Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Những thành tựu nổi bật

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III đã đề ra; đưa ngành TT&TT phát triển mạnh mẽ, bền vững, đồng bộ, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận là một trong những ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, trong đó CNTT thực sự là động lực, là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.

Trong đó, những kết quả lãnh đạo được thể hiện rất rõ trong nhiệm kỳ vừa qua, cụ thể:

Hệ thống pháp luật quản lý chuyên ngành ngày càng hoàn thiện; đến nay trong 05 lĩnh vực quản lý của Bộ đã có: Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Bưu chính, Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật CNTT, Luật giao dịch điện tử... Bộ đã trình Quốc hội Luật An toàn thông tin và chuẩn bị trình Quốc hội Luật Báo chí sửa đổi. Các luật nêu trên cùng với các văn bản dưới luật đã tạo nên hành lang pháp lý đồng bộ, đảm bảo cho ngành TT&TT phát triển bền vững.

Nhiều văn bản quan trọng, mang tính chất chiến lược, quy hoạch dài hạn đã được Bộ TT&TT xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành như: Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 01/7/2014) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020; Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020,.... Bộ cũng đã xây dựng và trình Chính phủ, Bộ Chính trị Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các chiến lược, quy hoạch đã được thực hiện một cách có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành TT&TT trong những năm qua.

Đối với công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, do có sự chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện kỷ luật tuyên truyền, đồng thời công tác định hướng tuyên truyền luôn được quan tâm duy trì thành nền nếp, nên các cơ quan báo chí, xuất bản đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; các sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhất là việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các cơ quan báo chí thường xuyên cập nhật, đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ và kịp thời tình hình chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội; phản bác hiệu quả những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; qua đó làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân; góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân. Đặc biệt, chúng ta đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ quan báo chí, xuất bản vi phạm, được báo giới, nhân dân và dư luận trong xã hội đồng tình, ủng hộ.

Công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông ngày càng được tăng cường, tạo điều kiện cho thị trường bưu chính, viễn thông phát triển mạnh mẽ và bền vững. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và phục vụ phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn đảm bảo thông suốt, kịp thời, đem lại nhiều kết quả tích cực.

Mạng lưới bưu chính (với gần 3.000 bưu cục, trên 1.000 đại lý và hơn 8.000 điểm bưu điện văn hoá xã) đã từng bước được củng cố, phát huy tác dụng như một hạ tầng dùng chung của các bộ, ngành. Không chỉ làm tốt chức năng bưu chính truyền thống, góp phần đưa thông tin về cơ sở, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; mà hiện nay mạng bưu chính còn thực hiện nhiều dịch vụ công: chi trả lương hưu, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, chuyển phát hộ khẩu, hộ chiếu, CMND... góp phần đem lại nhiều tiện ích, tiết kiệm chi phí cho xã hội và tăng doanh thu của bưu chính các cấp.

Việc quản lý, phát triển viễn thông không ngừng được tăng cường, mạng Internet ngày càng có vai trò quan trọng đối với mọi mặt đời sống xã hội. Các doanh nghiệp viễn thông trong nước tiếp tục giữ vững vị thế và thị phần áp đảo trên thị trường. Thông tin trên mạng Internet được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước các cấp, từ Trung ương đến các địa phương. Về mặt kinh tế, dịch vụ bưu chính, viễn thông luôn nằm trong nhóm hàng có chỉ số giá không tăng hoặc tăng thấp góp phần ổn định chỉ số giá tiêu dùng trong nước.

Lĩnh vực CNTT đã có sự phát triển nhanh, đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng và hiệu quả cao, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng GDP của đất nước. Cùng với việc đẩy mạnh đảm bảo an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc, ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi, góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính, để các cơ quan nhà nước đáp ứng và phục vụ ngày càng tốt hơn doanh nghiệp và nhân dân. Các dịch vụ này đã và đang khẳng định được vai trò quan trọng và trở thành thiết yếu không thể thiếu được trong đời sống xã hội.

Sự phát triển của viễn thông đã biến dịch vụ thông tin di động từ một dịch vụ xa xỉ, cao cấp trước đây, nay trở thành dịch vụ bình dân của toàn xã hội; dịch vụ viễn thông, CNTT đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Ngày nay, khó có thể tưởng tượng được nếu trong một ngày nào đó chúng ta thiếu vắng sự có mặt của các dịch vụ viễn thông, CNTT nói riêng và các dịch vụ khác của ngành TT&TT nói chung đang cung cấp cho xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định: Cho đến nay, dịch vụ bưu chính tiếp tục duy trì và phát triển, viễn thông Việt Nam đang "thắng" trên sân nhà, CNTT ngày càng được ứng dụng rộng rãi, đem đến cho xã hội những dịch vụ đa dạng phong phú. Cùng với các loại hình báo chí, phát thanh và truyền hình, thì bưu chính, viễn thông, CNTT đang góp phần quan trọng trong xoá nghèo về thông tin cho các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực TT&TT đã đạt được kết quả rất quan trọng; bảo đảm đúng mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 của Đảng và Chính phủ.

Do vậy, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực TT&TT sau tái cơ cấu đã vượt qua được khó khăn, tăng trưởng mạnh mẽ; cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia ngày càng được tăng cường, hiện đại hoá, mở rộng đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; tạo điều kiện cho người dân được sử dụng dịch vụ tiên tiến, chất lượng tốt, giá cả phù hợp. Đồng thời, xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp; mở cửa thị trường, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và đúng pháp luật; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước và nhu cầu thông tin của toàn xã hội.

Đồng thời, Bộ TT&TT đã tích cực tham gia đàm phán các Hiệp định hội nhập và mở cửa thị trường trong ASEAN, APEC và nhất là Hiệp định TPP. Các cán bộ được cử tham gia trong Đoàn đàm phán hoạt động rất hiệu quả, góp phần cho sự thành công chung, nhất là trong giai đoạn cuối cùng này.

Các hoạt động hợp tác quốc tế và thúc đẩy quan hệ thương mại phù hợp với nội lực của ngành nhằm thu hút đầu tư, công nghệ của nước ngoài và góp phần nâng cao vị thế của đất nước được đẩy mạnh. Các đơn vị trong ngành cũng đã tích cực hợp tác, giúp đỡ Lào và Campuchia phát triển bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí, xuất bản và phát triển nguồn nhân lực cho Bạn với tinh thần hữu nghị, hợp tác truyền thống.

Mô hình tổ chức quản lý nhà nước của ngành đã từng bước được đổi mới và hoàn thiện, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ; bảo đảm cho ngành TT&TT ổn định và phát triển.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ TT&TT đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ TT&TT, thực hiện xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bảo đảm về nhận thức chính trị trong cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao, vững vàng trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được chăm lo kiện toàn khi có biến động để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với mọi nhiệm vụ được thường xuyên, liên tục.

Đảng ủy đã chú trọng làm tốt công tác tư tưởng; chỉ đạo tập trung thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo góp phần nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hiểu rõ hơn cơ sở pháp lý và lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng trong công tác tổ chức cán bộ; thực hiện công tác tổ chức cán bộ đúng các quy định hiện hành, góp phần sắp xếp, kiện toàn, chuyển giao tổ chức đảng, bảo đảm cho cơ cấu tổ chức của Đảng bộ thống nhất với cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT.

Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chi bộ, kiện toàn tổ chức đảng; làm tốt công tác quản lý đảng viên; thực hiện hiệu quả việc khắc phục những khuyết điểm, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của mỗi chi bộ và mỗi đảng viên.

Song hành với đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn; công tác dân vận có nhiều chuyển biến mới, không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thực sự tăng cường được năng lực lãnh đạo. Vai trò và vị thế của Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Hoạt động của Đảng bộ đã góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của Bộ TT&TT nói riêng, cũng như của toàn ngành TT&TT trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, ưu điểm đã đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm yêu cầu Đảng ủy cần phải quan tâm chỉ đạo khắc phục như: Công tác quản lý đảng viên có lúc, có nơi, có chi bộ còn chưa thực hiện đúng các yêu cầu trong các văn bản, Nghị quyết của Đảng ủy, nên vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên chưa được phát huy thường xuyên, ở mọi lúc, mọi nơi. Đâu đó chúng ta vẫn thấy có hiện tượng đi muộn, về sớm; hiệu quả trong công tác chưa đồng đều. Thậm chí có đảng viên chất lượng công tác không cao, chưa nói là không hoàn thành. Có việc phải kéo dài thời gian song vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Hiệu quả trong thực thi quản lý nhà nước tuy đã có nhiều cố gắng, song nghiêm túc kiểm điểm phải mạnh dạn thấy rằng, đảng viên của Đảng bộ trên các vị trí công tác được giao trong triển khai nhiệm cũng vẫn còn có những hạn chế nhất định, nên còn để tình trạng: Tiến độ xây dựng một số đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ vẫn còn chậm so với yêu cầu; Một số báo, trang thông tin điện tử hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, để xảy ra sai phạm, chạy theo việc đưa tin giật gân, câu khách, đưa thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không tuân theo kỷ luật đưa tin, vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, về quảng cáo gây bức xúc trong dư luận; Tình trạng các nhà xuất bản chưa kiểm soát triệt để chất lượng các cuốn sách liên kết với đơn vị bên ngoài dẫn đến phải thu hồi và tiêu hủy các bản sách có nội dung không chính xác, gây ảnh hưởng không tốt cho xã hội; Tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo có giảm nhưng vẫn còn gây nhiều bức xúc cho nhân dân. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho các Trang/cổng thông tin điện tử đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình các vụ tấn công diễn biến ngày càng phức tạp cả về quy mô lẫn mức độ ảnh hưởng. Tin tặc nước ngoài tổ chức tấn công hàng trăm trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp…

Các thế lực thù địch vẫn tăng cường lợi dụng môi trường internet để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kích động, xúi giục các phần tử cơ hội, thoái hóa chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, gây chia rẽ nội bộ.

Đó là thách thức, khó khăn chung của xã hội, của nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước của toàn Ngành. Do vậy, trong nhiệm kỳ IV (năm 2015-2020), Đảng bộ Bộ TT&TT và từng đảng viên cũng phải thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình để đưa ra những yêu cầu lãnh đạo sát thực tế và mang lại hiệu quả hơn.

Tập trung trí tuệ đưa ngành TT&TT phát triển bền vững

Đồng chí Nguyễn Bắc Son chỉ rõ, trong thời gian tới, để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về TT&TT, nhiệm vụ của Bộ TT&TT rất nặng nề. Trong bối cảnh đó, hoạt động của Ðảng bộ phải bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các chủ trương Ban cán sự Đảng; phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khắc phục những hạn chế, khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cơ bản nhất trí với những mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2020 như trong Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu. Đồng thời, nhấn mạnh thêm một số nội dung để Đại hội quan tâm, thảo luận:

Thứ nhất, Đảng ủy cần thực hiện tốt Quy chế làm việc và Quy chế phối hợp với Ban cán sự và tập thể lãnh đạo Bộ TT&TT nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trong đó cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tiễn nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho ngành TT&TT phát triển, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện để Quốc hội phê chuẩn dự án Luật An toàn thông tin và trình Quốc hội xem xét dự án Luật Báo chí mới thay thế Luật Báo chí 1999 trong kỳ họp Quốc hội trong tháng 10 năm 2015.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; tập trung tuyên truyền về tình hình trong nước và quốc tế; về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; về công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận của nhân dân. Đồng thời, chủ động triển khai Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chỉ đạo tăng cường quản lý thông tin trên mạng Internet, các mạng xã hội và blog cá nhân; xây dựng chính sách quản lý đối với các dịch vụ liên lạc miễn phí trên mạng Internet (OTT); tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ hoạt động điều phối ứng cứu sự cố như: triển khai công tác giám sát an toàn mạng để phát hiện và cảnh báo sớm các vụ tấn công gây mất an toàn thông tin; sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm góp phần xây dựng nền tảng sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ còn lại sau tái cơ cấu các doanh nghiệp trong Ngành, để doanh nghiệp nhà nước trong ngành TT&TT phát triển bền vững theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, phù hợp với đặc thù của ngành, phân định rõ hoạt động kinh doanh với hoạt động công ích, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng, nguồn lực và tài nguyên quốc gia; chống xu hướng độc quyền, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh của thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; thực hiện cổ phần hoá theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối.

Tích cực chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tăng cường xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh; có tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có kiến thức chuyên môn, phong cách làm việc khoa học; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ theo phân cấp. Tập trung nâng cao đạo đức công vụ; chất lượng và hiệu quả công tác; tập trung tổ chức rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh.

Thứ tư, Đảng ủy cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp; ban hành các nghị quyết chuyên đề; duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thứ năm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng phát huy tính chủ động, tích cực; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống, thực hiện các chính sách xã hội và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tin tưởng rằng, với sự tập trung và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tập thể Đảng bộ Bộ TT&TT sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ lần thứ IV. Bộ trưởng đề nghị Đại hội bám sát các nội dung, định hướng về tiêu chuẩn, về số lượng, cơ cấu bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực như đã nêu trong Đề án nhân sự được Đại hội thông qua trong phiên họp chiều ngày 19/8. Bộ trưởng tin tưởng rằng, với tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, hội nhập và đoàn kết, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Kết quả Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ thứ IV với nhiều kỳ vọng mới; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển ngành TT&TT nước nhà trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về vanthucucqlptth@mic.gov.vn

Lên đầu