Câu hỏi:  Đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tham mưu cho Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn việc hỗ trợ cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí mua đầu thu cho các hộ dân khó khăn trong lộ trình số hóa.

Trả lời: Trong năm 2015, khi triển khai số hóa truyền hình mặt đất tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 21/07/2015 về việc “Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” trong đó có xác định đối tượng được hỗ trợ (là hộ nghèo, hộ cần nghèo theo tiêu chuẩn nghèo và cận nghèo của Chính phủ), các điều kiện để được nhận hỗ trợ, mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ (mua và lắp đặt cho từng hộ dân, kinh phí hỗ trợ (từ Trung ương - Quỹ Viễn thông công ích và địa phương), đã đảm bảo việc các hộ dân được hỗ trợ đều có thể xem được truyền hình số mặt đất khi ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. Các nội dung, nhiệm vụ đã triển khai thành công tại Đà Nẵng như việc thực hiện hỗ trợ đầu thu STB sẽ được Ban chỉ đạo tiếp tục phát huy, nhân rộng khi triển khai tại các địa phương khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu