Ngày 21/10/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có Quyết định số 1729/QĐ-UBND bổ nhiệm bà Đoàn Út Bảy giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu.

Bà Đoàn Út Bảy, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu có thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày ký.

Theo hồ sơ, bà Đoàn Út Bảy sinh năm 1971; bút danh Ái Phương; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Đoàn Út Bảy có trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Văn học, Cử nhân Báo chí; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị; chứng chỉ Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý - đối tượng 3 (2019); chứng chỉ hoàn thành khóa học về quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính (2012); chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (2020).

Bà Đoàn Út Bảy đã có hơn 20 năm công tác tại Đài Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu và được giao đảm nhận nhiều vị trí công tác lãnh đạo như Phó Trưởng phòng Thời sự; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Trưởng phòng Thời sự và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu từ tháng 9 năm 2018 đến nay.

Bà Đoàn Út Bảy cũng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ nhà báo giai đoạn 2016 - 2020.

Việc bổ nhiệm bà Đoàn Út Bảy giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Bạc Liêu đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện quy trình thoả thuận, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Sau khi kiện toàn, đội ngũ lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bạc Liêu gồm có:

- Bà Đoàn Út Bảy, Giám đốc Đài;

- Ông Châu Quốc Kháng, Phó Giám đốc Đài;

- Ông Nguyễn Minh Sang, Phó Giám đốc Đài.

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu