Ông Lê Thế Huy, Trưởng phòng Phòng Thông tin điện tử và Nghiệp vụ Truyền thanh - Truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ có thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày ký.

Theo hồ sơ, ông Lê Thế Huy là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Tin học - Đại học Cần Thơ, Cử nhân Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Sản xuất Truyền thông Kỹ thuật số - Trường Oxford Brookes; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị; trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính; đã tham gia và hoàn thành nhiều lớp bồi dưỡng như Kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3, Kiến thức Quản lý nhà nước về Báo chí.

Ông Lê Thế Huy đã công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ từ năm 2003 và được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo cấp Phòng trước khi được dự kiến bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài.

Việc bổ nhiệm ông Lê Thế Huy giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện quy trình thoả thuận, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Tính đến thời điểm này, đội ngũ lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ gồm có:

- Ông Tăng Quang Anh, Giám đốc Đài;

- Ông Quách Thanh Triệu, Phó Giám đốc Đài;

- Bà Lê Thị Diễm Châu, Phó Giám đốc Đài;

- Ông Lê Thế Huy, Phó Giám đốc Đài.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu