Danh mục các kênh chương trình truyền hình sản xuất phục vụ truyền hình trả tiền
Tổng số: 110 kênh
STT Biểu tượng kênh chương trình Tên/Tôn chỉ mục đích

Độ phân giải

hình ảnh

Thông tin Giấy phép Thời hạn
Số giấy phép Ghi chú
Đài Truyền hình Việt Nam
1 VTVcab1 - Giải trí TV  Giải trí tổng hợp SD 01/GP-BTTTT ngày 04/01/2013 Cấp lại và đổi logo cũ VCTV1 5/4/2022
43/GP-BTTTT ngày 20/01/2014 SĐBS GP 01: SĐ biểu tượng từ VCTV1 thành VTVCab1
2 VTVcab2 - Phim Việt  Phim truyện Việt Nam SD 362/GP-BTTTT ngày 5/9/2013 Cấp lại và đổi logo cũ VCTV2 5/4/2022
3 VTVcab3 - Thể thao TV  Thể thao SD 37/GP-BTTTT ngày 20/01/2014 Cấp lại và đổi logo cũ VCTV3 5/4/2022
4 VTVcab4 - Văn hóa  Văn hóa SD 385/GP-BTTTT ngày 31/12/2014 Cấp mới 5/4/2022
20/GP-BTTTT ngày 22/1/2015 SĐBS GP 354: điều chỉnh vị trí logo từ VTVcab20 thành VTVcab4
100/GP-BTTTT ngày 29/2/2016 SĐBS GP 354: tăng thời lượng kênh từ 18 lên 24h/ngày; thay đổi cấu tạo khung ctr cơ bản
5 VTVcab5 - Echannel  Giải trí tổng hợp dành cho phụ nữ  SD 85/GP-BTTTT ngày 06/03/2014  Thay đổi TCMĐ từ Truyền hình thực tế RealTV -VCTV5 thành Giải trí tổng hợp dành cho phụ nữ -VTVcab5 - Echannel   5/4/2022
6 VTVcab6 - HayTV  Truyền hình dành cho giới trẻ  SD 405/GP-BTTTT ngày 26/9/2013 Thay đổi TCMĐ từ khoa học, giáo dục thành Truyền hình dành cho giới trẻ; đổi logo cũ VCTV6
7 VTVcab7  Thế giới điện ảnh SD 38/GP-BTTTT ngày 20/01/2014 Cấp lại và đổi logo cũ VCTV7
8 VTVcab8 - Bibi  Thiếu nhi SD 361/GP-BTTTT ngày 05/09/2013 Cấp lại và đổi logo cũ VCTV8 5/4/2022
9 VTVcab9 - InfoTV (SD) và VTVcab9HD-InfoTVHD Kinh tế và giải trí tổng hợp SD & HD 90/GP-BTTTT ngày 08/04/2013        Cấp lại- TCMĐ: Kinh tế - Tài chính 5/4/2022
44/GP-BTTTT ngày 20/01/2014  SĐBS GP 90: đổi logo kênh từ VCTV9 sang VTVcab9
26/GP-BTTTT ngày 17/01/2017 Mở rộng TCMĐ từ Kinh tế- tài chính thành Kinh tế và giải trí tổng hợp
10 VTVcab10 - O2 TV  Sức khỏe và cuộc sống SD 91/GP-BTTTT ngày 08/4/2013 Cấp lại 5/4/2022
45/GP-BTTTT ngày 20/1/2014 SĐBS GP số 91 (sđ bs logo: VCTV10 - O2TV thành VTVcab10-O2TV)
224/GP-BTTTT ngày 4/6/2018  Cấp lại và thay thế GP số 91/GP-BTTTT ngày 8/4/2013 về việc mở rộng tôn chỉ mục đích 
11 VTVcab11  Bán hàng trên truyền hình TV shopping SD 40/GP-BTTTT ngày 20/1/2014 Cấp lại  5/4/2022
713/GP-BTTTT ngày 28/12/2015 SĐBS GP số 40 (sđ bs logo: VTVcab11- ShoppingTV thành VTVcab11; thời lượng kênh: từ 18 lên 24h/ngày)
12 VTVcab12 - StyleTV  Phong cách sống SD 39/GP-BTTTT ngày 20/01/2014 Cấp lại và đổi logo cũ VCTV12 5/4/2022
13 VTVcab13 Kênh bán hàng trên truyền hình SD 924/BTTTT-PTTH&TTĐT GP lần đầu số 100/GP-BTTTT ngày 17/3/2014
14 VTVcab14  Mua sắm trên truyền hình  SD 42/GP-BTTTT ngày 06/01/2012        Cấp lại  5/4/2022
46/GP-BTTTT ngày 20/1/2014 GP sửa đổi, bổ sung: Thay đổi logo kênh (logo cũ VCTV14)
15 VTVcab15 - Mchannel  Thông tin và Giải trí tổng hợp dàng cho đàn ông  SD 599/GP-BTTTT ngày 04/11/2015 Thay đổi TCMĐ từ Tư vấn đầu tư thành Thông tin và Giải trí tổng hợp dàng cho đàn ông; đổi logo thành VTVcab15 - Mchannel  5/4/2022
16 VTVcab16 - Bóng đá TV  Bóng đá SD 41/GP-BTTTT ngày 20/1/2014 Cấp lại và đổi logo cũ VCTV16 5/4/2022
17 VTVcab17  Du lịch SD 42/GP-BTTTT ngày 20/01/2014 Cấp lại và đổi logo cũ VCTV17
18 VTVcab19 Phim kinh điển tổng hợp SD 404/GP-BTTTT ngày 26/9/2013 Cấp lại và đổi logo cũ VCTV19 5/4/2022
19 VTVcab20 - Gia đình (Vfamily) Gia đình  SD 385/GP-BTTTT ngày 31/12/2014 Thay đổi TCMĐ từ Ca nhạc tổng hợp sang Gia đình; logo: từ VTCV4 sang VTVcab4 5/4/2022
21/GP-BTTTT ngày 22/01/2015 SĐBS GP số 385: điều chỉnh vị trí logo từ VTVcab4 thành VTVcab20
20 VTVcab18 - Thể thao tin tức HD Thể thao tin tức HD HD 26/GP-BTTTT ngày 15/01/2016 Cấp mới 5/4/2022
21 VTVcab21 - Bibi+ Truyền hình dành cho tuổi học trò SD&HD 27/GP-BTTTT ngày 15/01/2016 Cấp mới
22 VTVcab22 - Life TV (SD) và VTVcab22HD- Life TVHD Cuộc sống và khám phá SD & HD 426/GP-BTTTT ngày 26/8/2015 Cấp mới 5/4/2022
23 VTVcab23 - Thể thao Golf HD Thể thao Golf HD HD 507/GP-BTTTT ngày 17/10/2017 Cấp mới
24 SCTV1 và SCTVHD Hài Hài SD&HD 283/GP-BTTTT ngày 29/6/2015 Cấp lại và thay thế VB 376 ngày 19/2/2009 5/4/2022
25 SCTV  Phim tổng hợp và SCTV HD Phim tổng hợp Phim tổng hợp SD & HD 284/GP-BTTTT ngày 29/6/2015 Cấp lại (TCMĐ: Phim truyện;          logo: SCTV Phim truyện và SCTVHD Phim truyện) 5/4/2022
528/GP-BTTTT ngày 12/10/2015 SĐBS GP 284: Đổi tên và biểu tượng kênh: Từ Phim truyện sang Phim tổng hợp 
26 SCTV2 và SCTV2HD Giải trí   SD&HD 1576/GP-BTTTT ngày 29/8/2012 Thay đổi TCMĐ từ Âm nhạc và Thời trang sang Giải trí tổng hợp 5/4/2022
525/GP-BTTTT ngày 09/10/2015 SĐBS GP 1576: Bổ sung độ phân giải hình ảnh HD và biểu tượng kênh
27 SCTV3 và SCTV3HD Thiếu nhi Thiếu nhi SD&HD 282/GP-BTTTT ngày 29/6/2015 Cấp lại 5/4/2022
28 SCTV4 và SCTV4HD Giải trí tổng hợp Giải trí tổng hợp SD&HD 281/GP-BTTTT ngày 29/6/2015 Cấp lại 5/4/2022
94/GP-BTTTT ngày 12/2/2018 Cấp lại và thay thế GP số 281/GP-BTTTT ngày 29/6/2015 về việc mở rộng tôn chỉ mục đích 
29 SCTV5 và SCTV5HD Nhịp cầu mua sắm Nhịp cầu mua sắm SD&HD 625/GP-BTTTT ngày 09/11/2015 Cấp lại 5/4/2022
30 SCTV6 và SCTV6HD Sóng nhạc Giải trí tổng hợp Sóng nhạc SD&HD 719/GP-BTTTT ngày 29/12/2015 Cấp lại
31 SCTV7 và SCTV7HD Sân khấu Sân Khấu SD&HD 619/GP-BTTTT ngày 09/11/2015 Cấp lại 5/4/2022
32 SCTV8 và SCTV8HD Thị trường 24h Thị trường 24h SD&HD 726/GP-BTTTT ngày 30/12/2015 Cấp lại
33 SCTV9 và SCTV9HD Phim Châu Á Phim Châu Á SD&HD 431/GP-BTTTT ngày 01/09/2015 Cấp lại 5/4/2022
34 SCTV10 và SCTV10HD Home Shopping Kênh mua bán và giới thiệu sản phẩm hàng hóa trên truyền hình - Home Shopping SD&HD 727/GP-BTTTT ngày 30/12/2015 Cấp lại 
35 SCTV11 và SCTV11 HD  Văn hóa, nghệ thuật và thể thao SD&HD 198/GP-BTTTT ngày 23/6/2014 Thay đổi TCMĐ từ Tập hát trên truyền hình thành Văn hóa và Nghệ thuật 5/4/2022
610/GP-BTTTT ngày 05/11/2015 Thay đổi TCMĐ từ Văn hóa và Nghệ thuật thành Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao
36 SCTV12 Du lịch và khám phá SD&HD 434/GP-BTTTT ngày 01/09/2015 Cấp lại, thay thế VB 2028 ngày 03/7/2009 5/4/2022
37 SCTV13 Phụ nữ và gia đình SD&HD 624/GP-BTTTT ngày 09/11/2015 Cấp lại
38 SCTV14 và SCTV14HD Phim Việt Phim Việt SD&HD 433/GP-BTTTT ngày 01//9/2015 Cấp lại, thay thế VB 4243 ngày 25/12/2009 5/4/2022
39 SCTV15 và SCTV15HD Thể thao Thể thao SD&HD 626/GP-BTTTT ngày 09/11/2015 Cấp lại
40 SCTV16 và SCTV16HD Phim nước ngoài đặc sắc Phim nước ngoài đặc sắc SD&HD 432/GP-BTTTT ngày 01/09/2015 Cấp lại, thay thế VB 4243 ngày 25/12/2009 5/4/2022
41 SCTV17 và SCTV17HD Thể thao và cuộc sống SD&HD 463/GP-BTTTT ngày 12/10/2016 cấp mới
42 SCTV18 và SCTV18HD Sức sống trẻ SD&HD 464/GP-BTTTT ngày 14/10/2016 cấp mới 5/4/2022
43  SCTV19  Thiếu niên  SD & HD 330/GP-BTTTT ngày 10/7/2017 cấp mới 5/4/2022
44 SCTV20  Âm nhạc  SD & HD 481/GP-BTTTT ngày 2/10/2017 Cấp mới 5/4/2022
45 SCTV4K Giải trí tổng hợp 4K  4K 329/GP-BTTTT ngày 10/7/2017 Cấp mới 5/4/2022
46 K+1 và K+1 HD K+Kênh phim và thể thao SD&HD 403/GP-BTTTT ngày 26/0/2013 Cấp lại, thay thế VB 477 ngày 23/2/2011 5/4/2022
47 K+NS và K+NS HD K+Nhịp sống - Kênh thể thao, phim ca nhạc dành cho thanh niên SD&HD 417/GP-BTTTT ngày 30/09/2013 Cấp lại, thay thế VB 477 ngày 23/2/2010 5/4/2022
48 K+PC và K+PC HD K+ Phong Cách SD&HD 416/GP-BTTTT ngày 30/9/2013 Cấp lại, thay thế VB 181 ngày 20/01/2011 5/4/2022
04/GP-BTTTT ngày 13/01/2015 SĐBS GP 416:bổ sung độ phân giải HD, biểu tượng kênh khi phát HD
49 K+PM và K+PM HD K+Phái mạnh - Kênh giải trí  tổng hợp dành cho phái mạnh SD&HD 165/GP-BTTTT ngày 16/5/2013 Cấp mới 5/4/2022
09/GP-BTTTT ngày 15/01/2015 SĐBS GP 165: bổ sung độ phân giải HD, biểu tượng kênh khi phát HD
Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV)
1 FBNC Kênh thông tin tài chính - ngân hàng SD 173/BTTTT-CBC ngày 24/8/2007 Cấp lần đầu 23/8/2021
372/GP-BTTTT ngày 07/3/2012 Cấp lại   
2 HTV - Coop kênh chương trình mua sắm qua truyền hình SD 793/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 23/3/2011 Cấp lần đầu 23/8/2021
371/GP-BTTTT ngày 07/3/2012 Cấp lại 
3 HTVC - Thuần Việt HD Kênh HTVC - Thuần Việt HD SD & HD 1451/GP-BTTTT ngày 14/8/2012 Cấp lần đầu 23/8/2021
1714/GP-BTTTT ngày 18/9/2012 Cấp lại 
4 C+HD Kênh Thông tin tổng hợp HTVC+ HD HD 1447/GP-BTTTT  ngày 13/8/2012 Cấp lần đầu 23/8/2021
1575/GP-BTTTT ngày 29/8/2012 Cấp lại 
5 HTVC - Gia đình HD (HTVC HD 4) Kênh HTVC - Gia đình HD HD 545/GP-BTTTT  ngày 4/4/2012 Cấp lần đầu 23/8/2021
44/GP-BTTTT ngày 07/02/2013 Cấp lại 
6 HTVC - Mua sắm, tiêu dùng HD Kênh HTVC - Mua sắm tiêu dùng HD SD & HD 462/GP-BTTTT  ngày 21/3/2012 Cấp lần đầu 23/8/2021
43/GP-BTTTT ngày 07/02/2013 Cấp lại 
7 HTVC - Phụ nữ HD (HTVC HD 5) Kênh giải trí tổng hợp dành cho phụ nữ SD & HD 1670/GP-BTTTT  ngày 12/9/2012 Cấp lần đầu 23/8/2021
41/GP-BTTTT ngày 07/02/2013 Cấp lại 
8 HTVC HD 3 Kênh HTVC - Ca nhạc HD SD & HD 544/GP-BTTTT  ngày 4/4/2012 Cấp lần đầu 23/8/2021
40/GP-BTTTT ngày 07/02/2013 Cấp lại 
9 HTVC - Du  lịch và Cuộc sống Kênh Du lịch - Văn hóa - Lịch sử SD 547/GP-BTTTT ngày 04/4/2012 Cấp lại 23/8/2021
10 HTVC - Phụ nữ Kênh giải trí tổng hợp dành cho phụ nữ SD 1670/GP-BTTTT ngày 12/9/2012 Cấp lại 23/8/2021
11 HTVC - Mua sắm, tiêu dùng  Kênh mua sắm tiêu dùng SD 4114/BVHTT-BC  ngày 7/10/2005 Cấp lần đầu 23/8/2021
462/GP-BTTTT ngày 21/3/2012 Cấp lại
12 HTVC - Ca nhạc Kênh HTVC - Ca nhạc HD SD 544/GP-BTTTT ngày 04/4/2012 Cấp lại 23/8/2021
13 HTVC - Gia đình Kênh HTVC - Gia đình SD 545/GP-BTTTT ngày 04/4/2012 Cấp lại 23/8/2021
14 HTVC - Phim HD HTVC - Phim SD & HD 546/GP-BTTTT ngày 4/4/2012 Cấp lại 23/8/2021
15 HTV - Kênh Thể thao HTV SD & HD 1900/GP-BTTTT ngày 15/10/2012 Cấp lại 23/8/2021
16 HTV7  Kênh thông tin giai trí tổng hợp  SD & HD 104/GP-BTTTT ngày 22/2/2018 Cấp mới 23/8/2021
17 HTVKey Kênh Khoa học giáo dục SD & HD 107/GP-BTTTT ngày 27/2/2018 Cấp mới 23/8/2021
18 HTV3 Kênh Thanh thiếu niên và nhi đồng SD 61/GP-BTTTT ngày 10/2/2014 Cấp lại (thay đổi tôn chỉ, mục đích và thời gian phát sóng) 23/8/2021
19 HTV2 Kênh giải trí tổng hợp  SD 2002/GP-BTTTT ngày 28/11/2011 Cấp lại (thay đổi thời gian phát sóng) 23/8/2021
20 HTV1 Kênh Thông tin cộng đồng SD 2019/GP-BTTTT ngày 29/11/2011 Cấp lại 23/8/2021
21 HTV9 Kênh thời sự chính trị - tổng hợp SD & HD 438/GP-BTTTT ngày 12/9/2017 Cấp lại 23/8/2021
Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC
1 VTC5 và VTC5HD Kênh Giải trí tổng hợp SD & HD 364/GP-BTTTT ngày 06/9/2013 Cấp lại  23/5/2022
2 VTC12 và VTC12HD Kênh Quảng cáo và giới thiệu sản phẩm hàng hóa SD & HD 368/GP-BTTTT ngày 06/9/2013 Cấp lại  23/5/2022
3 VTCHD1 Kênh Giải trí tổng hợp độ nét cao HD  258/GP-BTTTT ngày 10/7/2013 Cấp lại và GP SĐBS số 258/GP-BTTTT ngày 10/7/2013 thay đổi người chịu trách nhiệm nội dung kênh chương trình  23/5/2022
2062/GP-BTTTT ngày 02/11/2012 Cấp lại 
4 VTC8 và VTC8HD Kênh Thông tin Kinh tế và Chứng khoán SD & HD 366/GP-BTTTT ngày 06/09/2013 Cấp lại  23/5/2022
5 VTC13 và VTC13HD Kênh chương trình tương tác về âm nhạc SD & HD 370/GP-BTTTT ngày 09/9/2013 Cấp lại  23/5/2022
6 VTC4 và VTC4HD Kênh Thời trang và Cuộc sống SD & HD 363/GP-BTTTT ngày 06/9/2013 Cấp lại  23/5/2022
7 VTC3 và VTC3HD Kênh Thể thao vầ Văn hóa SD & HD 321/GP-BTTTT ngày 4/7/2017 Cấp mới thay thế GP số 2060/GP-BTTTT ngày 2/11/2012 và GP SĐBS số 256/GP-BTTTT ngày 10/7/2013 23/5/2022
Đài PTTH Hà Nội
1 Nhạc cách mạng - Hanoicab12 Kênh Phát thanh Nhạc cách mạng  SD 507/GP-BTTTT ngày 28/3/2012 Cấp mới 28/3/2022
 925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 507/GP-BTTTT ngày 23/8/2012 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
2 Nhạc trẻ - Hanoicab18 Kênh Phát thanh Nhạc trẻ SD 503/GP-BTTTT ngày 28/3/2012 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 503/GP-BTTTT ngày 23/8/2012 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
3 Nhạc cổ điển - Hanoicac10 Kênh Phát thanh Nhạc Cổ điển SD 505/GP-BTTTT ngày 28/3/2012 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 505/GP-BTTTT ngày 23/8/2012 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
4 Nhạc trữ tình - Hanoicab9 Kênh Phát thanh Nhạc Trữ tình SD 504/GP-BTTTT ngày 28/3/2012 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 504/GP-BTTTT ngày 23/8/2012 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
5 Nhạc dân tộc - Hanoicab11 Kênh Phát thanh Nhạc Dân tộc SD 506/GP-BTTTT ngày 28/3/2012 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 506/GP-BTTTT ngày 23/8/2012 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
6 Nhạc Nam bộ - Hanoicab15 Kênh Phát thanh Nhạc Nam bộ SD 382/GP-BTTTT ngày 18/9/2013 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 382/GP-BTTTT ngày 18/9/2013 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
7 Nhạc nhẹ - Hanoicab13 Kênh Phát thanh Nhạc nhẹ SD 380/GP-BTTTT ngày 16/9/2013 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 380/GP-BTTTT ngày 16/9/2013 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
8 Đọc sách - Hanoicab16 Kênh Phát thanh Đọc sách SD 383/GP-BTTTT ngày 18/9/2013 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 383/GP-BTTTT ngày 18/9/2013 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
9 Thiên đường của bé - Hanoicab14 Kênh Phát thanh nhạc và truyện thiếu nhi thiên đường của bé SD 381/GP-BTTTT ngày 18/9/2013 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 381/GP-BTTTT ngày 18/9/2013 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
10 Phim Hay - Hanoicac6 Kênh Phim Hay SD 411/GP-BTTTT ngày 27/9/2013 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 411/GP-BTTTT ngày 27/9/2013 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
11  Điện ảnh (sđbs: HCATV - MOV) - Hanoicab4 - MOV Kênh chương trình Điện ảnh SD 1407/GP-BTTTT ngày 30/8/2011 Cấp mới 28/3/2022
409/GP-BTTTT ngày 27/9/2013  GP SĐBS số 1407/GP-BTTTT ngày 30/8/2011 ( thay đổi biểu tượng kênh chương trình ; thay đổi thời lượng phát sóng, khung chương trình, thời gian phát sóng.
12 HCATV5 - Hanoicab5 Kênh Quảng cáo SD 271/GP-BTTTT ngày 03/9/2014 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 271/GP-BTTTT ngày 3/9/2014 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
13 HCATV2 - Hanoicab2 Kênh Phụ nữ và Gia đình SD 188/GP-BTTTT ngày 17/6/2014 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 188/GP-BTTTT ngày 17/6/2014 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
14  (cũ: HCATV1 - HiTV) - Hanoicab1 - HiTV Kênh Thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội Hà Nội SD 274/GP-BTTTT ngày 03/9/2014 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 274/GP-BTTTT ngày 3/9/2014 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
15 ANTG - Hanoicab7 - ANTG Kênh An ninh thế giới SD 129/GP-BTTTT ngày 11/4/2014 Cấp mới 28/3/2022
925/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/3/2016  SĐBS GP số 129/GP-BTTTT ngày 11/4/2014 về việc điều chỉnh biểu tượng các kênh chương trình PTTH trả tiền của Đài PTTH Hà Nội
Đài PTTH Bình Dương
1 BTV4 Kênh Phim chọn lọc SD & HD 579/GP-BTTTT ngày 09/4/2012 Cấp lại  23/8/2021
1018/BTTTT-PTTH&TTĐT Văn bản bổ sung độ phân giải hình ảnh HD
2 BTV9 Kênh Văn hóa phương Đông SD & HD 1883/GP-BTTTT ngày 14/11/2011 Cấp lại 23/8/2021
250/GP-BTTTT ngày 10/2/2012 GP SDDBS số 1883/GP-BTTTT ngày 14/11/2011 (sửa đổi độ phân giải hình ảnh)
3 BTV6 - 2Idol Kênh giải trí dành cho giới trẻ SD 1897/GP-BTTTT ngày 15/1/2011 Cấp lại (thay đổi tôn chỉ, mục đích) 23/8/2021
4 BTV5 Kênh Thể thao SD & HD 1018/BTTTT-PTTH&TTĐT Văn bản bổ sung độ phân giải hình ảnh HD 23/8/2021
433/GP-BTTTT ngày 16/3/2012 Cấp lại 
5 BTV3 Kênh Thông tin kinh tế SD & HD 1018/BTTTT-PTTH&TTĐT Văn bản bổ sung độ phân giải hình ảnh HD 23/8/2021
584/GP-BTTTT ngày 09/4/2012 Cấp lại 
6 BTV2 Kênh Khoa học giáo dục SD & HD 1018/BTTTT-PTTH&TTĐT Văn bản bổ sung độ phân giải hình ảnh HD 23/8/2021
437/GP-BTTTT ngày 19/3/2012 Cấp lại 
7 BTV10 Kênh Thể thao - NCM SD & HD 27/GP-BTTTT ngày 5/7/2012 Cấp lại (bổ sung độ phân giải hình ảnh HD) 23/8/2021
8 BTV11 Kênh Giải trí dành cho thiếu nhi SD 1695/GP-BTTTT ngày 17/9/2012 Cấp lại 23/8/2021
Đài PTTH Đồng Nai
1 ĐNRTV3 Doanh nhân - Doanh nghiệp - Thông tin thị trường - Giải trí SD & HD 298/GP-BTTTT ngày 06/6/2016 Cấp lại (xét hồ sơ điều chỉnh tôn chỉ, mục đích kênh THDDN3) 23/7/2022
2 ĐNRTV2 Khoa giáo - Giải trí tổng hợp SD & HD 303/GP-BTTTT ngày 07/6/2016 Cấp lại (xét hồ sơ điều chỉnh tôn chỉ, mục đích kênh THDDN2) 23/7/2022
3 DN9 Tư vấn và mua bán sản phẩm SD & HD 106/GP-BTTTT ngày 14/3/2017 Cấp mới 23/7/2022
Đài PTTH Vĩnh Long
1 THVL2 Kênh Chuyên đề, Văn hóa, Thể thao và Giải trí  SD 68/GP-BTTTT ngày 20/3/2013 Cấp lại và thay thế văn bản số 1415/BTTT ngày 13/5/2010 20/3/2023
Đài PTTH Quảng Ngãi
1 PTQ2 Kênh Truyền hình Khoa giáo - Giải trí SD 1430/GP-BTTTT ngày 30/8/2011 Cấp mới 23/8/2021
Đài PTTH Hải Phòng
1 THP2 hoặc THP + Thông tin và giải trí tổng hợp SD & HD 439/GP-BTTTT ngày 12/9/2017 Cấp mới 3/11/2021
Đài PTTH Long An
1 LA2 Kênh Khoa giáo và giải trí        
Đài PTTH Bình Phước
1 BPTV2 Kênh Khoa học, giáo dục và thông tin giải trí SD 2233/GP-BTTTT ngày 20/12/2011 Cấp lại theo mẫu GP mới 30/11/2021
2 BPTV3 Kênh thiếu nhi SD & HD 558/GP-BTTTT ngày 12/12/2016 Cấp lại theo mẫu GP mới 30/11/2021
Đài PTTH Đồng Tháp
1 THDDT2 - Miền tây Kênh Khoa giáo và giải trí miền Tây SD 339/GP-BTTTT ngày 3/9/2013 Cấp mới 20/7/2027
1899/GP-BTTTT ngày 17/6/2014 Cấp lại (thay đổi người chịu trách nhiệm nội dung kênh CT)

Lên đầu