Tổng hợp giấy phép Trang Thông tin điện tử tổng hợp
(từ năm 2015 đến tháng 4/2018)
TT Số GP Ngày, tháng GP Tên tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép Nội dung thông tin cung cấp Tên miền (đối với internet) Hiệu lực của GP Cấp lại
Số GP
cấp lại
Nội dung sửa đổi,
bổ sung
Năm 2015
01 02/GP-TTĐT 15/01/2015 Báo Điện tử Đảng Cộng sản VN Tổng hợp thông tin về những vấn đề liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh www.hochiminh.vn 10 năm    
02 05/GP-TTĐT 30/01/2015 Trung tâm Công nghệ thông tin (Tập đoàn Điện lực VN) Thông tin giới tiệu các hoạt động của TTCNTT; tổng hợp thông tin liên quan đến ngành điện và các hoạt động SXKD, vận hành thị trường điện cạnh tranh và phát triển năng lượng    www.icon.com.vn, www.evnnews.vn, www.tinnganhdien.vn  10 năm    
03 08/GP-TTĐT 11/2/2015 Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (Bộ TTTT) Thông tin giới thiệu về Trung tâm và các chương trình, hoạt động, sản phẩm truyền thông của Trung tâm; thông tin tổng hợp về các lĩnh vực KT, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục phục vụ công tác thông tin đối ngoại. www.vietbao.vn 10 năm    
04 09/GP-TTĐT 13/2/2015   Báo Thanh Tra Thông tin về những nội dung đã xuất bản trên Báo Thanh tra bản in; tổng hợp thông tin về công tác thanh tra, xét khiếu tố, phòng chống tham nhũng; phê phán, đấu tranh phòng chống các hành vi tiêu cực trong quản lý và trong hoạt động kinh tế xã hội, biểu dương gương người tốt việc tốt  www.thanhtra.com.vn 10 năm    
05 11/GP-TTĐT 14/2/2015 Báo Phụ nữ Việt Nam Thông tin tổng hợp về chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến phụ nữ Việt Nam trong nước và phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; thông tin về những vấn đề liên quan đến phụ nữ Việt Nam, phong trào phụ nữ trong nước, các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, các tấm gương phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài thành đạt, đảm việc nước, giỏi việc nhà  www.pnvnnuocngoai.vn 10 năm    
06 12/GP-TTĐT 26/2/2015 Đài PTTH Vĩnh Long Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; tổng hợp thông tin về lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, khoa học - kỹ thuật công nghệ  www.thvl.vn 10 năm    
07 13/GP-TTĐT 26/2/2015 Hệ Phát thanh dân tộc (Đài TNVN) Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của Hệ Phát thanh dân tộc (VOV4); thông tin tổng hợp về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và về công tác dân tộc www.vov4.vn 05 năm    
08 14/GP-TTĐT 2/3/2015 Tạp chí Ô tô Xe máy VN Thông tin về những nội dung đã xuất bản trên Tạp chí Ô tô Xe máy Việt Nam bản in; tổng hợp thông tin về thị trường ô tô xe máy, về chuyển giao sản phẩm công nghệ  www.otoxemay.vn 10 năm    
09 16/GP-TTĐT 11/3/2015 Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TTTT) Thông tin giới thiệu về hoạt động của Cục Thông tin đối ngoại; tổng hợp thông tin về các thành tựu đổi mới của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, về chính sách của Nhà nước đối với người Việt ở nước ngoài và các thông tin liên quan về công tác đối ngoại, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo Việt Nam www.vietnam.vn, www.thongtindoingoai.vn 10 năm    
10 17/GP-TTĐT 11/3/2015 Cục Tần số vô tuyến điện Thông tin giới thiệu về hoạt động của Cục; tổng hợp thông tin về linh vực vô tuyến, tần số vô tuyến điện và các lĩnh vực liên quan đến thông tin và truyền thông  www.rfd.gov.vn, www.arfm.gov.vn,    www.cuctanso.vn 10 năm    
11 18-GP-TTĐT 12/3/2015 Văn phòng Quốc Hội   Thông tin về các hoạt động của Quốc Hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Văn phòng Quốc hội; thông tin tổng hợp về các hoạt động bầu cử, giám sát và các hoạt động đối ngoại của Quốc hội  www.quochoi.vn, www.na.gov.vn 10 năm    
12 20/GP -TTĐT 12/3/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn Thông tin giới thiệu về tỉnh Lạng Sơn; thông tin tổng hợp về lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn www.langson.gov.vn 05 năm    
13 21/GP-TTĐT 25/3/2015 Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch VN  Thông tin giới thiệu về hoạt động của Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch VN; tổng hợp thông về các hoạt động liên đến điện ảnh, văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình  www.dienanhthethaodulich.vn 10 năm    
14 22/GP-TTĐT 27/3/2015 Báo Phú Yên Thông tin theo đúng nội dung báo Phú Yên bản in và tổng hợp thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội www.baophuyen.com.vn 10 năm    
15 23/GP-TTĐT 30/3/2015 Đài PTTH Thừa Thiên - Huế Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Thừa Thiên Huế và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.trt.com.vn, www.trt.vn 05 năm    
16 24/GP-TTĐT 1/4/2015 Đài PTTH Thái Nguyên Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.thainguyentv.vn 10 năm    
17 25/GP-TTĐT 1/4/2015 Đài PTTH Bắc Ninh Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh www.bacninhtv.vn 10 năm    
18 28/GP-TTĐT 9/4/2015 Tạp chí Cao su Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Cao su Việt Nam bản in www.tapchicaosu.vn 10 năm    
19 30/GP-TTĐT 14/4/2015 Báo Khánh Hòa Thông tin theo đúng nội dung báo Khánh Hòa bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.baokhanhhoa.com.vn 10 năm    
20 31/GP-TTĐT 14/4/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình Thông tin giới thiệu về Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình; tổng hợp thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông http://stttt.quangbinh.gov.vn  05 năm    
21 32/GP-TTĐT 21/4/2015 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bản in www.tapchikhoahocnongnghiep.vn 10 năm    
22 34/GP-TTĐT 22/4/2015 Báo Quốc phòng Thủ Đô  Thông tin theo đúng nội dung Báo Quốc phòng Thủ đô bản in và tổng hợp thông tin chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội www.quocphongthudo.vn, www.quocphongthudo.com.vn,
                     www.qptd.com.vn, www.qptd.vn
10 năm    
23 35/GP-TTĐT 22/4/2015 Kênh truyền hình Quốc Hội Việt Nam Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của Kênh Truyền hình Quốc Hội VN   www.quochoitv.vn 10 năm    
24 36-GP-TTĐT 22/4/2015 Kênh VOV Giao thông Quốc gia Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của kênh phát thanh FM Cảm xúc www.fmcamxuc.vn 10 năm    
25 38/GP-TTĐT 24/4/2015 Tạp chí Công Nghiệp và Tiêu dùng Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng bản in và tổng hợp thông tin về các lĩnh vực thương mại, pháp lý, kinh tế, quản lý  www.congnghieptieudung.vn 05 năm    
26 44/GP-TTĐT 6/5/2015 Trung tâm Thông tin Du lịch Tổng hợp thông tin về chủ trương, chính sách, hoạt động quản lý nhà nước về du lịch, tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam  www.vietnamtourism.gov.vn 10 năm    
27 45/GP-TTĐT 6/5/2015 Ban Biên tập tin Kinh tế (TTXVN) Thông tin giới thiệu về những nội dung đã xuất bản trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam và Thế giới của Ban Biên tập tin Kinh tế; tổng hợp thông tin liên quan về lĩnh vực kinh tế  www.eco.vnanet.vn 05 năm    
28 46/GP-TTĐT 6/5/2015 Trường Cán bộ Thanh tra Thông tin giới thiệu về hoạt động của Trường Cán bộ Thanh tra; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác đào tạo, bồ dưỡng nghiệp vụ thanh tra và các thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Thanh tra Chính phủ  www.truongcanbothanhtra.gov.vn 10 năm    
29 47/GP-TTĐT 12/5/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu Thông tin giới thiệu về tỉnh Lai Châu; tổng hợp thông tin về chính sách đối ngoại, kinh tế, xã hội, chủ quyền biên giới  http://thongtindoingoai.laichau.gov.vn  05 năm    
30 48/GP-TTĐT 19/5/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình Thông tin giới thiệu về Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình; tổng hợp thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông  http://sothongtin.hoabinh.gov.vn  10 năm    
31 49/GP-TTĐT 21/5/2015 Tạp chí Kinh tế Công nghiệp Long An Thông tin giới thiệu về những nội dung đã xuất bản trên Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp bản in; tổng hợp thông tin về các hoạt động liên quan đến giáo dục, đào tạo và hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ  www.ktegdxh.net 10 năm    
32 53/GP-TTĐT 27/5/2015 Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh Thông tin giới thiệu về tỉnh Quảng Ninh; tổng hợp thông tin về lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội  www.quangninh.gov.vn,  www.halong.gov.vn 10 năm    
33 55/GP-TTĐT 2/6/2015 Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  Cung cấp thông tin pháp luật về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thông tin về thị trường và các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng; quảng bá, phát triển hình ảnh thương hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm Việt Nam http://nhanhieuviet.gov.vn 05 năm    
34 56/GP-TTĐT 2/6/2015 Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  Cung cấp thông tin kinh tế, thương mại của Việt Nam ra thế giới và ngược lại; quảng bá hình ảnh, năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam  http://asemconnectvietnam.gov.vn 05 năm    
35 57/GP-TTĐT 2/6/2015 Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  Tổng hợp thông tin kinh tế, thương mại và công nghiệp phục vụ cho công tác quản lý của ngành Công thương và hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp và thương mại http://vinanet.com.vn , http://vinanet.vn  05 năm    
36 58/GP-TTĐT 2/6/2015 Báo Phụ nữ Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung các ấn phẩm của Báo Phụ nữ Việt Nam bản in và tổng hợp thông tin về các vấn đề liên quan đến phụ nữ http://phunuvietnam.vn 10 năm    
37 60/GP-TTĐT 4/6/2015 Báo Văn nghệ Thái Nguyên Thông tin theo đúng nội dung Báo Văn nghệ Thái Nguyên bản in và tổng hợp thông tin về đời sống văn hóa, văn nghệ của tỉnh Thái Nguyên và cả nước  http://vannghethainguyen.vn 10 năm    
38 66/GP-TTĐT 11/6/2015 Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) Thông tin về cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giới thiệu đặc sản các vùng miền; giới thiệu sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, phân phối www.tuhaoviet.vn  10 năm    
39 67/GP-TTĐT 11/6/2015 Tổng cục Năng lượng Tuyên truyền, phổ biến các chính sách về ngành năng lượng, tổng hợp thông tin về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng  www.tcnl.gov.vn  10 năm    
40 68/GP-TTĐT 12/6/2015 Báo Công an thành phố Đà Nẵng Thông tin theo đúng nội dung Báo Công an Thành phố Đà Nẵng bản in; tổng hợp thông tin chính trị, an ninh, pháp luật, văn hóa,  xã hội  www.cadn.com.vn 10 năm    
41 69/GP-TTĐT 12/6/2015 Đài PTTH Hải Dương Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Dương và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.haiduongtv.vn, www.haiduongtv.com.vn,                     www.haiduongtv.com 10 năm    
42 71/GP-TTĐT 15/6/2015 Ban truyền hình đối ngoại (VTV4) - Đài Truyền hình VN Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Ban truyền hình Đối ngoại (VTV4) – Đài Truyền hình Việt Nam www.vtv4.vn 10 năm    
43 75/GP-TTĐT 16/6/2015 Tạp chí Rừng và Môi trường Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Rừng và Môi trường bản in và tổng hợp thông tin liên quan đến các lĩnh vực bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học  www.moitruongvadoisong.vn
                     www.baovemoitruong.org.vn
10 năm    
44 76/GP-TTĐT 17/6/2015 Tạp chí Giáo dục Thủ đô Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Giáo dục Thủ đô bản in và tổng hợp các thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo  www.giaoducthudo.com.vn 05 năm    
45 79/GP-TTĐT 19/6/2015 Tạp chí Thủy sản Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Thủy sản Việt Nam bản in và tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi ngư nghiệp  www.nguoichannuoi.vn
                      www.nguoichannuoi.com
                      www.nguoichannuoi.com.vn
05 năm    
46 80/GP-TTĐT 19/6/2015 Trung tâm Thông tin du lịch Tổng hợp thông tin về hoạt động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch  www.moitruongdulich.vn 10 năm    
47 82/GP-TTĐT 25/6/2015 Tạp chí Dân vận Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Dân vận bản in và tổng hợp thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận; các hoạt động dân vận của hệ thống chính trị  www.danvan.vn 05 năm    
48 85/GP-TTĐT 2/7/2015 Trung tâm Thông tin Du lịch Tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam bằng 7 ngôn ngữ, tổng hợp thông tin về điểm đến du lịch của các tỉnh, thành phố Việt Nam  www.vietnamtourism.com 10 năm    
49 86/GP-TTĐT 2/7/2015 Cục Công tác phía Nam (Bộ VHTTDL) Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của ngành văn hóa, thể thao, du lịch tại khu vực phía Nam, thông tin tổng hợp về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch www.vhttdlkv3.gov.vn  05 năm    
50 91/GP-TTĐT 9/7/2015 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN Thông tin về các hoạt động của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, tổng hợp thông tin về văn hóa, nghệ thuật  www.vicas.org.vn 05 năm    
51 93/GP-TTĐT 9/7/2015 Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại  Tổng hợp thông tin về giá cả thị trường  www.giacavattu.com.vn ; www.giahanghoa.com.vn 10 năm    
52 96/GP-TTĐT 14/7/2015 Tạp chí Điện và Đời sống Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Điện và Đời sống bản in www.dienvadoisong.com 04 năm    
53 100/GP-TTĐT 20/7/2015 Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ ( TC dân số - kế hoạch hóa gia đình) Tư vấn kiến thức, pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; tổng hợp thông tin về lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình  www.cpcs.vn 05 năm    
54 101/GP-TTĐT 21/7/2015 Hội chăn nuôi Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội chăn nuôi Việt Nam; tổng hợp thông tin và kiến thức về ngành chăn nuôi  www.hoichannuoi.vn 10 năm    
55 105/GP-TTĐT 4/8/2015 Báo Hải Dương Thông tin theo đúng nội dung Báo Hải Dương bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.baohaiduong.vn, www.haiduongnews.com 10 năm    
56 106/GP-TTĐT 4/8/2015 Đài PTTH Hậu Giang Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.haugiangtivi.vn 10 năm    
57 114/GP-TTĐT 11/8/2015 Báo Đà Nẵng Thông tin theo đúng nội dung Báo Đà Nẵng bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.baodanang.vn 10 năm    
58 115/GP-TTĐT 13/8/2015 Báo Quân khu 2 Thông tin theo đúng nội dung Báo Quân khu 2 bản in và tổng hợp thông tin chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội www.quankhu2.vn, www.quankhu2.com.vn
                     www.qk2.com.vn, www.qk2.vn
10 năm    
59 121/GP-TTĐT 24/8/2015 Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam www.qpvn.vn 10 năm    
60 129/GP-TTĐT 3/9/2015 Báo Cần Thơ Thông tin theo đúng nội dung Báo Cần Thơ bản in www.baocantho.com.vn 05 năm    
61 131/GP-TTĐT 8/9/2015 Trung tâm tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp và phát triển Thương hiệu Thông tin về Trung tâm tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp và phát triển Thương hiệu theo chức năng, nhiệm vụ; cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và xúc tiến thương mại  www.hanghoavacongluan.com.vn  10 năm    
62 133/GP-TTĐT 8/9/2015 Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Thông tin về hoạt động của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tuyên truyền về phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn congdoan.vnpt.vn  10 năm    
63 135/GP-TTĐT 11/9/2015 Sở TTTT Ninh Bình Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình; thông tin giới thiệu về tỉnh Ninh Bình; tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa,xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  www.ttttninhbinh.gov.vn 05 năm    
64 136/GP-TTĐT 11/9/2015 Cục thông tin đối ngoại Thông tin về hoạt động của ASEAN, hoạt động của Việt Nam trong ASEAN do Ban thư ký ASEAN cung cấp theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin nhằm giới thiệu, quảng bá hoạt động chung của ASEAN và các nước thành viên ASEAN asean.vietnam.vn, aseanvietnam.vn, vietnamasean.vn   10 năm    
65 137/GP-TTĐT 11/9/2015 Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Thông tin về Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến khí tượng, thủy văn  www.kttvqg.gov.vn ; www.nhms.gov.vn  05 năm    
66 138/GP-TTĐT 11/9/2015 Báo Vĩnh Long Thông tin theo đúng nội dung Báo Vĩnh Long bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.baovinhlong.vn, www.baovinhlong.com.vn 10 năm    
67 139/GP-TTĐT 11/9/2015 Đài PTTH Kiên Giang Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang www.kgtv.vn, www.kgtv.com.vn 10 năm    
68 141/GP-TTĐT 22/9/2015 Báo Đắk Nông Thông tin theo đúng nội dung Báo Đắk Nông bản in và tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, www.baodaknong.org.vn, www.baodaknong.vn 05 năm    
69 143/GP-TTĐT 28/9/2015 Cục Báo chí Thông tin về hoạt động quản lý, điều hành của Cục Báo chí; tổng hợp thông tin liên quan đến các hoạt động quản lý, điều hành của Cục Báo chí  www.toancanhbaochi.vn 10 năm    
70 144/GP-TTĐT 28/9/2015 Báo Sinh viên Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung các ấn phẩm: Trà sữa cho tâm hồn, Hoa học trò, Thiên thần nhỏ bản in do báo Sinh viên Việt Nam phát hành http://camnangteen.vn                     10 năm    
71 147/GP-TTĐT 12/10/2015 Trung tâm phát triển thương mại điện tử  Thông tin về diễn biến thị trường xuất nhập khẩu, các chỉ số kinh tế, các tài liệu phân tích, đánh giá tình hình thị trường thế giới www.vietnamexport.com  10 năm    
72 148/GP-TTĐT 12/10/2015 Ban truyền hình tiếng dân tộc (VTV5 - Đài THVN) Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Ban truyền hình tiếng dân tộc – Đài Truyền hình Việt Nam www.vtv5.net.vn 10 năm    
73 153/GP-TTĐT 26/10/2015 Tổng cục Môi trường Thông tin về hoạt động của Tổng cục Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và kiến thức về bảo vệ môi trường; tổng hợp thông tin về lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường www.vea.gov.vn  10 năm    
74 154/GP-TTĐT 26/10/2015 Đài PTTH Hòa Bình Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.hoabinhtv.vn 10 năm    
75 155/GP-TTĐT 2/11/2015 Tạp chí Thời trang trẻ Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Thời Trang Trẻ bản in www.tapchithoitrangtre.vn
                     www.tapchithoitrangtre.com.vn
10 năm    
76 157/GP-TTĐT 11/11/2015 Trường Cán bộ dân tộc  Thông tin về hoạt động của Trường Cán bộ dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác dân tộc  http://truongcbdt.edu.vn  10 năm    
77 158/GP-TTĐT 12/11/2015 Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thông tin tổng hợp về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình www.bvhttdl.gov.vn; www.mocst.gov.vn 05 năm    
78 159/GP-TTĐT 12/11/2015 Sở TTTT Phú Thọ Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ; tổng hợp thông tin liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ  http://stttt.phutho.gov.vn    05 năm    
79 167/GP-TTĐT 1/12/2015 Cục Viễn thông Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Cục Viễn thông; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực truyền thông, viễn thông  www.vnta.gov.vn  10 năm    
80 172/GP-TTĐT 10/12/2015 Tạp chí Cảnh sát phòng chống tội phạm Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Cảnh sát phòng, chống tội phạm  bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và bảo đảm trật tự an toàn xã hội  www.tapchicanhsat.com.vn
                     www.phongchongmatuy.com.vn
10 năm    
81 173/GP-TTĐT 10/12/2015 Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 Thông tin về Trung tâm Lưu trữ quốc gia I theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến ngành lưu trữ, lịch sử  http://luutruquocgia1.org.vn; http://archives.org.vn 10 năm    
82 174/GP-TTĐT 18/12/2015 Ban Tôn giáo Chính phủ  Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; thông tin về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tôn giáo  www.btgcp.gov.vn; www.religion.vn 05 năm    
83 175/GP-TTĐT 18/12/2015 Sở TTTT Vĩnh Long Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông  http://www.stttt.vinhlong.gov.vn 10 năm    
84 176/GP-TTĐT 23/12/2015 Liên minh Hợp tác xã VN Thông tin về hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến các Hợp tác xã, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam www.vca.org.vn  05 năm    
85 177/GP-TTĐT 23/12/2015 Báo Dân tộc và Phát triển Thông tin theo đúng nội dung Báo Dân tộc và Phát triển bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho vùng đồng bào dân tộc và miền núi  www.baodantoc.com.vn 10 năm    
86 178/GP-TTĐT 23/12/2015 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương Thông tin về hoạt động của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh  http://nimpe.vn  10 năm    
87 179/GP-TTĐT 29/12/2015 Tạp chí Việt Nam Logistics Review  Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Việt Nam Logistics Review bản in www.vlr.vn 10 năm    
88 180/GP-TTĐT 29/12/2015 Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực phổ biến kiến thức kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường  www.trithuccongluan.com.vn 05 năm    
89 181/GP-TTĐT 30/12/2015 Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập bản in và tổng hợp các thông tin liên quan đến kinh tế, doanh nhân, doanh nghiệp  www.doanhnghiepnet.com.vn 05 năm    
Năm 2016
01 02/GP-TTĐT 12/1/2016 Sở TTTT Bắc Kạn Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn; thông tin giới thiệu về tỉnh Bắc Kạn; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông http://www.ict-backan.gov.vn 10 năm    
02 03/GP-TTĐT        12/1/2016 Báo Bà Rịa - Vũng      Tàu Thông tin theo đúng nội dung Báo Bà Rịa – Vũng Tàu bản in; tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.baobariavungtau.com.vn  05 năm    
03 04/GP-TTĐT 13/1/2016 Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực    Thông tin về hoạt động của Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực  theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác nghiên cứu và đào tạo nhân tài, nhân lực  www.nhantainhanluc.com; www.nhantainhanluc.com.vn 10 năm    
04 06/GP-TTĐT 27/1/2016 Báo Tin Tức Thông tin theo đúng nội dung các ấn phẩm của Báo Tin tức bản in; tổng hợp thông tin về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh  www.baotintuc.vn 10 năm    
05 7/GP-TTĐT 1/2/2016 Viện chiến lược ngân hàng Thông tin về hoạt động của Viện Chiến lược ngân hàng theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ ngân hàng http://bsi.org.vn
http://bist.org.vn 
                     http://khoahocnganhang.org.vn
10 năm    
06 12/GP-TTĐT 17/2/2016 Tạp chí Kiểm soát Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Kiểm sát bản in; tổng hợp thông tin liên quan  đến các hoạt động tư pháp và nghiệp vụ kiểm sát trong đấu tranh chống tội phạm, chống các hành vi vi phạm pháp luật  www.kiemsat.vn 05 năm    
07 14/GP-TTĐT 23/2/2016 Tạp chí Quê Hương Thông tin về hoạt động Trại hè Việt Nam; thông tin quảng bá hình ảnh đất nước – con người Việt Nam  www.traihevietnam.vn ; www.vietnamsummercamp.vn  05 năm    
08 15/GP-TTĐT 29/2/2016 Kho bạc Nhà nước Thông tin về hoạt động của Kho bạc Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách vst.mof.gov.vn
                      kbnn.botaichinh.gov.vn 
10 năm    
09 18/GP-TTĐT 15/3/2016 Trung tâm Thông tin (Bộ TTTT)  Thông tin về hoạt động của Trung tâm thông tin theo chức năng, nhiệm vụ; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; tổng hợp thông tin về lĩnh vực thông tin và truyền thông http://mic.gov.vn 10 năm    
10 19/GP-TTĐT 16/3/2016 Quỹ Chống hàng giả Thông tin về hoạt động của Quỹ Chống hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại www.chonghanggiavn.net.vn 05 năm    
11 20/GP-TTĐT 16/3/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên; tổng hợp thông tin liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; thông tin về các nội dung cải cách hành chính www.dic.gov.vn   10 năm    
12 21/GP-TTĐT 24/3/2016 Tạp chí Quê Hương Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Quê Hương bản in; thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài  www.quehuongonline.vn  05 năm    
13 23/GP-TTĐT 30/3/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc; tổng hợp thông tin liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc  http://www.sotttt.vinhphuc.gov.vn   10 năm    
14 24/GP-TTĐT 31/3/2016 Viện Khoa học Thanh tra Thông tin liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; tổng hợp thông tin liên quan đến các hoạt động của ngành Thanh tra  http://giri.ac.vn ; http://vienkhoahocthanhtra.gov.vn 10 năm    
15 26/GP-TTĐT 1/4/2016 Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) Thông tin về chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin tổng hợp về hoạt động giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  http://www.daotao-vhttdl.vn 05 năm    
16 28/GP-TTĐT 6/4/2016 Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển  Thông tin về hoạt động của Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa www.vntime.vn 10 năm    
17 29/GP-TTĐT 7/4/2016 Báo Đời sống và Tiêu dùng Thông tin theo đúng nội dung Báo Đời sống và Tiêu dùng bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến đời sống của người lao động ngành chè, các kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý sản xuất, kinh doanh  www.doisongtieudung.vn; www.dantin.vn  10 năm    
18 31/GP-TTĐT 12/4/2016 Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu; thông tin giới thiệu về tỉnh Bạc Liêu; tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  www.baclieu.gov.vn   05 năm    
19 32/GP-TTĐT 12/4/2016 Cục Việc làm Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Cục Việc làm; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực việc làm, thị trường lao động  www.vieclamvietnam.gov.vn
                      www.vieclamvietnam.vn
                      www.vieclamvietnam.com.vn
10 năm    
20 33/GP-TTĐT 19/4/2016 Tạp chí Nghệ thuật biểu diễn Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Nghệ thuật biểu diễn bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn  www.tapchinghethuatbieudien.vn 10 năm    
21 34/GP-TTĐT 22/4/2016 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia  Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thông tin về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; tổng hợp thông tin về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả  www.bcd389.gov.vn 05 năm    
22 38/GP- TTĐT 26/4/2016 Cục An toàn thông tin Thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Cục An toàn thông tin; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực an toàn thông tin  www.ais.gov.vn  10 năm    
23 39/GP-TTĐT 28/4/2016 Sở TTTT Khánh Hòa  Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa; tổng hợp thông tin liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  http://stttt.khanhhoa.gov.vn; http://ict-khanhhoa.vn 10 năm    
24 40/GP-TTĐT 28/4/2016 Hiệp hội Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hiệp hội Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đời sống  www.vicca.vn 05 năm    
25 41/GP-TTĐT 28/4/2016 Hội Luật gia Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến các vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật www.hoiluatgiavn.org.vn 05 năm    
26 42/GP-TTĐT 29/4/2016 Báo Vĩnh Phúc Thông tin theo đúng nội dung Báo Vĩnh Phúc bản in; tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.baovinhphuc.com.vn 10 năm    
27 47/GP-TTĐT 11/5/2016 Đài Phát thanh và truyền hình Long An Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An www.truyenhinhlongan.com.vn ; www.la34.com.vn 10 năm    
28 48/GP-TTĐT 12/5/2016 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Thông tin về hoạt động quản lý, điều hành của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  www.abei.vn; www.abei.gov.vn 10 năm    
29 52/GP-TTĐT 3/6/2016 Trung tâm quan trắc môi trường Thông tin về hoạt động của Trung tâm Quan trắc môi trường; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực quan trắc và bảo vệ môi trường  http://quantracmoitruong.gov.vn; http://cem.gov.vn 10 năm    
30 56/GP-TTĐT 8/6/2016 Báo Đồng Tháp Thông tin theo đúng nội dung Báo Đồng Tháp bản in; tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.baodongthap.vn;  www.baodongthap.com.vn 10 năm    
31 60/GP-TTĐT 15/6/2016 Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương Thông tin về hoạt động của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực huyết học – truyền máu  www.nihbt.org.vn  10 năm    
32 62/GP-TTĐT 15/6/2016 Hội Y học Dự phòng Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội Y học dự phòng Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến các vấn đề y học dự phòng www.yhocduphong.com ; www.hoiyhocduphong.vn   10 năm    
33 63/GP-TTĐT 15/6/2016 Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi - Bộ Công Thương  Thông tin về chủ trương, chính sách, các phân tích, dự báo liên quan đến hoạt động thương mại miền núi, biên giới, hải đảo; cung cấp thông tin về các sản phẩm đặc trưng vùng, miền, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước với địa phương nhằm xúc tiến thương mại miền núi, biên giới, hải đảo; tổng hợp thông tin về hoạt động thương mại miền núi, biên giới, hải đảo  http://www.thuongmaibiengioimiennui.gov.vn    5 năm    
34 68/GP-TTĐT 29/6/2016 Báo Giáo dục TP. HCM Thông tin theo đúng nội dung của chuyên đề VTM – Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh bản in và tổng hợp các thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo  http://www.vtmonline.vn 10 năm    
35 69/GP-TTĐT 30/6/2016 Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Khu Công nghiệp Việt Nam bản in; trích dẫn nguồn tin từ Báo Đầu tư http://khucongnghiep.com.vn 5 năm    
36 70/GP-TTĐT 30/6/2016 Tạp chí Thị trường Giá cả Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Thị trường Giá cả bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến thị trường tài chính, giá cả  http://thitruonggiacabds.vn 5 năm    
37 71/GP-TTĐT 30/6/2016 Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội Thông tin tổng hợp về các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị... trên địa bàn thành phố Hà Nội; thông tin quảng bá hình ảnh Hà Nội  thudoxanhsachdep.hanoi.gov.vn   4 năm 6 tháng    
38 72/GP-TTĐT 30/6/2016 Tạp chí Giáo dục Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Giáo dục bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực khoa học giáo dục  http://tapchigiaoduc.moet.edu.vn  10 năm    
39 73/GP-TTĐT 30/6/2016 Tạp chí Tài chính doanh nghiệp  Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính doanh nghiệp  www.tcdn.vn ; www.Fbussiness.vn 10 năm    
40 77/GP-TTĐT 30/6/2016 Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên; Thông tin về hoạt động của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến các hoạt động của Đoàn, Hội và công tác thanh niên  http://thanhgiong.vn 10 năm    
41 78/GP-TTĐT 30/6/2016 Tạp chí Kinh tế Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Kinh tế bản in; tổng hợp thông tin về kinh tế - xã hội  http://kinhteonline.vn 10 năm    
42 78a/GP-TTĐT 30/6/2016 Tạp chí Kiểm tra Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Kiểm tra bản in; tổng hợp thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng  www.ubkttw.vn 5 năm    
43 79/GP-TTĐT 30/6/2016 Bệnh viện Da liễu Trung ương Thông tin về hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến các vấn đề về y học da liễu  http://dalieu.vn  10 năm    
44 79A/GP-TTĐT 30/6/2016 Hội Nhà báo Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam; tổng hợp thông tin về các vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí  www.hoinhabaovietnam.vn
www.nhabaovagiamsatxahoi.vn
10 năm    
45 182/GP-TTĐT 9/11/2016 Thời báo Doanh nhân Thông tin theo đúng nội dung của báo Thời báo Doanh nhân bản in và tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động của giới doanh nhân, doanh nghiệp  thoibaodoanhnhan.com.vn; tbdn.vn  05 năm    
46 183/GP-TTĐT 9/11/2016 Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương Cung cấp thông tin về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, các hoạt động đầu tư, xúc tiến đầu tư tại Việt Nam www.investvietnam.gov.vn  05 năm    
47 201/GP-TTĐT 11/11/2016 Tạp chí Công nghệ Ngân hàng Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Công nghệ Ngân hàng bản in tapchicnnh.buh.edu.vn 10 năm    
48 205/GP-TTĐT 14/11/2016 Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng Thông tin về hoạt động của Viện Kinh tế xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực xây dựng  kinhtexaydung.gov.vn
kinhtexaydung.com
05 năm    
49 206/GP-TTĐT 14/11/2016 Trung tâm Internet Việt Nam  Thông tin về hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; cung cấp thông tin tổng hợp liên quan đến công tác quản lý tài nguyên Internet http://www.vnnic.vn  10 năm    
50 210/GP-TTĐT 16/11/2016 Tạp chí Ngân hàng  Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Ngân hàng bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng  www.tapchinganhang.com.vn
                      www.tapchinganhang.gov.vn
10 năm    
51 211/GP-TTĐT 16/11/2016 Tạp chí Pháp luật và Phát triển Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Pháp luật và Phát triển bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến những thành tựu của pháp luật Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển chính trị, kinh tế, xã hội  www.phapluatvaphattrien.vn  05 năm    
52 212/GP-TTĐT 17/11/2016 Hiệp hội Cao su Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hiệp hội Cao su Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến ngành cao su  www.vra.com.vn  10 năm    
53 213/GP- TTĐT 17/11/2016  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  Thông tin về hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác công đoàn, hoạt động của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động  congdoan.vn  10 năm    
54 214/GP-TTĐT 17/11/2016 Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại  Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến kinh tế, thương mại, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp  http://www.dntm.vn  10 năm    
55 216/GP-TTĐT 21/11/2016 Tạp chí Hữu Nghị Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Hữu Nghị bản in; thông tin giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới và ngược lại, tổng hợp thông tin về các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị  www.tapchihuunghi.vn 10 năm    
56 217/GP-TTĐT 22/11/2016 Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam  Thông tin về hoạt động của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác bảo vệ thiên nhiên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu  moitruong24h.vn  10 năm    
57 240/GP-TTĐT 7/12/2016 Tạp chí Nha Trang Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Nha Trang bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến các hoạt động văn học, nghệ thuật của địa phương  tapchinhatrang.com.vn  10 năm    
58 241/GP-TTĐT 7/12/2016 Báo Lao động Nghệ An Thông tin theo đúng nội dung báo Lao động Nghệ An bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác công đoàn, hoạt động của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An  laodongnghean.vn  10 năm    
59 251/GP-TTĐT 14/12/2016 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng  Thông tin về hoạt động của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, duy trì an ninh, trật tự ở khu vực biên giới quốc gia  bienphongvietnam.vn
                      bienphongvietnam.gov.vn
                      bienphongvietnam.com.vn
05 năm    
60 252/GP-TTĐT 14/12/2016 Hội Điện lực miền Nam Thông tin về hoạt động của Hội Điện lực miền Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến ngành điện  seea.vn  05 năm    
61 253/GP-TTĐT 14/12/2016 Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội backantv.vn và bktv.vn    10 năm    
62 285/GP-TTĐT 21/12/2016 Tạp chí Thi đua Khen thưởng Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Thi đua Khen thưởng bản in thiduakhenthuongvn.org.vn  05 năm    
63 287/GP-TTĐT 22/12/2016 Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng www.thst.vn và www.soctrangtv.vn     10 năm    
Năm 2017
01 09/GP-TTĐT 1/4/2017 Báo Ninh Bình Thông tin theo đúng nội dung của báo Ninh Bình bản in; tổng hợp thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.baoninhbinh.org.vn  05 năm    
02 15/GP-TTĐT 1/10/2017 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam; tổng hợp thông tin về các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn   hoinongdan.org.vn và nongdan.vn                 10 năm    
03 16/GP-TTĐT 1/10/2017 Hội Nhà văn Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến văn học Việt Nam www.vanvn.net
  www.hoinhavanvietnam.vn
www.hoinhavanvietnam.com.vn
05 năm    
04 34/GP-TTĐT 16/1/2017 Tạp chí Khám phá Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Khám phá; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  sihub.vn và doimoisangtao.vn               10 năm    
05 37/GP-TTĐT 17/1/2017 Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông  www.tttt.danang.gov.vn              10 năm    
06 38/GP-TTĐT 17/1/2017 Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang  Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.atv.org.vn                 10 năm    
07 39/GP-TTĐT 17/1/2017 Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai  Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  http://www.dnrtv.org.vn    05 năm    
08 46/GP-TTĐT 20/1/2017 Báo Màn ảnh Sân khấu  Thông tin theo đúng nội dung các ấn phẩm của báo Màn ảnh Sân khấu bản in www.maskonline.vn  05 năm    
09 47/GP-TTĐT 20/1/2017 Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế Thông tin về hoạt động của Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế http://nicvb.org.vn 10 năm    
10 58/GP-TTĐT 2/6/2017  Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế  Thông tin về hoạt động của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong ngành y tế  ictmoh.gov.vn và ehealth.gov.vn              10 năm    
11 59/GP-TTĐT 2/6/2017 Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông Thông tin về hoạt động của Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông; tổng hợp thông tin liên quan đến ngành thông tin và truyền thông http://ictpress.vn              10 năm    
12 73/GP-TTĐT 22/2/2017 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam bản in; tổng hợp thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ  http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn  05 năm    
13 75/GP-TTĐT 27/2/2017 Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam  Thông tin về hoạt động của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác công đoàn, hoạt động của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động  www.congdoantkv.vn               10 năm    
14 76/GP-TTĐT 27/2/2017 Tạp chí Khám phá Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Khám phá; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  khoinghiepsangtao.vn và thehub.vn  10 năm    
15 81/GP-TTĐT 3/9/2017 Trung tâm thông tin, hợp tác quốc tế và tư vấn phát triển đô thị  Thông tin về hoạt động của Trung tâm thông tin, hợp tác quốc tế và tư vấn phát triển đô thị theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý, phát triển đô thị vuf.vn và diendandothi.vn  10 năm    
16 91/GP-TTĐT 22/3/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai; thông tin liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông; tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai http://stttt.gialai.gov.vn 10 năm    
17 94/GP-TTĐT 4/4/2017 Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.caobangtv.vn  05 năm    
18 95/GP-TTĐT 4/4/2017 Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình  Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  thaibinhtv.vn  10 năm    
19 98/GP-TTĐT 14/4/2017 Tạp chí Đồ uống Việt Nam  Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Đồ uống Việt Nam bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động sản xuất, kinh doanh, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong lĩnh vực rượu, bia, nước giải khát tapchidouong.com.vn 10 năm    
20 102/GP-TTĐT 14/4/2017 Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ  Thông tin về hoạt động của Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động phổ biến kiến thức và ứng dụng khoa học, công nghệ cho cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu niên; công tác phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ  www.tainangviet.vn  10 năm    
21 103/GP-TTĐT 14/4/2017 Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm (VOV Sức khỏe FM 89) Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm (VOV Sức khỏe FM 89); tổng hợp thông tin về các vấn đề liên quan đến sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường  www.vovfm89.vn 10 năm    
22 105/GP-TTĐT 17/4/2017  Tạp chí Khám phá Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Khám phá; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động tìm kiếm, chia sẻ và thúc đẩy sáng kiến cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  sangkiencongdong.vn; socialideas.vn  10 năm    
23 153/GP-TTĐT 17/5/2017 Tạp chí Việt Nam Hội nhập Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Việt Nam Hội nhập bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực phổ biến kiến thức về chính sách, pháp luật và khoa học quản lý vietnamhoinhap.vn 05 năm    
24 162/GP-TTĐT 23/5/2017 Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh  Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  tapchixuthanh.vn  05 năm    
25 174/GP-TTĐT 25/5/2017 Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Công nghiệp tàu thủy Việt Nam bản in http://congnghieptauthuyvietnam.vn 05 năm    
26 175/GP-TTĐT 25/5/2017 Vụ Đào tạo - Bộ VHTTDL Thông tin về chủ trương, chính sách liên quan đến giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin tổng hợp về hoạt động giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  http://www.daotao-vhttdl.vn 01/4/2021 (cấp lại)    
27 179/GP-TTĐT 30/5/2017 Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thông tin về hoạt động của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tổng hợp thông tin về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em  http://hoilhpn.org.vn và http://vwu.vn 10 năm    
28 183/GP-TTĐT 31/5/2017 Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thông tin về hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực Công giáo http://ubdkcgvn.org.vn  10 năm    
29 185/GP-TTĐT 6/7/2017 Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông www.ptthdaknong.com.vn; www.truyenhinhdaknong.vn 05 năm    
30 186/GP-TTĐT 6/7/2017 Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Thông tin về hoạt động của Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an ninh quốc gia  http://www.phongtraoantq.gov.vn  10 năm    
31 190/GP-TTĐT 6/12/2017 Trung tâm Phát thanh – Truyền hình – Điện ảnh Công an nhân dân Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của Trung tâm Phát thanh – Truyền hình – Điện ảnh Công an nhân dân; tổng hợp thông tin về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân  anninh.tv; truyenhinhcongan.com.vn
                     truyenhinhcongan.vn; truyenhinhcand.com.vn
10 năm Cấp lại (lần 1) số 96 GP-TTĐT ngày 3/5/2018 Thay đổi người chịu trách nhiệm chính, bổ sung tên miền (antv.gov.vn)
32 210/GP-TTĐT 27/6/2017 Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam Thông tin về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam; tổng hợp thông tin về lĩnh vực văn học, nghệ thuật  http://vifolac.vn  05 năm    
33 219/GP-TTĐT 28/6/2017 Tạp chí Kiến trúc  Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Kiến trúc bản in www.nhadep-magazine.com.vn  10 năm    
34 220/GP-TTĐT 28/6/2017 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội www.hanoitv.vn  10 năm    
35 221/GP-TTĐT 28/6/2017 Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình Thông tin về hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình; tổng hợp thông tin về hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình  bim.gov.vn  05 năm    
36 232/GP-TTĐT 7/12/2017 Tạp chí Xây dựng Đảng Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Xây dựng Đảng bản in; thông tin về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng); tổng hợp các thông tin liên quan đến Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) www.bualiemvang.org.vn
                      www.bualiemvang.vn
10 năm    
37 234/GP-TTĐT 7/12/2017 Tạp chí Điện ảnh Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Điện ảnh Việt Nam bản in dienanhvietnam.com.vn  10 năm    
38 235/GP-TTĐT 7/12/2017 Tạp chí Xây dựng Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Xây dựng bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực xây dựng tapchixaydungbxd.vn  05 năm    
39 238/GP-TTĐT 14/7/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định; thông tin giới thiệu về tỉnh Bình Định; tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định  http://www.binhdinh.gov.vn  10 năm    
40 241/GP-TTĐT 20/7/2017 Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk drt.vn  05 năm    
41 242/GP-TTĐT 20/7/2017 Tạp chí Cơ khí Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Cơ khí Việt Nam bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực cơ khí cokhivietnam.vn và tapchicokhi.vn  10 năm    
42 246/GP-TTĐT 24/7/2017 Báo Người Hà Nội Thông tin theo đúng nội dung của Báo Người Hà Nội bản in; tổng hợp thông tin về văn học, nghệ thuật  www.nguoihanoi.com.vn  10 năm    
43 250/GP-TTĐT 27/7/2017 Cục Quản lý môi trường y tế Thông tin về hoạt động của Cục Quản lý môi trường y tế; tổng hợp thông tin về lĩnh vực quản lý môi trường y tế  http://vihema.gov.vn  05 năm    
44 251/GP-TTĐT 27/7/2017 Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam www.qrt.vn và www.qrt.com.vn  10 năm    
45 253/GP-TTĐT 8/1/2017 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Thông tin về hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  baohiemxahoi.gov.vn và vss.gov.vn 10 năm    
46 254/GP-TTĐT 8/2/2017 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh  Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội www.hatinhtv.vn và www.hatinhtv.com.vn  10 năm    
47 255/GP-TTĐT 8/2/2017 Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh Thông tin về hoạt động của Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh; tổng hợp thông tin về lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu, chiến lược cạnh tranh và quản trị doanh nghiệp  www.bcsi.edu.vn  05 năm    
48 257/GP-TTĐT 8/4/2017 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Thông tin về hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; tổng hợp thông tin về lĩnh vực giáo dục và đào tạo www.vnies.edu.vn 05 năm    
49 258/GP-TTĐT 8/4/2017 Tạp chí Vietnam Business Forum  Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Vietnam Business Forum bản in; tổng hợp thông tin về cơ hội, tiềm năng hợp tác, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các địa phương và các ngành kinh tế  www.vccinews.vn  10 năm    
50 260/GP-TTĐT 8/9/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên Thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Hưng Yên; thông tin về chính sách đối ngoại, tổng hợp thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên  http://doingoaihungyen.vn  10 năm    
51 261/GP-TTĐT 8/9/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên; tổng hợp thông tin liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên http://sotttt.hungyen.gov.vn  10 năm    
52 263/GP-TTĐT 14/8/2017 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.hanamtv.vn và www.hanamtv.org.vn  05 năm    
53 271/GP-TTĐT 22/8/2017 Báo Hưng Yên  Thông tin theo đúng nội dung của báo Hưng Yên bản in và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.baohungyen.vn và www.baohungyen.org.vn  05 năm    
54 272/GP-TTĐT 22/8/2017 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh www.htv.com.vn  10 năm    
55 273/GP-TTĐT 22/8/2017 Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam Thông tin về hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam; tổng hợp thông tin về hoạt động xổ số kiến thiết www.xsktmiennam.vn  10 năm    
56 277/GP-TTĐT 24/8/2017 Tạp chí Thể thao và Cuộc sống  Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Thể thao và Cuộc sống bản in; tổng hợp thông tin về lĩnh vực thể dục thể thao  thethaocuocsong.vn  05 năm    
57 278/GP-TTĐT 24/8/2017 Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người Thông tin về hoạt động của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; tổng hợp thông tin về lĩnh vực hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người vnhot.vn và vnhot.com.vn 10 năm    
58 279/GP-TTĐT 24/8/2017 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi bản in; tổng hợp thông tin về ngành chăn nuôi  www.nhachannuoi.vn  10 năm    
59 281/GP-TTĐT 30/8/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh; thông tin giới thiệu về tỉnh Tây Ninh; tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh  tayninh.gov.vn  10 năm    
60 283/GP-TTĐT 9/1/2017 Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng www.thhp.vn  05 năm    
61 298/GP-TTĐT 20/9/2017 Báo Khoa học và Đời sống Thông tin theo đúng nội dung báo Khoa học và Đời sống bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống khoahocdoisong.vn và khoahocdoisong.com.vn 10 năm    
62 299/GP-TTĐT 20/9/2017 Công đoàn Cao su Việt Nam Thông tin về hoạt động của Công đoàn Cao su Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác công đoàn, hoạt động của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành cao su  www.congdoancaosu.vn  05 năm    
63 303/GP-TTĐT 28/9/2017 Bệnh viện K Thông tin về hoạt động của Bệnh viện K; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động của ngành y tế  http://benhvienk.vn 10 năm    
64 304/GP-TTĐT 28/9/2017 Nhà Xuất bản Công thương Thông tin về hoạt động của Nhà Xuất bản Công thương theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động xuất bản  nhaxuatbancongthuong.com.vn
                      nhaxuatbancongthuong.gov.vn
10 năm    
65 312/GP-TTĐT 17/10/2017 Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam  Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam bản in; tổng hợp thông tin về hoạt động tuyên truyền, phổ biến và phát triển văn hóa doanh nghiệp  vanhoadoanhnghiepvn.vn  05 năm    
66 313/GP-TTĐT 18/10/2017  Trung tâm Con người và Thiên nhiên  Thông tin về hoạt động của Trung tâm Con người và Thiên nhiên theo chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác nghiên cứu, phổ biến kiến thức khoa học bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững www.nature.com.vn và www.thiennhien.net  05 năm    
67 314/GP-TTĐT 19/10/2017 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Thông tin về hoạt động của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC http://vtc.gov.vn  10 năm    
68 321/GP-TTĐT 26/10/2017 Cơ quan điều tra – Viện kiểm sát nhân dân tối cao Thông tin về hoạt động của Cơ quan điều tra – Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tư pháp, phổ biến kiến thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm www.coquandieutravkstc.gov.vn  05 năm    
69 322/GP-TTĐT 26/10/2017 Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội bản in; tổng hợp thông tin về kết quả nghiên cứu và phát triển hệ thống thông tin kinh tế - xã hội; dự báo kinh tế trong và ngoài nước tindubao.vn  10 năm    
70 329/GP-TTĐT 11/3/2017 Trung tâm Truyền hình Thông tấn Thông tin giới thiệu về hoạt động và các chương trình phát sóng của Trung tâm Truyền hình Thông tấn vnews.gov.vn   10 năm    
71 340/GP-TTĐT 15/11/2017 Báo Đời sống và Pháp luật  Thông tin theo đúng nội dung báo Đời sống và Pháp luật bản in và các ấn phẩm do báo Đời sống và Pháp luật phát hành bản in; tổng hợp thông tin về các vấn đề có liên quan pháp luật, công tác đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong đời sống xã hội  http://www.honnhanphapluat.vn  10 năm    
72 350/GP-TTĐT 24/11/2017 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) Thông tin về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3); tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực tư pháp, phổ biến kiến thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm  vkscapcaohcm.gov.vn  10 năm    
73 356/GP-TTĐT 30/11/2017 Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Thông tin về hoạt động của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổng hợp thông tin liên quan đến thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông tin về tấm gương người tốt, việc tốt, gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  www.bqllang.gov.vn và www.hcmm.gov.vn  10 năm    
74 357/GP-TTĐT 1/12/2017  Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Thông tin về hoạt động của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thông tin tổng hợp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực canh tranh quốc gia www.thutuchanhchinh.vn  05 năm    
75 358/GP-TTĐT 1/12/2017 Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) Thông tin về hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA); tổng hợp thông tin về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán  http://www.vacpa.org.vn  10 năm    
76 359/GP-TTĐT 30/11/2017 Tạp chí Công an nhân dân Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Công an nhân dân bản in; tổng hợp thông tin về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân  www.tapchicongannhandan.vn
                      www.anninhvaxahoi.com.vn
                      www.anninhvaxahoi.vn 
10 năm 16/GP-TTĐT ngày 16/01/2018 Cấp lại lần 1: thay đổi người chịu trách nhiệm chính. 
77 366/GP-TTĐT 7/12/17 Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc  Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  http://www.vinhphuctv.vn  10 năm    
78 371/GP-TTĐT 13/12/2017 Tạp chí Văn hiến Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Văn hiến Việt Nam bản in; tổng hợp thông tin về công tác bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật dân tộc; giới thiệu, quảng bá tinh hoa, danh nhân văn hóa Việt Nam và thế giới vanhienplus.vn  05 năm    
79 372/GP-TTĐT 22/12/2017 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng bản in; tổng hợp thông tin về công tác nghiên cứu khoa học, thành tựu khoa học công nghệ energyscience.com.vn  05 năm    
80 378/GP-TTĐT 27/12/2017  Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội  www.canthotv.vn; www.thtpct.vn; www.canthoradio.vn   05 năm    
Năm 2018
01 01/GP-TTĐT 1/4/2018 Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực nuôi biển.  hiephoivsa.com.vn 05 năm    
02 02/GP-TTĐT 1/4/2018 Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên và tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.  ptpphuyen.vn 10 năm           
03 03/GP-TTĐT 5/1/2018 Kênh VOV Giao thông quốc gia Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của Kênh VOV Giao thông Quốc gia; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực giao thông, thông tin giải trí đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân  vovgiaothong.vn 10 năm           
04 12/GP-TTĐT 12/1/2018 Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng; tổng hợp thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hải Phòng  e-haiphong.gov.vn và thanhphohaiphong.gov.vn  10 năm           
05 17/GP-TTĐT 17/1/2018 Cục Trẻ em Thông tin giới thiệu về hoạt động của Cục Trẻ em; tổng hợp thông tin về các hoạt động của ngành lao động, thương binh và xã hội, về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em  www.treem.go.vn 12/3/2025    
06 22/GP- TTĐT 2/2/2018 Tạp chí Thế giới Ảnh Thông tin theo đúng nội dung các ấn phẩm của Tạp chí Thế giới Ảnh bản in thegioianh.vn và tiemnangviet.vn  10 năm           
07 32/GP-TTĐT 7/2/2018 Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực sân khấu  http://sankhau.com.vn  05 năm    
08 33/GP-TTĐT 7/2/2018 Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Thông tin về hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động đối ngoại nhân dân, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực của Việt Nam với Liên bang Nga www.hoihuunghivietnga.vn  05 năm    
09 41/GP-TTĐT 12/2/2018 Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động hướng về Tổ quốc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài  www.nhipcaudautu.vn  10 năm           
10 60/GP-TTĐT 22/3/2018 Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu Hà Nội  Thông tin theo đúng nội dung của Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu Hà Nội bản in hangthathanggia.vn  10 năm Cấp lại lần 1: Số 109/GP-TTĐT ngày 9/5/2018 Thay đổi tên miền: Tên miền mới: hanghoathuonghieuhn.vn
11 62/GP-TTĐT 23/3/2018 Hiệp hội Phát triển Chợ Việt Nam Thông tin về hoạt động của Hiệp hội Phát triển Chợ Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chợ  www.hiephoicho.vn  10 năm           
12 64/GP-TTĐT 28/3/2018 Công đoàn Dệt May Việt Nam Thông tin về hoạt động của Công đoàn Dệt May Việt Nam; tổng hợp thông tin liên quan đến công tác công đoàn, hoạt động của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động congdoandetmay.vn  10 năm           
13 66/GP-TTĐT 30/3/2018 Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thông tin theo đúng nội dung Tạp chí Năng lượng Việt Nam bản in; tổng hợp thông tin liên quan đến lĩnh vực năng lượng nangluongvietnam.vn
                      vietnamenergy.vn      
 
10 năm           
14 70/GP-TTĐT 2/4/2018 Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang; thông tin giới thiệu và quảng bá hình ảnh tỉnh Kiên Giang; tổng hợp thông tin liên quan đến các hoạt động thông tin, truyền thông, đầu tư, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang https://kiengiang.gov.vn
                      https://en.kiengiang.gov.vn  
10 năm    
15 80/GP-TTĐT 18/4/2018 Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam – VTVcab  Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của VTVcab; tổng hợp thông tin thể thao trong nước và quốc tế   onsports.vn
Trên Apple App Store và Google Play Store
10 năm    
16 81/GP-TTĐT 18/4/2018 Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam – VTVcab  Thông tin theo đúng nội dung các chương trình đã phát sóng của VTVcab; tổng hợp thông tin bóng đá trong nước và quốc tế  on11.vn
Trên Apple App Store và Google Play Store
10 năm    
17 91/GP-TTĐT 26/4/2018 Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh Thông tin giới thiệu về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh; tổng hợp thông tin liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ict-hcm.gov.vn 10 năm    

Lên đầu