Thứ tư, 28/07/2021 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 28/07/2021

Thứ bảy, 28/09/2019

Tuyên truyền công tác tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

Đối tượng dự thi là những người đang có tài khoản VCNET và người đăng ký tài khoản mới VCNET (trừ cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban Nội dung, Ban Thư ký cuộc thi).

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế đang tạo ra những xung lực mới cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với đó, mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên mạng xã hội, internet đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân... Điều này đặt ra những yêu cầu cấp bách trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây vừa là nhiệm vụ cần thiết trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, vì sự ổn định và phát triển đất nước.

Việc tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên hệ thống mạng xã hội VCNET chính là góp phần triển khai nhiệm vụ quan trọng này; thực hiện sứ mệnh của VCNET là "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "hướng mạnh về cơ sở"; thông tin, phổ biến chính xác, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

Ban tổ chức sẽ trao 4 giải thưởng/tuần, gồm 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 3 triệu đồng/giải, 3 giải ba trị giá 2 triệu đồng/giải, 5 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải.

Giao diện chính thức của cuộc thi trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn), bên cạnh đó là một số báo điện tử: Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhân Dân điện tử, tạp chí Tuyên Giáo điện tử, báo Quân Đội Nhân Dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, báo Tiền Phong, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, báo Vietnamnet

 

PV - Tạp chí Thông tin và Truyền thông