Gần 5 tháng kể từ buổi làm việc của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông với các doanh nghiệp nước ngoài có trò chơi phát hành xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam, tỷ lệ đáp ứng cam kết thực hiện các quy định quản lý game của Việt Nam của các doanh nghiệp tham dự buổi làm việc mới chỉ đạt trung bình khoảng 30-50%.

Trước đó, ngày 16/7/2019, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài đang có trò chơi phát hành xuyên biên giới vào thị trường Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ và đại diện của 16 doanh nghiệp nước ngoài (Trung Quốc, Singgapore, Hàn Quốc) đang phát hành game xuyên biên giới không phép vào thị trường Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đều chia sẻ rất ủng hộ các quy định quản lý game của Việt Nam và cam kết sẽ tuân thủ các yêu cầu từ phía Việt Nam. Sau buổi làm việc, một số trò chơi phát hành không phép xuyên biên giới vào Việt Nam cũng đã được các doanh nghiệp chủ động gỡ bỏ khỏi kho ứng dụng và tiến hành hợp tác với Doanh nghiệp Việt Nam để phát hành hợp pháp tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, sau gần 5 tháng kể từ buổi làm việc, đến thời điểm hiện tại, qua rà quét, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử nhận thấy tỷ lệ đáp ứng cam kết của các doanh nghiệp tham dự buổi làm việc mới chỉ đạt trung bình khoảng 30-50%.  Hiện tại, một số trò chơi của các doanh nghiệp này vẫn được phát hành bất hợp pháp vào Việt Nam thông qua ứng dụng App Store và Google Play Store. Hành vi này vi phạm các quy định pháp luật của Việt Nam về cung cấp trò chơi điện tử trên mạng và vi phạm chính nội dung các doanh nghiệp đã cam kết tại buổi làm việc ngày 16/ 7/2019.

Trước tình hình trên, ngày 16/12/2019, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có văn bản số 2198/PTTH&TTĐT yêu cầu các doanh nghiệp tham dự cuộc họp ngày 16/7/2019 thực hiện việc gỡ bỏ các trò chơi đang được cung cấp tại thị trường Việt Nam; trường hợp nếu tiếp tục vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ và khuyến cáo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game trong nước, tạm ngừng hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài có hành vi vi phạm như nêu trên. Trong trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game trong nước vẫn tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài vi phạm, Bộ sẽ tạm thời dừng thẩm định cho đến khi các doanh nghiệp này tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng đang tiếp tục tiến hành rà soát, thống kê và yêu cầu Apple và Google gỡ bỏ các trò chơi vi phạm pháp luật Việt Nam đang phát hành bất hợp pháp qua ứng dụng App Store, Google Play Store…..

Theo số liệu cập nhật đến hết tháng 11/2019, Google đã gỡ 108/111game trong đó có 104 game bài trên Google Play, Apple gỡ 13/17 game không phép theo yêu cầu của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu