DANH SÁCH CÁC TRÒ CHƠI ĐƯỢC CẤP QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NỘI DUNG, KỊCH BẢN

(tính đến tháng 8/2018)
 

TT Tên doanh nghiệp Tên trò chơi Phiên bản phát hành Phạm vi phát hành Số Quyết định Ngày cấp Nguồn gốc trò chơi website, IP cung cấp trò chơi Phân loại theo độ tuổi Ghi chú
Năm 2015
01 Công ty CP VNG Tân Thiên Long Cuồng Chiến Thiên Hạ Mạng Internet 1735/QĐ-BTTTT 20/10/2015 Trung Quốc ttl3d.zing.vn 18+  
02 Công ty CP VNG Cửu Tinh Vô Song Địa Đế Quỳnh Lâu Mạng Internet 2115/QĐ-BTTTT 27/11/2015 Trung Quốc ct.360game.vn 18+ Ngừng phát hành từ 14/3/2016 (TT số 06.2016.BC-VNG ngày 11/3/2016
03 Công ty CP VCCORP Chinh Đồ Phiên bản trên iOS và Android 1.7.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động 1785/QĐ-BTTTT 26/10/2015 Trung Quốc chinhdo.sohagmae.vn; IP: 123.31.8.88 18+  
04 Công ty CP VCCORP iGà Phiên bản trên iOS và Android 8.0.1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động 1805/QĐ-BTTTT 27/10/2015 Trung Quốc sohagmae.vn; IP: 123.31.8.88 12+  
05 Công ty CP Dịch vụ một thế giới Thần Thoại Võ Lâm 1.2.20019-59 cập nhật ngày 02 tháng 7 năm 2015 Mạng Internet 1786/QĐ-BTTTT 26/10/2015 Trung Quốc thanthoaivl.123game.vn 18+  
06 Công ty TNHH TEAMOBI Câu chuyện hiệp sỹ (Thời đại hiệp sỹ) 1.0.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2034/QĐ-BTTTT 19/11/2015 Việt Nam hiepsy.teamobi.com.cn 18+  
07 Công ty TNHH Dịch vụ Thiên Bình Chiến dịch huyền thoại 1.6 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2035/QĐ-BTTTT 19/11/2015 Trung Quốc chiendichhuyenthoai.vn 18+  
08 Công ty CP Tin học Hòa Bình Chiến cơ huyền thoại 1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động 2192/QĐ-BTTTT 12/7/2015 Trung Quốc ccht.vn 12+ Công ty Cổ phần Giải trí và Thể thao điện tử Việt Nam có VB số 0125-2017.VEE_HNI/CB_TB ngày 04/8/2017
đề nghị dừng hoạt động từ ngày 10/11/2017
09 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU Cửu Âm Chân Kinh Thạch Phá Thiên Kinh Mạng Internet 2474/QĐ-BTTTT 29/12/2015 Trung Quốc cuuam.gosu.vn 18+  
  Năm 2016
10 Công ty TNHH TEAMOBI Vũ Điệu Đam Mê 1.0.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 01/QĐ-BTTTT 1/4/2016 Việt Nam am.teamobi.com.cn 0+  
11 Công ty TNHH Teamobi Đại Hải trình Hải tặc tí hon Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 72/QĐ-BTTTT 18/01/2016 Việt Nam haitac.teamobi.com.vn 12+  
12 Công ty TNHH Teamobi Chú bé rồng   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 70/QĐ-BTTTT 18/01/2016 Việt Nam chuberong.teamobi.com.vn 12+  
13 Công ty TNHH Teamobi Sơn Tinh Thủy Tinh Sơn Thủy Phân Tranh Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 414/GP-BTTTT 25/3/2016 Việt Nam www.sonthuy.teamobi.com.vn 12+  
14 Công ty TNHH Teamobi Anh Hùng ánh sáng Anh Hùng Ánh Sáng Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 416/GP-BTTTT 25/3/2016 Việt Nam www.anhhung.teamobi.com.vn 12+  
15 Công ty TNHH Teamobi Chiến binh rồng Ngũ long tranh bá Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 438/GP-BTTTT 29/3/2016 Việt Nam www.ngulong.teamobi.com.vn 12+  
16 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Bách chiến vô song Kỳ Binh Đoạt Bảo Mạng Internet 176/QĐ-BTTTT 1/2/2016 Trung Quốc bachchien.com.vn 18+ Xin dừng
phát hành từ ngày 25/5/2017
(VB số 22/2017/TB-LĐ ngày 23/5/2017)
17 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Bách chiến vô song 2 Đỉnh Phong Quyết Mạng Internet 178/QĐ-BTTTT 1/2/2016 Trung Quốc bachchien2.com.vn 18+ Xin dừng phát hành
từ ngày 06/4/2017
(VB số 01/2017/TB-LĐ ngày 27/3/2017)
18 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Công thành chiến 1.0 Mạng Internet 813/GP-BTTTT 18/5/2016 Trung Quốc congthanhchien.vn 18+ Xin dừng phát hành
từ ngày 12/4/2017
(VB số 01/2017/CV-LĐ ngày 03/4/2017)
19 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Bách chiến vô song 3 Đỉnh Phong Quyết Mạng Internet 843/QĐ-BTTTT 23/5/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd., Guangzhou Branch độc quyền khai thác. Công ty Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd., Guangzhou Branch nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh  http://bachchien3.com.vn 18+ Xin dừng phát hành từ ngày 09/1/2017 (văn bản số 14/2016/CV-LD ngày 20 tháng 12 năm 2016)
20 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh 3Q 360 Mobi 1.0 Mạng Internet 935/QĐ-BTTTT 1/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Hangzhou Shaozi Network Science & Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh http://3q.360mobi.vn 18+  
21 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Thương Khung Chi Mộng Thương Khung Chi Mộng (2.2.4) Mạng Internet 979/QĐ-BTTTT 8/6/2016 Trung Quốc, do Công ty ZEUS Interactive (Beijing) Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh http://tkcm.360game.vn 18+  
22 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Chiến thần Tam Quốc Hổ Tướng Đả Chiến Thần Mạng Internet 1145/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Beijing Fancy Guo Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty VNG SINGAPORE PTE.LTD. Công ty VNG SINGAPORE PTE.LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh  http://cttq.360game.vn 18+  
23 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Gun Pow 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2144/QĐ-BTTTT 1/2/2016 Trung Quốc, do Công ty W.Y.D Technology (Zhuhai) Co., Ltd., sản xuất và ủy quyền cho Công ty HK HERO Entertainment Co., Ltd,. Công ty HK HERO Entertainment Co., Ltd, nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh  http://gunpow.360game.vn 12+  
24 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh Thông Thiên Tây Du 1.0 Mạng Internet 2326/QĐ-BTTTT 27/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Guangzhou Kuyou Information Technology Co., Ltd., sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh  http://td.360game.vn 18+ Dừng HĐ
25 Công ty CP Truyền thông VNNPLUS Thời đại của các bộ tộc   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 245/QĐ-BTTTT 22/2/2016 Việt Nam eofwar.com 18+  
26 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Tam quốc chiến   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 172/QĐ-BTTTT 2/1/2016 Trung Quốc tamquocchien.vn 18+  
27 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Ngọa Hổ Tàng Long 1.1.23 (Android); 1.2.10 (iOS) Mạng Internet và mạng viễn thông di động 876/QĐ-BTTTT  25/5/2016 Trung quốc, do Công ty Beijing Magic Universe netwwork CO,.LTD sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  www.ngoahotanglong.vn
 www.ngoahotanglong.com.vn.
18+  
28 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Bá Vương Chi Mộng 1.2.5 (Android); 1.2.10 (iOS) Mạng Internet và mạng viễn thông di động 875/QĐ-BTTTT  25/5/2016 Trung quốc, do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ mạng Kỳ Huyền Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty COG Publish Limited. Công ty COG Publish Limited nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  www.bavuong.vn. 18+  
29 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Đại chiến tam quốc 1.0.6 (Android); 1.2.10 (iOS) Mạng Internet và mạng viễn thông di động 874/QĐ-BTTTT  25/5/2016 Trung quốc, do Công ty TNHH Guangzhou Qingtianzhu Network Technology sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Beijing Youlongteng Technology Company Limited. Công ty Beijing Youlongteng Technology Company Limited nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động www.daichien.vn  18+  
30 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Đao Phong Vô song 1,2,0 (Android); 1.2.1 (iOS) Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 854/QĐ-BTTTT  24/5/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ mạng hỗ trợ thiết bị di động Dị Phàm, Thâm Quyết sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH Công nghệ mạng Miêu Miêu Thượng Hải. Công ty TNHH Công nghệ mạng Miêu Miêu Thượng Hải nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  http://daophong.vn 18+  
31 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động AU MOBILE Lianwu OL Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 415/QĐ-BTTTT 25/3/2016 Trung Quốc aumobile.vn 12+  
32 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Bách chiến Mobile 1.26 (Android); 1.28 (iOS) Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 997/QĐ-BTTTT 9/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  http://bachchienmobile.vn 18+  
33 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Huyền thoại MOBA   Mạng Internet thông qua trình duyệt Internet trên PC 1018/QĐ-BTTTT 13/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Kỹ thuật thông tin mạng máy tính Võng Long, Phúc Kiến sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH Võng Long chi nhánh tại Hồng Kông. Công ty TNHH Võng Long chi nhánh tại Hồng Kông nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động http://moba.vn 18+  
34 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Mang Huyền thoại 1.1.0 (Android); 1.1.0 (iOS) Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1101/QĐ-BTTTT 27/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Kỹ thuật thông tin mạng máy tính Kỳ Huyền, Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Game Dreamer (HK) Limited. Công  ty Game Dreamer (HK) Limited nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  http://mangahuyenthoai.vn 18+  
35 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động BOOM Mobile V1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2076/QĐ-BTTTT 24/11/2016 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Công nghệ Nhiệt Đảo thành phố Trùng Khánh sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động phát hành trò chơi tại Việt Nam theo quy định. http://boommobile.vn. 12+  
36 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Thiên thư VTC V1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2222/QĐ-BTTTT 14/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Công nghệ Mạng Du Nhạn Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động http://thienthumobile.vn 18+  
37 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Kiếm Khách 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2223/QĐ-BTTTT 14/12/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH cổ phần Công nghệ mạng Phong Tế Thành Đô sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động http://kiemkhach.com.vn 18+  
38 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Võ Lâm Tái Khởi 1.1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2225/QĐ-BTTTT 14/12/2016 Trung Quốc, do Guangzhou Chuangsi Information Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  http://volamtk.vn 18+  
39 Công ty cổ phần Giải trí di động Thần Chi mộng Thần chi mộng handong Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 259/QĐ-BTTTT 26/02/2016 Trung Quốc tcm.mobo.vn 12+  
40 Công ty cổ phần Giải trí di động LOL ARENA 1.0.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 978/QĐ-BTTTT 8/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Moby Computer Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Giải trí Di động  http://lol.mobo.vn 18+  
41 Công ty cổ phần Giải trí di động Quỷ Hầu vương 1,7,6 Mạng viễn thông di động 1031/QĐ-BTTTT 15/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Seasun Games Corporation Limited sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Giải trí Di động http://quyhauvuong.mobo.vn 18+  
42 Công ty cổ phần Giải trí di động Mộng Giang hồ 1.3.9 Mạng Internet, mạng viễn thông di động 2139/QĐ-BTTTT 1/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Beijing Poyou Tianxia Technology Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Beijing WeiyouHudong Network Technology Co.,Ltd. Công ty Beijing WeiyouHudong Network Technology Co.,Ltd nhượng quyền cho Công ty cổ phần Giải trí Di động http://mong.mobo.vn 18+  
43 Công ty CP Giải pháp và Dịch vụ Viễn thông Việt Nam Cờ tương, cờ vua, cờ úp 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 452/GP-BTTTT 30/3/2016 Việt Nam www.clubgame.vn 12+  
44 Công ty cổ phần Dịch vụ Một thế giới Đế vương bá nghiệp 1.3 Mạng internet 500/GP-BTTTT 4/4/2016 Trung Quốc dvbn.123game.vn 18+  
45 Công ty cổ phần Dịch vụ Một thế giới Hồi đáo tam quốc 1.0 Mạng internet 498/GP-BTTTT 4/4/2016 Trung Quốc hoidaotq.123game.vn 18+  
46 Công ty cổ phần Một thế giới Thiên cục 2.0 Mạng Internet 724/GP-BTTTT 6/5/2016 Trung Quốc thiencuc.123game.vn 18+  
47 Công ty cổ phần Một thế giới Vạn tướng trận V.1.0 Mạng Internet 2079/GP-BTTTT 24/11/2016 Trung Quốc, do Công ty Cổ phần Hữu hạn Mạng Zhi Wan, Hàng Châu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới http://vantuong.123game.vn 18+  
48 Công ty cổ phần
 Trò chơi Vega
Vô song kiếm   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 255/QĐ-BTTTT  25/02/2016 Trung Quốc gaba.vn 18+  
49 CT CP trò chơi Vega Kim Dung Truyện 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 499/GP-BTTTT 4/4/2016 Việt Nam gaba.vn 18+  
50 CT CP trò chơi Vega Chân long 2016 6.0 Mạng Internet 838/QĐ-BTTTT 20/5/2016 Trung quốc, do Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Quang Ngu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA www.chanlong.gaba.vn. 18+  
51 CT CP trò chơi Vega Bát giới truyện 1.0.3 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 850/QĐ-BTTTT 23/5/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật mạng Thiên Trí sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA http://bgt.gaba.vn 18+  
52 CT CP trò chơi Vega Soái ca Tam Quốc 2.0 Mạng Internet 977/QĐ-BTTTT 8/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH kỹ thuật mạng thế giới Quang Diệu, Bắc Kinh sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH 9splay Holding. Công ty TNHH 9splay Holding nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA  http://soaica.gaba.vn 18+ Xin dừng
phát hành từ ngày 30/9/2017
(VB số 196/CV-VGG)
53 CT CP trò chơi Vega OPPA Tam Quốc Tháp Vương Chi Vương Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1053/QĐ-BTTTT 17/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật mạng Du Ái Quảng Châu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA http://oppa.gaba.vn 18+  
54 CT CP trò chơi Vega Lữ Bố truyện 1.0.1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1054/QĐ-BTTTT 17/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật mạng lưới liên lạc Chưởng Bối Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA http://lb.gaba.vn  18+ Xin dừng phát hành
từ ngày 30/9/2017
(VB số 206/CV-VGG/2017)
55 CT CP trò chơi Vega Lục Địa Rồng 1.0.1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1102/QĐ-BTTTT 27/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật mạng lưới liên lạc Thượng Du Trường Sa sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA http://ldr.gaba.vn 18+  
56 CT CP trò chơi Vega Ta là vua 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1132/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật phần mềm Du Chúng Quảng Châu và Công ty TNHH Kỹ thuật mạng lưới liên lạc Huề Mỹ Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA http://vua.gaba.vn 18+ Xin dừng
phát hành từ ngày 7/11/2018
(VB số 708/CV-VGG ngày 07/8/2018)
57 CT CP trò chơi Vega Biệt đội ChiBi 1.0.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1133/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật Phiếm Thành Hàng Châu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA http://bd.gaba.vn 12+  
58 CT CP trò chơi Vega Bá đạo anh hùng 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2053/QĐ-BTTTT 22/11/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Mạng Công nghệ Liwei Quảng Đông sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Ganera Online Private Limited.  Công ty Garena Online Private Limited nhượng quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Bình Minh  http://badao.gaba.vn 18+  
59 CT CP Funtap Mộng vương quyền 3D 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 491/GP-BTTTT 4/4/2016 Trung Quốc funtap.vn 18+  
60 Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Bình Minh Thiên hạ HD 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 680/GP-BTTTT 29/4/2016 Trung quốc thienha.vn 18+ Xin dừng phát hành
từ ngày 30/6/2017
(VB số 0002-2017.BMI/CV-BM ngày 07/3/2017)
61 Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Bình Minh Quyền vương 98 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 725/GP-BTTTT 6/5/2016 Trung quốc quyenvuong98.vn 12+  
62 Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Bình Minh Tây Thiên ký V2.0.1 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 2143/GP-BTTTT 1/12/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Mạng Công nghệ Liwei Quảng Đông sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Ganera Online Private Limited.  Công ty Garena Online Private Limited nhượng quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Bình Minh  http://taythienky.vn 18+  
63 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG THIÊN THƯ Thế Giới Thiên Thư Mạng internet 684/GP-BTTTT 29/4/2016 Trung quốc http://tt.360game.vn 18+  
64 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Thiên long bát bộ web 1.0 Mạng internet 686/GP-BTTTT 29/4/2016 Trung quốc http://ttbb.360game.vn 18+  
65 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Đại thiên sứ MU - Đại Thiên Sứ Mạng internet 689/GP-BTTTT 29/4/2016 Trung quốc http://mudts.360game.vn 18+  
66 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Buble fighter 1.0 Mạng Internet 713/GP-BTTTT 5/5/2016 Hàn Quốc, Công ty cổ phần
VNG được nhượng quyền phát hành 
http://bf.360game.vn 12+ Đã ngừng phát hành 
67 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG MU Huyền thoại trở lại   Mạng Internet 717/GP-BTTTT 6/5/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Huopuyun Computer Terminal Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty VNG Singapore PTE.LTD. Công ty VNG Singapore PTE.LTD nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG phát hành  http://mu.360game.vn 18+ Ngừng phát hành từ tháng 10/2016 (văn bản số 124/2016/CV-VNG)
68 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Thiên Long bát bộ 3D Cái bang tái xuất 1.116 Mạng Internet 838/QĐ-BTTTT 20/5/2016 Trung Quốc, do Công ty Beijing Gamease Age Digital Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty VNG Singapore PTE.LTD. Công ty VNG Singapore PTE.LTD nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://tl3d.360game.vn 18+  
69 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Kiếm Vũ Kiếm vũ Giang hồ Mạng Internet 842/QĐ-BTTTT 23/5/2016 Trung quốc, do Công ty Xiamen Ruike Information Science and Technology Co., Ltd., sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty Guangzhou Chuangyu Network Technology Co., Ltd. Công ty Guangzhou Chuangyu Network Technology Co., Ltd.,  nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG www.kiemvu.360game.vn. 18+  
70 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Võ Lâm Chi Mộng 2   Mạng Internet 934/QĐ-BTTTT 1/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Beijing Zeus Interactive Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty Corona Technology Limited. Công ty Corona Technology Limited, nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://vlcm2.360game.vn 18+  
71 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Hoa Thiên Cốt - VNG 1.5.0 Mạng Internet 980/QĐ-BTTTT 8/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Tianjin Skymoons Interactive Co., Ltd và Công ty Beijing IQIYI Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://hoathiencot.zing.vn 18+ Xin dừng phát hành từ ngày 05/12/2016 (văn bản số 153/2016/CV-VNG)
72 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Khu Vườn trên mây 0.02.70000 Mạng Internet 1101/QĐ-BTTTT 27/6/2016 Việt Nam, do Công ty Công ty cổ phần VNG sản xuất và phát hành  http://kvtm.vn 00+  
73 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Ngọa Long MOBILE Diệt Đế Chi Chiến Mạng Internet 1110/QĐ-BTTTT 28/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai UQEE Network Co., Ltd và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG  http://m.ngoalong.zing.vn 18+  
74 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Bí kíp luyện rồng Bí kíp luyện rồng 3D Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1146/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Xingchuang Hulian (Beijing) Technology Co., Ldt sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Gameview Sdn Bhd. Công ty Gameview Sdn Bhd nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://bklr3d.360game.vn 12+ Xin dừng phát hành
từ ngày 03/4/2017
(VB số 32/2017/CV-VNG ngày 03/4/2017)
75 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Nông trại Vui vẻ 2.4 Mạng Internet 1148/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Việt Nam, do Công ty TNHH phát triển Phần mềm VNG sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://ntvv.vn 00+  
76 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Phong Vân 3D 1.0.0 Mạng Internet 251/QĐ-BTTTT 22/6/2016 Trung Quốc, Do Công ty Beijing AmazGame Age Internet Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://pv3d.360game.vn 18+  
77 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Võ lâm truyền kỳ Mobile V1.0 - Kiếm hiệp tình duyên Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2220/QĐ-BTTTT 14/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Zhuhai Jianxin Interactive Entertainment Co., Ltd., và Công ty Chengdu Seasun Shiyou Technology Co., Ltd. sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Seasun Games Corporation Limited. Seasun Games Corporation Limited nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://vltkm.360game.vn 18+  
78 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Reign of Warlords 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 2221/QĐ-BTTTT 14/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Netease (Hangzhou) Network Co., Ltd., sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty Hong Kong Netease Interactive Entertainment Limited. Công ty Hong Kong Netease Interactive Entertainment Limited nhượng quyền phát hành cho Công ty VNG Singapore Pte. Ltd., Công ty VNG Singapore Pte. Ltd., nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG http://row.360game.vn 18+  
79 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG Vũ Cực 1.0 Mạng internet 2314/QĐ-BTTTT 26/12/2016 từ Trung Quốc, do Công ty Beijing Star World Technology Co., Ltd., sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần VNG http://vc.360game.vn 18+  
80 Công ty cổ phần VCCorp Luyện rồng 6.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông 758/GP-BTTTT 10/5/2016 Trung quốc sohagame.vn 12+  
81 Công ty cổ phần VCCorp Độc cô cửu kiếm 1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 2142/GP-BTTTT 1/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Xiamen Tengyou Information Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần VCCORP http://sohagame.vn 18+  
82 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Hoa Thiên cốt   Mạng Internet 766/GP-BTTTT 11/5/2016 Trung quốc hoathiencot.vtcgame.vn 18+  
83 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Soái Vương   Mạng Internet 1054/GP-BTTTT 17/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật mạng Tiên phong Hải Nam sản xuất và nhượng quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số http://sv.vtcgame.vn 18+ Công ty CP Trò chơi Vega có văn bản số 206/CV-VGG/2017 ngày 20/6/2017 xin dừng trò chơi Lữ Bố Truyện từ ngày 30/9/2017 tại GP số 1054/GP-BTTTT ngày 17/6/2017??? Trùng số GP và Tên Công ty khác nhau???
84 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Chân Long VTC   Trên thiết bị di động có kết nối Internet 1154/GP-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ tương tác Mỹ Thiên Thâm Quyến sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH giải trí MEOWGAMES Thượng Hải. Công ty TNHH giải trí MEOWGAMES Thượng Hải nhượng quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số http://chanlong.vtcgame.vn 18+  
85 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Long Tướng 3D   Trên thiết bị di động có kết nối Internet 1122/GP-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH cổ phần Pengesoft Thành Đô sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Shengyue Thượng Hải (Công ty TNHH Best Kirin Toàn Cầu). Công ty TNHH Best Kirin Toàn Cầu nhượng quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành  http://longtuong.vtcgame.vn 18+  
86 CTCP Giải trí 568E Vua hải tặc 2.2.2 Mạng Internet 780/GP-BTTTT 13/5/2016 Trung quốc haitac.568play.vn 18+  
87 CTCP Giải trí 568E Naruto Buil number 20150824 Mạng Internet 985/GP-BTTTT 8/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Youshu Xinxi Keji Youxian Gongsi sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty cổ phần Giải trí 568E  http://naruto.568play.vn 18+  
88 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Phong vân    Mạng Internet 803/QĐ-BTTTT 18/5/2016 Trung Quốc, do Công ty Shenzhen Mokylin Tech Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD. Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh  phongvan.net.vn  18+  
89 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Thục Sơn Vô Song Thục Sơn 1.0 Mạng Internet 1014/QĐ-BTTTT 10/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Beijing IQIYI Science & Technology Co., Ltd và Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd., Guangzhou Branch. Shanghai Jiazuo Network Technology Co., Ltd., Guangzhou Branch nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh  http://ts.360game.vn 18+ Xin dừng phát hành
từ ngày 30/3/2017
(VB số 01/2017/TB-MPT ngày 17/3/2017)
90 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh NARUTO truyền kỳ 0.5 Mạng Internet 1044/QĐ-BTTTT 16/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Qimai Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam http://na.360game.vn 18+ Đã dừng hoạt động từ ngày 09/1/2017 (văn bản số 14/2016/CV-MPT ngày 20/12/2016)
91 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh DOTA Truyền kỳ 4.1.5.45678 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1147/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Lilith Games (Shanghai) Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Gaea Mobile Limited. Gaea Mobile Limited nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh http://dota.360game.vn 18+  
92 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Ngôi sao hoàng cung 1.0 Mạng Internet 2130/QĐ-BTTTT 30/11/2016 Trung Quốc, do Công ty Suzhou Friend Times Technology Inc., sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh http://hoangcung.360mobi.vn 18+  
93 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Gunni Mobi
(Gunny Mobi)
V1.0 Bảo vệ vương quốc gà Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 2131/QĐ-BTTTT
(928/QĐ-BTTTT)
11/30/2016
(18/6/2018)
Trung Quốc, do Công ty ANGAME INC., sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh  http://gunnymobi.vn 12+ Thay tên gọi trò chơi
94 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Stony 1.0.1 Mạng Internet 851/QĐ-BTTTT 23/5/2016 Hàn Quốc, do Công ty Digital Frog, Co., Ltd., sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD. Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo www.stony.vn. 12+ Xin dừng hoạt động từ ngày 19/12/2016 (văn bản số 18/2016/CV-NB ngày 20/12/2016)
95 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Ngôi sao thời trang Nikki Up2U3 Mạng Internet 845/QĐ-BTTTT 23/5/2016 Trung Quốc, do Công ty Suzhou Nikki Inc Co., Ltd, sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Nikkigames HK Limited. Công ty Nikkigames HK Limited nhượng quyền cho Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD. Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  http://nstt.com.vn 00+  
96 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Tam Giới đại chiến Long Khiếu Cửu Thiên Mạng Internet 976/QĐ-BTTTT 8/6/2016 Trung Quốc, do Công ty HAHD (Beijing) Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty HU AI HONG KONG LIMITED. Công ty HU AI HONG KONG LIMITED nhượng quyền cho Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD và Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo http://tg.360game.vn 18+  
97 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  KungFu Chi Vương 1,9,1 Mạng Internet, mạng viễn thông di động 1029/QĐ-BTTTT 14/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shenzhen Zhong Shou You Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Super Nova Overseas Limited. Super Nova Overseas Limited  nhượng quyền phát hành cho Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD. Công ty VNG SINGAPORE PTE. LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo http://kfcv.360game.vn 18+ Xin dừng phát hành từ ngày 21/11/2016 (văn bản số 16/2016/CV-NB)
98 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Thịnh Thế Tam Quốc 1,0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động  1030/QĐ-BTTTT 14/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Shanghai Mingdong Network Science and Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho X.D. Network Inc. X.D. Network Inc nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo http://tttq.360game.vn 18+  
99 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  DISNEY CATCH CATCH   Mạng Internet và mạng viễn thông di động  1042/QĐ-BTTTT 16/6/2016 Hàn Quốc, do Công ty The Walt Disney Company (Korea) Limited sản xuất và nhượng quyền phát hành cho The Walt Disney Company (Southeast Asia) Limited. The Walt Disney Company (Southeast Asia) Limited nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo http://disneycatch.360game.vn 00+ Xin dừng phát hành từ ngày 05/12/2016 (văn bản số 17/2016/CV-VNG)
100 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  ICá 1.8 Mạng Internet và mạng viễn thông di động  1103/QĐ-BTTTT 27/6/2016 Việt Nam, do Công ty TNHH Phát triển phần mềm VNG sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  http://ica.net.vn 00+  
101 Công ty cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam Phong Vân Truyền kỳ   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị cầm tay 937/QĐ-BTTTT 2/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Guangzhou Good Game Network Technology Corporation Limited sản xuất và nhượng quyền cho Công ty MOBI Holdings Limited và Công ty MOBI Holdings Limited nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trực tuyến CMN Việt Nam  http://pvtk.kul.vn 18+  
102 Công ty cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam X- Tam Quốc   Mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị cầm tay 938/QĐ-BTTTT 2/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật Tin học Morefun Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trực tuyến CMN Việt Nam  http://xtamquoc.kul.vn 18+  
103 Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông Sao Mai Vương quốc bay Mobile Cuộc chiến bắt đầu Mạng viễn thông di dộng 1019/QĐ-BTTTT 13/6/2016 Hàn Quốc, do Công ty Gala Lab Corp sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Fuji Tech., Jsc. Công ty Fuji Tech., Jsc nhượng quyền cho Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông Sao Mai http://saomaitelecom.vn/FASVN. 12+ Đã dừng hoạt động 
104 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU Chiến thần   Mạng internet 1052/QĐ-BTTTT 17/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Chengdu-Lok Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH Kỹ thuật Tâm Du Châu Hải. Công ty TNHH Kỹ thuật Tâm Du Châu Hải nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trực tuyến GOSU  http://chienthan.vn 18+  
105 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU Sở Lưu Hương V2.0 Mạng internet 2050/QĐ-BTTTT 22/11/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ Joyport Hàng Châu sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Joyport INC. Công ty Joyport INC nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trực tuyến GOSU http://soluuhuong.aivo.vn 18+  
106 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU 2!Dan V1.0 trên mạng viễn thông di động và mạng internet 2272/QĐ-BTTTT 29/12/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ Mạng YiDongFeiFan Tô Châu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trực tuyến GOSU http://2dance.vn 18+  
107 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU Đại Anh Hùng V1.0 - Độ Kiếp Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động.  2270/QĐ-BTTTT 29/12/2016 từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật Số Suzhou Leji sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty TNHH Đầu tư Hồng Hoàng Đen Tô Châu. Công ty Đầu tư Hồng Hoàng Đen Tô Châu nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trực tuyến GOSU phát hành trò chơi tại Việt Nam theo quy định Địa chỉ IP: 125.212.249.55 18+  
108 Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ trực tuyến OnPlay Nghĩa khí vô song Hỏa Long Quần Tụ Mạng internet 1149/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ Tâm Du Châu Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Phát triển dịch vụ Trực tuyến Onplay http://nkvs.com.vn 18+  
109 Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ trực tuyến OnPlay Thiên Hạ Chi Vương V1.0 Mạng internet 2075/QĐ-BTTTT 24/11/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH cổ phần Trực tuyến Hàng Châu Zhiwan sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Phát triển dịch vụ Trực tuyến Onplay http://thienhachivuong.vn. 18+  
110 Công ty cổ phần GAMOTA Loạn thế tam quốc iOS 2.4; Android 1.2 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1150/QĐ-BTTTT 30/6/2016 Trung Quốc, do Công ty Dod Joy., Ltd, sở hữu bản quyền và nhượng quyền phát hành cho Công ty Mobvista International Technology Limited. Công ty Mobvista International Technology Limited nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành  http://gamota.vn 18+  
111 Công ty cổ phần Giải trí và Thể thao điện tử Việt Nam Liên quân mobile 1.11 Mạng internet và mạng viễn thông di động 1988/QĐ-BTTTT 15/11/2016  Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ thông tin Jingle Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Ganera Online Private. Công ty Ganera Online Private nhượng quyền cho Công ty cổ phần Giải trí và Thể thao Điện tử Việt Nam. http://lienquanmobi.vn. 18+  
112 Công ty cổ phần dịch vụ Vĩnh Xuân Tam Quốc truyền kỳ   Mạng internet 2018/QĐ-BTTTT 18/11/2016 Trung Quốc, do Công ty TNHH Mạng internet Tiên Phong thuộc Mạng Động Hải Khẩu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Vĩnh Xuân  http://tqtk.slg.vn 18+  
113 Công ty cổ phần Bạch Tuộc Số Bắn Cá Phát Lộc   Mạnh internet và mạng viễn thông di động 2269/QĐ-BTTTT 19/12/2016 từ Việt Nam, do Công ty cổ phần Bạch Tuộc Số sản xuất và phát hành  www.bachtuocso.vn  18+ Thay đổi địa chỉ: Lô 51, khu Quy hoạch Phan Đình Phùng, phường 2, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 013107/BTS-VB ngày 01/8/2017
114 Công ty Cổ phần VNG Hiệp Khách Hành  V1.0 Mạng internet  2360/QĐ-
BTTTT
30/12/2016 Trung Quốc, do Công ty Guangdong Xinghui Teamtop Interactive Entertainment Co., Ltd., sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG phát hành trò chơi tại Việt Nam theo quy định. http://hkh.360game.vn 18+   
115 Công ty
Cổ phần VNG
Đại Chúa tể 1.0 - Hổ tướng đả
 chiến thần
Mạng internet  2363/QĐ-
BTTTT
30/12/2016 Trung Quốc, do Công ty
Beijing Qingyun Interactive Technology Ltd., sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VNG phát hành trò chơi tại Việt Nam theo quy định.
http://dct.360game.vn 18+  Xin dừng phát hành
từ ngày 21/4/2017
(VB số 34/2017/CV-VNG ngày 19/4/2017)
Năm 2017
116 Công ty cổ phần Truyền thông VMG Tào Tháo Truyện 1.40 Mạng internet và mạng viễn thông di động 47/QĐ-BTTTT 13/01/2017 từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Xiamen XU Network sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Truyền thông VMG www.taothaotruyen.vmggame.vn
IP: 101.99.16.143
18+  
117 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Võ Lâm Minh Chủ 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 48/QĐ-BTTTT 13/1/2017 từ Trung Quốc, do Guangzhou Chuangsi Information Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  http://volamtk.vn 18+  
118 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Mộng Bá Vương 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 58/QĐ-BTTTT 17/1/2017 từ Trung Quốc, do Công ty TNHH cổ phần Công nghệ Pearl In Palm sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty TNHH cổ phần công nghệ Pearl In Palm (Hồng Kông). Công ty TNHH cổ phần công nghệ Pearl In Palm (Hồng Kông) nhượng quyền cho Công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động  http://mongbavuong.com.vn 18+  
119 Công ty cổ phần Truyền thông VMG Tào Tháo Truyện V1.40 Mạnh internet và mạng viễn thông di động 47/QĐ-BTTTT 13/1/2017 từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Xiamen XU Netwwork sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Truyền thông VMG http://taothaotruyen.vmggame.vn 18+  
120 Công ty cổ phần Giải trí di động Loạn Giang Hồ 1.0 Mạnh internet và mạng viễn thông di động 49/QĐ-BTTTT 13/1/2017 từ Trung Quốc, do Công ty Guangzhou Taimeng Network Technology Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Giải trí Di động http://loan.mobo.vn
IP: 203.162.79.64/26….
18+  
121 Công ty TNHH Dịch vụ số Phượng Hoàng Việt Công Thành Xưng Đế 1.3 Mạng internet 63/QĐ-BTTTT 19/1/2017 từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai Game Reign Network Technology Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Mars Game (HongKong) Network Technology Co.,Ltd. Công ty Mars Game (HongKong) Network Technology Co.,Ltd nhượng quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ số Phượng Hoàng Việt http://xungde.somo.vn 18+  
122 Công ty TNHH Dịch vụ số Phượng Hoàng Việt Lang Gia Bảng 1.0 Mạng internet 64/QĐ-BTTTT 19/1/2017 từ Trung Quốc, do Công ty Anhui Fun2Play Entertainment Network Technology Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ số Phượng Hoàng Việt  http://lgb.vinixgame.vn 18+  
123 Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến Vĩnh Xuân Onepiece online   Mạng internet 107/QĐ-BTTTT 07/02/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH KHKT Mạng Internet Lạc Chu Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Vĩnh Xuân phát hành www.op.slg.vn
IP: 123.30.145.144,
123.30.145.145
12+  
124 Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ trực tuyến OnPlay Tam quốc 1.0 Mạng internet 118/QĐ-BTTTT 08/02/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Phát triển Công nghệ trực tuyến Hải Nam sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ Trực tuyến Onplay phát hành www.thietky.vn 18+  
125 Công ty Cổ phần
VNG
Chinh đồ 1 Mobile 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 150/QĐ-BTTTT 17/02/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Giant Mobile Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành  www.chinhdo.zing.vn 18+  
126 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Thanh Vân Chí 1.0 Mạng internet 157/QĐ-BTTTT 16/02/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Guangzhou Huaduo Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Zhuhai Huanju Interactive Entertainment Technology Co., Ltd nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành www.tvc.360game.vn 18+  
127 Công ty Cổ phần trò chơi Vega 7 Viên Ngọc rồng 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 158/QĐ-BTTTT 16/02/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Coog nghệ ChaoYuLongTeng thành phố Quảng Châu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Công nghệ Mạng Yunkun Hàng Châu. Công ty TNHH Công nghệ Mạng Yunkun Hàng Châu nhượng quyền cho Công ty Cổ phần trò chơi Vega phát hành www.luonglong.gaba.vn
IP: 123.31.25.88
12+  
128 Công ty Cổ phần trò chơi Vega Biệt đội rồng 2.0 trên mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 159/QĐ-BTTTT 16/02/3017 Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ Qingyouyile Bắc Kinh sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi VEGA phát hành  Địa chỉ tên miền: http://bdr.gaba.vn
Địa chỉ IP: 123.31.25.88
18+ Ngày 30/11/2017, Công ty đã có văn bản số 302/CV-VGG xin ngừng phát hành trò chơi (từ 30/02/2018)
129 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Cờ tướng  1.1.1 Trên thiết bị di động có kết nối Internet 222/QĐ-BTTTT 28/02/2017 Từ Việt Nam, do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số sản xuất, phát hành www.kingday.vn
IP: 117.103.211.171,…175;
117.103.198.133-143
12+  
130 Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số Cờ Caro 1.1.1 Trên thiết bị di động có kết nối Internet 225/QĐ-BTTTT 01/3/2017 Từ Việt Nam, do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số sản xuất, phát hành www.kingday.vn
IP: 117.103.211.171,…175;
117.103.198.133-143
12+  
131 Công ty Cổ phần truực tuyến CMN Việt Nam Hotsteps 1.0 Mạng internet, viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 227/QĐ-BTTTT 01/3/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Shanghai Xiniu Interactive Network Technology sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Trực tuyến CMN Việt Nam phát hành www.hotstep.kul.vn 18+  
132 Công ty Cổ phần truực tuyến CMN Việt Nam Pokiwar   Mạng internet, viễn thông di động 240/QĐ-BTTTT 03/3/2017 Từ Việt Nam, do Công ty TNHH Vua trò chơi sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam phát hành www.me.zing.vn/app/pokiwar 18+  
133 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Au Stars 1.0 Trên thiết bị di động có kết nối Internet 265/QĐ-BTTTT 09/3/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH iGame sản xuất và ủy quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành www.aus.vtcgame.vn
IP: 117.103.207.115-116-117
12+  
134 Công ty Cổ phần VNG Nhất thống giang hồ 1.0 Mạng internet 341/QĐ-BTTTT 17/3/2017 Từ Trung Quốc do Công ty Xiamen Xiaoniu Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Gemen Technology Co., Ltd. Công ty Gemen Technology Co., Ltd nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành www.ntgh.360game.vn 18+  
135 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Phục Long 1.0 Mạng internet 342/QĐ-BTTTT 17/3/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Hangzhou Joyport Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty Joysport Inc. Công ty Joysport Inc., nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành www.pl.360game.vn 18+  
136 Công ty Cổ phần Gamota Tứ Đại Danh Bổ 1.0 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 435/QĐ-BTTTT 28/3/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Cheng Du Yu Mo Tech Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Công ty Mobvista International Technology Limited và Công ty nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành   18+  
137 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Thời loạn 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 446/QĐ-BTTTT 30/3/2017 Từ Việt Nam, do Công ty TNHH Phát triển phần mềm VNG (VNG Software) sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo phát hành www.thoiloanmobile.vn 18+  
138 Công ty TNHH 1618Play Anh Hùng Ma Vực 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 449/QĐ-BTTTT 30/3/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật trò chơi điện tử Quảng Châu sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH 1618Play phát hành www.vuaphapthuat.mobi 12+  
139 Công ty Cổ phần VNG Farmery 2.2.1 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 450/QĐ-BTTTT 30/3/2017 Từ Việt Nam, do Công ty TNHH Phát triển phần mềm VNG (VNG Software) sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành www.farmery.vn 00+  
140 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Audition love 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 452/QĐ-BTTTT 30/3/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai Lelian Information Technology sản xuất, nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động phát hành www.aulove.vn 12+  
141 Công ty Cổ phần VNG Cờ Tỷ phú 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 453/QĐ-BTTTT 30/3/2017 Từ Việt Nam, do Công ty Cổ phần VNG sản xuất và phát hành www.typhu.360play.vn 00+  
142 Công ty Cổ phần
VTC Dịch vụ Di động
Đế vương truyền kỳ 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 491/QĐ-BTTTT 05/4/2017 Từ Trung Quốc do Công ty TNHH Công nghệ mạng Đô Ngoạn Thượng Hải sản xuất, nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động phát hành www.tule.vn 18+  
143 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Thiên tử 3D 1.0 Thiết bị di động có kết nối internet 521/QĐ-BTTTT 11/4/2017 Từ Trung Quốc do Công ty Cổ phần Công nghệ Game Snail Tô Châu sản xuất và ủy quyền cho Công ty VTC Công nghệ và nội dung số phát hành www.thientu.vtcgame.vn
IP: 117.103.207.168-159-160;
117.103.211.181,…197.
18+  
144 Công ty Cổ phần trò chơi Vega Học viện Ninja 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 534/QĐ-BTTTT 14/4/2017 Từ Việt Nam, do Công ty Cổ phần trò chơi Vega sản xuất và phát hành www.na.gaba.vn
IP: 123.31.25.88
18+  
145 Công ty Cổ phần Joymi Entertainment Cửu Châu Vô Song 1.0 Mạng internet, viễn thông di động 535/QĐ-BTTTT 14/4/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật mạng Không gian vô hạn Bắc Kinh sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông thi đấu thể thao điện tử Vạn Gia Vạn Hảo Hải Nam. Công tyTNHH Truyền thông thi đấu thể thao điện tử Vạn Gia Vạn Hảo Hải Nam ủy quyền cho Công ty Cổ phần Joymi Entertainment phát hành www.cuuchauvosong.vn 18+  
146 Công ty Cổ phần
Trò chơi Vega
Đại loạn đấu V1.0 mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay.  549/QĐ-BTTTT 19/04/2017 Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ mạng Mengjia Hạ Môn sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần trò chơi Vega  http://loandau.gaba.vn

Địa chỉ IP: 123.31.25.88.
Kênh phân phối trò chơi: Sohagame, Zingme, 360game, VTCgame, Mwork, Tinh Vân, Eway, Appota, Viettel.
18+ Ngày 30/11/2017, Công ty đã có văn bản số 301/CV-VGG xin ngừng phát hành trò chơi (từ 30/02/2018)
147 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU Thanh Minh Kiếm 1.0 Mạng internet 556/QĐ-BTTTT 20/4/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Tsnow Thành Đô sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần trực tuyến GoSu phát hành www.thanhminhkiem.vn 18+  
148 Công ty Cổ phần trò chơi Vega Cậu bé mũ rơm V1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 590/QĐ-BTTTT 24/4/2017 Công ty TNHHH Khoa học Công nghệ Thông tin Du Thụ (Thượng Hải) sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần trò chơi Vega phát hành www.op.gaba.vn 18+ Xin dừng phát hành
trò chơi từ ngày 20/10/2017 (VB số 187/CV-VGG ngày 18/7/2017)
149 Công ty cổ phần VNG  Võ lâm truyền kỳ - Web     661/QĐ-BTTTT 5/5/2017        
150 Công ty Cổ phần trò chơi Vega Huyền thoại liên minh 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 704/QĐ-BTTTT 12/5/2017 Công ty hữu hạn Công nghệ Thông tin Vi Lạc Quảng Châu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Trò chơi Vega phát hành www.htlm.gaba.vn
IP: 125.212.242.106
18+ Xin dừng phát hành
trò chơi từ ngày 20/10/2017 (VB số 188A/CV-VGG ngày 20/7/2017)
151 Công ty TNHH
1618play
Đại Chiến Xích Bích V2.0.  Mạng internet và viễn thông di động  735/QĐ-BTTTT  18/5/2017 Trung Quốc, do Công ty cổ phần hữu hạn XI QI Hạ Môn sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH 1618Play phát hành Địa chỉ tên miền: http://daichienxichbich.com
Địa chỉ IP khi cung cấp trên mạng viễn thông di động: 61.14.232.188
18+  
152 Công ty cổ phần
 Giải trí Di động 
MU VN 1 Mạng internet và viễn thông di động  734/QĐ-BTTTT 18/5/2017 Trung Quốc, do Công ty Beijing Minty Entertainment Networking Technology Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần ME Di động phát hành  http://muvn.gate.vn. 18+  
153 Công ty Cổ phần Funtap Xích Bích 3D 1.0 Mạng viễn thông di động 754/QĐ-BTTTT 23/5/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Upstream Game Limited sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành www.xichbich3d.vn
IP: 112.213.95.112
18+  
154 Công ty Cổ phần VNG Võ lâm truyền kỳ web Sơn Hà Xã Tắc  Mạng internet 661/QĐ-BTTTT 5/5/2017 Trung Quốc, do Công ty Seasun Games Corporation Limited sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần VNG phát hành http://vltkw.zing.vn 18+  
155 Công ty Cổ phần VNG Crosfire Legends 1.0.1 Mạng internet 812/QĐ-BTTTT 29/5/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Smilegate Entertainment, Inc sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành. www.cf.360game.vn 18+  
156 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Tập Kích V1.0 Mạng internet và viến thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 820/QĐ-BTTTT 30/5/2017 Công ty Fog Games (Beijing) Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty HK Hero Entertainment Co Limited (Hồng Kong).Công ty HK Hero Entertainment Co Limited (Hồng Kong) ủy quyền cho Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động phát hành. www.tapkich.vn 18+  
157 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Truy kích V1.0 Mạng internet và viến thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 820/QĐ-BTTTT 30/5/2017 Công ty TNHH Công nghệ WuDuan Hàng Châu (phiên bản mobile), Công ty TNHH khóa học kỹ thuật Woo Duan Hang Zhou (phiên bản web) sản xuất và ủy tiền cho Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động phát hành. www.truykich.vn
www.truykichmobile.vn
18+  
158 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Kiếm thế truyền kỳ 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 828/QĐ-BTTTT 31/5/2017 Từ Trung Quốc do Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Tổ Long (Thiên Tân) sản xuất, nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động phát hành www.kiemthetruyenky.vn 18+  
159 Công ty Cổ phần VNG Kiếm Vũ    Mạng internet 842/QĐ-BTTTT 23/5/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Xiamen Ruike Information Science and Technology Co., sản xuất và ủy quyền phát hành cho Công ty Guangzhou Chuangyu Network Technology Co.,Ltd. Công ty Guangzhou Chuangyu Network Technology Co.,Ltd nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành. www.kiemvu.360game.vn. 18+  
160 Công ty cổ phần VNG  Đại Kiếm Vương V3.0  Mạng internet 881/QĐ-BTTTT 29/5/2017 Trung Quốc, do Công ty Hainan Chuangyu Network Technology Co., Ltd., sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần VNG phát hành  http://dkv.360game.vn.  18+  
161 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Quan Vân Trường Mobile 1.0 Thiết bị di động có kết nối internet 907/QĐ-BTTTT 14/6/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Coông nghệ số Suzhou Snail sản xuất và ủy quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành. www.quanvantruong.vtcgame.vn
IP: 117.103.211.22,…55.
18+  
162 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Tam quốc Moba 1.0 Thiết bị di động có kết nối internet 908/QĐ-BTTT 14/6/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ thông tin Qutang Thượng Hải, Công ty TNHH Công nghệ mạng Uzone Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành. www.tamquocmoba.vtcgame.vn
IP: 117.103.206.191,…195;
117.103.206.166,…185;
117.103.206.186,…190.
18+  
163 Công ty Cổ phần trò chơi Vega Tiểu Bá Vương 2.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 909/QĐ-BTTTT 14/6/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ mạng Motu Hạ Môn sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Công nghệ mạng Yunkun Hàng Châu. Công ty TNHH Công nghệ mạng Yunkun Hàng Châu nhượng quyền cho Công ty Cổ phần trò chơi Vega phát hành. www.tbv.gaba.vn
IP: 125.212.242.106
18+  
164 Công ty Cổ phần trò chơi Vega Bá chủ Mobile 2.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 915/QĐ-BTTTT 14/6/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Kaike Hạ Môn sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần trò chơi Vega phát hành. www.bachu.gaba.vn
IP: 123.31.25.88
18+ Xin dừng phát hành
trò chơi từ ngày 20/10/2017 (VB số 189A/CV-VGG ngày 20/7/2017)
165 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Thiên địa vô song 1.0 Thiết bị di động có kết nối internet 916/QĐ-BTTTT 14/6/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ mạng Shenzhen Diyibo sản xuất và ủy quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành. www.thiendiavosong.vtcgame.vn
IP: 117.103.211.171,….,...175
18+  
166 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Huyết kiếm 1.0 Mạng Internet 1034/QĐ-BTTTT 30/6/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Shenzhen Awake Technology Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành. www.huyetkiem.360game.vn 18+ Dừng HĐ
167 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Thiện nữ 1.0 Mạng Internet 1037/QĐ-BTTTT 30/6/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty NetEase (HangZhoi) Network Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited. Công ty Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited ủy quyền cho Công ty GAME Dreamer (HK Limited). Công ty GAME Dreamer (HK Limited) ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành. www.thiennu.talktv.vn 18+  
168 Công ty TNHH 1618Play Đại chiến tam giới 1.1 Mạng Internet và viễn thông di dộng 1040/QĐ-BTTTT 30/6/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Yeah World Quảng Châu sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH 1618Play phát hành www.dctg.1618play.vn
IP: 103.255.239.186
18+  
169 Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến Vĩnh Xuân Linh Vương truyền kỳ   Mạng Internet 1043/QĐ-BTTTT 30/6/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Giải trí số Thiên Cực Phong Hàng Châu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến Vĩnh Xuân phát hành www.linhvuong.slg.vn
IP: 123.30.145.144, 123.30.145.145
18+  
170 Công ty Cổ phần Funtap Kiếm vương chi mộng 1.0 Mạng viễn thông di động 1046/QĐ-BTTTT 30/6/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ Deepsea sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap www.kiemvuongchimong.vn
IP: 112.213.95.112
18+  
171 Công ty Cổ phần Funtap Tam quốc GO 1.0 Mạng viễn thông di động 1047/QĐ-BTTTT 30/6/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Horgos Feng Zi Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap www.tamquocgo.vn
IP: 112.213.95.112
18+  
172 Công ty Cổ phần phát triển trò chơi và giải pháp công nghệ Tam quốc
quần hùng
Closed Beta Mạng internet 1124/QĐ-BTTTT 10/7/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ và Phần mềm Lôi Tinh sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Phát triển trò chơi và giải pháp công nghệ www.tqqh.vn
IP: 103.27.236.144
18+  
173 Công ty Cổ phần trò chơi Vega Anime Đại chiến V1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động 1128/QĐ-BTTTT 10/7/2017 Công ty TNHH Khoa học Công nghệ XingYueYou Hạ Môn sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Trò chơi Vega phát hành www.anime.gaba.vn 18+ Xin dừng phát hành
trò chơi từ ngày 20/10/2017 (VB số 189/CV-VGG ngày 20/7/2017)
174 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Phục kích 1.1 Trên thiết bị di động có kết nối Internet 1173/QĐ-BTTTT 17/7/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ Xiamen Nidong sản xuất và nhượng quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số  www.phuckich.vtcgame.vn
IP: 117.103.235.211, 117.103.235.212,
117.103.234.37, 117.103.234.21,…
18+  
175 Công ty Cổ phần Gamota Kiếm hiệp truyền kỳ 1.0 Mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1174/QĐ-BTTTT 17/7/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Beijing Feng&Long Interactive Culture Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền phát hành cho Cong ty Cổ phần Gamota phát hành IP: 203.162.69.36 18+  
176 Công ty VTC Công nghệ và nội dung số Xuất kích 1 Trên thiết bị di động có kết nối Internet 1192/QĐ-
BTTTT
19/7/2017 Hàn Quốc, do Công ty TNHH Red Duck sản xuất và nhượng quyền cho  Công ty VTC Công nghệ và Nội dung Số phát hành tại Việt Nam theo quy định. http://xuatkich.vtcgame.vn. 18+  
177 Công ty TNHH 1618Play Đại chiến Thần ma 1.0 Mạng internet và viễn thông di động 1228/QĐ-BTTTT 26/7/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học phần mềm Leniu Quảng Châu sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH 1618Play phát hành www.dctm.1618play.vn
IP: 103.255.239.197
18+  
178 Công ty TNHH
Nội dung số Nguyên Bảo
Huyết chiến Tam Quốc 1.0 Mạng internet 1229/QĐ-BTTTT 26/7/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Xinjiang Pengyou Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo phát hành www.hctq/360game.vn 18+  
179 Công ty TNHH MYG Boom Bá Online 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động 1230/QĐ-BTTTT 27/7/2017 Từ Việt Nam, do Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Thông tin Giải trí Việt Nam sản xuất và ủy quyên cho Công ty TNHH MYG phát hành. www.boomba.vn
IP: 42.112.16.159; 42.112.16.19; 42.112.16.158
18+  
180 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Tru Tiên kiếm 1.0 Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động 1310/QĐ-BTTTT 09/8/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai Youyan Network Technology Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động phát hành. www.trutienkiem.vn 18+  
181 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh OMG 3Q 1.0 Mạng internet 1313/QĐ-BTTTT 09/8/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Hainam Babeltime Technology Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành. www.omg3q.360game.vn 18+  
182 Công ty Cổ phần Gamota Tru Tiên 3D Mobile 1.0 Mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1343/QĐ-BTTTT 14/8/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Tianjin Yake Interactive Technologies.,Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Perfect Game Speed Company Limted. Công ty Perfect Game Speed Company Limted nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành. IP: 203.162.69.36 18+  
183 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Kiếm linh H5 1.0 Mạng internet 1352/QĐ-BTTTT 15/8/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Fuzhou Dianjin Huyu Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty PalmPhone Information Technology Inc. Công ty PalmPhone Information Technology Inc ủy quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo phát hành. www.kiemlinhh5.talktv.vn 18+  
184 Công ty cổ phần VCCorp Mộng Võ Lâm 1.0 (iOS, Android) Mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động 1357/QĐ-BTTTT 15/8/2017 Công ty Cổ phần trò chơi Emobi sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp được nhượng quyền phát hành. www.sohagame.vn
IP: 123.30.247.112
18+  
185 Công ty cổ phần trực tuyến GOSU Cửu âm truyền kỳ   Mạng internet 1361/QĐ-BTTTT 16/8/2017 Công ty TNHH GiHot sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần trực tuyến GOSU phát hành. www.cuuamtruyenky.vn 18+  
186 Công ty Cổ phần Gamota Thông thiên Tây Du Gamota V1.0 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1364/QĐ-BTTTT 16/8/2017 Công ty Anhui Jiazuo Network Technology Co.Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Công nghệ Modestmoon. Công ty TNHH Công nghệ Modestmoon nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành. www.tienhiep.gamota.com
IP: 203.162.69.36
18+  
187 Công ty Cổ phần Gamota Công thành tam quốc V1.0 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1365/QĐ-BTTTT 16/8/2017 Công ty Zhenjiang Ao You Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Phenix Game Limited. Công ty Phenix Game Limited nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota  www.congthanh.gamota.com
IP: 203.162.69.36
18+  
188 Công ty Cổ phần Gamota Kiếm vũ mobile V1.0 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1366/QĐ-BTTTT 16/8/2017 Công ty Sanghai F-fox Network Technology Co., Ltd. GuangZhou Branch sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Công nghệ Modestmoon. Công ty TNHH Công nghệ Modestmoon nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành. www.kiemvu.gamota.com
IP: 203.162.69.36
18+  
189 Công ty Cổ phần Funtap Đường môn kỳ hiệp 1.0.0 Trên mạng viễn thông di động 1413/QĐ-BTTTT 28/8/2017 Công ty TNHH Công nghệ mạng Hong Guan Thượng Hải sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành. www.duongmonkyhiep.vn
IP: 112.213.95.112
18+  
190 Công ty Cổ phần Funtap Siêu sao đại chiến 1.0 Trên mạng viễn thông di động 1414/QĐ-BTTTT 28/8/2017 Công ty TNHH Công nghệ mạng Fuzhou Yunding sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành www.sieusaodaichien.vn
IP: 112.213.95.112
18+  
191 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Thần Tiên kiếp 1.0 Trên mạng internet 1437/QĐ-BTTTT 30/8/2017 Công ty Hainan Qiyao Interactive Entertainment Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Zhuhai Huanju Interactive Entertainment. Công ty Zhuhai Huanju Interactive Entertainment ủy quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo phát hành www.ttk360game.vn 18+  
192 Công ty cổ phần VCCorp Lục địa huyền bí IOS và Android 1.0 Trên mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1449/QĐ-BTTTT 31/8/2017 Công ty Yeah World Information Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp được nhượng quyền phát hành. www.sohagame.vn
IP: 172.16.13.95
18+  
193 Công ty cổ phần VCCorp Phi long tại thiên IOS và Android 1.0 Trên mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1452/QĐ-BTTTT 31/8/2017 Công ty Xiamen Tengyou Information Technology Co,.Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp được nhượng quyền phát hành www.sohagame.vn
IP: 123.30.247.112
18+  
194 Công ty cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam Game of Dragons 1.0 Trên mạng internet và viễn thông di động  1476/QĐ-BTTTT 01/9/2017 Công ty TNHH Shenzhen Hitalk Era Technology www.gameofdragons.vn 18+  
195 Công ty Cổ phần Giải trí VGG Làng lá mobile 2.0.0.01061 Mạng internet 1489/QĐ-BTTTT 06/9/2017 Công ty Shanghai Youshu Xinxin Keji Youxian Gongsi sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Giải trí VGG phát hành www.naruto.choi.vn 18+  
196 Công ty Cổ phần Giải trí VGG One Piece Đại chiến 201705101115 Mạng internet 1490/QĐ-BTTTT 06/9/2017 Công ty Shanghai Youshu Xinxin Keji Youxian Gongsi sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Giải trí VGG phát hành www.op.choi.vn 12+  
197 Công ty Cổ phần Giải trí VGG Bảy viên ngọc rồng web 810.0 Mạng internet 1491/QĐ-BTTTT 06/9/2017 Công ty Shanghai Youshu Xinxin Keji Youxian Gongsi sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Giải trí VGG phát hành www.db.choi.vn 12+  
198 Công ty Cổ phần Gamota Hiệp khách V.1.0 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1510/QĐ-BTTTT 07/9/2017 Công ty HongKong Windplay Entertainment Limited sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Mobvista international Technology Limited. Công ty Mobvista international Technology Limited nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành www.hiepkhach.gamota.com 18+  
199 Công ty Cổ phần Gamota Tiên nghịch V.1.0 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1511/QĐ-BTTTT 07/9/2017 Công ty TNHH Công nghệ thông tin Guang Ngu Quảng Châu sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Công nghệ quốc tế Nobvista. Công ty TNHH Công nghệ quốc tế Nobvista ủy quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành www.tiennghich.mobi 18+  
200 Công ty Cổ phần Gamota Tiên kiếm kỳ duyên V.1.0 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1512/QĐ-BTTTT 07/9/2017 Công ty Guangdong Q-dazzle Network Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Mobvista international Technology Limited. Công ty Mobvista international Technology Limited nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành www.tienkiemkyduyen.gamota.com 18+  
201 Công ty Cổ phần Gamota Nhật ký tình yêu V.1.0 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1513/QĐ-BTTTT 07/9/2017 Công ty Shanghai FunToy Network Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành www.love.gamota.vn 18+  
202 Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến Vĩnh Xuân Vương tọa chiến tranh V.1.0 Trên mạng internet và mạng viễn thông di động 1514/QĐ-BTTTT 07/9/2017 Công ty hữu hạn công nghệ mạng Quang Du - Hạ Môn sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Vĩnh Xuân phát hành www.w4k.slg.vn 12+  
203 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Au Mobi 1.0.0 Mạng internet 1582/QĐ-BTTTT 22/9/2017 Công ty Shanghai Nineyou Interactive Community and Media Co.,Ltd và Công ty LingGame Network Technology (Beijing) Co.,Ltd đồng sản xuất, sở hữu và ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành www.aumobi.vn 18+  
204 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Bida đỏ   Trên mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1592/QĐ-BTTTT 25/9/2017 Từ Việt Nam, do Công ty TNHH MTV Tùng Vân sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ Đô.Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ Đô ủy quyền cho Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động phát hành.  www.bidado.vn 18+  
205 Công ty Cổ phần VNG Phàm Nhân Tu Tiên 1.0 Mạng internet 1593/QĐ-BTTTT 25/9/2017 Từ Trung Quốc, do Công ty Beijing Zeus Interactive Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Anyfun Game (Shenzhen) Co.,Ltd. Công ty Anyfun Game (Shenzhen) Co.,Ltd ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành www.pntt.talktv.vn 18+  
206 Công ty Cổ phần Gamota Torchlight Mobile V.1.0 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1642/QĐ-BTTTT 02/10/2017 Công ty TNHH Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Le Xiao You Trùng Khánh sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành www.torchlight.gamota.com 18+  
207 Công ty Cổ phần
VCCorp
Kỵ Sĩ rồng V.1.0 Trên mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1689/QĐ-BTTTT 10/10/2017 Công ty Jun Hai Network Technology Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp phát hành www.kysirong.vn
IP: 123.30.247.112
18+  
208 Công ty cổ phần VCCorp Công thành chiến V.1.0 Trên mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1691/QĐ-BTTTT 10/10/2017 Công ty Beijing Xunshanhu Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp phát hành www.sohagame.vn
IP: 123.30.247.112
18+  
209 Công ty cổ phần VCCorp Nữ hoàng thời trang V.1.0 Trên mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1692/QĐ-BTTTT 10/10/2017 Công ty Beijing Mumudeng Network Science and Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp phát hành www.nuhoangthoitrang.vn
IP: 123.30.247.112
18+  
210 Công ty cổ phần VCCorp Ngự kiếm phi thiên Phiên bản trên iOS và Andriod 1.0 Trên mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1720/QĐ-BTTTT 11/10/2017 Công ty Xiazhigu Technology sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp phát hành www.ngukiemphithien.vn
IP: 123.30.247.112
18+  
211 Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Thiên Bình Bum Bum V.1.0 Mạng internet 1727/QĐ-BTTTT 12/10/2017 Công ty Shenzen Seventh Road Technology Co.,Ltd sản xuất, nhượng quyền cho Công ty Garena Online Private Limited. Công ty Garena Online Private Limited nhượng quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Thiên Bình phát hành www.bumbum.vn 12+  
212 Công ty TNHH 1618Play Anh hùng võ lâm V.1.0 Mạng internet và viễn thông di động 1728/QĐ-BTTTT 12/10/2017 Công ty TNHH Fengzhili Tô Châu sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH 1618Play phát hành www.ahvl.1619play.vn
IP: 103.255.239.193
18+  
213 Công ty Cổ phần VNG Mu Online web 1.0 Mạng internet 1729/QĐ-BTTTT 12/10/2017 Công ty Shanghai Taren Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành www.muonline.360game.vn 18+  
214 Công ty cổ phần VCCorp Võ thánh Phiên bản trên iOS và Andriod 1.0 Trên mạng internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 1730/QĐ-BTTTT 12/10/2017 Công ty Shengzhen Haoxin Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho công ty Cổ phần VCCorp phát hành www.vothanh.vn
IP: 123.30.247.112
18+  
215 Công ty Cổ phần
Gamota
Thiên hạ 3D V.1.0 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1770/QĐ-BTTTT 18/10/2017 Công ty TNHH Net Võng Dịch (Hàng Châu) sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành www.thienha3d.gamota.com
IP: 203.162.69.36
18+  
216 Công ty Cổ phần Tiêu điểm Việt Nam Bleach online V.1.0 Trên mạng internet 1774/QĐ-BTTTT 18/10/2017 Công ty TNHH Mạng lưới Công nghệ Qianlongxincheng (Thượng Hải) sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Tiêu điểm Việt Nam www.bleach.vn 18+  
217 Công ty Cổ phần
Gamota
Dream world 3D V3.14 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1778/QĐ-BTTTT 18/10/2017 Công ty Guang Dong Liwei Network Technology Co.,Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota www.dreamworld.gamota.com 18+  
218 Công ty Cổ phần
Gamota
Kiếm đạo phong vân V1.0.1 Trên mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1779/QĐ-BTTTT 18/10/2017 Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Hainan Yuanyou sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Công nghệ Modestmoon.Công ty TNHH Công nghệ Modestmoon ủy quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành www.kiemdaophongvan.
gamota.com
18+  
219 Công ty Cổ phần phần mềm Hy vọng MU Origin-VN 1.4 Trên mạng internet và mạng viễn thông di động 1781/QĐ-BTTTT 18/10/2017 Công ty TNHH Công nghệ mạng Tianmashikong Bắc Kinh sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Công nghệ Nettied.
Công ty TNHH Công nghệ Nettied nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Phần mềm Hy vọng phát hành
www.muorigin.com
IP: 123.30.177.178
18+  
220 Công ty Cổ phần
trò chơi Vega
Chiến thần Mobile V1.0.0 Mạng internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động qua thiết bị di động cầm tay 1935/QĐ-BTTTT 09/11/2017 Công ty TNHH mạng lưới YouJi Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí tương tác và Công nghệ thông tin YouJi Thượng Hải.
Công ty TNHH Giải trí tương tác và Công nghệ thông tin YouJi Thượng Hải ủy quyền cho Công ty Cổ phần Trò chơi Vega phát hành.
www.chienthan.gaba.vn
IP: 123.31.25.88
18+  
221 Công ty Cổ phần
 Funtap
Thú vương đại chiến V1.0 Mạng viễn thông di động 1936/QĐ-BTTTT 09/11/2017 Công ty TNHH Công nghệ Thông tin
Tianji Hàng Châu sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành.
www.thuvuongdaichien.vn
IP: 112.213.95.112
18+  
222 Công ty Cổ phần
 Funtap
Thợ săn linh hồn V1.0 Mạng viễn thông di động 1937/QĐ-BTTTT 09/11/2017 Công ty TNHH Công nghệ thông tin Jimei Thượng Hải sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành. www.thosanlinhhon.vn
IP: 112.213.95.112
18+  
223 Công ty TNHH MYG Hiệp khách giang hồ 1.0.1 Mạng Internet và viễn thông di động 1938/QĐ-BTTTT 09/11/2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Double Việt Nam sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH MYG phát hành. www.hkgh.myg.vn
IP: 123.30.245.16
123.30.245.21
18+  
224 Công ty cổ phần VCCorp Đại Minh Chủ   Mạng internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động qua thiết bị di động cầm tay 1939/QĐ-BTTTT 09/11/2017 Công ty Cổ phần trò chơi Hiker (trước là Công ty Cổ phần trò chơi Emobi) sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp phát hành. www.minhchu.sohagame.vn
IP: 103.56.159.235
12+  
225 Công ty cổ phần VCCorp Ngộ Không truyền kỳ V1.0 Mạng internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động qua thiết bị di động cầm tay 1940/QĐ-BTTTT 09/11/2017 Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật không giới hạn Cube-Beijing (Beijing Moofun Infinite Technology Co.,Ltd) sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp phát hành. www.ngokhong.sohagame.vn
IP: 172.16.13.95
18+  
226 Công ty cổ phần VCCorp Cửu dương thần công V1.0 Mạng internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động qua thiết bị di động cầm tay 1941/QĐ-BTTTT 09/11/2017 Công ty Guangzhou Youai Network
Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp phát hành.
www.cuuduong.vn
IP: 123.30.247.112
18+  
227 Công ty TNHH Dịch vụ phần mềm Bình Minh Âm dương sư 1.0.0 Mạng internet 1955/QĐ-BTTTT 10/11/2017 Công ty NetEase (Hangzhou) Network Co.,Ltd, sản xuất, nhượng quyền cho Công ty Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited. Công ty Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited nhượng quyền cho Công ty Garena Online Private Limited. Công ty Garena Online Private Limited nhượng quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Bình Minh phát hành. www.amduongsu.vn 18+  
228 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo Tây du chi lộ 1.0 Mạng internet 1967/QĐ-BTTTT 13/11/2017 Công ty Shenzhen Bego Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo phát hành. www.taydu.360game.vn 18+  
229 Công ty Cổ phần VCCorp Ngạo kiếm   Mạng internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động qua thiết bị di động cầm tay 1968/QĐ-BTTTT 13/11/2017 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật thông tin Xuegu-Shanghai (Shanghai Snow Swan Information&Technology Co.,Ltd) sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp phá hành. www.ngaokiem.sohagame.vn
IP: 172.16.222.56
18+  
230 Công ty Cổ phần VCCorp Đông tà tây độc   Mạng internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động qua thiết bị di động cầm tay 1969/QĐ-BTTTT 13/11/2017 Công ty Shenzen Playmore Network Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp phát hành. www.dongtataydoc.vn
IP: 172.16.17.235
18+  
231 Công ty Cổ phần VCCorp Bem bem   Mạng internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động qua thiết bị di động cầm tay 1970/QĐ-BTTTT 13/11/2017 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Qiangxing Chengdu (Chengdu Tsixi Corporation) sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp phát hành. www.bem2.vn
IP: 172.16.17.235
12+  
232 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo 360Mobi Ngôi sao bộ lạc 1.0 Mạng internet 1971/QĐ-BTTTT 13/11/2017 Công ty Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Electronic Soul Interaction Entertainment (Hong Kong) Co.,Ltd.Công ty Electronic Soul Interaction Entertainment (Hong Kong) Co.,Ltd ủy quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo phát hảnh. www.bolac.360mobi.vn 12+  
233 Công ty Cổ phần Gamota Truyền thuyết rồng 3D V1.1 Mạng internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 1980/QĐ-BTTTT 13/11/2017 Công ty TNHH Công nghệ mạng Khorgos Luoya sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Công nghệ giải trí Linekong.Công ty TNHH Công nghệ giải trí Linekong nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành. www.daybreak.gamota.com 18+  
234 Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động Quân đoàn huyền thoại V1.0 Mạng internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động qua thiết bị di động cầm tay 2096/QĐ-BTTTT 22/11/2017 Công ty Tnyoo Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động phát hành. www.quandoan.com.vn 18+  
235 Công ty cổ phần Giải trí di động Hiệp khách giang
 hồ-Mem
V1.0 Mạng internet, viễn thông di động 2200/QĐ-BTTTT 01/12/2017 Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Danh Thông Giang Tô sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Công nghệ thông tin Bác Đạt Giang Đại Nam Kinh.Công ty TNHH Công nghệ thông tin Bác Đạt Giang Đại Nam Kinh ủy quyền cho Công ty Cổ phần ME di động phát hành. www.hkgh.mobo.vn
IP: 203.162.79.64/26, 203.162.79.0/26. 203.162.59.128/27, 203.162.56.128/26, 123.30.140.160/27,
18+  
236 Công ty Cổ phần VGP Võ lâm tuyệt kỹ
(Võ lâm thiên hạ Mobile)
1.0 Mạng internet, viễn thông di động 2222/QĐ-BTTTT
(1245/QĐ-BTTTT)
04/12/2017
(26/72/2018)
Công ty Beijing Tianqu Hudong Technology Development Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Tianqu Interactive (Hainan) Internet Co.,Ltd. Công tyTianqu Interactive (Hainan) Internet Co.,Ltd ủy quyền cho Công ty VGP phát hành
 
www.vltk.vgpjsc.vn
(www.vlth.vgpjsc.vn) 
18+ thay đổi tên gọi trò chơi
237 Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh Võ thần PK 1.5 Mạng internet 2223/QĐ-BTTTT 04/12/2017 Công ty Shanghai Aurora Information Technology Co., Ltd sản xuất ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành www.vtpk.360game.vn 18+  
238 Công ty Cổ phần VNG Đại đường võ lâm 1.0.0 Mạng internet 2235/QĐ-BTTTT 05/12/2017 Công ty NetEase (Hangzhou) Network Co.,Ltd, sản xuất, ủy quyền cho Công ty Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited. Công ty Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành www.ddvl.talktv.vn 18+  
239 Công ty TNHH MYG Đả tam quốc 1.0.1 Mạng internet, viễn thông di động 2237/QĐ-BTTTT 05/12/2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Thông tin Giải trí Việt Nam sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH MYG phát hành www.datamquoc.com
IP: 42.112.16.159, 42.112.16.19. 42.112.16.158
12+  
240 Công ty TNHH 1618PLAY  Lục giới tranh bá V1.0 Mạng Internet
 và viễn thông               di động.
2235/QĐ-BTTTT 14/12/2017 Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật
YouYan Thượng Hải sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH 1618Play phát hành 
6.2. Địa chỉ tên miền: http://lgtb.1618play.vn. 
6.3. Địa chỉ IP khi cung cấp trên mạng viễn thông di động: 103.255.239.244.
18+  
241 Công ty CP VGP  Tam quốc phán xử 1 Mạng Internet
 và mạng viễn thông di động.
2253/QĐ-BTTTT   07/12/2017 Trung Quốc, do Công ty TNHH
 Truyền thông văn hóa LeiMing Thượng Hải sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần VGP phát hành 
http://tamquocphanxu.vn.  18+  
242 Công ty CP VGP Chí Tôn Võ Lâm 1 Mạng Internet
 và mạng viễn thông di động.
2254/QĐ-BTTTT  07/12/2017 Trung Quốc, do Công ty TNHH
kỹ thuật trực tuyến Diệu Nguyệt Quảng Châu sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần VGP phát hành 
http://volam.vgpjsc.vn.  18+  
243 Công ty CP VGP Thông Thiên Mobile 1 Mạng Internet
 và mạng viễn thông di động.
2255/QĐ-BTTTT   07/12/2017 Trung Quốc, do Công ty Shanghai
 Yanyou Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần VGP phát hành 
http://thongthien.vgpjsc.vn 18+  
244 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Vua Trò chơi
(Yugi H5)
1 Mạng Internet 2326//QĐ-BTTTT
(903/QĐ-BTTTT)
14/12/2017
(13/6/2018)
Trung Quốc, do Công ty
 Wuhan Nox Information Technology Co. Ltd sản xuất ủy quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo phát hành 
http://yugi.360game.vn. 12+  Thay tên gọi trò chơi
245 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo  Huấn Long 1 Mạng Internet 2327/QĐ-BTTTT 14/12/2017 Trung Quốc, do Công ty Chengdu Moling Science and Technology Co., Ltd sản xuất ủy quyền cho Công ty L.Y INTERACTIVE. Công ty L.Y INTERACTIVE ủy quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo http://huanlong.360game.vn. 18+  
246 Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Thiên Bình  Trò chơi sinh tồn V1.0.0 Mạng Internet 2361/QĐ-BTTTT 21/12/2017 Trung Quốc, do Công ty
Garena Online Private Limited sản xuất, nhượng quyền cho Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Thiên Bình phát hành 
www.trochoisinhton.vn 18+  
247 Công ty cổ phần VCCORP  Độc Cô Cầu Bại V1.0 Mạng Internet
và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay
2378/QĐ-BTTTT 22/12/2017 Trung Quốc, do Công ty TNHH  Kỹ thuật mạng Baba Liusi-Tianjin sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần VCCORP phát hành  Địa chỉ tên miền: http://docco.vn.
Địa chỉ IP: 123.30.247.112.
18+  
248 Công ty cổ phần VCCORP  Phàm Nhân Tu Tiên V1.0 Mạng Internet
và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay
2379/QĐ-BTTTT 22/12/2017 Trung Quốc, do Công ty
TNHH Khoa học Kỹ thuật Xia Zhi Gu-Shenzhen sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần VCCORP phát hành
Địa chỉ tên miền: http://phamnhantutien.vn.
6.3. Địa chỉ IP: 103.27.63.56.
18+  
249 Công ty cổ phần Trò chơi Vega  Hero Đại chiến V1.00 trên mạng
 Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay
2434/QĐ-BTTTT 29/12/2017 Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ Huyền Tinh Thành Đô sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi Vega phát hành Địa chỉ tên miền: http://hero.gaba.vn.
6.3. Địa chỉ IP: 123.31.25.88.
6.4. Kênh phân phối trò chơi: Sohagame, Zingme, 360game, VTCgame, Mwork, Tinh Vân, Eway, Appota, Viettel.
18+  
250 Công ty cổ phần VNG  GunBoundM-VNG V1.0 Mạng Internet  2439/QĐ-BTTTT 29/12/2017 Hàn Quốc, do Công ty
 DargomStudio Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành
http://GunBoundM.vn.   12+  
251 Công ty VTC
 Công nghệ và nội dung số
FF Racing
- Đua Xe địa hình
1 Mạng Internet  2440/GP-BTTTT 29/12/2017 Trung Quốc, do Công ty
 TNHH Công nghệ mạng Fudong Trấn Giang sản xuất và nhượng quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành
http://ff.vtcgame.vn

Địa chỉ IP: 117.103.207.173; 117.103.207.174; 117.103.207.175; 117.103.207.176; 117.103.207.177; 117.103.207.178.
12+  
252 Công ty cổ phần Trò chơi Vega  Thợ Săn X V1.0 trên mạng
 Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay
2449/QĐ-BTTTT 29/12/2017 Trung Quốc, do Công ty
TNHH công nghệ PalmJoys Thành Đô sản xuất và nhượng quyền cho Công ty cổ phần Trò chơi Vega phát hành
Địa chỉ tên miền: http://thosanx.gaba.vn.
6.3. Địa chỉ IP: 123.31.25.88.
6.4. Kênh phân phối trò chơi: Sohagame, Zingme, 360game, VTCgame, Mwork, Tinh Vân, Eway, Appota, Viettel
18+  
2018
253 Cty TNHH Dầu Tư Bảo Ninh Bắn Tiên cá 1.0.0 Mạng viễn thông và VT  di động 21/QĐ-BTTTT 9/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ VN, do Cty TNHH DV TT Hoàng Linh SX và ủy quyền cho Cty TNHH Đầu tư Bảo Ninh phát hành. www.bancavui.vn 18+  
254 Cty CP TT CMN Việt Nam INUYASHA 1.1 Mạng viễn thông và VT  di động 26/QĐ-BTTTT 11/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Chengdu Moqi Entertaiment Technology sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Shanghai Moonwalk Game Network. Công ty TNHH Shanghai Moonwalk Game Network nhượng quyền cho Công ty TNHH Sun Rising Development Limited. Công ty TNHH Sun Rising Development Limited nhượng quyền cho Công ty Cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam phát hành  http://inuyasha.vn.  18+  
255 Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh Big Fish 1.1 Mạng Internet 29/QĐ-BTTTT 11//1/2018 Trung Quốc, do Công ty Beijing Combustion Network Co., Ltd. sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh được quyền khai thác trò chơi tại Việt Nam.     http://bigfish.talktv.vn.  00+  
256 Cty TNHH Nguyên Bảo 360MOBI ngôi sao bóng đa 1.0 Mạng Internet 30/QĐ-BTTTT 11//1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Capstone Gaming sản xuất và ủy quyền cho Công ty Hu Ai Hu Dong (Beijing) Technology Co. Ltd. Công ty Hu Ai Hu Dong (Beijing) Technology Co. Ltd ủy quyền cho Công ty Hoolai Game Limited. Công ty Hoolai Game Limited ủy quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo phát hành trò chơi này tại Việt Nam  http://bongda.360mobi.vn. 00+  
257 Cty CP Giải trisw và TT Điện tử VN Sân cỏ huyền thoại V1.0.0 VT  di động và Mạng Internet 33/QĐ-BTTTT 12/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, do Cty Electronic Arts Inc SX và nhượng quyền phát hành cho Cty Ganera Online Private Lkimited.Cty Ganera Online Private Lkimited nhượng quyền cho Cty CP TT điện tử Vn phát hahf tại VN. http://fifaaonline4.com.vn 18+  
258 Cty CP Gamota Phá Thiên Nhất Kiếm V1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 34/QĐ-BTTTT 12/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty U1 Game Digital Entertaiment (Hồng Kông) Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.phathien.gamota.com  18+  
259 Cty CP Gamota Anh Hùng xạ điêu V1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 35/QĐ-BTTTT 12/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Hồng Kông, do Cty Pecfect Game Speed Company Limited ủy quyền. Cty Pecfect Game Speed Company Limited ủy quyền ủy quyên cho cty CP Gamota phát hành tại VN www.ahxd.gamota.vn 18+  
260 Cty CP Gamota Tần kiếm
(Thiên Long Kiếm)
V1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 36/QĐ-BTTTT
(913/QĐ-BTTTT)
12/1/2018
(14/6/2018)
Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ Chengdu Yomoon sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Công nghệ Modestmoon. Công ty TNHH Công nghệ Modestmoon ủy quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.tankiem.gamota.com
(tlk.gamota.vn) 
18+ Thay đổi tên gọi trò chơi
261 Cty CP VNG Sở kiều 1.0 Mạng Internet 37/QĐ-BTTTT 12/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Kashipengfei Network Science and Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://sokieu.360game.vn.  18+  
262 Cty CP VNG Đấu Tiên Đài 1.0 Mạng Internet 61/QĐ-BTTTT 18/1/2018 Có Nguồn gốc từ Trung Quốc, do Cty Beijing Amazing Technology Co., Ltd SX và ủy quyền cho Ty CP VNG phát hành tại VN. http://dtd.360game.vn 18+  
263 Cty CP VGP Tào tháo PK 1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 66/QĐ-BTTTT 22/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Beijing Tianqu Hudong sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Tianqu Touchjoy Tech (Cheng Mai). Công ty TNHH Tianqu Touchjoy Tech (Cheng Mai) ủy quyền cho Công ty cổ phần VGP phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://taothaopk.vn.  18+  
264 Cty CP VGP Học Viện thú cưng 1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 67/QĐ-BTTTT 22/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Hangzhou DolojoyNetwork Technology Co.,Ltd (Công ty TNHH Công nghệ mạng Dolojoy Hàng Châu) sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần VGP phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://hocvienthucung.vn.  18+  
265 Cty CP VGP Liên quan Manga 1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 68/QĐ-BTTTT 22/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Shangrao Heyou one Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VGP phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://lienquanmanga.vn 18+  
266 Cty CP TT CMN Việt Nam Cửu thiên phong thần 1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 73/QĐ-BTTTT 23/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Shenzhen Eone Network Technology Co., Ltd thành phố Thẩm Quyến sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần trực tuyến CMN Việt Nam phát hành trò chơi này tại Việt Nam theo quy định hiện hành. http://cuuthienphongthan.vn. 18+  
267 Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh Manga5 1.0 Trên mạng Internet  87/QĐ-BTTTT 25/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Jiangyin Bairun Network Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho  Công ty Shanghai Bigger Network Technology Co., Ltd. Công ty Shanghai Bigger Network Technology Co., Ltd ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://mangah5.360game.vn. 18+  
268 Cty CP VNG 2 cá 1.0.0 Trên mạng Internet  88/QĐ-BTTTT 25/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Guilin Ligang Network Technology Company Limited sản xuất và ủy quyền cho  Công ty Cổ phần VNG phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://2ca.vn.  12+  
269 Cty CP Funtap Ngạo kiếm kỳ duyên V1.0 Mạng viễn thông di động. 99/QĐ-BTTTT 26/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ thông tin Teng Ding Hải Nam sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần Funtap phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://ngaokiemkyduyen.vn.  18+  
270 Cty CP Funtap Đấu trường Haki V1.0 Mạng viễn thông di động. 100/QĐ-BTTTT 26/1/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Giải trí T Game sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần Funtap phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://dautruonghaki.vn. 18+  
271 Cty CP VCCorp Chiến kị tiên phong   Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 143/QĐ-BTTTT 2/2/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Cokutau Information Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCORP phát hành tại Việt Nam theo quy định. https://chienky.vn. 18+  
272 Cty CP Funtap Vua Triệu hồi 1.0.0 Mạng viễn thông di động. 150/QĐ-BTTTT 8/2/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ mạng Shijiu Quảng Châu sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://vuatrieuhoi.vn 18+  
273 Cty CP Bạch Tuộc số Tam Quốc tướng   Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 203/QĐ-BTTTT 9/2/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty Cổ phần Bạch Tuộc Số sản xuất và phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://bachtuocso.vn. 18+  
274 Công ty Cổ phần VGP 3QVL-Vua Tam Quốc GO 1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 205/QĐ-BTTTT 9/2/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Beijing Tengqu Huyu Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VGP phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://3qvl.vn.  18+  
275 Công ty TNHH Nội dung Số Nguyên Bảo Rules Of Survival 1.0 Trên mạng Internet  206/QĐ-BTTTT 9/2/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty NetEase (Hangzhou) Network Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited. Công ty Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited ủy quyền Công ty TNHH Nội dung Số Nguyên Bảo phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://ros.com.vn. 18+  
276 Công ty cổ phần Funtap Tiệm Bánh Hoàng Tử  1.0 Mạng viễn thông di động. 228/QĐ-BTTTT 12/2/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Hàn Quốc, do Tập đoàn Nok Nok sản xuất và ủy quyền cho Công ty cổ phần Funtap phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://tiembanhhoangtu.vn. 00+  
277 Cty CP VCCorp Hải tặc bóng đêm 1.2.2 Trên mạng Internet quaviễn thông di động qua thiết bị di động cầm tay 232/QĐ-BTTTT 12/2/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty Cổ phần VCCORP sản xuất và phát hành tại Việt Nam theo quy định. https://haitacbongdem.vn.  18+  
278 Công ty TNHH Công nghệ Kỹ thuật và Dịch vụ trực tuyến TPC Thợ săn cá 1.0.0 Trên mạng Internet  237/QĐ-BTTTT 13/2/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật và dịch vụ trực tuyến TPC sản xuất và phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://thosanca.vn.  18+  
279 Cty TNHH 1618Play Kiếm khách Giang hồ V1.0 Mạng Internet và viễn thông               di động. 285/QĐ-BTTTT 5/3/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật Youchao Thượng Hải sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH 1618Play phát hành trò chơi tại Việt Nam  http://kkgh.1618play.vn 18+  
280 Cty CP VNG Vạn Kiếm 1.0 Trên mạng Internet  286/QĐ-BTTTT 5/3/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Xiamen Dahei Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Gemen Technology Co., Ltd. Công ty Gemen Technology Co., Ltd ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://vk.360game.vn.  18+  
281 Cty TNHH NDS Nguyên Bảo 360Mobi Cờ tỷ phú 1.0 Trên mạng Internet  287/QĐ-BTTTT 5/3/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty   Netmarble N2 Inc., sản xuất và ủy quyền cho Công ty Netmarble Games Corporation. Công ty Netmarble Games Corporation ủy quyền cho Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://cotyphu.360mobi.vn.  00+  
282 Công ty TNHH Dịch vụ trực tuyến Hoàng Linh Săn rồng vàng 1.0.0 Trên mạng Internet và mạng viễn thông di động 315/QĐ-BTTTT 8/3/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty TNHH Dịch vụ trực tuyến Hoàng Linh sản xuất và phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://sanrongvang.vn.  18+  
283 Cty CP VCCorp Vô địch tam quốc    Trên mạng Internet quaviễn thông di động qua thiết bị di động cầm tay 389/QĐ-BTTTT 20/3/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty HongKong Zhong You Network Technology Co., Limited sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCORP phát hành tại Việt Nam  https://vodichtamquoc.vn 18+  
284 Cty CP VCCorp Manga Go V1.0 Trên mạng Internet quaviễn thông di động qua thiết bị di động cầm tay 429/QĐ-BTTTT 29/3/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Shansu Software Devolopment Co., Ltd. sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCORP phát hành tại Việt Nam  https://mangago.vn.   18+  
285 Công ty Cổ phần Trò chơi Vega  Luận kiếm giang hồ V1.0 Trên mạng Internet quaviễn thông di động qua thiết bị di động cầm tay 434/QĐ-BTTTT 29/3/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ mạng HongQu Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Trò chơi Vega phát hành tại Việt Nam http://luankiem.gaba.vn. 18+  
286 Công ty TNHH Truyền Thông Minh Phương Thịnh  360Mobi Kiếm Khách 1.0 Mạng Internet 435/QĐ-BTTTT 29/3/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Beijing Magic Universe Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam www.kiemkhach.360mobi.vn. 18+  
287 Cty CP VNG Cửu âm 3D 1.0 Trên mạng Internet  453/QĐ-BTTTT 2/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Suzhou Snail Digital Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho cho Công ty Cổ phần VNG phát hành trò chơi này tại Việt Nam http://cuuam3d.talktv.vn.  18+  
288 Cty CP VNG Kiếm khách VNG 1.0 Trên mạng Internet  454/QĐ-BTTTT 2/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Guangzhou Ruiyu Network Science & Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Zhuhai Huanju Interactive Entertainment Technology Co., Ltd. Công ty Zhuhai Huanju Interactive Entertainment Technology Co., Ltd ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://kk.360game.vn. 18+  
289 Cty TNHH Teamobi SGN Cuộc đua bất tận 1.0.0 Mạng Internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 458/QĐ-BTTTT 2/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do người Việt Nam sản xuất, Công ty TNHH TEAMOBI được ủy quyền phát hành tại Việt Nam  http://anhhung.teamobi.com.vn 12+  
290 Công ty Cổ phần Giải trí YGame  A Tào Đứng Lại 2.0 Mạng Internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 459/QĐ-BTTTT 2/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ mạng Xiamen Coolgame sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Giải trí YGame phát hành tại Việt Nam  http://atao.ygame.vn. 18+  
291 Công ty TNHH Châu Á Mềm  Loong Online V.1 Trên mạng Internet và mạng viễn thông  460/QĐ-BTTTT 2/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai Dacheng Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Hex Entertainment Pte LTD. Công ty Hex Entertainment Pte LTD nhượng quyền cho Công ty TNHH Châu Á Mềm phát hành tại Việt Nam  http://loong.vn, www.long.playpark.vn.  18+  
292 Cty CP VCCorp Võ Lâm anh hùng truyện   Mạng Internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 487/QĐ-BTTTT 5/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty Cổ phần VCCORP sản xuất và phát hành tại Việt Nam theo quy định. https://volam.sohagame.vn 18+  
293 Công ty Cổ phần Trò chơi Vega  Bá đạo 3Q V1.01 Mạng Internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 520/QĐ-BTTTT 10/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ Lerun Bắc Kinh sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Trò chơi Vega phát hành tại Việt Nam  http://3q.gaba.vn. 18+  
294 Công ty cổ phần Gamota Chân Long Thiên Tử V1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 521/QĐ-BTTTT 10/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Jun Hai Network Limited sản xuất và ủy quyền cho Công ty Sky Entertainment Network Limited. Công ty Sky Entertainment Network Limited ủy quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành trò chơi tại Việt Nam www.cltt.gamota.com 18+  
295 Công ty Cổ phần Funtap  Haki tối thượng 1.0 Mạng viễn thông di động. 561/QĐ-BTTTT 19/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty Cổ phần công nghệ Double Việt Nam sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành trò chơi này tại Việt Nam http://hakitoithuong.vn 18+  
296 Công ty Cổ phần Funtap  Hoành tảo tam quốc V1.0 Mạng viễn thông di động. 562/QĐ-BTTTT 19/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Cổ phần công nghệ mạng Legend of Warrior Bắc Kinh sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành trò chơi này tại Việt Nam http://hoanhtaotamquoc.vn.    18+  
297 Công ty Cổ phần Funtap  Vua tam quốc V2.0 Mạng viễn thông di động. 563/QĐ-BTTTT 19/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ thông tin Youai Star Thượng Hải sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://vuatamquoc.vn. 18+  
298 Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh Bóng rổ Mobi 1.0.0 Trên mạng Internet  570/QĐ-BTTTT 20/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Chengdu Lemanduo Science & Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam www.brmobi.vn 00+  
299 Cty CP VNG Ngạo kiếm H5 1.0 Trên mạng Internet  571/QĐ-BTTTT 20/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Fuzhou Dianjin Huyu Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Shanghai Yaoyu Network Technology Co., Ltd. Công ty Shanghai Yaoyu Network Technology Co., Ltd ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://h5.360game.vn/apps/ngaokiemh5 18+  
300 Cty TNHH Giải trí Long Đỉnh Big city H5 3.0 Trên mạng Internet  572/QĐ-BTTTT 20/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Shanghai Yaoyu Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam. www.tcbigcityh5.talktv.vn.  12+  
301 Công ty TNHH Giải trí N9  Chúa nhẫn truyền kỳ V0.01 Trên mạng Internet  573/QĐ-BTTTT 20/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Guangzhou Txitech Software Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty NOX Games Co., Ltd (Hàn Quốc) phát hành trên phạm vi toàn cầu. Công ty NOX Games Co., Ltd (Hàn Quốc) ủy quyền cho Công ty TNHH Giải trí N9 phát hành trò chơi này tại Việt Nam  http://bl.noxvn.com. 18+  
302 Công ty Cổ phần Giải trí YGame  Phi tiên Mobile 1.0 Mạng Internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 574/QĐ-BTTTT 20/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ mạng Du Nhạn Thượng Hải sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Giải trí YGame phát hành tại Việt Nam http://phitien.ygame.vn 18+  
303 Cty TNHH Đầu Tư Bảo Ninh Rồng Chiến 1.0.0 Mạng Internet và viễn thông di động 575/QĐ-BTTTT 20/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty TNHH công nghệ kỹ thuật và dịch vụ trực tuyến TPC sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Đầu tư Bảo Ninh phát hành trò chơi tại Việt Nam www.rongchien.vn 18+  
304 Công ty Cổ phần ASM  Vĩnh Hằng kỷ nguyên V2.0 Mạng Internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay 576/QĐ-BTTTT 20/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ giải trí tương tác 37 Quảng Châu (trước đây là Công ty TNHH công nghệ mạng Rạng Đông Quảng Châu) sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH công nghệ mạng lưới G-Mei. Công ty TNHH công nghệ mạng lưới G-Mei ủy quyền cho Công ty Cổ phần ASM Việt Nam phát hành tại Việt Nam http://vgm.vn. 18+  
305 Cty CP Gamota Ngạo thiên Mobile V1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 577/QĐ-BTTTT 20/4/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai F-fox Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Shanghai L-fox Network Technology Co., Ltd Guangzhou Branch. Công ty Shanghai L-fox Network Technology Co., Ltd Guangzhou Branch ủy quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.ngaothien.gamota.com 18+  
306 Cty CP VNG Arale 1.0 Mạng Internet 661/QĐ-BTTTT 8/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Guangzhou Leiyu Infomation Technoloy Co., Ltd  sản xuất và ủy quyền cho Công ty Game Hollywood Hong Kong Limited. Công ty Game Hollywood Hong Kong Limited ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://arale.zing.vn.  12+  
307 Cty CP VTC trực tuyến  Lineage 2: Huyền Thoại Trở Lại VNVTC001 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 723/QĐ-BTTTT 15/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Hàn Quốc, do Công ty Netmarble Neo Inc sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến phát hành trò chơi tại Việt Nam. http://lineage2.goplay.vn. 18+  
308 Cty CP Funtap Kinh điển tam quốc V1.0 Mạng viễn thông di động. 724/QĐ-BTTTT 15/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ Huyusoft Thành Đô sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://kinhdientamquoc.vn.  18+  
309 Cty CP VTC DV di động Ma kiếm sinh tử V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 734/QĐ-BTTTT 16/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Xiazhigu Technology sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.makiem.splay.vn, www.makiem.vn và www.makiemsinhtuky.vn.    18+  
310 Cty CP Gamota Đấu Trường Vainglory V2.11 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động 735/QĐ-BTTTT 16/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, do Công ty Super Evil Megacorp sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.vainglory.gamota.com 18+  
311 Cty TNHH SoHa Siêu thần chiếu tướng V1.00 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 740/QĐ-BTTTT 17/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Aiyou Guangzhou Information Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam www.sieuthanchientuong.vn 18+  
312 Cty TNHH SoHa Tam quốc quần hùng truyên V1.00 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 760/QĐ-BTTTT 18/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Aiyou Guangzhou Information Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.sieuthanchientuong.vn 18+  
313 Cty CP VNG Trường Sinh Quyết 1.0 Mạng Internet 761/QĐ-BTTTT 18/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Tinagame Technoloy Co., Ltd  sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://tsq.talktv.vn.  18+  
314 Cty TNHH SoHa Vua Thiên Hạ V1.0.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 762/QĐ-BTTTT 18/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai Dianjiang Network Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.vuathienha.vn.  18+  
315 Cty TNHH SoHa Tây du phong thần ký V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 763/QĐ-BTTTT 18/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty ShangSha ZhangWang Network Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.taydu3d.vn. 18+  
316 Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh Bá Đao 1./0 Mạng Internet 783/QĐ-BTTTT 23/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Zhuhai Huanju Interactive Entertainment Technology Co., Ltd  sản xuất và ủy quyền  cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://badao.360game.vn 18+  
317 Cty TNHH SoHa Thần kiếm 3D V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 786/QĐ-BTTTT 24/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Tianjin 8864 Network Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.thankiem3d.vn. 18+  
318 Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ Đô Cờ Thủ  2.0.0 Mạng Internet 797/QĐ-BTTTT 25/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ Đô sản xuất và phát hành trò chơi tại Việt Nam trên cơ sở chuyển nhượng từ chủ sở hữu Vũ Văn Mạnh (khu Bắc, TT. Thổ Tang, huyện Vĩnh Tưởng, tỉnh Vĩnh Phúc).   www.cothu.vn.   12+  
319 Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ Đô Bida online 2.0.12 Mạng Internet 799/QĐ-BTTTT 25/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty TNHH một thành viên Tùng Vân sản xuất và ủy quyền cho Công ty Truyền thông Đa phương tiện Thủ Đô phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.bidaonline.com 18+  
320 Cty CP DV Một Thế Giới Thế giới ngầm V1.0.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động. 809/QĐ-BTTTT 29/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Chengdu Airuisi Science and Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Một thế giới phát hành trò chơi này tại Việt Nam. www.thegioingam.123game.vn 18+  
321 Cty CP DV Một Thế Giới Thần vương mobile V1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động. 810/QĐ-BTTTT 29/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Chengdu Dingyou Network Science and Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Một thế giới phát hành trò chơi này tại Việt Nam www.thanvuong.123game.vn.   18+  
322 Cty CP DV Một Thế Giới Liên minh DOA V1.0.0 Mạng Internet 811/QĐ-BTTTT 29/5/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Chengdu Airuisi Science and Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Một thế giới phát hành trò chơi này tại Việt Nam. www.lienminhdoa.vn.  18+  
323 Cty TNHH Giải trí Long Đỉnh Thái kiếm cực 1.0 Mạng Internet 860/QĐ-BTTTT 5/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Chengdu Morfir Science and Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam. www.tck.360game.vn.  18+  
324 Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh Hiệp khách H5 1.0 Mạng Internet 861/QĐ-BTTTT 5/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Guangzhou Linlong Information Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Guangzhou NiuYou Information Technology Co., Ltd. Công ty Guangzhou NiuYou Information Technology Co., Ltd ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam.  http://360game.vn/h5/hiepkhachh5  18+  
325 Cty CP VNG Cửu Dương VNG 1.0 Mạng Internet 863/QĐ-BTTTT 6/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Guangzhou Linlong Information Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Guangzhou NiuYou Information Technology Co., Ltd. Công ty Guangzhou NiuYou Information Technology Co., Ltd ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam.  http://360game.vn/h5/hiepkhachh5 18+  
326 Cty CP Funtap Đại thiên sứ Mobile-FT V1.0 Viễn thông di động 868/QĐ-BTTTT 6/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH trò chơi Phenix sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://daithiensumobile.vn.   18+  
327 Công ty TNHH 1618Play  Huyền Thoại Tam Quốc V1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động. 869/QĐ-BTTTT 6/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Kỹ thuật Ziyou Thượng Hải sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH 1618Play phát hành trò chơi tại Việt Nam theo quy định http://httq.1618play.vn.   18+  
328 Công ty Cổ phần VGP  Cờ Tướng, Cờ Úp Online - Kỳ Vương 1.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động. 880/QĐ-BTTTT 7/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Phúc Nam sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VGP phát hành trò chơi này tại Việt Nam http:kyvuong.mobi 18+  
329 Cty TNHH SoHa Tam Quốc liên kích V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 886/QĐ-BTTTT 8/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Hangzhou Yunkun Network Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.tamquoclienkich.vn.  18+  
330 Cty CP Trò chơi Ve Ga Võ Thần 3D V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 887/QĐ-BTTTT 8/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ thời đại kỳ tích (Bắc Kinh) sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Trò chơi Vega phát hành tại Việt Nam theo quy định. http://vothan.gaba.vn. 18+  
331 Cty CP Funtap Vua Thủy Chiến V1.0.0.0 Viễn thông di động 888/QĐ-BTTTT 8/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ mạng Sincetimes Bắc Kinh sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://vuathuychien.vn.   18+  
332 Cty CP Gamota Thiên long kiếm V1.0 Trên mạng Internet qua các ứng dụng cho thiết bị di động. 913/QĐ-BTTTT 14/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Công nghệ Chengdu Yomoon sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Công nghệ Modestmoon. Công ty TNHH Công nghệ Modestmoon ủy quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.tlk.gamota.com 18+  
333 Cty TNHH SoHa Nữ vương nổi loạn V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 929/QĐ-BTTTT 18/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Shenzhen Qingluan Software Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.nuvuongnoiloan.vn.  18+  
334 Cty VTC CN& ND số Loạn chiến tam quốc V1,.0 Qua các thiết bị di động có kết nối Internet. 941/QĐ-BTTTT 19/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  TNHH Công nghệ mạng Duệ Du TP. Hạ Môn  sản xuất và ủy quyền cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành trò chơi này tại Việt Nam http://lctq.vtcgame.vn. 18+  
335 Cty CP VCCorp Tiêu dao giang hồ V1.0 Mạng Internet và viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay. 962/QĐ-BTTTT 22/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Mutong Interaction (Beijing) Network Science and Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.tieudaogiangho.vn.  18+  
336 Cty CP VNG Dragon Nest VNG 1.0 Mạng Internet 963/QĐ-BTTTT 22/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai Shulong Technology Development Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Leyu Information Technology (Zhejiang) Co., Ltd. Công ty Leyu Information Technology (Zhejiang) Co., Ltd ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành trò chơi này tại Việt Nam. www.dnm.zing.vn 18+  
337 Cty TNHH SoHa Liên Minh Bóng tối V1,.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 981/QĐ-BTTTT 26/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Chengdu  Yumoon Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Evatar (HK) Limited. Evatar (HK) Limited ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.lienminhbongtoi.vn.  18+  
338 Cty TNHH SoHa Tiểu Tiểu ngũ hổ tướng V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 982/QĐ-BTTTT 26/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai Youbi Xinxi Keji Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.nguhotuong.vn 18+  
339 Cty CP Gamota Hiệp Khách Giang Hồ Mobile Gamota V2.0 Trên mạng Internet và trên mạng viễn thông di động. 999/QĐ-BTTTT 28/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH phần mềm Ledongpai Bắc Kinh sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH công nghệ mạng Zhongqinglongtu Bắc Kinh. Công ty TNHH công nghệ mạng Zhongqinglongtu Bắc Kinh ủy quyền cho Công ty Cổ phần Gamota phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.hkgh.gamota.com 18+  
340 Cty TNHH SoHa Soái vương Mobile V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1004/QĐ-BTTTT 29/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Cokutau Infomation Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.soaivuong.vn.  18+  
341 Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh MU Strongest 1.0 Mạng Internet 1005/QĐ-BTTTT 29/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Shanghai Taren Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://mus.zing.vn.  18+  
342 Cty Cp TT GoSu Mã đạp thiên quân V1.0 Cung cấp trên mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1006/QĐ-BTTTT 29/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Suzhou Black Hornbill Digital Technology Co., Ltd (trước đây là Công ty Suzhou Black Hornbill Investment Co., Ltd) sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần trực tuyến Gosu phát hành trò chơi này tại Việt Nam. www.mdtq.vn.   18+  
343 Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ viễn thông và thông tin Hoàng Lê  Bắn cá 999   Mạng Internet 1007/QĐ-BTTTT 29/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty Cổ phần truyền thông Ngôi sao sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ viễn thông và thông tin Hoàng Lê phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http:// banca999.com  18+  
344 Cty Cp TT GoSu Hesman   Cung cấp trên mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1008/QĐ-BTTTT 29/6/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty  Cổ phần công nghệ Gamo Việt Nam sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần trực tuyến Gosu phát hành trò chơi này tại Việt Nam. www.dungsihesman.vn.   18+  
345 Cty CP Mobiz Teen Du ký 1.0 Mạng Internet và viễn thông di động 1054/QĐ-BTTTT 4/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty hữu hạn kỹ thuật mạng Huệ Duyệt Thượng Hải sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Mobiz phát hành trò chơi tại Việt Nam http://teen.mobiz.vn. 12+  
346 Cty CP Mobiz Mộng Kiếm Hiệp 1.00 Mạng Internet và viễn thông di động 1056/QĐ-BTTTT 5/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Phổ Du Thiên Hạ Bắc Kinh sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Mobiz phát hành trò chơi tại Việt Nam  http://mongkiemhiep.mobi 18+  
347 Cty TNHH SoHa Ngọa Long Địa chiến V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1124/QĐ-BTTTT 6/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Xiamen Qingci Digital Technology Co.,Ltd sản xuất và ủy quyền cho Wemakeapp Technology Co.,Ltd. Wemakeapp Technology Co.,Ltd ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha  www.sohaplay.vn. 18+  
348 Cty CP VNG Mobile Legends: Bang Bang VNG; 1.0 Mạng Internet 1125/QĐ-BTTTT 6/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Shanghai MULONG Network Technology Co., Ltd và Công ty Shanghai Moonton Technology Limited đồng sản xuất và ủy quyền cho Công ty Youngjoy Technology Limited. Công ty Youngjoy Technology Limited ủy quyền cho Công ty Cổ phần VNG phát hành trò chơi này tại Việt Nam. www.moba.360mobi.vn.   18+  
349 Cty CP Trò chơi Ve Ga Ngự Long Truyền Kỳ V1.0 Cung cấp trên mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1131/QĐ-BTTTT 9/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ mạng Shangqu Quảng Đông sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Trò chơi Vega phát hành tại Việt Nam  http://ngulong.gaba.vn. 18+  
350 Cty CP VTC DV di động Kiếm động cửu thiên V1.0   1132/QĐ-BTTTT 9/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Guangzhou Riyi Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền Công ty Guangzhou Houwu Software Development Co., Tld. Công ty Guangzhou Houwu Software Development Co., Tld nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.kiemdongcuuthien.vn.  18+  
351 Cty TNHH Châu Á Mềm Tiên Kiếm   Cung cấp trên mạng Internet và mạng viễn thông.  1154/QĐ-BTTTT 11/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Hàn Quốc, do Công ty Game Research Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Châu Á Mềm phát hành tại Việt Nam www.tienkiem.dzogame.vn.  18+  
352 Cty TNHH Giải trí Long Đỉnh NarutoH5 1.0 Mạng Internet.  1155/QĐ-BTTTT 11/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Shanghai Xingyu Information Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam www.narutoh5.360game.vn. 18+  
353 Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh 360Mobi Mộng Hoàng Cung 1.0 Mạng Internet.  1208/QĐ-BTTTT 20/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Suzhou GameFriend Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam.  http://hoangcung2.com 18+  
354 Cty CP Funtap đại Chiến hạm V1.0.0 Mạng viễn thông di động. 1209/QĐ-BTTTT 20/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ thông tin Chyo sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://daichienham.vn 18+  
355 Cty CP Funtap Liên quân Poke V1.0 Mạng viễn thông di động. 1210/QĐ-BTTTT 20/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ Saturn Thẩm Quyến sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Funtap phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://lienquanpoke.vn 18+  
356 Cty TNHH SoHa Siêu sao sân cỏ V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1211/QĐ-BTTTT 20/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai Chenlu Infomation Technology Co. Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.sieusaosanco.vn.  18+  
357 Cty TNHH 1618Play Kỷ Nguyên Ma thần V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1212/QĐ-BTTTT 20/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH kỹ thuật Tiantianhaiwan Thâm Quyến sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH 1618Play phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.knmt.vn.  18+  
358 Cty CP VCCorp Huyết chiến thiên hạ V1.0.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1213/QĐ-BTTTT 20/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty Cổ phần VCCorp sản xuất và phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.huyetchienthienha.vn.  18+  
359 Cty CP DV TT Vĩnh Xuân Đấu Hiệp V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1221/QĐ-BTTTT 20/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty TNHH công nghệ mạng Hỏa Cực Hải Nam sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến Vĩnh Xuân phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.dauhiep.slg.vn.  18+  
360 Cty CP VCCorp Võ thần Vô song   Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1222/QĐ-BTTTT 20/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Chengdu ZeeGuan Tech Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.vothanvosong.vn.  18+  
361 Cty TNHH SoHa Tân Vương thiên hạ V2.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1226/QĐ-BTTTT 23/7/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty HongKong Zhong You Network Technology Co.,Limited sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.tanvuongthienha.vn.  18+  
362 Cty TNHH SoHa Huynh đệ ta đến đây V1.00 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1281/QĐ-BTTTT 1/8/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Beijing MooGe Tech Co.,Lt sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.huynhde.vn.  18+  
363 Cty TNHH SoHa Mộng Kiếm Vương V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1282/QĐ-BTTTT 1/8/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Xiazhigu Technology sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.mongkiemvuong.vn.  18+  
364 Cty CP VTC DV di động Phong vân VTC- Hùng bá thiên hạ V1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1292/QĐ-BTTTT 6/8/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Beijing Gamease Age Digital Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Beijing Changyou Tianxia Technology Co., Ltd. Công ty Beijing Changyou Tianxia Co., Ltd ủy quyền cho Công ty Beijing Linyou Interactive Technology Co., Ltd. Công ty Beijing Linyou Interactive Technology Co., Ltd ủy quyền cho Công ty Chengdu Linyou Interactive Technology Co., Ltd. Công ty Chengdu Linyou Interactive Technology Co., Ltd nhượng quyền cho Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.phongvanvtc.vn, www.phongvanvtc.com.vn.  18+  
365 Cty TNHH Giải trí Joy Đẳng cấp thú cưng V1.0 Cung cấp trên mạng Internet và mạng viễn thông di động thông qua thiết bị di động cầm tay.  1317/QĐ-BTTTT 9/8/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai Jibei Network Technology Co., Ltd sản xuất và nhượng quyền cho Công ty TNHH Giải trí JOY phát hành tại Việt Nam http://dangcapthucung.joygame.vn. 18+  
366 Cty TNHH Giải trí Long Đỉnh Pokiwar 4.0 Mạng Internet 1318/QĐ-BTTTT 9/8/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Việt Nam, do Công ty  TNHH Vua Trò Chơi sản xuất và ủy quyền cho Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam www.pokiwar.360game.vn.  18+  
367 Cty TNHH TT Minh Phương Thịnh Quân sư liên minh tam quốc 1.0 Mạng Internet 1319/QĐ-BTTTT 9/8/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty  Hu Ai (Beijing) Technology Company Limited (trước là Hu Ai (Beijing) Technology Co., Ltd) sản xuất và ủy quyền cho Công ty Hoolai Game Limited. Công ty Hoolai Game Limited ủy quyền cho Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh phát hành trò chơi này tại Việt Nam. http://quansulienminh.vn. 18+  
368 Cty TNHH SoHa Chiến thần vô song 1.0 Thông qua mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1324/QĐ-BTTTT 9/8/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Shanghai Xingzou Network Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần VCCorp. Công ty Cổ phần VCCorp ủy quyền cho Công ty TNHH Soha phát hành trò chơi tại Việt Nam. www.chienthanvosong.vn. 18+  
369 Cty CP DV Một Thế Giới Tiên kiếm kỳ hiệp truyện V1.0.0 Mạng Internet và mạng viễn thông di động. 1325/QĐ-BTTTT 9/8/2018 Trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc, do Công ty Chengdu Airuisi Science and Technology Co., Ltd sản xuất và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Một thế giới phát hành trò chơi này tại Việt Nam. www.tkkht.123game.vn.  18+  

Lên đầu