Trang Chủ »

Văn bản QPPL

Top trong ngày
Top trong tuần

Về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Chính phủ ra Quyết định 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/07/2010 về việc phê duyệt danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”

Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”

Chính phủ ra Quyết định 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/04/2009: Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”

Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Chính phủ ra Quyết định 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Chính phủ ban hành Nghị định 51/2011/NĐ-CP ngày 27/06/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối

Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối

Chính phủ ra Quyết định 55/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối

Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Chính phủ ra Quyết định 75/2007/QĐ-TTg ngày 28/05/2007: Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Chính phủ ra Quyết định 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2013, Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Chính phủ ban hành Nghị định 83/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Chính phủ ban hành Nghị định 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Chính phủ ban hành Nghị định 121/2008/NĐ-CP ngày 03/12/2008 về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Về Quy hoạch phổ tầnsố vô tuyến điện quốc gia

Về Quy hoạch phổ tầnsố vô tuyến điện quốc gia

Chính phủ ra Quyết định 125/2009/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Chính phủ ban hành Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

Chính phủ ra Quyết định 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007: Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020

Chính phủ ra Quyết định 1378/QĐ-TTg ngày 12/08/2013, Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020.

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ ban hành Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006, Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 3

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 3

Quốc hội ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số hiệu 17/2008/QH12.

Luật báo chí

Luật báo chí

Quốc hội ban hành Luật báo chí ngày 28/12/1989.

Luật Bưu chính

Luật Bưu chính

Quốc hội ban hành Luật Bưu chính ngày 01/01/2011, số hiệu 49/2010/QH12.

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Quốc hội ban hành Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 27/11/2007, số hiệu 05/2007/QH12.

Luật Công nghệ thông tin

Luật Công nghệ thông tin

Quốc hội ban hành Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006, số hiệu 67/2006/QH11.

Lên đầu