Thủ tục   Cấp phép thay đổi một số nội dung ghi trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình
- Trình tự thực hiện:
- Cơ quan báo chí (đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh, truyền hình) khi thay đổi: thời gian, thời lượng phát sóng, nơi phát sóng, trụ sở chính phải làm báo cáo bằng văn bản.
- Cơ quan báo chí nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và quyết định.
- Cơ quan báo chí nhận phản hồi về việc xin phép thay đổi một số nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình.
- Cách thức thực hiện; 
- Nộp trực tiếp: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Qua hệ thống bưu chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
Công văn của cơ quan báo chí đề nghị thay đổi một số nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình
Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ bản chính, 02 bộ bản sao)
- Thời hạn giải quyết: Không
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
- Cơ quan phối hợp (nếu có): ): Sở Thông tin và Truyền thông
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
- Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01/3/1011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu