Các kênh chương trình truyền hình thiết yếu quốc gia như VTV1 phải được cung cấp đến người dân.

Theo ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình tiếp phát nguyên vẹn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương thì không cần cóthỏa thuận về bản quyền từ đơn vị cung cấp nội dung. Lý do đây là những kênh chương trình thiết yếu của nhà nước phải được cung cấp đến người dân. Đây là một trong những điểm mới của Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình có hiệu lực từ ngày 15/3/2016.

“Tuy không bắt buộc phải thỏa thuận về bản quyền với các đơn vị cung cấp nội dung, nhưng các đơn vị cung cấp dịch vụ phải có thỏa thuận với đơn vị cung cấp nội dung để thống nhất về điểm tiếp nhận tín hiệu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng nội dung và tiết kiệm chi phí truyền dẫn”, ông Yên cho biết.

Theo quy định của Chính phủ, các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia phải được cung cấp trên tất cả các hệ thống truyền hình trả tiền ở nước ta. Các hệ thống truyền hình khi cung cấp dịch vụ ở địa phương nào thì phải truyền dẫn các kênh truyền hình thiết yếu của địa phương đó.

Hiện Bộ TT&TT đang tiến hành sửa đổi Thông tư quy định danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. 

Theo Dự thảo thông tư sửa đổi, danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu gồm 12 kênh phủ sóng toàn quốc và danh mục các kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương gồm 63 kênh của 63 đài phát thanh truyền hình địa phương.

Thông tư này áp dụng đối với các đài truyền hình, đài phát thanh  truyền hình, các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình, các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình. Tiêu chí xác định kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu gồm: Kênh chương trình có tôn chỉ mục đích là thời sự - chính trị tổng hợp, gắn liền với giấy phép hoạt động truyền hình của đài truyền hình quốc gia, của các đài phát thanh, truyền hình địa phương; Kênh chương trình truyền hình do Nhà nước đặt hàng cung ứng dịch vụ công; Kênh chương trình truyền hình có nội dung chuyên biệt về quốc phòng, quốc hội, an ninh, tin thông tấn; Kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ đối ngoại, đồng bào dân tộc thiểu số của quốc gia.

Theo dự thảo, danh mục kênh truyền hình thiết yếu có 12 kênh truyền hình phủ sóng toàn quốc gồm: Kênh thời sự - chính trị tổng hợp VTV1, Kênh đối ngoại VTV4, Kênh tiếng dân tộc VTV5, Kênh thời sự - chính trị tổng hợp VTC1, Kênh VTC10-Netviet, Kênh phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng VTC14, Kênh nông nghiệp – nông thôn – nông dân (Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC), Kênh truyền hình thông tấn Vnews (Thông tấn xã Việt Nam), Kênh truyền hình Công an nhân dân ANTV (Trung tâm Điện ảnh, phát thanh, truyền hình Công an nhân dân – Bộ Công an), Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam QPVN (Trung tâm Phát thanh truyền hình Quốc phòng – Bộ Quốc phòng), Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam QHVN (Đài Tiếng nói Việt Nam), Kênh truyền hình Nhân dân (Báo Nhân dân).

Theo thông tư số 09/2012/TT-BTTTT ngày 6 tháng 7 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, có 10 kênh truyền hình thiết yếu quốc gia và 62 kênh truyền hình thiết yếu địa phương.

(Theo ictnews.vn)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu