Theo đó, kể từ ngày 01/4/2021, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ truyền hình cáp tương tự theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 87:2020/BTTTT thay thế Quy chuẩn số QCVN 87:2015/BTTTT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 87:2020/BTTTT có một số điểm quy định mới đó là:

- Loại bỏ hai chỉ tiêu về độ cách ly với nhau giữa các đầu cuối thuê bao và can nhiễu đến các kênh truyền hình;

- Điều chỉnh hai chỉ tiêu về độ sai lêch tần số cao tần và trễ nhóm trong đáp tuyến biên độ tần số trong một kênh truyền hình;

- Bổ sung quy định về số lượng mẫu đo tối thiểu. Mỗi điểm tập trung thuê bao các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự sẽ phải thực hiện tối thiểu một mẫu đo kiểm tại điểm tiếp cận thuê bao. Trong đó, điểm tập trung thuê bao là điểm chuyển đổi tín hiệu từ hệ thống cáp đường trục vào hệ thống cáp phân phối (Hub) hoặc vào trung tâm xử lý và chuyển tiếp tín hiệu (Sub Headend).

Cụ thể, với mô hình cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự sử dụng cáp quang trên đường trục, sử dụng cáp quang và cáp đồng trục để tiếp cận thuê bao, như mô hình sau:

Điểm tập trung thuê bao là Fiber Hub.Tại mỗi Fiber Hub, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chỉ phải đo tối thiểu một mẫu tại điểm tiếp cận thuê bao.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu