Các đài truyền thanh cấp huyện ở Ninh Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền, nhiều mặt của đời sống xã hội tới người dân địa phương, tuy nhiên, để công tác quản lý hoạt động thông tin ở các đài truyền thanh cấp huyện đạt hiệu quả cao hơn nữa rất cần những giải pháp chến lược vì sự phát triển lâu dài.

Giống như nhiều địa phương khác, việc phát triển, nâng cao hiệu quả cho các đài truyền thanh ở các địa phương luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm. Tuy nhiên để thực sự phát huy hơn nữa hiệu quả của thông tin phát thanh rất cần sự đồng bộ từ thể chế quản lý và Ninh Bình là một trong số nhiều địa phương vẫn đang quyết tâm tìm đến các giải pháp chiến lược cho loại hình báo “loa đài” có chỗ đứng phát triển vững mạnh.

Có thể chỉ ra rằng hiện nay về mặt cơ chế quản lý các Đài truyền thanh cấp huyện vẫn đang tồn tại những bất cập, nhất là về cơ chế chính sách quản lý. Như chúng ta biết, hiện nay các đài truyền thanh cấp huyện vẫn chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố. Điều này ít nhiều tạo ra tình trạng chồng chéo, chưa tách bạch trách nhiệm giữa các đơn vị với nhau.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý về mặt Nhà nước, đài phát thanh và truyền hình tỉnh thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ về định hướng trọng tâm tuyên truyền, nội dung thông tin, áp dụng công nghệ tiên tiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất các chương trình.

 

Cần có giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả các đài địa phương

Do vậy, khi phối kết hợp trong công tác quản lý giữa đài truyền thanh cấp huyện với các cơ quan cấp sẽ không được thường xuyên, thiếu tính chủ động và linh hoạt. Khi có định hướng từ trên xuống mới thực hiện, sẽ không chủ động trong việc tham mưu với cấp trên khi có những công việc hay nội dung đột xuất, bất ngờ cần thông tin. Kể đến nữa đó là việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế, chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng, tiếp phát sóng các chương trình.  

Các đài địa phương cấp huyện chưa đi sâu nghiên cứu nhu cầu thính giả để lựa chọn thông tin phù hợp, chưa tạo được các chương trình tương tác, diễn đàn hữu ích đối với khán thính giả. Để khắc phục những bất cập, xác định được tầm quan trọng của công tác lãnh đạo quản lý hoạt động thông tin của đài truyền thanh cấp huyện nâng cao hiệu quả cần có những giải pháp mang tính chiến lược. Cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động của đài truyền thanh cơ sở.

Cần ban hành các cơ chế chính sách tạo sự thuận lợi trong quá trình hoạt động thông tin của đài truyền thanh cấp huyện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chủ quản cần quan tâm, hỗ trợ kịp thời về mọi mặt, định hướng nội dung, quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý và đào tạo nhân lực chất lượng cao, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, các chính sách về chế độ đãi ngộ với người lao động...

Thêm vào đó là sự chỉ đạo sát sao của cán bộ quản lý trực tiếp tại các đài truyền thanh cấp huyện, chủ động tham mưu với các cấp quản lý để có giải pháp tốt nhất, xử lý nhanh gọn, hiệu quả những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, đồng thời tăng cường hiệu quả của hoạt động thông tin.

Bên cạnh đó cần cần có một cơ chế tài chính phù hợp, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc cũng như mức thù lao hợp lý để đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên yên tâm công tác. Cần thiêt không chỉ đối với Ninh Bình, nhiều ở địa phương khác cũng có sự thay đổi trong phương thức quản lý ngân sách, các đài địa phương cần có kế hoạch đổi mới chất lượng chương trình, thu hút sự quan tâm nhiều hơn nữa của thính giả, tạo ra hoặc tăng nguồn thu từ quảng cáo và huy động nguồn lực tài chính từ các nguồn khác như xã hội hóa, các đơn vị tài trợ, tiến tới tự chủ tài chính và phát triển một cách bền vữn

PV - Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu