Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do những thay về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực giảm; cơ sở vật chất, trang thiết bị tuy đã được quan tâm đầu tư song chưa đáp ứng được nhu cầu; nguồn thu quảng cáo sụt giảm... nhưng các Đài phát thanh, truyền hình (PTTH) khu vực Đông Bắc đã nỗ lực vượt qua khó khăn,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền

Năm 2019  là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ và thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 của các tỉnh, thành phố; năm thứ  hai triển khai thực hiện Kết luận số 23 ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của Báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục triển khai các Nghị quyết Trung ương khóa XII; Triển khai có hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của 10 Cụm thi đua Đài PTTH các tỉnh, thành phố trong cả nước, Cụm thi đua số 2 gồm 8 Đài khu vực Đông Bắc (Đài Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Cao Bằng, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh) đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 – Cụm thi đua số 2

Năm 2019, các Đài PTTH trong Cụm thi đua số 2 đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nội dung và sở hữu trí tuệ. Các Đài luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Bộ Thông tin và Truyền thông, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh để tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động cung cấp thông tin chính thống, phản ánh nhanh nhạy, chính xác, có chiều sâu các sự kiện, các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên các kênh phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của Đài; thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội; là phương tiện thông tin, tuyên truyền thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đất nước và các địa phương.

Các Đài PTTH đã thực hiện tốt việc tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật các tỉnh đã đạt được, công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt của tỉnh, việc triển khai các giải pháp của các cấp, các ngành, địa phương để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội vào năm 2020.

Các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2019 đã được các Đài PTTH tập trung thông tin, tuyên truyền như: Hội nghị lần thứ 10, 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả Kỳ họp thứ Bảy, Kỳ họp thứ Tám Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh tại Kỳ họp; Kỳ họp HĐND các tỉnh, các Nghị quyết của Kỳ họp HĐND tỉnh, hoạt động tiếp xúc cử tri; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc...

Đặc biệt, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của các tỉnh, các hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn cũng được các Đài tập trung thông tin, tuyên truyền. Đài Bắc Kạn tuyên truyền, quảng bá về sự kiện “Không gian Ba Bể- Miền quê” do tỉnh tổ chức dịp 30/4, 1/5 tại Vườn Quốc gia Ba Bể; thực hiện phim tài liệu “Bắc Kạn- Mảnh đất anh hùng” và Ký sự “Những con đường vui” để phát sóng vào dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng tỉnh Bắc Kạn. Đài Bắc Giang tổ chức nhiều chương trình truyền hình trực tiếp vào các ngày Lễ, ngày Kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh như: Lễ hội Yên Thế, Lễ hội Chùa Bổ Đà...; Đài Cao Bằng tổ chức chương trình “Thực hiện Di chúc của Bác, chung tay xây dựng Cao Bằng”, cuộc thi “Người đẹp du lịch non nước Cao Bằng”, lễ hội du lịch Thác Bản giốc 2019….; Trung tâm truyền thông Quảng Ninh thực hiện chương trình trực tiếp “Nối vòng tay nhân ái 2019”, “chương trình Carnaval Hạ Long 2019…”

Các vấn đề trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... cũng được các Đài thông tin chính xác, kịp thời như: việc đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, công tác quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm “bẩn”; các vấn đề về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo... Bên cạnh đó, các Đài còn tăng cường tuyên truyền cổ vũ, động viên, phản ánh kịp thời các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, doanh nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực…

Đặc biệt, năm 2019 có sự chuyển biến rõ nét của các Đài trong việc chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, với nhiều hình thức thông tin, bám sát chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Số lượng, chất lượng các chuyên mục, chương trình, tin bài mở mới đã tăng lên đáng kể. Đơn cử như Đài Vĩnh Phúc đã sản xuất và phát sóng 720 tin, bài phòng sự ngắn, 4 phóng sự dài, 32 mục, 30 chuyên mục với tổng thời lượng 146 giờ trong 7 bản tin thời sự, chương trình Cuộc sống thường ngày, Kết nối 24h, Vĩnh Phúc ngày mới; xây dựng mới thêm các chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình”, “Nhận diện sự thật”…

Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình

Các Đài trong Cụm Thi đua số 2 đã tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình; mở mới các mục, chuyên mục, chương trình thu hút sự quan tâm của khán, thính giả; tăng thời lượng, số lượng, sắp xếp lại khung lịch phát sóng; tăng cường phối hợp sản xuất, trao đổi chương trình phát sóng.

Lãnh đạo các Đài PTTH thuộc Cụm thi đua số 2 tham quan gian hàng triển lãm công nghệ của Công ty Sony Việt Nam tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Đài Hòa Bình đã thực hiện 182 chương trình Văn nghệ phát thanh, 365 chương trình Truyền hình, 04 chương trình truyền hình trực tiếp, 408 chương trình văn hóa văn nghệ, 24 chương trình thiếu nhi. Đài Bắc Giang mở thêm 03 chuyên mục phát thanh “Vì trẻ em”, “Bắc Giang ngày mới”, “Giảm nghèo bền vững”; 03 chuyên mục truyền hình “Bắc Giang ngày mới”, “Khám phá thế giới”, “Giảm nghèo bền vững”; đổi mới Gameshow truyền hình “Bắc Giang – Hành trình lịch sử, văn hóa”  . Đài Thái Nguyên thực hiện trực tiếp chương trình thời sự tuyền hình buổi trưa bắt đầu từ tháng 3/2019; thực hiện mới talkshow “Tâm điểm” (4 số/tháng), trao đổi về các vấn đề nhân dân quan tâm; thực hiện 20 chương trình trực tiếp cho các sự kiện quan trọng; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác sản xuất, trao đổi chương trình với các Đài PTTH trong cả nước, trong đó nối sóng 40 chương trình của các Đài PTTH. Đáng chú ý, Đài Thái Nguyên còn là một trong số ít các Đài PTTH địa phương thực hiện sản xuất chương trình học tiếng nước ngoài (tiếng Hàn) qua truyền hình. Đài Lạng Sơn duy trì đều đặn các chương trình phát thanh hằng ngày với trên 12 chuyên mục, chuyên đề với thời lượng từ 5-7 phút/1 chuyên đề; thực hiện 06 chương trình phát thanh trực tiếp/tuần; duy trì phát sóng 42 chuyên mục, chuyên đề truyền hình (thời lượng trung bình 10 phút/ 01 chuyên đề); thực hiện được trên 12 buổi truyền hình trực tiếp; mở mới thêm 3 chuyên mục: “Tác giả tác phẩm”, “Cuộc sống quanh ta”, “Vì tương lai hạnh phúc”. Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (cơ quan báo chí được thành lập năm 2019, trên cơ sở hợp nhất Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ninh, Báo Hạ Long) đã không ngừng nâng cao chất lượng nội dung chương trình, số lượng chuyên đề, chuyên mục tăng 30%; nhiều format chương trình mới được ra mắt và được khán, thính giả đón nhận; các bản tin thời sự trong ngày được nâng thời lượng lên 30 phút/bản tin với thông tin đầy đủ, toàn diện, phóng sự ngắn thu hút được sự quan tâm của dư luận; thực hiện 17 cuộc phát thanh và truyền hình trực tiếp; tiếp sóng trực tiếp 09 cuộc truyền hình của các Đài Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Truyền hình Nhân dân, Điện Biên...; mở mới nhiều chương trình như: “Bản tin dự báo thời tiết Quảng Ninh”, “Chuyển động bác sỹ”, “Ẩm thực Quảng Ninh”, “Diễn đàn văn học nghệ thuật”… Đài Vĩnh Phúc đã đổi mới, thay đổi một số khung lịch chương trình truyền hình và mở mới một số chuyên mục “Hoa đời thường”, “Cuộc sống 4.0”, “Nói không với rác thải nhựa”… Trên sóng phát thanh, Đài đã phát sóng 1.501 tin, phóng sự ngắn; 606 mục, 334 chuyên mục; 52 chương trình văn nghệ...  Trên sóng truyền hình, Đài đã sản xuất, phát sóng 3.805 tin, bài, phóng sự ngắn trong các bản thời sự; 10 phóng sự dài; 505 mục;  670 chuyên mục, chuyên đề thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa giáo, văn nghệ, giải trí; 1.404 tập phim truyện...

Đáng chú ý, việc thực hiện Thông tư 09/2017/TT-BTTTT quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm;…) đã được các Đài trong Cụm quan tâm, thể hiện ở những chương trình dành cho thiếu nhi, như hoạt hình, ca nhạc thiết kế các khung giờ và thời lượng phù hợp.

Với đặc điểm là các Đài PTTH thuộc các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các Đài trong Cụm thi đua số 2 còn quan tâm đầu tư, phát triển các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc. Đài Bắc Kạn đã sản xuất 54 chương trình tiếng Mông, Dao, Tày - Nùng cộng tác VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam. Đài Hòa Bình thực hiện 174 ch­ương trình phát thanh tiếng dân tộc Mường; 54 chương trình phát thanh tiếng Thái, 54 chương trình truyền hình tiếng Thái; mỗi tháng thực hiện sản xuất và gửi từ 3 đến 4 chương trình truyền hình tiếng Mường phát sóng kênh VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam. Đài Thái Nguyên sản xuất và phát sóng 900 tin, bài truyền hình tiếng Mông, Dao; biên dịch 52 tập phim tài liệu tiếng Dao, 260 chương trình ca nhạc phát thanh tiếng Tày, Dao, Mông; cộng tác với VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng 80 chương trình tiếng dân tộc.  Đài Lạng Sơn sản xuất và phát sóng 288 chương trình truyền hình tiếng Tày-Nùng, Dao, 768 chương trình phát thanh tiếng dân tộc; chuyển phát sóng trên kênh VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam 80 chương trình truyền hình tiếng Dao. Đài Cao Bằng  duy trì các chuyên mục, chuyên đề, các chương trình truyền hình tiếng dân tộc Mông, Dao, Tày – Nùng….

Có thể thấy, năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với những kết quả đạt được, các  Đài PTTH trong Cụm thi đua số 2 đã đáp ứng tốt yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, nhu cầu cung cấp thông tin, giải trí cho cán bộ, nhân dân các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh trong Cụm.

8 Đài PTTH khu vực Đông Bắc đều là các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tài chính tự chủ 1 phần, với ngân sách nhà nước cấp năm 2019 là 221,8 tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu của 8 Đài đạt gần 93,7 tỷ đồng, trong đó doanh thu quảng cáo là 59,5 tỷ đồng; nộp Ngân sách nhà nước: 849,4 triệu đồng.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu