TT Số GXN Ngày, tháng giấy chứng nhận Tên tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép Ghi chú
1 76/GXN-PTTH&TTĐT 30/6/2016 Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số   
2 75/GXN-PTTH&TTĐT 30/6/2016 Công ty Cổ phần Trò chơi Vega   
3 74/GXN-PTTH&TTĐT 30/6/2016 Công ty CP truyền thông Centech  
4 80/GXN-PTTH&TTĐT 06/7/2016 Công ty CP DV Viễn thông Suntel  
5 68/GXN-PTTH&TTĐT 15/2/2017 Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số   
6 65/GXN-PTTH&TTĐT 15/2/2017 Công ty TNHH Dịch vụ Trực tuyến Hoàng Linh  

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu