Ngày 01/10/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 121:2020/BTTTT về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2 quy định 08 chỉ tiêu kỹ thuật doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải đo kiểm để quản lý chất lượng dịch vụ, tương đương với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số DVB-C với 07 chỉ tiêu.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp số DVB-T2 có chi phí thấp hơn so với cung cấp dịch vụ truyền hình cáp số DVB-C đáng kể do doanh nghiệp không phải trang bị bộ giải mã tín hiệu tại đầu cuối thuê bao bởi các tivi thế hệ mới đã được tích hợp sẵn bộ giải mã DVB-T2.

Sau khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 121:2020/BTTTT về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2 được ban hành, các doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự có thể nghiên cứu, ứng dụng công nghệ DVB-T2 để chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ truyền hình cáp số, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ thuê bao cũng như phát triển thuê bao mới.

Có thể thấy, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2 là hết sức kịp thời, vừa thúc đẩy các doanh nghiệp truyền hình cáp tương tự chuyển đổi số để hoàn thành quá trình số hóa mạng truyền hình cáp theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa giảm chi phí hoạt động của các doanh nghiệp để thúc đẩy thị trường cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phát triển.

Toàn văn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 121:2020/BTTTT tải về tại đây:

https://drive.google.com/file/d/19sLSnufUFK9hjnV3wacsqxJkh6tqnq7j/view?usp=sharing

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu