Hiện nay đội ngũ biên tập các cổng thông tin điện tử từ trung ương đến địa phương hầu hết là kiêm nhiệm, cần nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập này để phục vụ tốt công tác cung cấp và trao đổi thông tin, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin, giảm nghèo thông tin cho địa phương.

Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các kênh thông tin các dịch vụ, ứng dụng; là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển trên một sản phẩm phần mềm cổng lõi (Portal core), thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu.

Các biên tập viên của cổng thông tin điện tử cần nắm rõ các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại hiện nay; một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí, xuất bản; đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo và các kỹ năng khác...

 

Có thể nói chất lượng và hiệu quả hoạt động của cổng thông tin điện tử các cơ quan phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chất lượng đội ngũ biên tập viên, là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong sản xuất, đưa tin các loại hình thông tin, đóng góp vào chất lượng nội dung và hình thức cho cổng thông tin điện tử.Bởi vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ này là một nhiệm vụ trọng tâm của của các cơ quan chủ quản, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn sẽ cần thiết để nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực biên tập, xuất bản và các yêu cầu, điều kiện đặt ra đối với các biên tập viên của cổng thông tin điện tử.

Ngoài ra, các sở Thông tin và truyền thông các tỉnh cũng tạo ra các sân chơi, cuộc thi, diễn ra hằng năm để đẩy mạnh phong trào học tập nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng biên tập, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, là sân chơi bổ ích, thể hiện tài năng trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT phục vụ tốt công tác cải cách hành chính tại các cấp, các ngành, xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử, có đủ năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

PV - Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu