Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày 18/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2016/NĐ-CP (Nghị định số 06) về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, quy định điều chỉnh hoạt động phát thanh, truyền hình quảng bá, hoạt động phát thanh, truyền hình trả tiền đối với các loại hình dịch vụ, phương thức cung cấp nội dung thông tin và hoạt động thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Đây là văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hết sức quan trọng để quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình và quản lý nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Qua 02 năm thực hiện, Nghị định số 06 đã đạt được một số mục tiêu cụ thể đặt ra, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Tuy nhiên, trong quá trình thi hành Nghị định số 06, một số nội dung chưa đủ và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của công tác quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ngoài ra, với xu thế phát triển công nghệ và dịch vụ, nhiều tổ chức, trong nước và nước ngoài đang cung cấp các dịch vụ nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu qua mạng Internet vào Việt Nam, tuy nhiên, Nghị định số 06 cũng như các văn bản khác chưa quy định cụ thể việc quản lý, cung cấp và sử dụng đối với loại hình dịch vụ này.

Vì vậy, một số tồn tại và bất cập phát sinh từ nhu cầu thực tế cần được sửa đổi, bổ sung vào văn bản hiện hành là Nghị định số 06 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.

Mới đây, tại Thành  phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)  tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Phát thanh, Truyền hình.

Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử  Nguyễn Thanh Lâm cho rằng sau 2 năm thực hiện, các qui định tại Nghị định 06 đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ, thúc đẩy thị trường dịch vụ Phát thanh, Truyền hình trả tiền  tại Việt Nam phát triển.

Đến nay, đã có 34 doanh nghiệp Truyền hình trả tiền trong đó có 16/34 doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ Phát thanh, Truyền hình trả tiền trên mạng Internet (OTT), chiếm tỷ lệ 47% . Về số lượng thuê bao đã có 14,3 triệu thuê bao, chiếm tỷ lệ 62% số thuê bao/hộ gia đình tiệm cận với chỉ tiêu về số hộ gia đình sử dụng dịch vụ Truyền hình trả tiền tại Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh truyền hình đến năm 2020.

Số lượng kênh chương trình truyền hình trong nước là 194 kênh tăng 9%; Số kênh truyền hình nước ngoài được cấp phép biên tập để cung cấp trên dịch vụ phát thanh truyền hình là 69 kênh tăng 72%. Số lượng đại lý kênh truyền hình nước ngoài là 11 đơn vị, tăng 83% so với trước khi có Nghị định 06. Doanh thu thị trường truyền hình trả tiền năm 2016 là 7.500 tỷ, năm 2017 là 7.800 tỷ và đến quý 2/2018 khoảng 3.900 tỷ đồng.

Bộ TT&TT đã đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 06, cải cách thủ tục hành chính, trực tuyến hóa cho doanh nghiệp đồng thời điều chỉnh các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet để thị trường truyền hình  trong nước phát triển lành mạnh và tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoài nước, ông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh.

Ngoài ra, có nhiều ý kiến về phân loại dịch vụ phát thanh, truyền hình; Chính sách quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình; Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; Qui định cấp giấy phép cung cấp dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet; Nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá; Nội dung thông tin  trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; Kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền;  Công tác biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; Bản quyền nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền...

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cho biết Bộ TT&TT  sẽ tổng hợp và rà soát lại các ý kiến hướng tới đảm bảo mục tiêu cải cách hành chính đồng thời tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp trong nước phát triển, cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.

Các ý kiến góp ý phải đảm bảo phù hợp với qui định pháp luật hiện hành, nếu nhận thấy vấn đề gì mà các văn bản Luât đã lỗi thời, không phù hợp với thực tiến phải kiến nghị sửa đổi Luật để tạo điều kiện cho thị trường phát triển lành mạnh, đồng thời đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu