Tổng hợp giấy phép Trang Thông tin điện tử 2015 
TT Số GP Ngày, tháng GP Tên tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép Nội dung thông tin cung cấp Tên miền (đối với internet) Phạm vi cung cấp Hiệu lực của Giấy phép
1 02/GP-TTĐT 15/01/2015 Báo Điện tử Đảng Cộng sản VN Tổng hợp thông tin về những vấn đề liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh www.hochiminh.vn Mạng internet 10 năm
2 05/GP-TTĐT 30/01/2015 Trung tâm Công nghệ thông tin (Tập đoàn Điện lực VN) Thông tin giới tiệu các hoạt động của TTCNTT; tổng hợp thông tin liên quan đến ngành điện và các hoạt động SXKD, vận hành thị trường điện cạnh tranh và phát triển năng lượng    www.icon.com.vn, www.evnnews.vn, www.tinnganhdien.vn  Mạng internet 10 năm
3 08/GP-TTĐT 11/2/2015 Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (Bộ TTTT) Thông tin giới thiệu về Trung tâm và các chương trình, hoạt động, sản phẩm truyền thông của Trung tâm; thông tin tổng hợp về các lĩnh vực KT, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục phục vụ công tác thông tin đối ngoại. www.vietbao.vn Mạng internet 10 năm
4 09/GP-TTĐT 13/2/2015   Báo Thanh Tra Thông tin về những nội dung đã xuất bản trên Báo Thanh tra bản in; tổng hợp thông tin về công tác thanh tra, xét khiếu tố, phòng chống tham nhũng; phê phán, đấu tranh phòng chống các hành vi tiêu cực trong quản lý và trong hoạt động kinh tế xã hội, biểu dương gương người tốt việc tốt  www.thanhtra.com.vn Mạng Internet 10 năm
5 11/GP-TTĐT 14/2/2015 Báo Phụ nữ Việt Nam Thông tin tổng hợp về chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến phụ nữ Việt Nam trong nước và phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; thông tin về những vấn đề liên quan đến phụ nữ Việt Nam, phong trào phụ nữ trong nước, các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, các tấm gương phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài thành đạt, đảm việc nước, giỏi việc nhà  www.pnvnnuocngoai.vn Mạng internet 10 năm
6 12/GP-TTĐT 26/2/2015 Đài PTTH Vĩnh Long Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; tổng hợp thông tin về lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, khoa học - kỹ thuật công nghệ  www.thvl.vn Mạng internet 10 năm
7 13/GP-TTĐT 26/2/2015 Hệ Phát thanh dân tộc (Đài TNVN) Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của Hệ Phát thanh dân tộc (VOV4); thông tin tổng hợp về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và về công tác dân tộc www.vov4.vn Mạng internet 05 năm
8 14/GP-TTĐT 2/3/2015 Tạp chí Ô tô Xe máy VN Thông tin về những nội dung đã xuất bản trên Tạp chí Ô tô Xe máy Việt Nam bản in; tổng hợp thông tin về thị trường ô tô xe máy, về chuyển giao sản phẩm công nghệ  www.otoxemay.vn Mạng internet 10 năm
9 16/GP-TTĐT 11/3/2015 Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TTTT) Thông tin giới thiệu về hoạt động của Cục Thông tin đối ngoại; tổng hợp thông tin về các thành tựu đổi mới của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, về chính sách của Nhà nước đối với người Việt ở nước ngoài và các thông tin liên quan về công tác đối ngoại, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo Việt Nam www.vietnam.vn, www.thongtindoingoai.vn Mạng internet 10 năm
10 17/GP-TTĐT 11/3/2015 Cục Tần số vô tuyến điện Thông tin giới thiệu về hoạt động của Cục; tổng hợp thông tin về linh vực vô tuyến, tần số vô tuyến điện và các lĩnh vực liên quan đến thông tin và truyền thông  www.rfd.gov.vn, www.arfm.gov.vn,    www.cuctanso.vn Mạng internet 10 năm
11 18-GP-TTĐT 12/3/2015 Văn phòng Quốc Hội   Thông tin về các hoạt động của Quốc Hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Văn phòng Quốc hội; thông tin tổng hợp về các hoạt động bầu cử, giám sát và các hoạt động đối ngoại của Quốc hội  www.quochoi.vn, www.na.gov.vn Mạng internet 10 năm
12 20/GP -TTĐT 12/3/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn Thông tin giới thiệu về tỉnh Lạng Sơn; thông tin tổng hợp về lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn www.langson.gov.vn Mạng internet 05 năm
13 21/GP-TTĐT 25/3/2015 Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch VN  Thông tin giới thiệu về hoạt động của Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch VN; tổng hợp thông về các hoạt động liên đến điện ảnh, văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình  www.dienanhthethaodulich.vn Mạng internet 10 năm
14 22/GP-TTĐT 27/3/2015 Báo Phú Yên Thông tin theo đúng nội dung báo Phú Yên bản in và tổng hợp thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội www.baophuyen.com.vn Mạng internet 10 năm
15 23/GP-TTĐT 30/3/2015 Đài PTTH Thừa Thiên - Huế Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Thừa Thiên Huế và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.trt.com.vn, www.trt.vn Mạng internet 05 năm
16 24/GP-TTĐT 1/4/2015 Đài PTTH Thái Nguyên Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.thainguyentv.vn Mạng internet 10 năm
17 25/GP-TTĐT 1/4/2015 Đài PTTH Bắc Ninh Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh www.bacninhtv.vn Mạng internet 10 năm
18 28/GP-TTĐT 9/4/2015 Tạp chí Cao su Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Cao su Việt Nam bản in www.tapchicaosu.vn Mạng internet 10 năm
19 30/GP-TTĐT 14/4/2015 Báo Khánh Hòa Thông tin theo đúng nội dung báo Khánh Hòa bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.baokhanhhoa.com.vn Mạng internet 10 năm
20 31/GP-TTĐT 14/4/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình Thông tin giới thiệu về Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình; tổng hợp thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông http://stttt.quangbinh.gov.vn  Mạng internet 05 năm
21 32/GP-TTĐT 21/4/2015 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bản in www.tapchikhoahocnongnghiep.vn Mạng internet 10 năm
22 34/GP-TTĐT 22/4/2015 Báo Quốc phòng Thủ Đô  Thông tin theo đúng nội dung Báo Quốc phòng Thủ đô bản in và tổng hợp thông tin chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội www.quocphongthudo.vn, www.quocphongthudo.com.vn,
                     www.qptd.com.vn, www.qptd.vn
Mạng internet 10 năm
23 35/GP-TTĐT 22/4/2015 Kênh truyền hình Quốc Hội Việt Nam Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của Kênh Truyền hình Quốc Hội VN   www.quochoitv.vn Mạng internet 10 năm
24 36-GP-TTĐT 22/4/2015 Kênh VOV Giao thông Quốc gia Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của kênh phát thanh FM Cảm xúc www.fmcamxuc.vn Mạng internet 10 năm
25 38/GP-TTĐT 24/4/2015 Tạp chí Công Nghiệp và Tiêu dùng Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng bản in và tổng hợp thông tin về các lĩnh vực thương mại, pháp lý, kinh tế, quản lý  www.congnghieptieudung.vn Mạng internet 05 năm
26 44/GP-TTĐT 6/5/2015 Trung tâm Thông tin Du lịch Tổng hợp thông tin về chủ trương, chính sách, hoạt động quản lý nhà nước về du lịch, tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam  www.vietnamtourism.gov.vn Mạng internet 10 năm
27 45/GP-TTĐT 6/5/2015 Ban Biên tập tin Kinh tế (TTXVN) Thông tin giới thiệu về những nội dung đã xuất bản trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam và Thế giới của Ban Biên tập tin Kinh tế; tổng hợp thông tin liên quan về lĩnh vực kinh tế  www.eco.vnanet.vn Mạng internet 05 năm
28 46/GP-TTĐT 6/5/2015 Trường Cán bộ Thanh tra Thông tin giới thiệu về hoạt động của Trường Cán bộ Thanh tra; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác đào tạo, bồ dưỡng nghiệp vụ thanh tra và các thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Thanh tra Chính phủ  www.truongcanbothanhtra.gov.vn Mạng internet 10 năm
29 47/GP-TTĐT 12/5/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu Thông tin giới thiệu về tỉnh Lai Châu; tổng hợp thông tin về chính sách đối ngoại, kinh tế, xã hội, chủ quyền biên giới  http://thongtindoingoai.laichau.gov.vn  Mạng internet 05 năm
30 48/GP-TTĐT 19/5/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình Thông tin giới thiệu về Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình; tổng hợp thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông  http://sothongtin.hoabinh.gov.vn  Mạng internet 10 năm
31 49/GP-TTĐT 21/5/2015 Tạp chí Kinh tế Công nghiệp Long An Thông tin giới thiệu về những nội dung đã xuất bản trên Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp bản in; tổng hợp thông tin về các hoạt động liên quan đến giáo dục, đào tạo và hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ  www.ktegdxh.net Mạng internet 10 năm
32 53/GP-TTĐT 27/5/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh Thông tin giới thiệu về tỉnh Quảng Ninh; tổng hợp thông tin về lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội  www.quangninh.gov.vn,  www.halong.gov.vn Mạng internet 10 năm
33 55/GP-TTĐT 2/6/2015 Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  Cung cấp thông tin pháp luật về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thông tin về thị trường và các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng; quảng bá, phát triển hình ảnh thương hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm Việt Nam http://nhanhieuviet.gov.vn Mạng internet 05 năm
34 56/GP-TTĐT 2/6/2015 Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  Cung cấp thông tin kinh tế, thương mại của Việt Nam ra thế giới và ngược lại; quảng bá hình ảnh, năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam  http://asemconnectvietnam.gov.vn Mạng internet 05 năm
35 57/GP-TTĐT 2/6/2015 Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  Tổng hợp thông tin kinh tế, thương mại và công nghiệp phục vụ cho công tác quản lý của ngành Công thương và hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp và thương mại http://vinanet.com.vn , http://vinanet.vn  Mạng internet 05 năm
36 58/GP-TTĐT 2/6/2015 Báo Phụ nữ Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung các ấn phẩm của Báo Phụ nữ Việt Nam bản in và tổng hợp thông tin về các vấn đề liên quan đến phụ nữ http://phunuvietnam.vn Mạng internet 10 năm
37 60/GP-TTĐT 4/6/2015 Báo Văn nghệ Thái Nguyên Thông tin theo đúng nội dung Báo Văn nghệ Thái Nguyên bản in và tổng hợp thông tin về đời sống văn hóa, văn nghệ của tỉnh Thái Nguyên và cả nước  http://vannghethainguyen.vn Mạng internet 10 năm
38 66/GP-TTĐT 11/6/2015 Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) Thông tin về cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giới thiệu đặc sản các vùng miền; giới thiệu sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, phân phối www.tuhaoviet.vn  Mạng internet 10 năm
39 67/GP-TTĐT 11/6/2015 Tổng cục Năng lượng Tuyên truyền, phổ biến các chính sách về ngành năng lượng, tổng hợp thông tin về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng  www.tcnl.gov.vn  Mạng internet 10 năm
40 68/GP-TTĐT 12/6/2015 Báo Công an thành phố Đà Nẵng Thông tin theo đúng nội dung Báo Công an Thành phố Đà Nẵng bản in; tổng hợp thông tin chính trị, an ninh, pháp luật, văn hóa,  xã hội  www.cadn.com.vn Mạng internet 10 năm
41 69/GP-TTĐT 12/6/2015 Đài PTTH Hải Dương Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Dương và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.haiduongtv.vn, www.haiduongtv.com.vn,                     www.haiduongtv.com Mạng internet 10 năm
42 71/GP-TTĐT 15/6/2015 Ban truyền hình đối ngoại (VTV4) - Đài Truyền hình VN Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Ban truyền hình Đối ngoại (VTV4) – Đài Truyền hình Việt Nam www.vtv4.vn Mạng internet 10 năm
43 75/GP-TTĐT 16/6/2015 Tạp chí Rừng và Môi trường Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Rừng và Môi trường bản in và tổng hợp thông tin liên quan đến các lĩnh vực bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học  www.moitruongvadoisong.vn
                     www.baovemoitruong.org.vn
Mạng internet 10 năm
44 76/GP-TTĐT 17/6/2015 Tạp chí Giáo dục Thủ đô Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Giáo dục Thủ đô bản in và tổng hợp các thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo  www.giaoducthudo.com.vn Mạng internet 05 năm
45 79/GP-TTĐT 19/6/2015 Tạp chí Thủy sản Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Thủy sản Việt Nam bản in và tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi ngư nghiệp  www.nguoichannuoi.vn
                      www.nguoichannuoi.com
                      www.nguoichannuoi.com.vn
Mạng internet 05 năm
46 80/GP-TTĐT 19/6/2015 Trung tâm Thông tin du lịch Tổng hợp thông tin về hoạt động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch  www.moitruongdulich.vn Mạng internet 10 năm
47 82/GP-TTĐT 25/6/2015 Tạp chí Dân vận Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Dân vận bản in và tổng hợp thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận; các hoạt động dân vận của hệ thống chính trị  www.danvan.vn Mạng internet 05 năm
48 85/GP-TTĐT 2/7/2015 Trung tâm Thông tin Du lịch Tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam bằng 7 ngôn ngữ, tổng hợp thông tin về điểm đến du lịch của các tỉnh, thành phố Việt Nam  www.vietnamtourism.com Mạng internet 10 năm
49 86/GP-TTĐT 2/7/2015 Cục Công tác phía Nam (Bộ VHTTDL) Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của ngành văn hóa, thể thao, du lịch tại khu vực phía Nam, thông tin tổng hợp về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch www.vhttdlkv3.gov.vn  Mạng internet 05 năm
50 91/GP-TTĐT 9/7/2015 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN Thông tin về các hoạt động của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, tổng hợp thông tin về văn hóa, nghệ thuật  www.vicas.org.vn Mạng internet 05 năm
51 93/GP-TTĐT 9/7/2015 Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  Tổng hợp thông tin về giá cả thị trường  www.giacavattu.com.vn ; www.giahanghoa.com.vn Mạng internet 10 năm
52 96/GP-TTĐT 14/7/2015 Tạp chí Điện và Đời sống Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Điện và Đời sống bản in www.dienvadoisong.com Mạng internet 04 năm
53 100/GP-TTĐT 20/7/2015 Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ ( TC dân số - kế hoạch hóa gia đình) Tư vấn kiến thức, pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; tổng hợp thông tin về lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình  www.cpcs.vn Mạng internet 05 năm
54 101/GP-TTĐT 21/7/2015 Hội chăn nuôi Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội chăn nuôi Việt Nam; tổng hợp thông tin và kiến thức về ngành chăn nuôi  www.hoichannuoi.vn Mạng internet 10 năm
55 105/GP-TTĐT 4/8/2015 Báo Hải Dương Thông tin theo đúng nội dung Báo Hải Dương bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.baohaiduong.vn, www.haiduongnews.com Mạng internet 10 năm
56 106/GP-TTĐT 4/8/2015 Đài PTTH Hậu Giang Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.haugiangtivi.vn Mạng internet 10 năm
57 114/GP-TTĐT 11/8/2015 Báo Đà Nẵng Thông tin theo đúng nội dung Báo Đà Nẵng bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.baodanang.vn Mạng internet 10 năm
58 115/GP-TTĐT 13/8/2015 Báo Quân khu 2 Thông tin theo đúng nội dung Báo Quân khu 2 bản in và tổng hợp thông tin chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội www.quankhu2.vn, www.quankhu2.com.vn
                     www.qk2.com.vn, www.qk2.vn
Mạng internet 10 năm
59 121/GP-TTĐT 24/8/2015 Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam www.qpvn.vn Mạng internet 10 năm
60 129/GP-TTĐT 3/9/2015 Báo Cần Thơ Thông tin theo đúng nội dung Báo Cần Thơ bản in www.baocantho.com.vn Mạng internet 05 năm
61 131/GP-TTĐT 8/9/2015 Trung tâm tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp và phát triển Thương hiệu Thông tin về Trung tâm tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp và phát triển Thương hiệu theo chức năng, nhiệm vụ; cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và xúc tiến thương mại  www.hanghoavacongluan.com.vn  Mạng internet 10 năm
62 133/GP-TTĐT 8/9/2015 Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Thông tin về hoạt động của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tuyên truyền về phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn congdoan.vnpt.vn  Mạng internet 10 năm
63 135/GP-TTĐT 11/9/2015 Sở TTTT Ninh Bình Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình; thông tin giới thiệu về tỉnh Ninh Bình; tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa,xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  www.ttttninhbinh.gov.vn Mạng internet 05 năm
64 136/GP-TTĐT 11/9/2015 Cục thông tin đối ngoại Thông tin về hoạt động của ASEAN, hoạt động của Việt Nam trong ASEAN do Ban thư ký ASEAN cung cấp theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin nhằm giới thiệu, quảng bá hoạt động chung của ASEAN và các nước thành viên ASEAN asean.vietnam.vn, aseanvietnam.vn, vietnamasean.vn   Mạng internet 10 năm
65 137/GP-TTĐT 11/9/2015 Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Thông tin về Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến khí tượng, thủy văn  www.kttvqg.gov.vn ; www.nhms.gov.vn  Mạng internet 05 năm
66 138/GP-TTĐT 11/9/2015 Báo Vĩnh Long Thông tin theo đúng nội dung Báo Vĩnh Long bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.baovinhlong.vn, www.baovinhlong.com.vn Mạng internet 10 năm
67 139/GP-TTĐT 11/9/2015 Đài PTTH Kiên Giang Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang www.kgtv.vn, www.kgtv.com.vn Mạng internet 10 năm
68 141/GP-TTĐT 22/9/2015 Báo Đắk Nông Thông tin theo đúng nội dung Báo Đắk Nông bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, www.baodaknong.org.vn, www.baodaknong.vn Mạng internet 05 năm
69 143/GP-TTĐT 28/9/2015 Cục Báo chí Thông tin về hoạt động quản lý, điều hành của Cục Báo chí; tổng hợp thông tin liên quan đến các hoạt động quản lý, điều hành của Cục Báo chí  www.toancanhbaochi.vn Mạng internet 10 năm
70 144/GP-TTĐT 28/9/2015 Báo Sinh viên Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung các ấn phẩm: Trà sữa cho tâm hồn, Hoa học trò, Thiên thần nhỏ bản in do báo Sinh viên Việt Nam phát hành http://camnangteen.vn                     Mạng internet 10 năm
71 147/GP-TTĐT 12/10/2015 Trung tâm phát triển thương mại điện tử  Thông tin về diễn biến thị trường xuất nhập khẩu, các chỉ số kinh tế, các tài liệu phân tích, đánh giá tình hình thị trường thế giới www.vietnamexport.com  Mạng internet 10 năm
72 148/GP-TTĐT 12/10/2015 Ban truyền hình tiếng dân tộc (VTV5 - Đài THVN) Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Ban truyền hình tiếng dân tộc – Đài Truyền hình Việt Nam www.vtv5.net.vn Mạng internet 10 năm
73 153/GP-TTĐT 26/10/2015 Tổng cục Môi trường Thông tin về hoạt động của Tổng cục Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và kiến thức về bảo vệ môi trường; tổng hợp thông tin về lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường www.vea.gov.vn  Mạng internet 10 năm
74 154/GP-TTĐT 26/10/2015 Đài PTTH Hòa Bình Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.hoabinhtv.vn Mạng internet 10 năm
75 155/GP-TTĐT 2/11/2015 Tạp chí Thời trang trẻ Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Thời Trang Trẻ bản in www.tapchithoitrangtre.vn
                     www.tapchithoitrangtre.com.vn
Mạng internet 10 năm
76 157/GP-TTĐT 11/11/2015 Trường Cán bộ dân tộc  Thông tin về hoạt động của Trường Cán bộ dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác dân tộc  http://truongcbdt.edu.vn  Mạng internet 10 năm
77 158/GP-TTĐT 12/11/2015 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thông tin tổng hợp về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình www.bvhttdl.gov.vn; www.mocst.gov.vn Mạng internet 05 năm
78 159/GP-TTĐT 12/11/2015 Sở TTTT Phú Thọ Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ; tổng hợp thông tin liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ  http://stttt.phutho.gov.vn    Mạng internet 05 năm
79 167/GP-TTĐT 1/12/2015 Cục Viễn thông Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Cục Viễn thông; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực truyền thông, viễn thông  www.vnta.gov.vn  Mạng internet 10 năm
80 172/GP-TTĐT 10/12/2015 Tạp chí Cảnh sát phòng chống tội phạm Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Cảnh sát phòng, chống tội phạm  bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và bảo đảm trật tự an toàn xã hội  www.tapchicanhsat.com.vn
                     www.phongchongmatuy.com.vn
Mạng internet 10 năm
81 173/GP-TTĐT 10/12/2015 Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 Thông tin về Trung tâm Lưu trữ quốc gia I theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến ngành lưu trữ, lịch sử  http://luutruquocgia1.org.vn; http://archives.org.vn Mạng internet 10 năm
82 174/GP-TTĐT 18/12/2015 Ban Tôn giáo Chính phủ  Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; thông tin về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tôn giáo  www.btgcp.gov.vn; www.religion.vn Mạng internet 05 năm
83 175/GP-TTĐT 18/12/2015 Sở TTTT Vĩnh Long Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông  http://www.stttt.vinhlong.gov.vn Mạng internet 10 năm
84 176/GP-TTĐT 23/12/2015 Liên minh Hợp tác xã VN Thông tin về hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến các Hợp tác xã, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam www.vca.org.vn  Mạng internet 05 năm
85 177/GP-TTĐT 23/12/2015 Báo Dân tộc và Phát triển Thông tin theo đúng nội dung Báo Dân tộc và Phát triển bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi  www.baodantoc.com.vn Mạng internet 10 năm
86 178/GP-TTĐT 23/12/2015 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương Thông tin về hoạt động của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh  http://nimpe.vn  Mạng internet 10 năm
87 179/GP-TTĐT 29/12/2015 Tạp chí Việt Nam Logistics Review  Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Việt Nam Logistics Review bản in www.vlr.vn Mạng internet 10 năm
88 180/GP-TTĐT 29/12/2015 Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực phổ biến kiến thức kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường  www.trithuccongluan.com.vn Mạng internet 05 năm
89 181/GP-TTĐT 30/12/2015 Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập bản in và tổng hợp các thông tin liên quan đến kinh tế, doanh nhân, doanh nghiệp  www.doanhnghiepnet.com.vn Mạng internet 05 năm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu