Một video clip tuyên truyền về số hóa truyền hình

Các nội dung báo cáo cụ thể gồm: thời gian, thời lượng, khung giờ đã phát các audio clip tuyên truyền số hóa truyền hình, các bản tin về số hóa truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất đã được phát sóng trên các Đài truyền thanh cơ sở, thời gian thống kê từ ngày 01/02/2015 đến ngày 01/06/2015; các công tác đã thực hiện để triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất tại địa phương.

Trước đó, ngày  29/01/2015, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có công văn số 96/PTTH&TTĐT về việc “Kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền số hóa truyền hình năm 2015” gửi các Sở Thông tin và Truyền thông kèm theo các audio clip tuyên truyền số hóa truyền hình và các bản tin về số hóa truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu