Theo đó, dự thảo sửa đổi Nghị định có một số điểm mới, phù hợp với chính sách, pháp luật hiện hành, đồng thời thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp khi tham gia thị trường cung cấp dịch vụ Phát thanh Truyền hình (PTTH).

Trao đổi, giải đáp tại Hội thảo giao ban Công tác quản lý hoạt động THTT

Cụ thể, trong dự thảo Nghị định sửa đổi không quy định bắt buộc biên dịch nội dung (Khoản 2 Điều 19 và Khoản 2 Điều 20a); không quy định cứng tỷ lệ hạn mức nội dung trong nước theo yêu cầu trước khi cung cấp dịch vụ. Vấn đề này do doanh nghiệp quyết định theo nhu cầu thị trường.

Cùng đó bổ sung giải pháp chế tài tức thời. Dự thảo Nghị định có chế tài xử lý vi phạm biên tập nội dung theo yêu cầu, theo hướng cảnh báo, nhắc nhở và có biện pháp dừng dịch vụ với doanh nghiệp cố tình vi phạm (Khoản 3 Điều 20a).

Trong dự thảo nghị định sửa đổi giữ nguyên quy định quản lý nội dung theo yêu cầu cấp phép, biên tập trước khi phát hành dịch vụ. Đồng thời quy định ba nhóm nội dung đối với việc biên tập: Nhóm 1 - Chương trình thời sự, chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội (Liên quan đến hoạt động báo chí); Nhóm 2 - Phim: Liên quan đến điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn; Nhóm 3 - Chương trình giải trí khác: Doanh nghiệp biên tập nội dung không trái với các hành vi bị cấm theo quy định của các luật.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ trong vấn đề quản lý đối với dịch vụ phát thanh, truyền hình.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu