Theo Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ 1/12/2017, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) thuộc Bộ TT&TT được thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.

 

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là tổ chức trực thuộc Bộ TT&TT, có địa chỉ liên hệ tại tầng 9, Tòa  nhà Cục Tần số vô tuyến điện,  115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (Nguồn ảnh: Internet)

Ngày 17/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định 44 về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với  Cục Phát thanh,truyền hình và thông tin điện tử.

Quyết định nêu rõ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử được thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 16 ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 141 ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử được sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi cho các hoạt động của Cục, trong đó có: chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị; chi bổ sung thu nhập cho người lao động để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quyết định 44 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với  Cục Phát thanh,truyền hình và thông tin điện tử sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là tổ chức trực thuộc Bộ TT&TT, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, bao gồm: phát thanh, truyền hình, trang tin điện tử, mạng xã hội, trò chơi điện tử. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Trước đó, vào trung tuần tháng 9/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với 2 đơn vị khác cũng thuộc Bộ TT&TT là Cục Tần số vô tuyến điện và Cục Viễn thông. Theo đó, Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện đều được áp dụng cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.

ictnews.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu