Thủ tục  
Đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, danh mục kênh chương trình của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
- Trình tự thực hiện:
- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và xem xét cấp đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim, danh mục kênh chương trình truyền hình trả tiền.
- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi về việc cấp đăng ký trong khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Cách thức thực hiện; 
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống Bưu chính.                                                                       
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định (trường hợp cung cấp chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu)
- Đơn đăng ký cung cấp danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền
- Bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận bản quyền đối với chương trình phim, kênh chương trình đăng ký.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao)
- Thời hạn giải quyết:
15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận
- Lệ phí (nếu có):
Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Giấy chứng nhận đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình trả tiền theo yêu cầu
- Giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền;
Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

Lên đầu