Với mục đích tăng cường hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ trong công tác quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, chiều 18/5/2017, tại Hà Nội, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác, đồng thời công bố kế hoạch phối hợp công tác quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     Nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai bên bao gồm nhiều lĩnh vực: Từ công tác tham mưu xây dựng chính sách và quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đến công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý…

    Từ thực tế của hoạt động phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử hiện nay, chương trình hợp tác cũng đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Theo dõi và tổng hợp thông tin trên mạng; Quản lý hoạt động quảng cáo, bản quyền tác giả trên lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới; Phối hợp trong hoạt động quản lý cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trên địa bàn.

     Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Nguyễn Thanh Lâm đánh giá: “Hà Nội là địa phương có số lượng đài phát thanh, truyền hình, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin điện tử thuộc tốp đầu của cả nước. Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ góp phần thực hiện nghiêm Chỉ thị 20/CT-TTg  ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, tránh chồng chéo trong công tác quản lý, thanh, kiểm tra trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử”.

     Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Phan Lan Tú khẳng định: “Là Thủ đô của cả nước, Hà Nội có những đặc thù riêng như sự đa dạng về tự nhiên, dân số, diện tích tự nhiên lớn, công tác quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử vì vậy cũng gặp nhiều khó khăn. Thỏa thuận hợp tác giữa Cục và Sở sẽ góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, đề cao tính chủ động của hai đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện”.

      Kết quả hợp tác sẽ được tổng kết, đánh giá định kỳ hàng năm và xác định nội dung trọng tâm cho năm tiếp theo.

abei.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu