Ngày 14/4/2017, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ký Quyết định số 89/QĐ-PTTH&TTĐT ban hành Quy trình thực hiện Thu phí, Lệ phí của Cục.

Mục đích của quy trình nhằm hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Phí, Lệ phí năm 2015 và các văn bản khác.

Quy trình này quy định về trách nhiệm của các phòng thuộc Cục PTTH&TTĐT trong việc triển khai thu phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng và phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Để biết thêm thông tin chi tiết, có thể xem và tải xuống tại đây./.

 

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu