Trang Chủ »

Quy trình cấp phép PTTH

Top trong ngày
Top trong tuần

Thông báo thay đổi phần vốn góp

Thông báo thay đổi phần vốn góp

dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4.

Lên đầu