DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

Trang chủ

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

19/06/2021

Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, hướng tới việc xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội và làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức căn cứ triển khai thực hiện và phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức của mình

Phát động Giải thưởng sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam năm 2021

18/06/2021

Ngày 18/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Makein Vuet Nam” năm 2021. Đây là một hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/01/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam

Lên đầu