Trong thời gian qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất lớn của lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; ghi nhận các đơn vị, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực phát thanh, truyền hình trong đó có lĩnh vực truyền hình trả tiền, Bộ TT&TT đã có văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng với các nội dung như sau:

Đối tượng thi đua và xét khen thưởng: các doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực phát thanh, truyền hình năm 2019.

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiêu chí xét khen thưởng: Đạt mức tăng trưởng trên 10% đối với 1 trong 3 chỉ số về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm 2019 so với năm 2018; Đầu tư hạ tầng, đầu tư, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động cung cấp dịch vụ; phát triển dịch vụ mới có tiềm năng, lợi thế, có hàm lượng khoa học, công nghệ cao; đóng phí quyền cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền đầy đủ theo quy định; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các doanh nghiệp đề nghị khen thưởng lập 01 bộ hồ sơ gồm có: Tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng; Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng; Có xác nhận thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định; nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2018 và ước số thực hiện nộp ngân sách nhà nước năm 2019 gửi về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, tầng 9, toà nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng: trước ngày 10/11/2019.

Nội dung chi tiết, có thể xem và tải tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1byUK5ypI_9Zlxsw9vHM2HU32Ep5tnACI/view?usp=sharing

Nguồn: http://ictvietnam.vn/xa-hoi-so/truyen-hinh-so/huong-dan-xet-tang-bang-khen-cho-cac-doanh-nghiep-co-thanh-tich-tieu-bieu-xuat-sac-dong-gop-vao-su-phat-trien-cua-linh-vuc-phat-thanh-truyen-hinh-tra-tien.htm

 

 

 

ictvietnam.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu