Tổng hợp giấy phép Trang Thông tin điện tử tổng hợp năm 2015 
TT Số GP Ngày, tháng GP Tên tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép Nội dung thông tin cung cấp Tên miền (đối với internet) Hiệu lực của GP
1 02/GP-TTĐT 15/01/2015 Báo Điện tử Đảng Cộng sản VN Tổng hợp thông tin về những vấn đề liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh www.hochiminh.vn 10 năm
2 05/GP-TTĐT 30/01/2015 Trung tâm Công nghệ thông tin (Tập đoàn Điện lực VN) Thông tin giới tiệu các hoạt động của TTCNTT; tổng hợp thông tin liên quan đến ngành điện và các hoạt động SXKD, vận hành thị trường điện cạnh tranh và phát triển năng lượng    www.icon.com.vn, www.evnnews.vn, www.tinnganhdien.vn  10 năm
3 08/GP-TTĐT 11/2/2015 Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (Bộ TTTT) Thông tin giới thiệu về Trung tâm và các chương trình, hoạt động, sản phẩm truyền thông của Trung tâm; thông tin tổng hợp về các lĩnh vực KT, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục phục vụ công tác thông tin đối ngoại. www.vietbao.vn 10 năm
4 09/GP-TTĐT 13/2/2015   Báo Thanh Tra Thông tin về những nội dung đã xuất bản trên Báo Thanh tra bản in; tổng hợp thông tin về công tác thanh tra, xét khiếu tố, phòng chống tham nhũng; phê phán, đấu tranh phòng chống các hành vi tiêu cực trong quản lý và trong hoạt động kinh tế xã hội, biểu dương gương người tốt việc tốt  www.thanhtra.com.vn 10 năm
5 11/GP-TTĐT 14/2/2015 Báo Phụ nữ Việt Nam Thông tin tổng hợp về chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến phụ nữ Việt Nam trong nước và phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; thông tin về những vấn đề liên quan đến phụ nữ Việt Nam, phong trào phụ nữ trong nước, các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, các tấm gương phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài thành đạt, đảm việc nước, giỏi việc nhà  www.pnvnnuocngoai.vn 10 năm
6 12/GP-TTĐT 26/2/2015 Đài PTTH Vĩnh Long Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; tổng hợp thông tin về lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, khoa học - kỹ thuật công nghệ  www.thvl.vn 10 năm
7 13/GP-TTĐT 26/2/2015 Hệ Phát thanh dân tộc (Đài TNVN) Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của Hệ Phát thanh dân tộc (VOV4); thông tin tổng hợp về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và về công tác dân tộc www.vov4.vn 05 năm
8 14/GP-TTĐT 2/3/2015 Tạp chí Ô tô Xe máy VN Thông tin về những nội dung đã xuất bản trên Tạp chí Ô tô Xe máy Việt Nam bản in; tổng hợp thông tin về thị trường ô tô xe máy, về chuyển giao sản phẩm công nghệ  www.otoxemay.vn 10 năm
9 16/GP-TTĐT 11/3/2015 Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TTTT) Thông tin giới thiệu về hoạt động của Cục Thông tin đối ngoại; tổng hợp thông tin về các thành tựu đổi mới của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, về chính sách của Nhà nước đối với người Việt ở nước ngoài và các thông tin liên quan về công tác đối ngoại, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo Việt Nam www.vietnam.vn, www.thongtindoingoai.vn 10 năm
10 17/GP-TTĐT 11/3/2015 Cục Tần số vô tuyến điện Thông tin giới thiệu về hoạt động của Cục; tổng hợp thông tin về linh vực vô tuyến, tần số vô tuyến điện và các lĩnh vực liên quan đến thông tin và truyền thông  www.rfd.gov.vn, www.arfm.gov.vn,    www.cuctanso.vn 10 năm
11 18-GP-TTĐT 12/3/2015 Văn phòng Quốc Hội   Thông tin về các hoạt động của Quốc Hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Văn phòng Quốc hội; thông tin tổng hợp về các hoạt động bầu cử, giám sát và các hoạt động đối ngoại của Quốc hội  www.quochoi.vn, www.na.gov.vn 10 năm
12 20/GP -TTĐT 12/3/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn Thông tin giới thiệu về tỉnh Lạng Sơn; thông tin tổng hợp về lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn www.langson.gov.vn 05 năm
13 21/GP-TTĐT 25/3/2015 Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch VN  Thông tin giới thiệu về hoạt động của Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch VN; tổng hợp thông về các hoạt động liên đến điện ảnh, văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình  www.dienanhthethaodulich.vn 10 năm
14 22/GP-TTĐT 27/3/2015 Báo Phú Yên Thông tin theo đúng nội dung báo Phú Yên bản in và tổng hợp thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội www.baophuyen.com.vn 10 năm
15 23/GP-TTĐT 30/3/2015 Đài PTTH Thừa Thiên - Huế Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Thừa Thiên Huế và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.trt.com.vn, www.trt.vn 05 năm
16 24/GP-TTĐT 1/4/2015 Đài PTTH Thái Nguyên Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.thainguyentv.vn 10 năm
17 25/GP-TTĐT 1/4/2015 Đài PTTH Bắc Ninh Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh www.bacninhtv.vn 10 năm
18 28/GP-TTĐT 9/4/2015 Tạp chí Cao su Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Cao su Việt Nam bản in www.tapchicaosu.vn 10 năm
19 30/GP-TTĐT 14/4/2015 Báo Khánh Hòa Thông tin theo đúng nội dung báo Khánh Hòa bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.baokhanhhoa.com.vn 10 năm
20 31/GP-TTĐT 14/4/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình Thông tin giới thiệu về Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình; tổng hợp thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông http://stttt.quangbinh.gov.vn  05 năm
21 32/GP-TTĐT 21/4/2015 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bản in www.tapchikhoahocnongnghiep.vn 10 năm
22 34/GP-TTĐT 22/4/2015 Báo Quốc phòng Thủ Đô  Thông tin theo đúng nội dung Báo Quốc phòng Thủ đô bản in và tổng hợp thông tin chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội www.quocphongthudo.vn, www.quocphongthudo.com.vn,
                     www.qptd.com.vn, www.qptd.vn
10 năm
23 35/GP-TTĐT 22/4/2015 Kênh truyền hình Quốc Hội Việt Nam Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của Kênh Truyền hình Quốc Hội VN   www.quochoitv.vn 10 năm
24 36-GP-TTĐT 22/4/2015 Kênh VOV Giao thông Quốc gia Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của kênh phát thanh FM Cảm xúc www.fmcamxuc.vn 10 năm
25 38/GP-TTĐT 24/4/2015 Tạp chí Công Nghiệp và Tiêu dùng Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng bản in và tổng hợp thông tin về các lĩnh vực thương mại, pháp lý, kinh tế, quản lý  www.congnghieptieudung.vn 05 năm
26 44/GP-TTĐT 6/5/2015 Trung tâm Thông tin Du lịch Tổng hợp thông tin về chủ trương, chính sách, hoạt động quản lý nhà nước về du lịch, tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam  www.vietnamtourism.gov.vn 10 năm
27 45/GP-TTĐT 6/5/2015 Ban Biên tập tin Kinh tế (TTXVN) Thông tin giới thiệu về những nội dung đã xuất bản trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam và Thế giới của Ban Biên tập tin Kinh tế; tổng hợp thông tin liên quan về lĩnh vực kinh tế  www.eco.vnanet.vn 05 năm
28 46/GP-TTĐT 6/5/2015 Trường Cán bộ Thanh tra Thông tin giới thiệu về hoạt động của Trường Cán bộ Thanh tra; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác đào tạo, bồ dưỡng nghiệp vụ thanh tra và các thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Thanh tra Chính phủ  www.truongcanbothanhtra.gov.vn 10 năm
29 47/GP-TTĐT 12/5/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu Thông tin giới thiệu về tỉnh Lai Châu; tổng hợp thông tin về chính sách đối ngoại, kinh tế, xã hội, chủ quyền biên giới  http://thongtindoingoai.laichau.gov.vn  05 năm
30 48/GP-TTĐT 19/5/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình Thông tin giới thiệu về Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình; tổng hợp thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông  http://sothongtin.hoabinh.gov.vn  10 năm
31 49/GP-TTĐT 21/5/2015 Tạp chí Kinh tế Công nghiệp Long An Thông tin giới thiệu về những nội dung đã xuất bản trên Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp bản in; tổng hợp thông tin về các hoạt động liên quan đến giáo dục, đào tạo và hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ  www.ktegdxh.net 10 năm
32 53/GP-TTĐT 27/5/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh Thông tin giới thiệu về tỉnh Quảng Ninh; tổng hợp thông tin về lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội  www.quangninh.gov.vn,  www.halong.gov.vn 10 năm
33 55/GP-TTĐT 2/6/2015 Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  Cung cấp thông tin pháp luật về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thông tin về thị trường và các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng; quảng bá, phát triển hình ảnh thương hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm Việt Nam http://nhanhieuviet.gov.vn 05 năm
34 56/GP-TTĐT 2/6/2015 Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  Cung cấp thông tin kinh tế, thương mại của Việt Nam ra thế giới và ngược lại; quảng bá hình ảnh, năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam  http://asemconnectvietnam.gov.vn 05 năm
35 57/GP-TTĐT 2/6/2015 Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  Tổng hợp thông tin kinh tế, thương mại và công nghiệp phục vụ cho công tác quản lý của ngành Công thương và hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp và thương mại http://vinanet.com.vn , http://vinanet.vn  05 năm
36 58/GP-TTĐT 2/6/2015 Báo Phụ nữ Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung các ấn phẩm của Báo Phụ nữ Việt Nam bản in và tổng hợp thông tin về các vấn đề liên quan đến phụ nữ http://phunuvietnam.vn 10 năm
37 60/GP-TTĐT 4/6/2015 Báo Văn nghệ Thái Nguyên Thông tin theo đúng nội dung Báo Văn nghệ Thái Nguyên bản in và tổng hợp thông tin về đời sống văn hóa, văn nghệ của tỉnh Thái Nguyên và cả nước  http://vannghethainguyen.vn 10 năm
38 66/GP-TTĐT 11/6/2015 Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) Thông tin về cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giới thiệu đặc sản các vùng miền; giới thiệu sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, phân phối www.tuhaoviet.vn  10 năm
39 67/GP-TTĐT 11/6/2015 Tổng cục Năng lượng Tuyên truyền, phổ biến các chính sách về ngành năng lượng, tổng hợp thông tin về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng  www.tcnl.gov.vn  10 năm
40 68/GP-TTĐT 12/6/2015 Báo Công an thành phố Đà Nẵng Thông tin theo đúng nội dung Báo Công an Thành phố Đà Nẵng bản in; tổng hợp thông tin chính trị, an ninh, pháp luật, văn hóa,  xã hội  www.cadn.com.vn 10 năm
41 69/GP-TTĐT 12/6/2015 Đài PTTH Hải Dương Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Dương và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.haiduongtv.vn, www.haiduongtv.com.vn,                     www.haiduongtv.com 10 năm
42 71/GP-TTĐT 15/6/2015 Ban truyền hình đối ngoại (VTV4) - Đài Truyền hình VN Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Ban truyền hình Đối ngoại (VTV4) – Đài Truyền hình Việt Nam www.vtv4.vn 10 năm
43 75/GP-TTĐT 16/6/2015 Tạp chí Rừng và Môi trường Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Rừng và Môi trường bản in và tổng hợp thông tin liên quan đến các lĩnh vực bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học  www.moitruongvadoisong.vn
                     www.baovemoitruong.org.vn
10 năm
44 76/GP-TTĐT 17/6/2015 Tạp chí Giáo dục Thủ đô Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Giáo dục Thủ đô bản in và tổng hợp các thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo  www.giaoducthudo.com.vn 05 năm
45 79/GP-TTĐT 19/6/2015 Tạp chí Thủy sản Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Thủy sản Việt Nam bản in và tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi ngư nghiệp  www.nguoichannuoi.vn
                      www.nguoichannuoi.com
                      www.nguoichannuoi.com.vn
05 năm
46 80/GP-TTĐT 19/6/2015 Trung tâm Thông tin du lịch Tổng hợp thông tin về hoạt động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch  www.moitruongdulich.vn 10 năm
47 82/GP-TTĐT 25/6/2015 Tạp chí Dân vận Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Dân vận bản in và tổng hợp thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận; các hoạt động dân vận của hệ thống chính trị  www.danvan.vn 05 năm
48 85/GP-TTĐT 2/7/2015 Trung tâm Thông tin Du lịch Tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam bằng 7 ngôn ngữ, tổng hợp thông tin về điểm đến du lịch của các tỉnh, thành phố Việt Nam  www.vietnamtourism.com 10 năm
49 86/GP-TTĐT 2/7/2015 Cục Công tác phía Nam (Bộ VHTTDL) Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của ngành văn hóa, thể thao, du lịch tại khu vực phía Nam, thông tin tổng hợp về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch www.vhttdlkv3.gov.vn  05 năm
50 91/GP-TTĐT 9/7/2015 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN Thông tin về các hoạt động của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, tổng hợp thông tin về văn hóa, nghệ thuật  www.vicas.org.vn 05 năm
51 93/GP-TTĐT 9/7/2015 Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  Tổng hợp thông tin về giá cả thị trường  www.giacavattu.com.vn ; www.giahanghoa.com.vn 10 năm
52 96/GP-TTĐT 14/7/2015 Tạp chí Điện và Đời sống Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Điện và Đời sống bản in www.dienvadoisong.com 04 năm
53 100/GP-TTĐT 20/7/2015 Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ ( TC dân số - kế hoạch hóa gia đình) Tư vấn kiến thức, pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; tổng hợp thông tin về lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình  www.cpcs.vn 05 năm
54 101/GP-TTĐT 21/7/2015 Hội chăn nuôi Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội chăn nuôi Việt Nam; tổng hợp thông tin và kiến thức về ngành chăn nuôi  www.hoichannuoi.vn 10 năm
55 105/GP-TTĐT 4/8/2015 Báo Hải Dương Thông tin theo đúng nội dung Báo Hải Dương bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.baohaiduong.vn, www.haiduongnews.com 10 năm
56 106/GP-TTĐT 4/8/2015 Đài PTTH Hậu Giang Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.haugiangtivi.vn 10 năm
57 114/GP-TTĐT 11/8/2015 Báo Đà Nẵng Thông tin theo đúng nội dung Báo Đà Nẵng bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.baodanang.vn 10 năm
58 115/GP-TTĐT 13/8/2015 Báo Quân khu 2 Thông tin theo đúng nội dung Báo Quân khu 2 bản in và tổng hợp thông tin chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội www.quankhu2.vn, www.quankhu2.com.vn
                     www.qk2.com.vn, www.qk2.vn
10 năm
59 121/GP-TTĐT 24/8/2015 Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam www.qpvn.vn 10 năm
60 129/GP-TTĐT 3/9/2015 Báo Cần Thơ Thông tin theo đúng nội dung Báo Cần Thơ bản in www.baocantho.com.vn 05 năm
61 131/GP-TTĐT 8/9/2015 Trung tâm tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp và phát triển Thương hiệu Thông tin về Trung tâm tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp và phát triển Thương hiệu theo chức năng, nhiệm vụ; cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và xúc tiến thương mại  www.hanghoavacongluan.com.vn  10 năm
62 133/GP-TTĐT 8/9/2015 Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Thông tin về hoạt động của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tuyên truyền về phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn congdoan.vnpt.vn  10 năm
63 135/GP-TTĐT 11/9/2015 Sở TTTT Ninh Bình Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình; thông tin giới thiệu về tỉnh Ninh Bình; tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa,xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  www.ttttninhbinh.gov.vn 05 năm
64 136/GP-TTĐT 11/9/2015 Cục thông tin đối ngoại Thông tin về hoạt động của ASEAN, hoạt động của Việt Nam trong ASEAN do Ban thư ký ASEAN cung cấp theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin nhằm giới thiệu, quảng bá hoạt động chung của ASEAN và các nước thành viên ASEAN asean.vietnam.vn, aseanvietnam.vn, vietnamasean.vn   10 năm
65 137/GP-TTĐT 11/9/2015 Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Thông tin về Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến khí tượng, thủy văn  www.kttvqg.gov.vn ; www.nhms.gov.vn  05 năm
66 138/GP-TTĐT 11/9/2015 Báo Vĩnh Long Thông tin theo đúng nội dung Báo Vĩnh Long bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.baovinhlong.vn, www.baovinhlong.com.vn 10 năm
67 139/GP-TTĐT 11/9/2015 Đài PTTH Kiên Giang Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang www.kgtv.vn, www.kgtv.com.vn 10 năm
68 141/GP-TTĐT 22/9/2015 Báo Đắk Nông Thông tin theo đúng nội dung Báo Đắk Nông bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, www.baodaknong.org.vn, www.baodaknong.vn 05 năm
69 143/GP-TTĐT 28/9/2015 Cục Báo chí Thông tin về hoạt động quản lý, điều hành của Cục Báo chí; tổng hợp thông tin liên quan đến các hoạt động quản lý, điều hành của Cục Báo chí  www.toancanhbaochi.vn 10 năm
70 144/GP-TTĐT 28/9/2015 Báo Sinh viên Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung các ấn phẩm: Trà sữa cho tâm hồn, Hoa học trò, Thiên thần nhỏ bản in do báo Sinh viên Việt Nam phát hành http://camnangteen.vn                     10 năm
71 147/GP-TTĐT 12/10/2015 Trung tâm phát triển thương mại điện tử  Thông tin về diễn biến thị trường xuất nhập khẩu, các chỉ số kinh tế, các tài liệu phân tích, đánh giá tình hình thị trường thế giới www.vietnamexport.com  10 năm
72 148/GP-TTĐT 12/10/2015 Ban truyền hình tiếng dân tộc (VTV5 - Đài THVN) Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Ban truyền hình tiếng dân tộc – Đài Truyền hình Việt Nam www.vtv5.net.vn 10 năm
73 153/GP-TTĐT 26/10/2015 Tổng cục Môi trường Thông tin về hoạt động của Tổng cục Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và kiến thức về bảo vệ môi trường; tổng hợp thông tin về lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường www.vea.gov.vn  10 năm
74 154/GP-TTĐT 26/10/2015 Đài PTTH Hòa Bình Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.hoabinhtv.vn 10 năm
75 155/GP-TTĐT 2/11/2015 Tạp chí Thời trang trẻ Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Thời Trang Trẻ bản in www.tapchithoitrangtre.vn
                     www.tapchithoitrangtre.com.vn
10 năm
76 157/GP-TTĐT 11/11/2015 Trường Cán bộ dân tộc  Thông tin về hoạt động của Trường Cán bộ dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác dân tộc  http://truongcbdt.edu.vn  10 năm
77 158/GP-TTĐT 12/11/2015 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thông tin tổng hợp về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình www.bvhttdl.gov.vn; www.mocst.gov.vn 05 năm
78 159/GP-TTĐT 12/11/2015 Sở TTTT Phú Thọ Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ; tổng hợp thông tin liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ  http://stttt.phutho.gov.vn    05 năm
79 167/GP-TTĐT 1/12/2015 Cục Viễn thông Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Cục Viễn thông; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực truyền thông, viễn thông  www.vnta.gov.vn  10 năm
80 172/GP-TTĐT 10/12/2015 Tạp chí Cảnh sát phòng chống tội phạm Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Cảnh sát phòng, chống tội phạm  bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và bảo đảm trật tự an toàn xã hội  www.tapchicanhsat.com.vn
                     www.phongchongmatuy.com.vn
10 năm
81 173/GP-TTĐT 10/12/2015 Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 Thông tin về Trung tâm Lưu trữ quốc gia I theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến ngành lưu trữ, lịch sử  http://luutruquocgia1.org.vn; http://archives.org.vn 10 năm
82 174/GP-TTĐT 18/12/2015 Ban Tôn giáo Chính phủ  Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; thông tin về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tôn giáo  www.btgcp.gov.vn; www.religion.vn 05 năm
83 175/GP-TTĐT 18/12/2015 Sở TTTT Vĩnh Long Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông  http://www.stttt.vinhlong.gov.vn 10 năm
84 176/GP-TTĐT 23/12/2015 Liên minh Hợp tác xã VN Thông tin về hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến các Hợp tác xã, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam www.vca.org.vn  05 năm
85 177/GP-TTĐT 23/12/2015 Báo Dân tộc và Phát triển Thông tin theo đúng nội dung Báo Dân tộc và Phát triển bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi  www.baodantoc.com.vn 10 năm
86 178/GP-TTĐT 23/12/2015 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương Thông tin về hoạt động của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh  http://nimpe.vn  10 năm
87 179/GP-TTĐT 29/12/2015 Tạp chí Việt Nam Logistics Review  Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Việt Nam Logistics Review bản in www.vlr.vn 10 năm
88 180/GP-TTĐT 29/12/2015 Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực phổ biến kiến thức kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường  www.trithuccongluan.com.vn 05 năm
89 181/GP-TTĐT 30/12/2015 Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập bản in và tổng hợp các thông tin liên quan đến kinh tế, doanh nhân, doanh nghiệp  www.doanhnghiepnet.com.vn 05 năm
Tổng hợp giấy phép Trang Thông tin điện tử tổng hợp năm 2016 
TT Số GP Ngày, tháng GP Tên tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép Nội dung thông tin cung cấp Tên miền (đối với internet) Hiệu lực của GP
1 02/GP-TTĐT 12/1/2016 Sở TTTT Bắc Kạn Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn; thông tin giới thiệu về tỉnh Bắc Kạn; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông http://www.ict-backan.gov.vn 10 năm
2 03/GP-TTĐT        12/1/2016 Báo Bà Rịa - Vũng      Tàu Thông tin theo đúng nội dung Báo Bà Rịa – Vũng Tàu bản in; tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.baobariavungtau.com.vn  05 năm
3 04/GP-TTĐT 13/1/2016 Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực    Thông tin về hoạt động của Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực  theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác nghiên cứu và đào tạo nhân tài, nhân lực  www.nhantainhanluc.com; www.nhantainhanluc.com.vn 10 năm
4 06/GP-TTĐT 27/1/2016 Báo Tin Tức Thông tin theo đúng nội dung các ấn phẩm của Báo Tin tức bản in; tổng hợp thông tin về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh  www.baotintuc.vn 10 năm
5 7/GP-TTĐT 1/2/2016 Viện chiến lược ngân hàng Thông tin về hoạt động của Viện Chiến lược ngân hàng theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ ngân hàng http://bsi.org.vn
                     http://bist.org.vn 
                     http://khoahocnganhang.org.vn
10 năm
6 12/GP-TTĐT 17/2/2016 Tạp chí Kiểm soát Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Kiểm sát bản in; tổng hợp thông tin liên quan  đến các hoạt động tư pháp và nghiệp vụ kiểm sát trong đấu tranh chống tội phạm, chống các hành vi vi phạm pháp luật  www.kiemsat.vn 05 năm
7 14/GP-TTĐT 23/2/2016 Tạp chí Quê Hương Thông tin về hoạt động Trại hè Việt Nam; thông tin quảng bá hình ảnh đất nước – con người Việt Nam  www.traihevietnam.vn ; www.vietnamsummercamp.vn  05 năm
8 15/GP-TTĐT 29/2/2016 Kho bạc Nhà nước Thông tin về hoạt động của Kho bạc Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách vst.mof.gov.vn
                      kbnn.botaichinh.gov.vn 
10 năm
9 18/GP-TTĐT 15/3/2016 Trung tâm Thông tin (Bộ TTTT)  Thông tin về hoạt động của Trung tâm thông tin theo chức năng, nhiệm vụ; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; tổng hợp thông tin về lĩnh vực thông tin và truyền thông http://mic.gov.vn 10 năm
10 19/GP-TTĐT 16/3/2016 Quỹ Chống hàng giả Thông tin về hoạt động của Quỹ Chống hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại www.chonghanggiavn.net.vn 05 năm
11 20/GP-TTĐT 16/3/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên; tổng hợp thông tin liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; thông tin về các nội dung cải cách hành chính www.dic.gov.vn   10 năm
12 21/GP-TTĐT 24/3/2016 Tạp chí Quê Hương Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Quê Hương bản in; thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài  www.quehuongonline.vn  05 năm
13 23/GP-TTĐT 30/3/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc; tổng hợp thông tin liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  http://www.sotttt.vinhphuc.gov.vn   10 năm
14 24/GP-TTĐT 31/3/2016 Viện Khoa học Thanh tra Thông tin liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; tổng hợp thông tin liên quan đến các hoạt động của ngành Thanh tra  http://giri.ac.vn ; http://vienkhoahocthanhtra.gov.vn 10 năm
15 26/GP-TTĐT 1/4/2016 Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) Thông tin về chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin tổng hợp về hoạt động giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  http://www.daotao-vhttdl.vn 05 năm
16 28/GP-TTĐT 6/4/2016 Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển  Thông tin về hoạt động của Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa www.vntime.vn 10 năm
17 29/GP-TTĐT 7/4/2016 Báo Đời sống và Tiêu dùng Thông tin theo đúng nội dung Báo Đời sống và Tiêu dùng bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến đời sống của người lao động ngành chè, các kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý sản xuất, kinh doanh  www.doisongtieudung.vn; www.dantin.vn  10 năm
18 31/GP-TTĐT 12/4/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu; thông tin giới thiệu về tỉnh Bạc Liêu; tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  www.baclieu.gov.vn   05 năm
19 32/GP-TTĐT 12/4/2016 Cục Việc làm Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Cục Việc làm; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực việc làm, thị trường lao động  www.vieclamvietnam.gov.vn
                      www.vieclamvietnam.vn
                      www.vieclamvietnam.com.vn
10 năm
20 33/GP-TTĐT 19/4/2016 Tạp chí Nghệ thuật biểu diễn Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Nghệ thuật biểu diễn bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn  www.tapchinghethuatbieudien.vn 10 năm
21 34/GP-TTĐT 22/4/2016 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia  Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thông tin về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; tổng hợp thông tin về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  www.bcd389.gov.vn 05 năm
22 38/GP- TTĐT 26/4/2016 Cục An toàn thông tin Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Cục An toàn thông tin; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực an toàn thông tin  www.ais.gov.vn  10 năm
23 39/GP-TTĐT 28/4/2016 Sở TTTT Khánh Hòa  Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa; tổng hợp thông tin liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  http://stttt.khanhhoa.gov.vn; http://ict-khanhhoa.vn 10 năm
24 40/GP-TTĐT 28/4/2016 Hiệp hội Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hiệp hội Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đời sống  www.vicca.vn 05 năm
25 41/GP-TTĐT 28/4/2016 Hội Luật gia Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến các vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật www.hoiluatgiavn.org.vn 05 năm
26 42/GP-TTĐT 29/4/2016 Báo Vĩnh Phúc Thông tin theo đúng nội dung Báo Vĩnh Phúc bản in; tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.baovinhphuc.com.vn 10 năm
27 47/GP-TTĐT 11/5/2016 Đài Phát thanh và truyền hình Long An Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An www.truyenhinhlongan.com.vn ; www.la34.com.vn 10 năm
28 48/GP-TTĐT 12/5/2016 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Thông tin về hoạt động quản lý, điều hành của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  www.abei.vn; www.abei.gov.vn 10 năm
29 52/GP-TTĐT 3/6/2016 Trung tâm quan trắc môi trường Thông tin về hoạt động của Trung tâm Quan trắc môi trường; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực quan trắc và bảo vệ môi trường  http://quantracmoitruong.gov.vn; http://cem.gov.vn 10 năm
30 56/GP-TTĐT 8/6/2016 Báo Đồng Tháp Thông tin theo đúng nội dung Báo Đồng Tháp bản in; tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.baodongthap.vn;  www.baodongthap.com.vn 10 năm
31 60/GP-TTĐT 15/6/2016 Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương Thông tin về hoạt động của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực huyết học – truyền máu  www.nihbt.org.vn  10 năm
32 62/GP-TTĐT 15/6/2016 Hội Y học Dự phòng Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội Y học dự phòng Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến các vấn đề y học dự phòng www.yhocduphong.com ; www.hoiyhocduphong.vn   10 năm
33 63/GP-TTĐT 15/6/2016 Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi - Bộ Công Thương  Thông tin về chủ trương, chính sách, các phân tích, dự báo liên quan đến hoạt động thương mại miền núi, biên giới, hải đảo; cung cấp thông tin về các sản phẩm đặc trưng vùng, miền, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước với địa phương nhằm xúc tiến thương mại miền núi, biên giới, hải đảo; tổng hợp thông tin về hoạt động thương mại miền núi, biên giới, hải đảo  http://www.thuongmaibiengioimiennui.gov.vn    5 năm
34 68/GP-TTĐT 29/6/2016 Báo Giáo dục TP. HCM Thông tin theo đúng nội dung của chuyên đề VTM – Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh bản in và tổng hợp các thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo  http://www.vtmonline.vn 10 năm
35 69/GP-TTĐT 30/6/2016 Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Khu Công nghiệp Việt Nam bản in; trích dẫn nguồn tin từ Báo Đầu tư http://khucongnghiep.com.vn 5 năm
36 70/GP-TTĐT 30/6/2016 Tạp chí Thị trường Giá cả Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Thị trường Giá cả bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến thị trường tài chính, giá cả  http://thitruonggiacabds.vn 5 năm
37 71/GP-TTĐT 30/6/2016 Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội Thông tin tổng hợp về các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị... trên địa bàn thành phố Hà Nội; thông tin quảng bá hình ảnh Hà Nội  thudoxanhsachdep.hanoi.gov.vn   4 năm 6 tháng
38 72/GP-TTĐT 30/6/2016 Tạp chí Giáo dục Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Giáo dục bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực khoa học giáo dục  http://tapchigiaoduc.moet.edu.vn  10 năm
39 73/GP-TTĐT 30/6/2016 Tạp chí Tài chính doanh nghiệp  Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính doanh nghiệp  www.tcdn.vn ; www.Fbussiness.vn 10 năm
40 77/GP-TTĐT 30/6/2016 Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên; Thông tin về hoạt động của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến các hoạt động của Đoàn, Hội và công tác thanh niên  http://thanhgiong.vn 10 năm
41 78/GP-TTĐT 30/6/2016 Tạp chí Kinh tế Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Kinh tế bản in; tổng hợp thông tin về kinh tế - xã hội  http://kinhteonline.vn 10 năm
42 78a/GP-TTĐT 30/6/2016 Tạp chí Kiểm tra Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Kiểm tra bản in; tổng hợp thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng  www.ubkttw.vn 5 năm
43 79/GP-TTĐT 30/6/2016 Bệnh viện Da liễu Trung ương Thông tin về hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến các vấn đề về y học da liễu  http://dalieu.vn  10 năm
44 79A/GP-TTĐT 30/6/2016 Hội Nhà báo Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam; tổng hợp thông tin về các vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí  www.hoinhabaovietnam.vn
www.nhabaovagiamsatxahoi.vn
10 năm
45 182/GP-TTĐT 9/11/2016 Thời báo Doanh nhân Thông tin theo đúng nội dung của báo Thời báo Doanh nhân bản in và tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động của giới doanh nhân, doanh nghiệp  thoibaodoanhnhan.com.vn; tbdn.vn  05 năm
46 183/GP-TTĐT 9/11/2016 Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương Cung cấp thông tin về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, các hoạt động đầu tư, xúc tiến đầu tư tại Việt Nam www.investvietnam.gov.vn  05 năm
47 201/GP-TTĐT 11/11/2016 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Công nghệ Ngân hàng bản in tapchicnnh.buh.edu.vn 10 năm
48 205/GP-TTĐT 14/11/2016 Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng Thông tin về hoạt động của Viện Kinh tế xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực xây dựng  kinhtexaydung.gov.vn
kinhtexaydung.com
05 năm
49 206/GP-TTĐT 14/11/2016 Trung tâm Internet Việt Nam  Thông tin về hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; cung cấp thông tin tổng hợp liên quan đến công tác quản lý tài nguyên Internet http://www.vnnic.vn  10 năm
50 210/GP-TTĐT 16/11/2016 Tạp chí Ngân hàng  Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Ngân hàng bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng  www.tapchinganhang.com.vn
                      www.tapchinganhang.gov.vn
10 năm
51 211/GP-TTĐT 16/11/2016 Tạp chí Pháp luật và Phát triển Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Pháp luật và Phát triển bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến những thành tựu của pháp luật Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển chính trị, kinh tế, xã hội  www.phapluatvaphattrien.vn  05 năm
52 212/GP-TTĐT 17/11/2016 Hiệp hội Cao su Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hiệp hội Cao su Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến ngành cao su  www.vra.com.vn  10 năm
53 213/GP- TTĐT 17/11/2016  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  Thông tin về hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác công đoàn, hoạt động của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động  congdoan.vn  10 năm
54 214/GP-TTĐT 17/11/2016 Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại  Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến kinh tế, thương mại, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp  http://www.dntm.vn  10 năm
55 216/GP-TTĐT 21/11/2016 Tạp chí Hữu Nghị Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Hữu Nghị bản in; thông tin giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới và ngược lại, tổng hợp thông tin về các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị  www.tapchihuunghi.vn 10 năm
56 217/GP-TTĐT 22/11/2016 Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam  Thông tin về hoạt động của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác bảo vệ thiên nhiên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu  moitruong24h.vn  10 năm
57 240/GP-TTĐT 7/12/2016 Tạp chí Nha Trang Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Nha Trang bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến các hoạt động văn học, nghệ thuật của địa phương  tapchinhatrang.com.vn  10 năm
58 241/GP-TTĐT 7/12/2016 Báo Lao động Nghệ An Thông tin theo đúng nội dung báo Lao động Nghệ An bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác công đoàn, hoạt động của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An  laodongnghean.vn  10 năm
59 251/GP-TTĐT 14/12/2016 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng  Thông tin về hoạt động của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, duy trì an ninh, trật tự ở khu vực biên giới quốc gia  bienphongvietnam.vn
                      bienphongvietnam.gov.vn
                      bienphongvietnam.com.vn
05 năm
60 252/GP-TTĐT 14/12/2016 Hội Điện lực miền Nam Thông tin về hoạt động của Hội Điện lực miền Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến ngành điện  seea.vn  05 năm
61 253/GP-TTĐT 14/12/2016 Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội backantv.vn và bktv.vn    10 năm
62 285/GP-TTĐT 21/12/2016 Tạp chí Thi đua Khen thưởng Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Thi đua Khen thưởng bản in thiduakhenthuongvn.org.vn  05 năm
63 287/GP-TTĐT 22/12/2016 Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng www.thst.vn và www.soctrangtv.vn     10 năm
Tổng hợp giấy phép Trang Thông tin điện tử tổng hợp năm 2017
TT Số GP Ngày, tháng GP Tên tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép Nội dung thông tin cung cấp Tên miền
(đối với internet)
Hiệu lực
của GP
1 09/GP-TTĐT 4/1/2017 Báo Ninh Bình Thông tin theo đúng nội dung của báo Ninh Bình bản in; tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.baoninhbinh.org.vn  05 năm
2 15/GP-TTĐT 10/1/2017 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam; tổng hợp thông tin về các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn   hoinongdan.org.vn và nongdan.vn                 10 năm
3 16/GP-TTĐT 10/1/2017 Hội Nhà văn Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến văn học Việt Nam www.vanvn.net
                      www.hoinhavanvietnam.vn
                      www.hoinhavanvietnam.com.vn
05 năm
4 34/GP-TTĐT 16/1/2017 Tạp chí Khám phá Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Khám phá; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  sihub.vn và doimoisangtao.vn   10 năm
5 37/GP-TTĐT 17/1/2017 Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông  www.tttt.danang.gov.vn   10 năm
6 38/GP-TTĐT 17/1/2017 Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang  Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.atv.org.vn    10 năm
7 39/GP-TTĐT 17/1/2017 Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai  Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  http://www.dnrtv.org.vn      05 năm
8 46/GP-TTĐT 20/1/2017 Báo Màn ảnh Sân khấu  Thông tin theo đúng nội dung các ấn phẩm của báo Màn ảnh Sân khấu bản in www.maskonline.vn    05 năm
9 47/GP-TTĐT 20/1/2017 Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế Thông tin về hoạt động của Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế http://nicvb.org.vn 10 năm
10 58/GP-TTĐT 6/2/2017  Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế  Thông tin về hoạt động của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong ngành y tế  ictmoh.gov.vn và ehealth.gov.vn  10 năm
11 59/GP-TTĐT 6/2/2017 Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông Thông tin về hoạt động của Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông; tổng hợp thông tin liên quan đến ngành thông tin và truyền thông http://ictpress.vn  10 năm
12 73/GP-TTĐT 22/2/2017 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam bản in; tổng hợp thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ  http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn   05 năm
13 75/GP-TTĐT 27/2/2017 Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam  Thông tin về hoạt động của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác công đoàn, hoạt động của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động  www.congdoantkv.vn  10 năm
14 76/GP-TTĐT 27/2/2017 Tạp chí Khám phá Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Khám phá; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  khoinghiepsangtao.vn và thehub.vn  10 năm
15 81/GP-TTĐT 9/3/2017 Trung tâm thông tin, hợp tác quốc tế và tư vấn phát triển đô thị  Thông tin về hoạt động của Trung tâm thông tin, hợp tác quốc tế và tư vấn phát triển đô thị theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý, phát triển đô thị vuf.vn và diendandothi.vn  10 năm
16 91/GP-TTĐT 22/3/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai; thông tin liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông; tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai http://stttt.gialai.gov.vn 10 năm

 

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu