Công văn số 1764/PTTH&TTĐT ngày 11/9/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thống kê nhóm hành vi vi phạm mà các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này thường mắc phải trong thời gian gần đây:

- Cung cấp trò chơi trên các kênh phân phối trò chơi cho thiết bị di động không đúng với Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi đã được cấp; 

  - Một số trò chơi đã được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản cho các doanh nghiệp trong nước để phát hành trên lãnh thổ Việt Nam, tuy nhiên đơn vị trực tiếp cung cấp game lên kho ứng dụng Apple App Store và Google Play Store không phải là doanh nghiệp được cấp phép, dẫn đến nhiều trường hợp nhiều doanh nghiệp Việt Nam đứng tên Giấy phép không thực hiện được đầy đủ quyền và trách nhiệm quản lý, vận hành trò chơi theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Cung cấp trò chơi mà không đáp ứng một trong các điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử quy định tại Điều 32b hợp nhất Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

- Không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định hoặc thủ tục Thông báo khi có sự thay đổi, cập nhật về nội dung, phiên bản của trò chơi hoặc thay đổi, bổ sung phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 5 Điều 32e hợp nhất Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

- Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT.

Trên thực tế thời gian gần đây, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phải tiến hành xử lý khá nhiều vi phạm của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Vì vậy, tại công văn nói trên, Cục đã đưa ra 5 nhóm giải pháp yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện:

1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử quy định tại khoản 1 Điều 32b Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Nghị định 27/2018/NĐ-CP.

2. Phát hành các trò chơi theo đúng nội dung, kịch bản đã được phê duyệt. Thực hiện đầy đủ các quy định về sửa đổi, bổ sung Quyết định hoặc Thông báo khi có sự thay đổi, cập nhật về nội dung, phiên bản của trò chơi hoặc phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Rà soát, thực hiện việc hiển thị tên đơn vị cung cấp (phát hành) game trên các kho ứng dụng Apple App Store, Google Play Store,... là tên Doanh nghiệp đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng.

4. Rà soát thỏa thuận ủy quyền hợp tác phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam giữa Doanh nghiệp và đối tác, bảo đảm Doanh nghiệp có đầy đủ khả năng quản lý và cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. Trường hợp, đối tác ủy quyền cho phát hành game không hợp tác, chuyển giao đầy đủ công cụ và quyền  để quản lý game theo quy định pháp luật, Doanh nghiệp cần xem xét tạm dừng hợp tác cho đến khi vi phạm được khắc phục.  

5. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT.

Đối với các vi phạm đã được nhắc nhở nói trên, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu