TT Tên doanh nghiệp Tên trò chơi Phiên bản phát hành Phạm vi phát hành Số Quyết định Ngày cấp Nguồn gốc trò chơi website, IP cung cấp trò chơi Phân loại theo độ tuổi
Năm 2015
1 Công ty CP VNG Tân Thiên Long Cuồng Chiến Thiên Hạ Mạng Internet 1735/QĐ-BTTTT 20/10/2015 Trung Quốc ttl3d.zing.vn 18+
2 Công ty CP VCCORP Chinh Đồ Phiên bản trên iOS và Android 1.7.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động 1785/QĐ-BTTTT 26/10/2015 Trung Quốc chinhdo.sohagmae.vn; IP: 123.31.8.88 18+
3 Công ty CP Dịch vụ một thế giới Thần Thoại Võ Lâm 1.2.20019-59 cập nhật ngày 02 tháng 7 năm 2015 Mạng Internet 1786/QĐ-BTTTT 26/10/2015 Trung Quốc thanthoaivl.123game.vn 18+
4 Công ty CP VCCORP iGà Phiên bản trên iOS và Android 8.0.1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động 1805/QĐ-BTTTT 27/10/2015 Trung Quốc sohagmae.vn; IP: 123.31.8.88 12+
5 Công ty TNHH TEAMOBI Câu chuyện hiệp sỹ (Thời đại hiệp sỹ) 1.0.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2034/QĐ-BTTTT 19/11/2015 Việt Nam hiepsy.teamobi.com.cn 18+
6 Công ty TNHH Dịch vụ Thiên Bình Chiến dịch huyền thoại 1.6 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2035/QĐ-BTTTT 19/11/2015 Trung Quốc chiendichhuyenthoai.vn 18+
7 Công ty CP VNG Cửu Tinh Vô Song Địa Đế Quỳnh Lâu Mạng Internet 2115/QĐ-BTTTT 27/11/2015 Trung Quốc ct.360game.vn 18+
8 Công ty CP Tin học Hòa Bình Chiến cơ huyền thoại 1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động 2192/QĐ-BTTTT 7/12/2015 Trung Quốc ccht.vn 12+
9 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU Cửu Âm Chân Kinh Thạch Phá Thiên Kinh Mạng Internet 2474/QĐ-BTTTT 12/29/2015 Trung Quốc cuuam.gosu.vn 18+
  Năm 2016
10 Công ty TNHH TEAMOBI Vũ Điệu Đam Mê 1.0.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 01/QĐ-BTTTT 4/1/2016 Việt Nam am.teamobi.com.cn 0+
11 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Bách chiến vô song Kỳ Binh Đoạt Bảo Mạng Internet 176/QĐ-BTTTT 2/1/2016 Trung Quốc bachchien.com.vn 18+
12 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Bách chiến vô song 2 Đỉnh Phong Quyết Mạng Internet 178/QĐ-BTTTT 2/1/2016 Trung Quốc bachchien2.com.vn 18+
13 Công ty CP Truyền thông VNNPLUS Thời đại của các bộ tộc   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 245/QĐ-BTTTT 2/22/2016 Việt Nam eofwar.com 18+
14 Công ty TNHH Teamobi Đại Hải trình Hải tặc tí hon Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 72/QĐ-BTTTT 18/01/2016 Việt Nam haitac.teamobi.com.vn 12+
15 Công ty TNHH Teamobi Chú bé rồng   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 70/QĐ-BTTTT 18/01/2016 Việt Nam chuberong.teamobi.com.vn 12+
16 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Tam quốc chiến   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 172/QĐ-BTTTT 1/2/2016 Việt Nam tamquocchien.vn 18+
17 Công ty cổ phần
 trò chơi Vega
Vô song kiếm   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 255/QĐ-BTTTT  25/02/2016 Việt Nam gaba.vn 18+
18 Công ty Cổ phần giải trí di động Thần Chi mộng thần chi mộng handong Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 259/QĐ-BTTTT 26/02/2016 Trung Quốc tcm.mobo.vn 12+

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Top