UBND tỉnh Bình Phước đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức báo chí trực thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, Báo Bình Phước và Đài phát thanh - Truyền hình Bình Phước được hợp nhất thành cơ quan mới là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV). Giám đốc - Tổng biên tập BPTV do do bà Nguyễn Thị Minh Nhâm – Nguyên Phó  trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu trách nhiệm.

Cơ quan hợp nhất có có gần 250  biên chế,  trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước và tự thu chi một phần tài chính. Thời gian qua, định hướng về vấn đề sắp xếp lại hệ thống báo, tạp chí đã được triển khai, nhiều cơ quan đã được quy hoạch, sắp xếp, đi vào hoạt động, gần đây nhất Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 362-QĐ/TTg ngày 3/4 phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 với mục tiêu sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử.

Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước

Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới. Cũng theo quyết định, “Sau năm 2020, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trở thành nòng cốt để hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương, xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện”.

Được biết, Bình Phước là tỉnh thứ 2 (sau Quảng Ninh) thực hiện việc hợp nhất các cơ quan báo đài ở địa phương nhằm phát triển báo chí đa phương tiện, nâng cao chất lượng báo chí. Việc hợp nhất cũng hướng đến tinh giản biên chế, thực hiện hiệu quả hoạt động tuyên truyền của địa phương. 

 

PV - Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu