Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thông báo thay đổi phần vốn góp

Thông báo thay đổi phần vốn góp

dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.

Đăng ký sửa đổi, bổ sung truyền hình trả tiền

Đăng ký sửa đổi, bổ sung truyền hình trả tiền

Đăng ký sửa đổi, bổ sung tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, danh mục kênh chương trình của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Cấp Giấy phép sửa đổi

Cấp Giấy phép sửa đổi

Cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát thanh, Giấy phép hoạt động truyền hình

Bước ngoặt lớn trong chuyển nhượng tên miền Internet

Bước ngoặt lớn trong chuyển nhượng tên miền Internet

(Abei.gov.vn) -Được đánh giá là bước ngoặt lớn trong lĩnh vực Internet, Quyết định 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ ngày 1/9/2014. Hợp pháp hóa mua bán, chuyển nhượng tên miền .vn