Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ cho 18 Giám đốc Đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1.    Cụm thi đua số 1:

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La, Cụm trưởng.

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, Cụm phó.

2.    Cụm thi đua số 2:

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, Cụm trưởng.

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Cụm phó.

3.    Cụm thi đua số 3:

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Bình, Cụm trưởng.

- Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định, Cụm phó.

4.    Cụm thi đua số 4:

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cụm trưởng.

       - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An, Cụm phó.

5.    Cụm thi đua số 5:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên, Cụm phó.

6.    Cụm thi đua số 6:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum, Cụm phó.

7.    Cụm thi đua số 7:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh, Cụm trưởng

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cụm phó.

8.    Cụm thi đua số 8:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An, Cụm phó.

9.    Cụm thi đua số 9:

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang, Cụm trưởng.

        - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cà Mau, Cụm phó.

Nhiệm vụ của Cụm trưởng, Cụm phó được quy định tại văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn văn bản QĐ số 586/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2020 cập nhật dưới đây.

https://drive.google.com/open?id=1Gere2WffChtgxAUMk2jZYZsRK9xVBcA8 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu