Bà Hoàng Thị Phương Huệ, Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế có thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày ký.

Theo hồ sơ, bà Hoàng Thị Phương Huệ là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Ngôn ngữ học, Cử nhân khoa học ngành Ngữ văn, Cử nhân khoa học ngành Anh văn; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị; đã tham gia và hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí.

Bà Hoàng Thị Phương Huệ đã công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2001 và được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo cấp Phòng trước khi được dự kiến bổ nhiệm Phó Giám đốc Đài.

Việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Phương Huệ giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện quy trình thoả thuận, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Tính đến thời điểm này, đội ngũ lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Du, Giám đốc Đài;

- Bà Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Giám đốc Đài;

- Bà Hoàng Thị Phương Huệ, Phó Giám đốc Đài.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu