Tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực, phẩm chất và sức chiến đấu của Đảng bộ, thể hiện tính kế thừa, liên tục và đổi mới công tác cán bộ để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Cũng tại Đại hội đã bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho gần 1.324 đảng viên của Đảng bộ Bộ TT&TT dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TW lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

                                                                                                             

                                              Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Lãnh đạo Bộ tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu tại Lễ ra mắt, thay mặt BCH Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình của Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Với tinh thần khách quan, trung thực, Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 – 2015; từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2015 - 2020.

Đại hội đã thảo luận và bổ sung báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện của BCH TW Đảng (khóa XI) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XII, thể hiện trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của toàn Đảng bộ đối với sự phát triển của đất nước và của Đảng bộ Khối các cơ quan TW.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Trương Minh Tuấn thay mặt BCH đã trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu 37 đồng chí tham gia vào BCH Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Trương Minh Tuấn thay mặt BCH Đảng bộ lần thứ IV hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm phát huy và giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Ngay sau Đại hội, đã diễn ra phiên họp Hội nghị BCH lần thứ nhất Đảng bộ Bộ TT&TT, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí và bầu Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Trương Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ III (2010-2015) được tín nhiệm tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                                            
                                                                            Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ

* Dưới đây là danh sách BCH Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Đồng chí Trương Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2010 – 2015 tái cử làm Bí thư nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hai Phó Bí thư gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Phương, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ; và Phan Tâm, Bí thư Đảng ủy Cục Viễn thông.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 11 đồng chí có tên sau (xếp theo vần A, B, C):

1. Chu Văn Bình

2. Nguyễn Quốc Hùng

3. Đoàn Công Huynh

4. Lưu Đình Phúc

5. Nguyễn Thành Phúc

6. Nguyễn Văn Phương

7. Vũ Văn San

8. Phan Tâm

9. Đặng Anh Tuấn

10. Trương Minh Tuấn

11. Lê Văn Tuấn

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đồng chí (xếp theo vần A, B, C), do đồng chí Đặng Anh Tuấn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

1. Vũ Tuấn Lâm

2. Nguyễn Phong Nhã

3. Lưu Đình Phúc

4. Hà Thanh Sơn

5. Đặng Anh Tuấn

6. Nguyễn Hồng Thắng

7. Trần Thị Nhị Thủy.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu