Hỏi đáp
Quy định về thời lượng quảng cáo trên truyền hình?

Quy định về thời lượng quảng cáo trên truyền hình?

Câu hỏi: Hiện nay trên truyền hình trong các chương trình phim truyện phát nhiều chương trình quảng cáo. Xin hỏi có quy định về thời lượng quảng cáo trên truyền hình và đặc biệt là quảng cáo trong chương trình phim truyện không?

Quảng cáo quá sự thật về chức năng, công dụng của sản phẩm bị xử lý như thế nào?

Quảng cáo quá sự thật về chức năng, công dụng của sản phẩm bị xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Hiện nay có một số thông tin không đúng sự thật về chất lượng các loại sản phẩm hàng hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, quảng cáo quá sự thật về chức năng, công dụng của sản phẩm; hình thức xử lý đối với những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm được thực hiện như thế nào?