Trang Chủ »

Văn bản QPPL

Top trong ngày
Top trong tuần

Luật Công nghệ cao

Luật Công nghệ cao

Quốc hội ban hành Luật Công nghệ cao ngày 13/11/2008, số hiệu 21/2008/QH12.

Luật Đấu thầu

Luật Đấu thầu

Quốc hội ban hành Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005, số hiệu 61/2005/QH11.

Luật Đầu tư

Luật Đầu tư

Quốc hội ban hành Luật Đầu tư ngày 29/11/2005, số hiệu 59/2005/QH11.

Luật Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp

Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005, số hiệu 60/2005/QH11.

Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ

Quốc hội ban hành Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005, số hiệu 50/2005/QH11.

Luật Tần số vô tuyến điện

Luật Tần số vô tuyến điện

Quốc hội ban hành Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009, số hiệu 42/2009/QH12.

Luật Thương mại

Luật Thương mại

Quốc hội ban hành Luật Thương mại ngày 14/06/2005, số hiệu 36/2005/QH11.

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Quốc hội ban hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006, số hiệu 68/2006/QH11.

Luật Viễn thông

Luật Viễn thông

Quốc hội ban hành Luật Viễn thông ngày 23/11/2009, số hiệu 41/2009/QH12.

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Quốc hội ban hành luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012, số hiệu 15/2012/QH13.

Luật Xuất bản

Luật Xuất bản

Quốc hội ban hành luật xuất bản ngày 20/11/2012, số hiệu 19/2012/QH13.

Luật Quảng cáo

Luật Quảng cáo

Quốc hội ban hành Luật Quảng cáo ngày 21/06/2012.

Về thương mại điện tử

Về thương mại điện tử

Chính phủ ra nghị định 57/2006/NĐ-CP: Về thương mại điện tử ngày 09/06/2006.

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ ra nghị định 81/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 19/07/2013.

Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

Chính phủ ra nghị định 47/2011/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính ngày 17/06/2011.

Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Chính phủ ra nghị định 102/2009/NĐ-CP: Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ngày 06/11/2009.

Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Chính phủ ra nghị định 58/2008/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng ngày 05/05/2008

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Chính phủ ra nghị định 85/2009/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng ngày 15/10/2009.

Quyết định - Phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình việt nam đến năm 2020

Quyết định - Phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình việt nam đến năm 2020

Quyết đinh số 1448/QĐ-TTg -Phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình việt nam đến năm 2020, Chính phủ ban hành trong lĩnh vực phát thanh truyền hình

Lên đầu