STT Họ và tên Giới
tính
Ngày sinh Chức danh  Số thẻ nhà báo
I Danh sách đã nộp lại thẻ nhà báo (Thẻ nhà báo đính kèm)
1 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 03/11/1977 Biên tập viên PT01808
2 Nguyễn Nguyên Hà Nữ 20/11/1987 Biên tập viên PT07239
3 Đào Thị Phương Huyền Nữ 11/9/1980 Biên tập viên PT01884
4 Nguyễn Thị Thúy Hòa Nữ 12/8/1979 Biên tập viên PT07823
5 Nguyễn Thị Nha Trang Nữ 09/5/1982 Biên tập viên PT01910
6 Nguyễn Minh Sơn Nam 16/8/1975 Biên tập viên PT06600
7 Đỗ Văn Phòng Nam 20/3/1985 Quay phim PT07818
8 Nguyễn Mai Phương Nữ 28/4/1984 Biên tập viên PT07241
9 Trịnh Mai Linh Nữ 27/12/1982 Biên tập viên PT01908
10 Nguyễn Mạnh Trường Nam 20/7/1977 Biên tập viên PT01789
11 Nguyễn Thị Hồng Nhung  Nữ 03/3/1988 Biên tập viên PT06607
12 Thái Lan Anh Nữ 16/8/1983 Biên tập viên PT01790
13 Phạm Thị Tuyết Nữ 25/12/1974 Biên tập viên PT01845
14 Trần Phạm Bạch Dương Nữ 29/8/1982 Biên tập viên PT01788
15 Hoồ Chí Phương Nam 14/9/1981 Quay phim PT01932
16 Đỗ Thị Bắc Nữ 28/6/1984 Biên tập viên PT01719
II Danh sách chưa nộp lại thẻ nhà báo (báo mất)
1 Lê Thị Ngọc Hà Nữ 10/11/1987 Biên tập viên PT01882
2 Nguyễn Sơn Hà  Nam 05/12/1986 Phóng viên PT07266
3 Đinh Đức Tùng Nam 20/7/1988 Biên tập viên PT07267
4 Nguyễn Xuân Huy Nam 04/12/1976 Quay phim PT01720
5 Phan Thành Hưng Nam 21/5/1987 Biên tập viên PT01864
6 Đỗ Thị Minh Hương Nữ 14/10/1966 Biên tập viên PT01725
7 Hà Thị Tình Nữ 10/5/1981 Biên tập viên PT07766
8 Phạm Thị Hoàng Lan Nữ 31/10/1980 Biên tập viên PT01976
9 Nguyễn Trung Hiếu Nam 19/01/1983 Biên tập viên  PT01722
10 Nguyễn Việt Anh Nam 08/02/1980 Quay phim PT01802
11 Nguyễn Nhật Giang Nam 03/02/1983 Biên tập viên  PT01731
12 Nguyễn Thị Năng Nữ 04/4/1988 Biên tập viên PT06603
13 Nguyễn Thị Minh Dung Nữ 07/8/1982 Biên tập viên PT01945
14 Luyện Bá Thiêm Nam 24/10/1982 Biên tập viên PT06599
15 Phan Huy Cường Nam 17/6/1976 Phóng viên PT07264
16 Đỗ Thị Thanh Phương Nữ 07/11/1982 Biên tập viên PT01777
17 Vũ Diệu Linh Nữ 15/8/1983 Biên tập viên PT01916
18 Nguyễn Tuấn Dũng Nam 13/4/1982 Biên tập viên PT01744
19 Nguyễn Thị Tâm  Nữ 10/02/1983 Biên tập viên PT01735
20 Nguyễn Minh Hải Nam 21/11/1982 Phóng viên PT07265
21 Hoàng Thị Kim Quy Nữ 13/4/1976 Biên tập viên PT01781
22 Nguyễn Quang Minh Nam 06/10/1967 Phóng viên PT01963
23 Nguyễn Đăng Tú Nam 18/10/1979 Biên tập viên PT01967
24 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 30/11/1984 Biên tập viên PT01943
25 Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ 29/5/1986 Biên tập viên PT01877
26 Nguyễn Tuấn Dũng Nam 19/3/1982 Quay phim PT01799
27 Trần Việt Tú Nam 10/9/1982 Biên tập viên PT01957
28 Lại Trọng Tình Nam 20/01/1975 Biên tập viên PT01987
29 Nguyễn Thị Mai Quyên Nữ 01/08/1983 Biên tập viên PT01786
30 Trần Bích Vân Nữ 24/01/1983 Biên tập viên PT01965
31 Nguyễn Tuấn Dũng Nam 13/4/1982 Biên tập viên PT01744
32 Dương Ngọc Quỳnh Nam 20/12/1983 Biên tập viên PT01970
33 Phan Anh Dũng  Nam 01/11/1977 Biên tập viên PT01859
34 Nguyễn Thùy Linh Nữ 25/01/1980 Biên tập viên PT01953
35 Phạm Minh Yến Nữ 20/01/1982 Phóng viên PT01952
36 Nguyễn Mạnh Trường  Nam 27/12/1978 Biên tập viên PT01912
37 Nguyễn Văn Toàn Nam 18/4/1979 Biên tập viên PT01805
38 Phạm Mạnh Hào Nam 02/11/1977 Biên tập viên PT01985
39 Hồ Vân Anh Nữ 16/6/1969 Biên tập viên PT01941
40 Nguyễn Bá Thắng Nam 15/8/1987 Phóng viên PT01958
41 Hồ Xuân Mai Nam 10/4/1976 Phóng viên PT01962
42 Dương Thanh Liêm Nam 10/10/1980 Phóng viên PT01972
43 Cao Anh Đức Nam 07/9/1979 Phóng viên PT01984
44 Nguyễn Duy Thành Nam 10/3/1985 Phóng viên PT01954
45 Võ Văn Việt Nam 26/8/1983 Biên tập viên PT01964
46 Hà Thị Mơ Nữ 02/7/1962 Biên tập viên PT01897

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu