Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của các đài PTTH trong Cụm. Báo cáo nêu rõ, 6 tháng qua, các đài PTTH trong Cụm đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động tuyên truyền toàn diện, hiệu quả kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó có nhiều chuyên mục, chương trình mới, hấp dẫn, thu hút khán giả và trở nên gần gũi được công chúng yêu mến. Các Đài đã tích cực trong việc thực hiện lộ trình số hóa truyền hình. Duy trì ổn định nguồn thu, đảm bảo đời sống tinh thần cho cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động. Bên cạnh đó, các đài còn tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác xã hội.

                                                               
                                                                                                     Chủ trì Hội nghị

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, cơ sở vật chất kỹ thuật, cùng đưa ra những giải pháp hợp tác sản xuất. Trong đó, nhấn mạnh đến việc cần thiết xây dựng cơ chế phối hợp thông qua đường truyền chung để từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đưa sóng phát thanh truyền hình của mỗi đài được xa hơn và đến được gần hơn với khán thính giả.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu