Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

    - Vụ Bưu chính (Thử nghiệm):

           - Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

           - Cấp giấy phép nhập khẩu Tem Bưu chính   

           - Giấy đề nghị cấp phép bưu chính

    - Cục Tần số - Vô tuyến điện:

           - Hệ thống đăng ký cấp phép qua mạng

     - Trung tâm Internet Việt Nam:

          - Thông báo sử dụng tên miền quốc tế

          - Đăng ký tên miền tiếng Việt

Abei.gov.vn

Từ khóa:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu