Câu hỏi: Theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất năm 2020, các Đài Phát thanh, truyền hình thành phố trực thuộc Trung ương phải dừng phát sóng analog vào cuối năm 2015. Do đó, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cần có các giải pháp hỗ trợ các vấn đề sau:

- Đảm bảo cho người dân, các vùng lân cận được xem truyền hình khi dừng phát sóng analog.

- Việc tuyên truyền cho việc tắt sóng analog nên giao cho Đài PTTH địa phương thực hiện.

Trả lời: Việc chuyển đổi số hóa được thực hiện trên nguyên tắc: vùng nào được phủ sóng TH mặt đất tương tự, thì phải đảm bảo vùng đó được phủ sóng truyền hình số mặt đất trước khi tiến hành tắt sóng TH tương tự. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng tiến hành đánh giá xác định các địa bàn lân cận bị ảnh hưởng để có chính sách hỗ trợ đầu thu STB và có kế hoạch tuyên truyền kịp thời.

Khi tiến hành số hóa 4 thành phố còn lại của nhóm 1, Ban chỉ đạo cũng đã xác định được phạm vi của 19 tỉnh lân cận bị ảnh hưởng và đang có chính sách mua khoảng 461.000 đầu thu STB hỗ trợ các đối tượng thuộc phạm vi được hỗ trợ tại 4 Tp và 19 tỉnh này.

- Trong thời gian qua, Bộ TTTT đã triển khai nhiều phương thức thông tin tuyên truyền về số hóa, trong đó có việc sản xuất các video, audioclip gửi các Đài PTTH để thông tin, tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình. Mặt khác, Cục PTTH&TTĐT cũng đã có các công văn số 95/PTTH&TTĐT ngày 29/01/2015 trong đó đề nghị các các Đài PTTH “Mở chuyên mục về số hóa truyền hình với thời lượng thích hợp để phát sóng các phóng sự, đoạn quảng cáo, tin tức về số hóa truyền hình”; công văn số 1448/PTTH&TTĐT ngày 31/12/2015 đề nghị các Đài PTTH “Tổ chức sản xuất và duy trì chuyên mục về số hóa truyền hình với thời lượng thích hợp để phát sóng các đoạn phóng sự, đoạn quảng cáo, tin tức về số hóa truyền hình trên các kênh phát thanh, truyền hình địa phương”.

- Bộ Thông và Truyền thông có các văn bản số 277/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 29/01/2015 trong đó hướng dẫn địa phương căn cứ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông “quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất” để địa phương tự thực hiện tuyên truyền bằng ngân sách địa phương.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu