Thủ tục  
Sửa đổi, bổ sung giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền 
- Trình tự thực hiện:
- Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử  thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
- Cơ quan, tổ chức nhận được phản hồi trong khoảng thời gian 20 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định
- Cách thức thực hiện; 
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống bưu chính                                                                      
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Trường hợp nội dung kênh chương trình nước ngoài thay đổi thì hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền áp dụng như thủ tục cấp phép mới.
- Thay đổi các nội dung khác ghi trong Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền, hồ sơ gồm:
+Văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nội dung đề nghị thay đổi;
+ Bản sao có chứng thực Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền;
+ Văn bản chấp thuận đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của các Bộ, ngành.
Số lượng hồ sơ:  02 bộ (có 01 bản chính và 01 bản sao).
- Thời hạn giải quyết:
20 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép
- Lệ phí (nếu có):
Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Quyết định 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2011 về ban hành quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền;
Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

Lên đầu