Theo đó, ngày 01/01/2021, Thẻ Nhà báo kỳ hạn 2016 - 2020 sẽ hết thời hạn sử dụng. Căn cứ quy định của Luật Báo chí 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện việc cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 trong cả nước.

Để đảm bảo thực hiện việc cấp  thẻ nhà báo đúng quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo để lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đúng đối tượng theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 (gồm cả bản giấy và bản điện tử), cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi trước ngày 15/10/2020. Trong đó:

Hồ sơ bản giấy: gửi về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Tầng 9, số 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (đối với các Đài Phát thanh và Truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình…); Cục Báo chí, số 7 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (đối với các cơ quan báo in, báo điện tử…).

Hồ sơ bản điện tử: cơ quan đề nghị cấp thẻ cần thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo tại địa chỉ: thenhabao.mic.gov.vn để hoàn thành cập nhật dữ liệu hồ sơ.

Ngoài ra, cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp thực hiện quy hoạch báo chí, đến ngày 30/9, cơ quan chủ quản cơ quan báo chí chưa có hồ sơ, thủ tục để tiến hành cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp, đổi thẻ nhà báo cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.

Trong quá trình triển khai hồ sơ, nếu có vướng mắc, kiến nghị, các cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo phản ánh về Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử để được hướng dẫn.

* Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử:

+ Bà Trịnh Thị Thu Hằng: 0985692068

+ Bà Đỗ Thị Tuấn Linh: 0915006373

+ Bà Nguyễn Thu Trang: 0912055383

+ Ông Nguyễn Đức Cương: 0912126689

* Cục Báo chí:

- Khối báo chí Trung ương:

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ: 0985569688

+ Bà Nguyễn Thị Lan Hương: 0904258855

- Khối báo chí địa phương:

+ Ông Tống Tuấn Minh: 0938988696

+ Bà Võ Thị Mai Lan: 0975681168

* Hỗ trợ kỹ thuật nhập liệu điện tử:

+ Ông Nguyễn Duy Bằng: 0912030757              

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu