTTT 30/11/2016 Trung Quốc, do Công ty ANGAME INC., sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh  http://gunnymobi.vn 12+  
94 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Stony 1.0.1 Mạng Internet 851/QĐ-BTTTT 23/5/2016 Hàn Quốc, do Công ty Digital Frog, Co., Ltd., sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD. Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo www.stony.vn. 12+ Đã dừng hoạt động từ ngày 19/12/2016 (văn bản số 18/2016/CV-NB ngày 20/12/2016)
95 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Ngôi sao thời trang Nikki Up2U3 Mạng Internet 845/QĐ-BTTTT 23/5/2016 Trung Quốc, do Công ty Suzhou Nikki Inc Co., Ltd, sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Nikkigames HK Limited. Công ty Nikkigames HK Limited nhượng quyền cho Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD. Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  http://nstt.com.vn 00+  
96 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Tam Giới đại chiến Long Khiếu Cửu Thiên Mạng Internet 976/QĐ-BTTTT 8/6/2016 Trung Quốc, do Công ty HAHD (Beijing) Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty HU AI HONG KONG LIMITED. Công ty HU AI HONG KONG LIMITED nhượng quyền cho Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD và Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo http://tg.360game.vn 18+  
97 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  KungFu Chi Vương 1,9,1 Mạng Internet, mạng viễn thông di động 1029/QĐ-BTTTT 14/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shenzhen Zhong Shou You Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Super Nova Overseas Limited. Super Nova Overseas Limited  nhượng quyền phát hành cho Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD. Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo http://kfcv.360game.vn 18+ Ngừng phát hành từ tháng 21/11/2016 (văn bản số 16/2016/CV-NB)
98 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Thịnh Thế Tam Quốc 1,0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động  1030/QĐ-BTTTT 14/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Mingdong Network Science and Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho X.D. Network Inc. X.D. Network Inc nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo http://tttq.360game.vn 18+  
99 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  DISNEY CATCH CATCH   Mạng Internet và mạng viễn thông di động  1042/QĐ-BTTTT 16/6/2016 Hàn Quốc, do Công ty The Walt Disney Company (Korea) Limited sản xuất và nhượng quyền phát hành cho The Walt Disney Company (Southeast Asia) Limited. The Walt Disney Company (Southeast Asia) Limited nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo http://disneycatch.360game.vn 00+ Ngừng phát hành từ tháng 05/12/2016 (văn bản số 17/2016/CV-VNG)
100 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  ICá 1.8 Mạng Internet và mạng viễn thông di động  1103/QĐ-BTTTT 27/6/2016 Việt Nam, do Công ty TNHH Phát triển phần mềm VNG sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  http://ica.net.vn 00+  
101 Công ty cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam Phong Vân Truyền kỳ   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị cầm tay 937/QĐ-BTTTT 2/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Guangzhou Good Game Network Technology Corporation Limited sản xuất và nhượng quyền cho Công ty MOBI Holdings Limited và Công ty MOBI Holdings Limited nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trực tuyến CMN Việt Nam  http://pvtk.kul.vn 18+  
102 Công ty cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam X- Tam Quốc   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị cầm tay 938/QĐ-BTTTT 2/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học Morefun Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trực tuyến CMN Việt Nam  http://xtamquoc.kul.vn 18+  
103 Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông Sao Mai Vương quốc bay Mobile Cuộc chiến bắt đầu Mạng viễn thông di dộng 1019/QĐ-BTTTT 13/6/2016 Hàn Quốc, do Công ty Gala Lab Corp sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Fuji Tech., Jsc. Công ty Fuji Tech., Jsc nhượng quyền cho Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông Sao Mai http://saomaitelecom.vn/FASVN. 12+ Đã dừng hoạt động 
104 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU Chiến thần   Mạng internet 1052/QĐ-BTTTT 17/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Chengdu-Lok Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH Kỹ thuật Tâm Du Châu Hải. Công ty TNHH Kỹ thuật Tâm Du Châu Hải nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trực tuyến GOSU  http://chienthan.vn 18+  
105 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU Sở Lưu Hương V2.0 Mạng internet 2050/QĐ-BTTTT 22/11/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ Joyport Hàng Châu sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Joyport INC. Công ty Joyport INC nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trực tuyến GOSU http://soluuhuong.aivo.vn 18+  
106 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU 2!Dan V1.0 trên mạng viễn thông di động và mạng internet 2272/QĐ-BTTTT 29/12/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ Mạng YiDongFeiFan Tô Châu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trực tuyến GOSU http://2dance.vn 18+  
107 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU Đại Anh Hùng V1.0 - Độ Kiếp Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động.  2270/QĐ-BTTTT 29/12/2016 từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật Số Suzhou Leji sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH Đầu tư Hồng Hoàng Đen Tô Châu. Công ty Đầu tư Hồng Hoàng Đen Tô Châu nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trực tuyến GOSU phát hành trò chơi tại Việt Nam theo quy định Địa chỉ IP: 125.212.249.55 18+  
108 Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ trực tuyến OnPlay Nghĩa khí vô song Hỏa Long Quần Tụ Mạng internet 1149/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ Tâm Du Châu Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Phát triển dịch vụ Trực tuyến Onplay http://nkvs.com.vn 18+  
109 Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ trực tuyến OnPlay Thiên Hạ Chi Vương V1.0 Mạng internet 2075/QĐ-BTTTT 24/11/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH cổ phần Trực tuyến Hàng Châu Zhiwan sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ Trực tuyến Onplay http://thienhachivuong.vn. 18+  
110 Công ty cổ phần GAMOTA Loạn thế tam quốc iOS 2.4; Android 1.2 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1150/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Dod Joy., Ltd, sở hữu bản quyền và nhượng quyền phát hành cho Công ty Mobvista International Technology Limited. Công ty Mobvista International Technology Limited nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành  http://gamota.vn 18+  
111 Công ty cổ phần Giải trí và Thể thao điện tử Việt Nam Liên quân mobile 1.11 Mạnh internet và mạng viễn thông di động 1988/QĐ-BTTTT 15/11/2016  Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ thông tin Jingle Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Ganera Online Private. Công ty Ganera Online Private nhượng quyền cho Công ty cổ phần Giải trí và Thể thao Điện tử Việt Nam. http://lienquanmobi.vn. 18+  
112 Công ty cổ phần dịch vụ Vĩnh Xuân Tam Quốc truyền kỳ   Mạng internet 2018/QĐ-BTTTT 18/11/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Mạng internet Tiên Phong thuộc Mạng Động Hải Khẩu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Vĩnh Xuân  http://tqtk.slg.vn 18+  
113 Công ty cổ phần Bạch Tuộc Số Bắn Cá Phát Lộc   Mạnh internet và mạng viễn thông di động 2269/QĐ-BTTTT 19/12/2016 từ Việt Nam, do Công ty cổ phần Bạch Tuộc Số sản xuất và phát hành  www.bachtuocso.vn  18+  
Năm 2017
114 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Võ Lâm Minh Chủ 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 48/QĐ-BTTTT 13/1/2017 từ Trung Quốc, do Guangzhou Chuangsi Information Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  http://volamtk.vn 18+  
115 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Mộng Bá Vương 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 58/QĐ-BTTTT 17/1/2017 từ Trung Quốc, do Công ty TNHH cổ phần Công nghệ Pearl In Palm sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty TNHH cổ phần công nghệ Pearl In Palm (Hồng Kông). Công ty TNHH cổ phần công nghệ Pearl In Palm (Hồng Kông) nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  http://mongbavuong.com.vn 18+  
116 Công ty cổ phần Truyền thông VMG Tào Tháo Truyện V1.40 Mạnh internet và mạng viễn thông di động 47/QĐ-BTTTT 13/1/2017 từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Xiamen XU Netwwork sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Truyền thông VMG http://taothaotruyen.vmggame.vn 18+  
117 Công ty cổ phần Giải trí di động Loạn Giang Hồ 1.0 Mạnh internet và mạng viễn thông di động 49/QĐ-BTTTT 13/1/2017 từ Trung Quốc, do Công ty Guangzhou Taimeng Network Technology Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Giải trí Di động http://loan.mobo.vn 18+  
118 Công ty TNHH Dịch vụ số Phượng Hoàng Việt Công Thành Xưng Đế 1.3 Mạng internet 63/QĐ-BTTTT 19/1/2017 từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai Game Reign Network Technology Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Mars Game (HongKong) Network Technology Co.,Ltd. Công ty Mars Game (HongKong) Network Technology Co.,Ltd nhượng quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ số Phượng Hoàng Việt http://xungde.somo.vn 18+  
119 Công ty TNHH Dịch vụ số Phượng Hoàng Việt Lang Gia Bảng 1.0 Mạng internet 64/QĐ-BTTTT 19/1/2017 từ Trung Quốc, do Công ty Anhui Fun2Play Entertainment Network Technology Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ số Phượng Hoàng Việt  http://lgb.vinixgame.vn 18+  
120 Côn ty Cổ phần
VNG
Chinh đồ 1 Mobile 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 150/QĐ-BTTTT 17/02/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Giant Mobile Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành  www.chinhdo.zing.vn 18+  
121 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Cờ tướng  1.1.1 Trên thiết bị di động có kết nối Internet 222/QĐ-BTTTT 28/02/2017 Từ Việt Nam, do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số sản xuất, phát hành www.kingday.vn 12+  
122 Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số Cờ Caro 1.1.1 Trên thiết bị di động có kết nối Internet 225/QĐ-BTTTT 01/3/2017 Từ Việt Nam, do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số sản xuất, phát hành www.kingday.vn 12+  
123 Công ty Cổ phần truực tuyến CMN Việt Nam Hotsteps 1.0 Mạng internet, viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 227/QĐ-BTTTT 01/3/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Shanghai Xiniu Interactive Network Technology sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Trực tuyến CMN Việt Nam phát hành www.hotstep.kul.vn 18+  
124 Công ty Cổ phần truực tuyến CMN Việt Nam Pokiwar   Mạng internet, viễn thông di động 240/QĐ-BTTTT 03/3/2017 Từ Việt Nam, do Công ty TNHH Vua trò chơi sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam phát hành www.me.zing.vn/app/pokiwar 18+  
125 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Au Stars 1.0 Trên thiết bị di động có kết nối Internet 265/QĐ-BTTTT 09/3/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH iGame sản xuất và ủy quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành www.aus.vtcgame.vn 12+  
126 Công ty Cổ phần Gamota Tứ Đại Danh Bổ 1.0 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 435/QĐ-BTTTT 28/3/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Cheng Du Yu Mo Tech Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Mobvista International Technology Limited và Công ty nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành   18+  
127 Công ty Cổ phần VNG Cờ Tỷ phú 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 453/QĐ-BTTTT 30/3/2017 Từ Việt Nam, do Công ty Cổ phần VNG sản xuất và phát hành www.typhu.360play.vn 00+  
128 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Audition love 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 452/QĐ-BTTTT 30/3/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai Lelian Information Technology sản xuất, nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động phát hành www.aulove.vn 12+  
129 Công ty Cổ phần VNG Farmery 2.2.1 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 450/QĐ-BTTTT 30/3/2017 Từ Việt Nam, do Công ty TNHH Phát triển phần mềm VNG (VNG Software) sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành www.farmery.vn 00+  
130 Công ty TNHH 1618Play Anh Hùng Ma Vực 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 449/QĐ-BTTTT 30/3/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật trò chơi điện tử Quảng Châu sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH 1618Play phát hành www.vuaphapthuat.mobi 12+  
131 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Thời loạn 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 446/QĐ-BTTTT 30/3/2017 Từ Việt Nam, do Công ty TNHH Phát triển phần mềm VNG (VNG Software) sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo phát hành www.thoiloanmobile.vn 18+  

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu