DANH SÁCH KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI

ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP BIÊN TẬP BIÊN DỊCH

 

STT

Tên kênh chương trình nước ngoài

Biểu tượng

Chủ sở hữu/

Quốc gia

Thể loại kênh

Ngôn ngữ

Độ phân giải hình ảnh

Đơn vị thực hiện biên tập biên dịch

Số GP biên tập/

Hiệu lực GP

Đại lý được uỷ quyền

Số GCN đại lý/

Hiệu lực GCN

1.

NHK WORLD

 

Đài Truyền hình công cộng Nhật Bản (NHK).

 

Nhật Bản

Tin tức

Tiếng Anh

 

SD&HD

Đài THVN

Cấp lần đầu:

291/GP-BTTTT ngày 23/7/2013

Cấp lần 2:

492/GP-BTTTT

ngày 02/11/2016 (thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 04 tháng 4                     năm 2022.

 

Không có

Không có

2.

DW

 

Deutsche Welle (DW)

 

Đức

Tổng hợp

Tiếng Anh

SD& HD

Đài THVN

Cấp lần đầu:

2118/GP-BTTTT

ngày 08/11/2012

Cấp lần 2:

562/GP-BTTTT

Ngày 13/12/2016

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 04 tháng 4                     năm 2022

 

Không có

Không có

3.

TV5 MONDE ASIE

ASIE

Audiovisuel Extérieur de la France

 

Pháp

Tin tức

Tiếng Pháp

SD&HD

Đài THVN

2119/GP-BTTT

ngày 08/11/2012

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày cấp

Không có

Không có

4.

ARIRANG

 

Korean International Broadcasting Foundation (KIBF)

 

Hàn Quốc

Giải trí tổng hợp

Tiếng Hàn

SD&HD

Đài THVN

332/GP-BTTTT

ngày 23/8 /2013

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày cấp

 

Không có

Không có

5.

FRANCE 24 ENGLISH

 

France Médias Monde

 

Pháp

Tin tức

Tiếng Anh

SD

Đài THVN

430/GP-BTTTT ngày 26/9/2016

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 5/4/2022.

 

Công ty Thảo Lê

992/BTTTT-PTTH&TTĐT

ngày 1/4/2016

 

6.

CNN INTERNATIONAL

 

Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc (TBSAP)

 

Hoa Kỳ

Tin tức

Tiếng Anh

SD và HD

Đài THVN

Cấp lần đầu:

60/GP-BTTTT

ngày 27/1/2014

Cấp lần 2:

655/GP-BTTT

ngày 20/11/2015

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày cấp (27/1/2014)

Công ty Open Space

242/GCN-BTTTT

ngày 15/6/2015

 

Hiệu lực GCN:

05 năm kể từ ký nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý.

 

7.

ABC AUSTRALIA

 

Đài Truyền hình công cộng Australia (ABC)

 

Australia

Tổng hợp

Tiếng Anh

SD

Đài THVN

Cấp lần đầu:

2117/GP-BTTTT

Ngày 08/11/2012

Cấp lần 2:

612/GP-BTTTT ngày 05/11/2015

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày ký (8/11/2012)

Công ty Open Space

Cấp lần đầu:

256/GCN-BTTTT

Ngày 26/6/2015

Cấp lần 2:

259/GCN-BTTTT

Ngày 04/7/2018

(thay thế GCN lần đầu)

 

Hiệu lực GCN:

05 năm kể từ ký (26/5/2015) nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty Open Space.

 

8.

DA VINCI

 

DA VINCI Media gmbh

 

Đức

Khoa học và giáo dục

Tiếng Anh

HD

Đài THVN

Cấp lần đầu:

412/GP-BTTTT ngày 27/9/2013

Cấp lần 2:

47/GP-BTTTT

ngày 1/2/2016

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày ký

Công ty Thảo Lê

Cấp lần đầu:

403/GCN-BTTTT

Ngày 18/8/2017

Cấp lần 2:

156/GCN-BTTTT ngày 12/4/2018

(thay thế GCN lần đầu)

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày cấp – 18/8/2017 nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản uỷ quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH Giải trí Thảo Lê

9.

DIVA

 

SPARROWHAWK INTERNATIONAL CHANNELS LIMITED

 

Anh

Phim truyện

Tiếng Anh

SD

Đài THVN

Cấp lần đầu:

278/GP-BTTTT

Ngày 11/7/2013

Cấp lần 2:

628/GP-BTTTT

ngày 11/11/2017

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày 11/7/2013

 

Công ty Thảo Lê

462/GCN-BTTTT ngày 12/10/2016

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày cấp nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản uỷ quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH Giải trí Thảo Lê

 

10.

HISTORY

 

A&E Television Netwwork, LLC

 

Hoa Kỳ

Khoa học, giáo dục (tài liệu lịch sử)

Tiếng Anh

HD

Đài THVN

577/GP-BTTTT ngày 21/12/2016

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022.

 

Công ty Thảo Lê

45/GCN-BTTTT ngày 13/2/2015

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày ký nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý

 

11.

KIX

 

CELESTIAL MOVIES CHANNEL LIMITED

 

Trung Quốc (Hồng Kông)

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD

Đài THVN

417/GP-BTTTT  1/9/2017

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

 

Công ty Thảo Lê

406/GCN-BTTTT ngày 27/9/2013

 

Hiệu lực GCN :

Tối đa 05 năm kể từ ngày ký nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý

 

12.

HGTV

Scripps Networks Interactive (Asia) Pte.Ltd

 

Singapore

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

HD

Đài THVN

34/GP-BTTTT

 ngày 18/1/2018

 

Hiệu lực GP:

 Kể từ ngày cấp đến hết ngày 5/4/2022 nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh truyền hình

Công ty Thảo Lê

04/GCN-BTTTT ngày 5/1/2016

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày ký nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý

 

13.

HITS

Rewind Networks Pte. Ltd

 

Singapore

Phim truyện

Tiếng Anh

HD

Đài THVN

64/GP-BTTTT

 ngày 31/1/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 5/4/2022 nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh truyền hình

 

Công ty Thảo Lê

187/GCN-BTTTT ngày 17/6/2014

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày ký nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý

 

14.

WAKUWAKU JAPAN

 

Waku Waku Japan Corporation

 

Nhật Bản

Giải trí tổng hợp

Tiếng Nhật

SD&HD

Đài THVN

33/GP-BTTTT

ngày  18/1/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022 nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty VTVCab

Cấp lần đầu:

 130/GCN-BTTTT

 ngày 04/4/2017.

Cấp lần 2:

 473/GCN-BTTTT ngày 28/9/2017.

(thay thế GCN lần đầu)

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2017 nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam.

 

15.

DUCK TV

 

MEGA MAX MEDIA, s.r.o

 

Slovakia

Phim hoạt hình (dành cho trẻ em)

Tiếng Anh

SD

Đài THVN

38/GP-BTTTT

ngày 18/01/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến ngày 5/4/2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh.

 

Công ty TNHH DUCK TV Việt Nam

277/GCN-BTTTT

ngày 14/6/2017

 

Hiệu lực GCN:

5 năm kể từ ngày cấp (đến 14/6/2022) và không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong hợp đồng/văn bản uỷ quyền của đơn vị sở hữu kênh.

16.

BLUE ANT ENTERTAINMENT

 

BAM ASIA ENTERTAINMENT NETWORK LLP.

 

Singapore

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

HD

Đài THVN

Cấp lần đầu:

578/GP-BTTTT

ngày   21/12/2016.

Cấp lần 2:

156/GP-BTTTT

 ngày 12/4/2018.

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 5/4/2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

Công ty BHD

Cấp lần đầu:

562/GCN-BTTTT

 ngày 20/ 10/ 2015

Cấp lần 2:

138/GCN-BTTTT ngày 30/3/2018

(thay thế GCN lần đầu)

 

Hiệu lực GCN:

5 năm kể từ ngày cấp 20/10/2015 và không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong hợp đồng/văn bản uỷ quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty BHD

17.

BLUE ANT EXTREME

 

 

BAM ASIA ENTERTAINMENT NETWORK LLP

 

Singapore

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

HD

Đài THVN

Cấp lần đầu:

579/GP-BTTTT

ngày   21/12/2016.

Cấp lần 2:

157/GP-BTTTT

ngày 12/4/2018.

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực  GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 5/4/2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty BHD

Cấp lần đầu: 579/GP-BTTTT ngày   21/12/2016.

Cấp lần 2: 157/GP-BTTTT ngày 12/4/2018.

(thay thế GCN lần đầu)

 

Hiệu lực GCN:

Kể từ ngày cấp 21/12/2016 đến hết ngày 5/4/2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình cho Công ty BHD.

18.

BOX MOVIE 1

 

 

INTHEBOX TV (ITB TV Ltd)

 

Bulgaria

Phim truyện

Tiếng Anh

SD và HD

Đài THVN

455/GP-BTTTT ngày 19/9/2017

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Antonio Việt Nam

Cấp lần đầu:

563/GCN-BTTTT ngày 13/12/2016

Cấp lần 2:

33/GCN-BTTTT

ngày 19/1/2017

(thay thế GCN lần đầu)

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2016 nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty Cổ phần Antonio Việt Nam.

 

19. 

DR.FIT

 

INTHEBOX TV (ITB TV Ltd)

 

Bulgaria

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD và HD

 

 

Đài THVN

509/GP-BTTTT ngày 18/10/2017

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Antonio Việt Nam

Cấp lần đầu:

554/GCN-BTTTT ngày 9/12/2016

Cấp lần 2:

34/GCN-BTTTT ngày 19/1/2017

(thay thế GCN lần đầu)

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2016 nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty Cổ phần Antonio Việt Nam.

 

20.

WOMAN

 

INTHEBOX TV (ITB TV Ltd)

 

Bulgaria

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD và HD

Đài THVN

513/GP-BTTTT ngày 18/10/2017

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Antonio Việt Nam

48/GCN-BTTTT ngày 24/1/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty Cổ phần Antonio Việt Nam.

21.

IN THE BOX CHANNEL

 

INTHEBOX TV (ITB TV Ltd)

 

Bulgaria

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD&HD

Đài THVN

512/GP-BTTTT ngày 18/10/2017

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Antonio Việt Nam

71/GCN-BTTTT ngày 16/2/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty Cổ phần Antonio Việt Nam.

 

22.

HAPPY KIDS

 

INTHEBOX TV (ITB TV Ltd)

 

Bulgaria

Phim hoạt hình

Tiếng Anh

SD&HD

Đài THVN

422/GP-BTTTT ngày 5/9/2017

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Antonio Việt Nam

36/GCN-BTTTT ngày 19/1/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty Cổ phần Antonio                Việt Nam.

 

23.

HOLLYWOOD CLASSICS

 

INTHEBOX TV (ITB TV Ltd)

 

Bulgaria

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Đài THVN

52/GP-BTTTT, ngày 2/2/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

 

Công ty Antonio Việt Nam

50/GCN-BTTTT ngày 24/01/2017

 

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty Cổ phần Antonio                Việt Nam.

 

24.

PLANET EARTH

 

INTHEBOX TV (ITB TV Ltd)

 

Bulgaria

Khoa học, Giáo dục

Tiếng Anh

SD&HD

Đài THVN

số 53/GP-BTTTT,

ngày 2/2/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

 

Công ty Antonio Việt Nam

47/GCN-BTTTT ngày 24/1/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty Cổ phần Antonio                Việt Nam.

 

25.

ONLY MUSIC

INTHEBOX TV (ITB TV Ltd)

 

Bulgaria

Giải trí tổng hợp

 

Tiếng Anh

 

HD&SD

Đài THVN

122/GP-BTTTT ngày 16/3/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Antonio Việt Nam

35/GCN-BTTTT ngày 19/1/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty Cổ phần Antonio                Việt Nam.

 

26.

CHANNEL NEWS ASIA

 

MCN INTERNATIONAL PTE. LTD

 

Singapore

Tin tức

Tiếng Anh

SD

Đài THVN

202/GP-BTTT

ngày 29/5/2013

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày cấp

Công ty Infolink Media

số 69/GCN-BTTTT ngày 16/2/2017

 

Hiệu lực GCN:

5 năm kể từ ngày cấp và không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong hợp đồng/văn bản uỷ quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình cho Công ty Infolink Media

 

27.

CNBC

 

Business News (ASIA) LLP

 

Singapore

Tin tức

Tiếng Anh

SD

Đài THVN

279/GP-BTTTT ngày 11/7/2013

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày cấp

Công ty Infolink Media

582/GCN-BTTTT

Ngày 21/12/2016

 

Hiệu lực GCN:

5 năm kể từ ngày cấp và không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong hợp đồng/văn bản uỷ quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình cho Công ty Infolink Media

 

28.

FOX MOVIES

 

FOX Networks group asia pacific limited

 

Trung Quốc (Hồng Kông)

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Đài THVN

Cấp lần đầu: 172/GP-BTTTT ngày 16/5/2013;

Cấp lần 2:

531/GPBT ngày  30/10/2017.

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 5/4/2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

Công ty Việt Mỹ Media

Cấp lần đầu: 227/GCN-BTTTT ngày 22/5/2017.

Cấp lần 2:

370/GCN-BTTTT ngày 28/7/2017.

(thay thế GCN lần đầu)

 

Hiệu lực GCN:

5 năm kể từ ngày 22/5/2017 và không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong hợp đồng/văn bản uỷ quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình.

 

29.

FOX LIFE

 

FOX Networks group asia pacific limited

 

Trung Quốc (Hồng Kông)

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD&HD

Đài THVN

Cấp lần đầu: 176/GP-BTTTT ngày 20/5/2013.

Cấp lần 2: 494

/GPBT ngày  10/10/2017.

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 5/4/2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

Công ty Việt Mỹ Media

Cấp lần đầu: 227/GCN-BTTTT ngày 22/5/2017.

Cấp lần 2:

370/GCN-BTTTT ngày 28/7/2017.

(thay thế GCN lần đầu)

 

Hiệu lực GCN:

5 năm kể từ ngày 22/5/2017 và không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong hợp đồng/văn bản uỷ quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình.

 

30.

NATIONAL GEOGRAPHIC

 

 

 

FOX Networks group asia pacific limited

 

Trung Quốc (Hồng Kông)

Khoa học, giáo dục

Tiếng Anh

SD&HD

Đài THVN

Cấp lần đầu:

133/GP-BTTTT ngày 15/4/2014

Cấp lần 2:

207/GP-BTTTT ngày 15/5/2018

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 5/4/2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình

 

Công ty Việt Mỹ Media

369/GCN-BTTTT ngày 28/7/2017.

 

Hiệu lực GCN:

5 năm kể từ ngày cấp và không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong hợp đồng/văn bản uỷ quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình

31.

CHANNEL V

 

 

 

FOX Networks group asia pacific limited

 

Trung Quốc (Hồng Kông)

Ca nhạc

Tiếng Anh

HD

Đài THVN

162/GP-BTTTT

ngày 14/5/2013

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày ký (14/5/2013)

Công ty Việt Mỹ Media

21/GCN-BTTTT

ngày 17/1/2017

 

Hiệu lực GCN:

5 năm kể từ ngày cấp và không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong hợp đồng/văn bản uỷ quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình.

 

32.

BABY TV

 

BABY NETWORK LIMITED

 

(đơn vị được uỷ quyền FOX Networks group asia pacific limited)

 

Vương quốc Anh

(Trung Quốc (Hồng Kông)

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD&HD

Đài THVN

430/GP-BTTTT

ngày 08/9/2017

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 5/4/2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình

 

Công ty Việt Mỹ Media

88/GCN-BTTTT

ngày 2/3/2017

 

Hiệu lực GCN:

5 năm kể từ ngày cấp và không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong hợp đồng/văn bản uỷ quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình

 

33.

FX

 

 

 

FOX Networks group asia pacific limited

 

Trung Quốc (Hồng Kông)

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Đài THVN

421/GP-BTTTT

 ngày 5/9/2017

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 5/4/2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình

 

Công ty Việt Mỹ Media

87/GCN-BTTTT

ngày 2/3/2017

 

Hiệu lực GCN:

5 năm kể từ ngày 2/3/2017 và không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong hợp đồng/văn bản uỷ quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình

 

34.

BBC WORLD NEWS

 

BBC Global News Limited

 

Vương quốc Anh

Tin tức

Tiếng Anh

SD&HD

Đài THVN

Cấp lần đầu: 414/GP-BTTTT ngày 30/9/2013

Cấp lần 2:

493/GP-BTTTT

Ngày 3/11/2016

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày ký (30/9/2013)

 

Công ty Q.net

24/GCN-BTTTT

Ngày 13/1/2014

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày ký nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý.

 

 

35.

ZEE PHIM

 

ATL Media Ltd

 

Ấn Độ

Phim truyện

Tiếng Hindi

SD&HD

Đài THVN

Cấp lần đầu: 552/GP-BTTTT ngày 09/12/2016.

Cấp lần 2:

498/GP-BTTTT ngày 11/10/2017.

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực của GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022

Công ty Q.net

313/GCN-BTTTT ngày 7/7/2017

 

Hiệu lực của GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net

 

36.

MAN

 

INTHEBOX TV (ITB TV Ltd)

Bulgaria

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD&HD

Đài THVN

228/GP-BTTTT

ngày 8/6/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

 

Công ty Antonio

70/GCN-BTTTT

Ngày 16/ 02/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty Cổ phần Antonio Việt Nam

 

37.

CHANNEL ONE RUSSIA WORLDWIDE (OPT1)

 

Joint Stock company Channel One Russia Worldwide

Liên bang Nga

Tổng hợp

Tiếng Nga

SD&HD

Đài THVN

280/GP-BTTTT ngày 27/7/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể tử ngày cấp và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

Công ty VTVCab

639/GCN-BTTTT ngày 25/12/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty VTVCab.

 

38.

FOX

 

FOX Networks group asia pacific limited

 

Trung Quốc (Hồng Kông)

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Đài HTV

481/GP-BTTTT ngày 18/10/2016.

 

Hiệu lực của GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 22/8/2021.

Công ty Việt Mỹ Media

20/GCN-BTTTT ngày 17/01/2017.

 

Hiệu lực cuar GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH Việt Mỹ Media

 

39.

FOX FAMILY MOVIES

 

Fox Networks Group Asia Pacific Limited

 

Trung Quốc (Hồng Kông)

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Đài HTV

Cấp lần đầu:

482/GP-BTTTT ngày 18/10/2016.

Cấp lần 2:

250/GP-BTTTT ngày 26/6/2018

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực của GP:

Kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2016 đến hết ngày ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình

Công ty Việt Mỹ Media

Cấp lần đầu: 242/GCN-BTTTT ngày 24/5/2017.

Cấp lần 2: 117/GCN-BTTTT ngày 07/3/2018.

(thay thế GCN lần đầu)

 

Hiệu lực của GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày 24/5/2017 nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH Việt Mỹ

 

40.

NAT GEO WILD

 

Fox Networks Group Asia Pacific Limited

 

Trung Quốc (Hồng Kông)

Khoa học, giáo dục

 

Tiếng Anh

HD

Đài HTV

150/GP-BTTTT ngày 4/4/2018.

 

 

Hiệu lực của GP: Kể từ ngày cấp đến hết ngày 12/9/2027 nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Việt Mỹ Media

89/GCN-BTTTT ngày 2/3/2017.

 

Hiệu lực của GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2014 nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH Việt Mỹ Media

 

41.

KBS WORLD

 

Korean Boradcasting System (KBS)

 

Hàn Quốc

Tổng hợp

Tiếng Hàn

SD&HD

Đài HTV

236/GP-BTTT ngày 20/6/201

 

Hiệu lực của GP:

Kể từ ngày 1/7/2018 đến hết ngày 18/8/2019

Công ty HTV-TMS

402/GCN-BTTTT ngày 18/8/ /2017.

 

Hiệu lực của GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2014 nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho HTV-TMS.

 

42.

ANIMAL PLANET

 

Discovery Networks Asia Pacific Pte.Ltd

 

Singapore

Khoa học, giáo dục

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

502/GP-BTTTT ngày 12/10/2017.

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

Công ty Q.net

334/GCN-BTTTT ngày 10/7/2017.

 

Hiệu lực GCN:

05 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net

 

43.

AXN

 

AXN Holdings, LLC

Hoa Kỳ

 

Uỷ quyền: SPE Networks - Asia Pte.Ltd

Singapore

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

171/GP-BTTTT

Ngày 16/5/2013

Cấp lần 2:

679/GP-BTTTT

Ngày 07/12/2015

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

36/GP-BTTTT

Ngày 18/1/2018

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

192/GCN-BTTTT ngày 08/5/2017

 

Hiệu lực GCN:

05 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net

 

44.

BABY FIRST

 

HBO Pacific Partners, v.o.f

 

Hà Lan

Giải trí tổng hợp (dành cho trẻ nhỏ)

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

479/GP-BTTTT ngày 18/10/2016

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2025.

Công ty Q.net

127/GCN-BTTTT ngày 16/3/2016

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày ký nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý.

 

45.

BLOOMBERG

 

BLOOMBERG L.P

 

Hoa Kỳ

Tin tức

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

63/GP-BTTTT

ngày 14/5/2013

Cấp lần 2:

76/GP-BTTTT

ngày 16/02/2016

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

83/GP-BTTTT

 ngày 8/2/2018

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

Cấp lần đầu:

 354/GCN-BTTTT

 ngày 25/7/2017

Cấp lần 2:

12/GCN-BTTTT ngày 11/1/2018

(thay thế GCN lần đầu)

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày 25/7/2017  nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý.

 

46.

CINEMAWORLD

 

 

 

 

Cinemaworld (Asia) Pte. Ltd.

 

Singapore

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

602/GP-BTTTT ngày 04/11/2015

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày ký (04/11/2015)

Công ty Q.net

274/GCN-BTTTT ngày 14/6/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày ký nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý.

 

47.

DISCOVERY

 

Discovery Networks Asia – Pacific Pte. Ltd

 

Singapore

Khoa học –

Giáo dục

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

1163/GP-BTTTT

Ngày 29/6/2012

Cấp lần 2:

601/GP-BTTTT

Ngày 04/11/2015

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

501/GP-BTTTT ngày 12 /10/2017

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

336/GCN-BTTTT ngày 10/7/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày ký nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý.

 

 

48.

DISCOVERY ASIA

 

Discovery Networks Asia – Pacific Pte. Ltd

 

Singapore

Khoa học –

Giáo dục

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

322/GP-BTTTT ngày 15/8/2013

Cấp lần 2:

614/GP-BTTTT

ngày 5/11/2015

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

453/GP-BTTTT ngày 19/9/2017

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

335/GCN-BTTTT ngày 10/7/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày ký nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý.

 

49.

DISNEY JUNIOR

 

Buena Vista International Inc. (BVII)

Hoa Kỳ

 

(The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Limited)

Singapore

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD&HD.

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

2041/GP-BTTTT ngày 31/10/2012

Cấp lần 2:

65/GP-BTTTT

ngày 5/2/2016

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

532/GP-BTTTT

Ngày 30/10/2017

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

24/GCN-BTTTT ngày 17/1/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày ký nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý.

 

50.

FOX SPORTS

 

FOX Networks Group Asia Pacific Limited (FOX)

 

Trung Quốc (Hồng Kông)

Thể thao

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

1358/GP-BTTTT

ngày 31/7/2012

Cấp lần 2:

71/GP-BTTTT

ngày 05/2/2016

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

529/GP-BTTTT ngày 27/10/2017

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

Công ty Q.net

210/GCN-BTTTT ngày 10/5/2017

 

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày ký (10/5/2017) nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý.

 

 

51.

FOXSPORTS 2

 

FOX Networks Group Asia Pacific Limited (FOX)

 

Trung Quốc (Hồng Kông)

Thể thao

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:  1357/GP-BTTTT

 ngày 31/ 7/2012

Cấp lần 2:

 222/GP-BTTTT ngày 08/6/ 2015

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

511/GP-BTTTT ngày 18/10/2017

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình

 

Công ty Q.net

212/GCN-BTTTT ngày 16/5/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày ký (10/5/2017) nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép đầu tư của đại lý được ủy quyền và thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền làm đại lý.

 

52.

 

FOXSPORTS 3

 

 

 

FOX Networks Group Asia Pacific Limited (FOX)

 

Trung Quốc (Hồng Kông)

Thể thao

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

559/GP-BTTTT ngày 10/11/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình

 

 

Công ty Q.net

213/GCN-BTTTT ngày 16/5/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net

 

53.

FTV/FASHION TV

F.TV Programmgesellschaft mbH

 

Áo

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

2040/GP-BTTTT ngày 31/10/2012

Cấp lần 2:

609/GP-BTTTT ngày 5/11/2015

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

600/GP-BTTTT ngày 30/11/2017

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

 

Công ty Q.net

275/GCN-BTTTT ngày 14/6/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net

 

54.

HBO

 

HBO Pacific Partners v.o.f (Home Box Office (Singapore) Pte Ltd (HBOS))

 

Curacao - Hà Lan (Singapore)

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

322/GP-BTTTT

ngày 15/8/2013

Cấp lần 2:

614/GP-BTTTT

ngày 05/11/2015

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

500/GP-BTTTT ngày 12/10/2017

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

557/GCN-BTTTT ngày 12/12/2016

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net

 

55.

MAX BY HBO

 

HBO Pacific Partners, v.o.f (HBOPP) (Home Box Office (Singapore) Pte Ltd (HBOS)

 

Curacao - Hà Lan (Singapore)

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

169/GP-BTTTT

ngày 16/5/2013

Cấp lần 2:

437/GP-BTTTT

ngày 04/9/2015

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

211/GP-BTTTT

ngày 16/5/2017

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày cấp (16/5/2013)

 

Công ty Q.net

28/GCN-BTTTT ngày 18/01/ 2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net

 

56.

RED BY HBO

 

HBO Pacific Partners v.o.f

 

Hà Lan

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

273/GP-BTTTT ngày 11/7/2013

Cấp lần 2:

64/GP-BTTTT

ngày 05/2/2016

(thay thế GP lần đầu)

 

Hiệu lực GP:

10 năm kể từ ngày cấp (11/7/2013)

 

Công ty Q.net

273/GCN-BTTTT ngày 14/6/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net.

 

57.

WARNER TV

 

Turner International Asia Pacific Limited (TIAPL)

Trung Quốc (Hồng Kông)

 

uỷ quyền: Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc (TBSAP)

Hoa Kỳ

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

272/GP-BTTTT ngày 11/7/2013

Cấp lần 2:

170/GP-BTTTT ngày 15/5/ 2015

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:  611/GP-BTTTT ngày 05/11/ 2015

(thay thế GP lần 2)

Cấp lần 4:

510/GP-BTTTT ngày 18/10/2017

(thay thế GP lần 3)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

316/GCN-BTTTT ngày 4/7/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net.

 

58.

TLC

Discovery Networks Asia – Pacific Pte. Ltd

 

Singapore

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

270/GP-BTTTT

ngày 11/7/2013

Cấp lần 2:

72/GP-BTTTT

ngày 05/2/2016

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

542/GP-BTTTT ngày 03/11/2017

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

333/GCN-BTTTT ngày 10/7/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net

 

59.

BBC EARTH

 

BBC WORLDWIDE LIMITED

 

Vương quốc Anh

Khoa học Giáo dục

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

170/GP-BTTTT

ngày 16/5/2013

Cấp lần 2:

171/GP-BTTTT

Ngày 15/5/2015

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

680/GP-BTTTT

Ngày 07/12/2015

(thay thế GP lần 2)

Cấp lần 4:

543/GP-BTTTT ngày 03/11/2017

(thay thế GP lần 3)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

276/GCN-BTTTT ngày 14/6/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH Giải trí - Truyền thông Q.Net.

 

60.

CARTOON NETWORK

 

Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc (TBSAP)

Hoa Kỳ

 

uỷ quyền: Turner International Asia Pacific Limited (TIAPL

 Trung Quốc (Hồng Kông

Phim hoạt hình (dành cho thiếu nhi)

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

1165/GP-BTTTT

ngày 29/6/2012

Cấp lần 2:

685/GP-BTTTT

ngày 9/12/2015

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

544/GP-BTTTT ngày 03/11 /2017

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

583/GCN-BTTTT ngày 21/12/2016

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net

 

61.

BBC LIFESTYLE

 

BBC WORLDWIDE LIMITED

 

Vương quốc Anh

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

271/GP-BTTTT

ngày 11/7/2013

Cấp lần 2:

75/GP-BTTTT

ngày 16/2/2016

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

545/GP-BTTTT ngày 03/11/2-17

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2022 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

314/GCN-BTTTT ngày 04/7/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net

 

62.

GEM

 

AXN Holdings, LLC

Hoa Kỳ

 

(uỷ quyền: SPE Networks - Asia Pte.Ltd)

 

 (Singapore)

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

275/GP-BTTTT ngày 11/7/2013

Cấp lần 2:

500/GP-BTTTT

ngày 30/12/2013

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

603/GP-BTTTT

ngày 4/11/2015

(thay thế GP lần 2)

Cấp lần 4:

552/GP-BTTTT

Ngày 06/11/2017

(thay thế GP lần 3)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

190/GCN-BTTTT ngày 08/5/ 2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net

63.

DISNEY XD

 

Buena Vista International, Inc (BVII)

Hoa Kỳ

(uỷ quyền The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Limited)

 (Singapore)

Phim hoạt hình (dành cho thiếu nhi)

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

546/GP-BTTTT

ngày 03/11/2017

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

209/GCN-BTTTT ngày 10/5/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 05 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net

 

64.

DREAMWORKS

DreamWorks Animation Television, Inc (DWATV)

Hoa Kỳ

 

(uỷ quyền: Home Box Office (Singapore) Pte Ltd (HBOS).

 (Singapore)

Phim hoạt hình (dành cho thiếu nhi)

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

560/GP-BTTTT ngày 10/11/2017

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

191/GCN-BTTTT ngày 11/5/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net.

 

65.

CBEEBIES

BBC WORLDWIDE LIMITED

 

Vương Quốc Anh

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

35/GP-BTTTT

ngày 18/1/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26/5/2025 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

Công ty Q.net

404/GCN-BTTTT ngày 18/8/2017

 

Hiệu lực GCN:

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net.

 

66.

BOOMERANG

Turner International Asia Pacific Limited (TIAPL)

Trung Quốc (Hồng Kông)

 

(uỷ quyền: Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc (TBSAP)

(Hoa Kỳ)

Phim hoạt hình (dành cho thiếu nhi)

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

52/GP-BTTTT

ngày 27/1/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26/5/2025 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

Công ty Q.net

409/GCN-BTTTT ngày 23/8/2017

 

Hiệu lực GCN :

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp hưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net.

 

67.

SONY CHANNEL

AXN Holdings, LLC (SPE Networks - Asia Pte.Ltd)

Hoa Kỳ (Singapore)

 

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

85/GP-BTTTT

ngày 9/2/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.net

22/GCN-BTTTT ngày 17/1/2017

 

Hiệu lực GCN :

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net.

 

68.

ANIMAX

AXN Holdings, LLC (SPE Networks - Asia Pte.Ltd)

Hoa Kỳ (Singapore)

 

Phim truyện

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

100/GP-BTTTT ngày 13/2/2018

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

 

Công ty Q.net

196/GCN-BTTTT ngày 8/5/2017

 

Hiệu lực GCN :

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net.

 

69.

DISNEY CHANNEL

Buena Vista International Inc. (BVII)

Hoa Kỳ

 

 (uỷ quyền: The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Limited

(Singapore)

 

Giải trí tổng hợp

Tiếng Anh

SD&HD

Trung tâm THTT

Cấp lần đầu:

1359/GP-BTTTT

ngày 31/7/2012

Cấp lần 2:

 615/GP-BTTTT

Ngày 5/11/2015

(thay thế GP lần đầu)

Cấp lần 3:

37/GP-BTTTT

ngày 18/1/2018

(thay thế GP lần 2)

 

Hiệu lực GP:

Kể từ ngày cấp đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2025 và không vượt quá thời hạn ghi trong hợp đồng/văn bản thoả thuận bản quyền kênh chương trình.

 

Công ty Q.Net

23/GCN-BTTTT ngày 17/1/2017

 

Hiệu lực GCN :

Tối đa 5 năm kể từ ngày cấp nhưng không quá thời hạn có hiệu lực ghi trong văn bản ủy quyền của đơn vị sở hữu kênh chương trình này cho Công ty TNHH  Giải trí - Truyền thông Q.net.

 

 

 

Lên đầu