Vấn đề chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm 

Ở Việt Nam, theo kết quả từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở cũng như điều tra quốc gia hàng năm, hiện tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số nước ta  lên tới 10,5% và theo dự báo của Liên Hiệp Quốc đến năm 20130, tỷ lệ dân số trên 65 tuổi của Việt Nam sẽ vào khoảng 12,9% và năm 2050 là 23%.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” theo Quyết định số 544/QĐ-TTG ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện văn bản số 18/LĐTBXH-VPUBQGNCT ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ngày 29 tháng 9 năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3140/BTTTT-PTTH&TTĐT đề nghị các cơ quan báo chí:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện truyền thông có hiệu quả về việc triển khai thi hành Luật Người cao tuổi các văn bản, chính sách đối với người cao tuổi và công tác người cao tuổi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, tạo sự ủng hộ quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và sự tham gia của mọi người dân.

2. Xây dựng thông tin, chuyên trang, chuyên mục định kỳ tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi. Trong đó, tập trung vào các nội dung:

- Thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi;

- Các gương điển hình, người tốt, việc tốt, sống vui, sống có ích của người cao tuổi và sự đóng góp của người cao tuổi vào sự nghiệp phát triển của đất nước;

- Việc chăm lo đời sống tinh thần (tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, thể thao…);  vật chất (thăm hỏi, tặng quà…) đối với người cao tuổi đặc biệt là người cao tuổi nghèo, khuyết tật, không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 - Giới thiệu mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đang triển khai có hiệu quả tại Việt Nam;

3. Thông tin, tuyên truyền có hiệu quả sự kiện quan trọng như Ngày thành lập Hội Người cao tuổi (10/5); Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10)...; việc triển khai thực hiện các cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”; Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”; “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”, “Tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo”…

Đặc biệt trong tháng 10, đề nghị các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền kịp thời về ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” theo Quyết định số 544/QĐ-TTG ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cộng đồng, xã hội, gia đình, con cháu trong chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu